Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Lateráni-bazilika felszentelése
  2013-11-09 18:19:40, szombat
 
   
  Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: ,,Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: ,,Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: ,,Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?" Jézus azt válaszolta: ,,Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus, nem az evilági országért kérünk téged, amely mulandó és ideiglenes, hanem azért az Országért imádkozunk hozzád, amely örökké tart, amelyben nem lehet hiány és gyöngeség, ahol a szép angyalok színről színre jutnak és dicsérnek téged.


Ma a Lateráni Szent János-bazilika felszentelését ünnepeljük. Ez a Rómában található bazilika a pápa székesegyháza, valamint ,,a város és a földkerekség minden templomának anyja és feje." A bazilika a IV. század elején épült, I. Szilveszter pápa szentelte fel a Legszentebb Üdvözítő tiszteletére. Később Keresztelő Szent Jánost és Szent János apostolt is a templom védőszentjévé nyilvánították. Jelentőségét tekintve egyedül a vatikáni Szent Péter-bazilika előzi meg. A Lateráni-bazilikát tartjuk az első nyilvános keresztény templomnak, hiszen amikor a császár a milánói rendeletben engedélyezte a keresztény vallás szabad gyakorlását, ebben a templomban ünnepelték először nyilvánosan a szentmisét. Korábban a föld alatti katakombákban és magánházaknál gyűltek össze a keresztények az Eucharisztia ünnepére. A bazilika magyar vonatkozása, hogy egyik mellékhajójában II. Szilveszter pápa sírja fölött egy márvány domborművön két jelenet van: a felső részen a Magyarok Nagyasszonya előtt hódolatát kifejező Szent István és Szent László király látható, alatta pedig az a jelenet, amikor a pápa átadja a Szent Istvánnak szánt királyi koronát az Asztrik apát vezette magyaroknak.
Az ünnep evangéliumában Jézus saját testének lerombolásáról és annak felépítéséről beszél: ,,Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!" (Jn 2,19). A beszéd jelentőségét mutatja, hogy ezeket a szavakat idézik vádlói a főtanács előtt kihallgatása során (vö. Mt 26,61) és a kereszt alatt is ezzel gúnyolják az arra járók (vö. Mt 27,40). Az ószövetségben a jeruzsálemi templom Isten jelenlétének a helye volt. Ezt a szerepet veszi át a feltámadással Jézus teste. A feltámadt Krisztus révén Isten jelen van a világban. A templom, minden templom az Istennel való találkozás helye.
ˆ Horváth István Sándor


Wikipedia Lateráni-bazilika Link
.........


A lateráni bazilika vagy Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház (olaszul Basilica di San Giovanni in Laterano) a római püspökség katedrálisa, Róma püspöke - azaz a pápa - címtemploma.

Róma Szt.Lépcső Lateráni Bazilika 2009.wmv Link


Katolikus rádió:
A Lateráni Bazilika felszentelése Ünnepe: november 9.
A Város (Róma) és a földkerekség minden templomának anyja és feje - olvassuk a Lateráni Bazilika homlokzatán. Isten épülete vagyunk, halljuk Pál apostol szavait. A kőből épült templom felszentelésének ünnepén jusson eszünkbe, hogy testünk a Szentlélek temploma, és közösséget alkotva építjük Isten épületét. Törekedjünk arra, hogy a mi közösségünkből is a kegyelem élő vize áradhasson. Lateráni bazilika a pápák legősibb bazilikája. Eredetileg az előkelő római család, a Lateranusok háza volt. A Nero elleni összeesküvés miatt elkobozták és császári birtok lett. Nagy Konstantin megtérése után Miltiadesz pápának adományozta, aki a római püspök székhelyévé tette. 313-ban már itt tartott zsinatot. A házban lévő bazilikát 324-ben a Legszentebb Megváltó tiszteletére szentelte. Ez a római püspöknek mint pátriárkának székhelye, és ezért a templomot "az összes templom anyja és feje" címmel ruházták fel. A XIV. században V. Orbán pápa a főoltár fölötti ciboriumba helyezte el Szent Péter és Pál apostolok koponyáját. A templom főoltárába befoglalt faoltár az apostol-oltár maradványa. A templom hajójában egy dombormű őrzi emlékét annak a történelmi eseménynek, amikor II. Szilveszter pápa átadta a magyar küldöttségnek az első királyunknak küldött koronát.
A mai szentmise megtanít arra, hogy a templom szent és Istennek szentelt hely; a mennyország kapuja, mert összeköti a földet az éggel. Egyben az egész Anyaszentegyházat is jelképezi, melynek élő építőkövei az Egyház tagjai. Előre jelzi a feltámadás utáni állapotot, és úgy mutatja be a Jelenések könyve alapján, mint a mennyország jelképét. Végül figyelmeztet saját méltóságunkra is, mert a keresztség révén a Szentlélek templomai lettünk.
A templomszentelés miséje az eljövendő időre mutat, és a jövendőt mondja a a szentmise
A templom megtisztításának jelente az evangéliumban, csak János írásában található a szenvedéstörténeten kívül. Márknál Jézus a jeruzsálemi bevonulás után előbb körülnéz a templomban, és csak másnap következik be az árusok kiűzése. Máté és Lukács evangéliuma nem említi az ,,előzetes terepszemlét", hanem azonnal rátér a templom megtisztításának leírására.
Egyesek szerint János evangéliumának szerzője, tudatos teológiai meggondolásból helyezte Jézus nyilvános működésének kezdetére a templom megtisztítását. Tehát a szinoptikusok közvetítik a történeti igazságot, hogy mindezt Jézus halála előtt tette. Ne feledjük János, inkább Jézus tetteiben ismeri fel a teológiai jelentést, mint teológiai céllal változtat a látottakon és hallottakon. Jézusnak előbb, mint Jánosnak lehettek a cselekedetei végzésénél teológiai meggondolásai. Ezen felül, a János-féle leírás érthetővé teszi, miért is figyelték a főpapi rendőrség tagjai Jézust, Jeruzsálemen kívül is, nyilvános működése kezdetétől. Ha ez a ,,Galilea vidéki" próféta, nem csinált volna valami felejthetetlent Jeruzsálemben nyilvános működése elején, nehéz megmagyarázni miért figyelték kezdettől a főpapok és az írástudók.
A jeruzsálemi lakosság a ,,szent idegenforgalomból" nagy hasznot húzott ebben az időben. Az ünnepek idejében a lakosság tízszeresére növekedett a zarándokok miatt. A templomadót csak olyan ,,szent pénzben" lehetett megfizetni, amelyen nem volt a császár képe. Ezt a főpapi családok állították elő. Az átváltás Annás és Kaifás alkalmazottjai 4-5 %-os kamattal tették, amely tetemes hasznot jelentett a főpapi családnak. A diaszpórából érkezők az áldozati bárányokat is itt vásárolták meg. Ezt is gyarapította a főpapság jövedelmét. Ezeket az ünnephez tartozó pénzügyi és kereskedelmi ügyleteket, korábban a templommal szemben, az olajfák hegyén bonyolították le, csak Annás és Kaifás idején települtek be a pénzváltók a templomnak a pogányokról elnevezett udvarába, és a bárányokat is kezdték ott eladni. Az üzlet tehát bevonult a templomba.
A Jézus korabeli vallásos rétegek közül nem csak a Názáretinek, hanem például a qumráni közösség tagjainak is komoly problémáik voltak a templomi kultusz tisztaságával és szent, üdvösségközvetítő jellegével. Ők annyira felháborodtak az ott látottakon, hogy inkább kivonultak a pusztába és ott imádsággal, aszkézissel és az írás állandó tanulmányozásával igyekeztek egy szent gyülekezetet teremteni.
A templom jelentése közel keleten valami szent hely volt, amely kizárólag az Istennek van lefoglalva. Ide belépni átlag ember nem léphetett. A zsidóknál mindenki beléphetett, aki a választott néphez tartozott, de bizonyos vallási előírásoknak eleget kellett tenni. Az üzletelés és a bakok és kosok vérének feláldozása, kétségtelen ellentmondott annak a vallásosságnak, amely már a babiloni fogság idején kezdett kialakulni. Ott kultusz nélkül pusztán az ajkak imádságával mutattak be szívbeli áldozatot az Istennek. Ezen a szívbéli vallásosságon felnövekedett jámbor emberek, a templomi gyakorlatban nem csupán felháborító üzletet láttak, hanem érezték, hogy itt nem istentisztelet folyik, hanem üzletelni akarnak az Istennel is, vagyis az áldozatokkal lekötelezni őt a maguk számára.
Ez a tendencia azonban nem csak az ószövetségre jellemző. Weöres Sándor a ,,Holtak kórusa" ciklusában azt írja a halottak szájába adva a fájdalmas felismerést: ,,Pult volt nekünk az oltár, hol Istennel üzletelni akartunk."
A keresztény templomok az imádság házai, belépni bármilyen szívvel lehetséges, mint ahogyan a Lateráni Bazilikába és más nagy római bazilikákba a turisták hada lép be csodálkozó tekintettel, imádkozó szándék nélkül. Az Isten tiszteletére épített legszebb templomainkat ilyen emberek látogatják nagy számban szabadidős tevékenységként. Azonban a templomok csak azok számára tárulnak fel igazán, akik a csodálkozóból a templomban imádkozóvá tudnak válni. Akik az imádság, a reflexió és a megtérés helyének használják a templomot. Ők őrzik a templom csendjét, és felháborodnak, ha vásárcsarnokká teszik a kíváncsi látogatók.
- A lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe, valamint Szent Ménász és Szent Tivadar emléknapja. Szerkesztő: Katona István püspök. Rádió - klikk a linkre Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: templomszentelés, felszentelésének, megtisztításának, galambárusoknak, felejthetetlent, mellékhajójában, tevékenységként, vallásosságnak, megtisztítását, nyilvánították, alkalmazottjai, evangéliumában, főszékesegyház, felszentelését, tanítványainak, evangéliumának, vásárcsarnokká, istentisztelet, közösségünkből, lerombolásáról, meggondolásból, felháborodtak, feltámadással, templomainkat, felépítéséről, küldöttségnek, bonyolították, méltóságunkra, csodálkozóból, székesegyháza, ószövetségben, jeruzsálemben, felszentelése, magánházaknál, felnövekedett, evangéliumban, zsidók Húsvétja, templomban árusokat, pénzváltók pénzét, asztalokat felforgatta, házadért való, zsidók erre, evilági országért, szép angyalok, pápa székesegyháza, földkerekség minden, templom védőszentjévé, vatikáni Szent, első nyilvános, milánói rendeletben, keresztény vallás, templomban ünnepelték, Jézus Krisztus, Lateráni Szent János-bazilika, Legszentebb Üdvözítő, Később Keresztelő Szent Jánost, Szent János, Szent Péter-bazilika, Magyarok Nagyasszonya, Szent István, Szent László, Szent Istvánnak, Horváth István Sándor, Wikipedia Lateráni-bazilika, Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház, Róma Szt, Lépcső Lateráni Bazilika, Lateráni Bazilika, Nagy Konstantin, Legszentebb Megváltó, Szent Péter, Márknál Jézus, Weöres Sándor, Lateráni Bazilikába, Szent Ménász, Szent Tivadar, Katona István,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Cinnabar kristály  Az emberek néha azt hiszik  Isten nem hangulat kérdése  Kellemes délutánt!  A könyv tündére 28. ........  A múltból  Ima  Délutáni teázás.......  Facebookon kaptam  Ima  Zongora rózsákkal  Kókuszkrémes pudingos szelet, ...  A könyv tündére 27. ........  Naplemente  Esti kép  Kellemes délutánt!  A múltból  Menyecske ruha......  Csodáld a természetet  Ne fuss a gondjaid elől . . ...  Katicabogár.......  Harmónia......  Mai harmónia kártyám  Több száz ember veszett oda a ...  Bizmut  Védőoltások - hasznos linkek  10 konyhai élelmiszer, amely j...  Kellemes, szép napot!  Sorsunk minden fordulata  Világító torony  Imádság  Mai harmónia kártyám  Mai harmónia kártyám  Szeret, nem szeret ? .........  Nagyon szép.......  Töltött dagadó recept  Szeszélyes időjárás  Isten nem hangulat kérdése  Elmegyek........  Csak egyetlen leckét  Göngyölt, sült pörc  Isten nem hangulat kérdése  A könyv tündére 27. ........  Szép mai napot.........  Délutáni teázás.......  Kellemes hétvégét!  Tulipán csokor  Az Úr az én oltalmam  Png kutya  Rózsaszín kalcit kristály  Facebookon kaptam  Rózsaszín kalcit kristály  Facebookon kaptam  10 konyhai élelmiszer, amely j...  Katicabogár.......  Png virág  Túrórudi szelet, le is fénykép...  Egyedül blues......  Harmónia......  Facebookon kaptam  Kettőnk csendje  Facebookon kaptam  Szelíd éjszaka  Nagyon szép.......  Vércukorszint csökkentése gyóg...  Nagyon szép.......  Pancsikoló madarak.......  Négylapos zserbó, az egyik leg...  Facebookon kaptam  Ady Endre: A tavaszi szív Kali...  Harmónia......  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Túrórudi szelet, le is fénykép...  Galenit ásvány  Csak a szeretet szava ér az ég...  Szép estét kedves látogatóimna...  Imádság  Kriptonit  Kellemes hétvégét kívánok!  Alvó maci  Dubarry szelet  Jó reggelt szép napot  Rossz döntés született  A múltból  Kék-lila tanzanit kristály  Rossz döntés született  Szervezem  Akarsz-e fényt...  Szeszélyes Április  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Úgy szeretnék......  Casiterita ásvány  Füstkvarc  Ha félelemből élsz: kizársz, s...  Várjuk a jó időt...... 
Bejegyzés Címkék
zsidók Húsvétja, templomban árusokat, pénzváltók pénzét, asztalokat felforgatta, házadért való, zsidók erre, evilági országért, szép angyalok, pápa székesegyháza, földkerekség minden, templom védőszentjévé, vatikáni Szent, első nyilvános, milánói rendeletben, keresztény vallás, templomban ünnepelték, föld alatti, bazilika magyar, márvány domborművön, felső részen, pápa átadja, ünnep evangéliumában, beszéd jelentőségét, szavakat idézik, főtanács előtt, kereszt alatt, arra járók, jeruzsálemi templom, helye volt, szerepet veszi, feltámadással Jézus, feltámadt Krisztus, lateráni bazilika, római püspökség, pápa &#8211, kőből épült, pápák legősibb, előkelő római, római püspök, házban lévő, római püspöknek, összes templom, főoltár fölötti, templom főoltárába, apostol-oltár maradványa, templom hajójában, dombormű őrzi, történelmi eseménynek, magyar küldöttségnek, első királyunknak, templom szent, mennyország kapuja, egész Anyaszentegyházat, feltámadás utáni, mennyország jelképét, keresztség révén, templomszentelés miséje, eljövendő időre, jövendőt mondja, templom megtisztításának, jeruzsálemi bevonulás, árusok kiűzése, templom megtisztítását, szinoptikusok közvetítik, történeti igazságot, teológiai jelentést, cselekedetei végzésénél, főpapi rendőrség, jeruzsálemi lakosság, ünnepek idejében, lakosság tízszeresére, zarándokok miatt, templomadót csak, császár képe, főpapi családok, átváltás Annás, főpapi családnak, diaszpórából érkezők, áldozati bárányokat, főpapság jövedelmét, ünnephez tartozó, templommal szemben, olajfák hegyén, pogányokról elnevezett, üzlet tehát, qumráni közösség, templomi kultusz, írás állandó, szent gyülekezetet, templom jelentése, zsidóknál mindenki, választott néphez, babiloni fogság, ajkak imádságával, szívbéli vallásosságon, templomi gyakorlatban, áldozatokkal lekötelezni, maguk számára, tendencia azonban, ószövetségre jellemző, halottak szájába, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 685
  • e Hét: 685
  • e Hónap: 10578
  • e Év: 305140
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.