Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
André Frossard: Keresztút
  2014-04-19 20:28:36, szombat
 
   
  Forrás: vigilia.hu
A felnőttként megtért újságíró a 20. századi francia sajtó egyik meghatározó alakja. Írói tevékenységének köszönhetően a francia akadémia halhatatlanjai maguk közé fogadták. II. János Pál pápa őt kérte a Ne féljetek könyvéhez munkatársul. A szókimondó író nemrég halt meg, utolsó könyveiben is a katolikus egyház jövője fölött töprengett.

A keresztút viszonylag új keletű szokás, amely Porto Maurizió-i Szent Leonárd, 18. századi szerzetes jámborságában gyökerezik. Arra emlékezteti a keresztényeket, miként követték egymást az események villámsebesen és hallatlanul erőszakosan Jézus földi életének utolsó óráiban. A vér és kínszenvedés útja Pilátus ítélőszékétől a Golgotáig vezet: néhány száz méternyi kanyargós út, amelyen az elítéltnek végig kellett cipelnie keresztjét a katonák gyűrűjében, és az evangélium tanúsága szerint "sok embertől kísérve". Az apostolok elrejtőztek. Csak édesanyja, Mária, János evangélista és Mária Magdolna kísérik végig. Ők vették magukhoz halálra gyötört testét, hogy Arimateai József sírjába helyezzék. Jézus életének ez az utolsó epizódja az emberiség történelmének csúcspontja. A pápa minden nagypénteken a Colosseumban a keresztet hordozva végigjárja a fájdalmas út tizennégy állomását. Szinte egyedül halad, csendben: Krisztus képmása ő.

Domokos György fordítása :
Bevezető imádság
Nagy és hűséges Istenünk,
hajolj le hozzánk jóságosan,
akik Megváltónkhoz, Jézushoz csatlakozva,
készülünk végigjárni állomásról állomásra
a kereszt fénylő útját.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


Első állomás: Jézust halálra ítélik
Ó Krisztusunk! Egy napon azt kérdezted tőlünk:
"Ki az közületek, aki bűnnel vádolhat engem?"
Ez volt a te bűnöd:
Bűn nélkül jöttél az ártatlanság nélküli emberek közé.
Meg kellett halnod, és az emberek elítéltek téged.
Mi is ott voltunk.
Abban a pillanatban ugyanis az egész világtörténelem
válladra borult, mint az a vérvörös köntös,
amelybe hóhéraid felöltöztettek.
Ó Krisztusunk! Emberfia, akit elítél az ember!
Azt a húst, amelyet tőlünk vettél,
azt a testet, amelyet tőlünk kaptál,
most mind visszavesszük tőled, darabról darabra,
korbáccsal és tövisekkel.
Ó Krisztusunk! Noha ez a te haláltusád útja,
mégis mi szorulunk a te irgalmadra.
Ki más veheti el szégyenünket,
amit szenvedésed láttán érzünk?
Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk!
Örök emlékezet, felejtsed el!


Második állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
Ó Krisztusunk! Te eljöttél, hogy közöttünk élj.
Te, a mindent megvilágító fény,
soha nem tapasztalt örömet hoztál számunkra.
Másként pillanthatunk a világra,
amely beszél ugyan bölcsességről, igazságosságról,
sőt, olykor még jámborságról is,
de mit sem tudott nélküled a szeretetről,
ami minden dolog rejtett oka és értelme.
Te tanítottad meg számunkra,
hogy a szeretet hívja létre a másik embert,
hogy a szeretet a kinyilatkoztatás másik neve,
hogy a szeretet leszáll a gyengeségre,
s édesen megpihen az imádkozó ajkakon.
Te kérdést szegeztél szívünknek.
Íme, ez a válaszunk:
ez a rövidke út Jeruzsálemen keresztül,
amely egy cikcakkos villámot rajzol a térképre;
ez a túlontúl súlyos fagerenda,
amely a te vállaidra hullt,
mint az összeomló világmindenség állványzatának egy darabja.
Ó Krisztusunk! Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk!
Végtelen édesség! Ne emlékezz másra, csak önmagadra!


Harmadik állomás: Jézus először esik el
Ó Krisztusunk! Te azt mondtad nekünk:
"Az én igám édes, az én terhem könnyű".
Bennünk nincs meg a te szelídséged, ezért
a mi igánk sért, s a mi terhünk agyonnyom.
A mi súlyos terhünk a bűn,
amely nehézkessé tesz minket,
s eltávolít Istentől.
E teher a semmi felé vonz,
a sötétség országába, amelyről nem tudunk elfelejtkezni,
a hazugság, az erőszak és a kegyetlenség felé,
amiért te vezekelsz helyettünk.
Még te sem vagy képes úgy hordozni ezt a súlyt,
hogy meg ne görnyedjél alatta.
S mintegy válaszképpen Péter három tagadására,
térdeid a földre rogynak,
szinte könyörögve, ám ezt mi nem halljuk meg.
Ó, bűntelen Krisztusunk!
Kérve kérünk, bocsáss meg nekünk!
Ne emlékezz ma másra, mint irgalmadra!


Negyedik állomás: Jézus anyjával találkozik
A két pillantás találkozik.
A szenvedés pillantása, amely felfelé halad,
elkerülhetetlen beteljesedése irányába,
s az együttérzés pillantása, amely az eget ostromolja.
Hol, melyik szakadék mélyével mérhető az a fájdalom,
amelyet a fiát elvesztő anya érez?
Ez a szenvedés kiforgatja a sarkaiból a világot:
szembeszáll a hittel és a reménnyel.
Az itt megnyíló seb soha be nem heged.
Ezt a szenvedést mértük reád,
Ó Mária, a nyolc boldogság szentségtartója,
édes és szegény, békés és irgalmas asszony,
te legtisztább szív.
Üdvözlégy Mária, aki ezen az úton sírsz,
szentély, amelyet a fájdalom szétzúzott a földön,
de a mennyben újjáépített a kegyelem!


Ötödik állomás: Cirenei Simon viszi Jézus keresztjét
Amikor az utcán elbotlott az elítélt,
akit elborított a vér és elgyengített az ostorozás,
az Evangélium szerint kísérői kiválasztottak a tömegből
egy Cirenei Simon nevű embert,
aki a mezőről tért éppen hazafelé, s arra kényszerítették,
hogy vegye föl a keresztet, s vigye Jézus után.
Ó Krisztusunk!
Hogy elítéljen téged, e napon szövetségre lépett
az árulás, a tudatlanság, szektás gyűlölet, az igazságtalanság
és elválaszthatatlan szövetségese, az államérdek.
Te jóságodban megengedted, hogy egyvalaki közülünk,
akit találomra választottak ki a katonák,
minket képviselve részt vállaljon üdvözítő művedben,
s így ne legyünk teljesen kizárva szenvedésedből.
(Ők azt hitték, rád kényszeríthetik akaratukat,
pedig a te akaratod szerint cselekedtek.)
Mégis akadt legalább egy ember, aki nyomodba lépett,
amikor mindenki más elmenekült!
Mégis lett hasonlóság, legalább a kereszt súlya alatt,
egy rövid pillanatra a Megváltó és a megváltott között!


Hatodik állomás: Veronika megtörli Jézus arcát
Veronika,
neked volt merszed kihívni magad ellen a
Megváltó nyomában járó féktelen tömeget,
s átlépni azt a láthatatlan határt,
amely elválasztja az elítéltet a többi embertől,
add meg számunkra is a bátorságot,
hogy felismerjük és megközelítsük az Igazságot,
amelyet a társadalom megsért, félreismer és száműz.
A tömeg kiabálása közepette,
amikor már a düh szava sem hallatszott,
te csak irgalmad legyőzhetetlen suttogására figyeltél:
ne engedd, hogy érzéketlenek maradjunk a haldoklók panaszára.
Veronika, te, aki kézbevetted az Úr képemását,
s akinek tette szépségét soha nem feledte el a hagyomány,
imádkozz testvéreidért, légy együttérző
gyengeségünk, kishitűségünk, csekély szeretetünk iránt;
hiszen te vagy az, aki nem ismerted a félelmet,
és kendőddel igyekeztél a fájdalom vérét és izzadságát letörölni,
s az isteni szeretet meggyötört arcát kaptad ajándékul!


Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el
"A meghajlott nádat nem töri el, mondja az Írás,
és a füstölgő mécsbelet nem oltja el".
Ó Krisztusunk! Nem azért jöttél, hogy legyőzd a birodalmakat,
hiszen a te történelmedet nem mások vérével írják,
hanem a tiéddel.
Te nem azért jöttél, hogy ítélj és büntess,
hanem azért, hogy életedet add azokért,
akik nélküled meghalnak.
Te azért jöttél, hogy az utolsó szemig összegyűjtsed
a port, amelyből lettünk,
hogy semmi el ne vesszen abból, amit teremtettél;
hanem új életet nyerjen a szeretetben
mindaz, amit a bűn tönkretesz és megöl.
Azért, hogy ne legyen a földön semmi sem
olyan alacsony, olyan megvetett és olyan nyomorult, annál,
hogy te ne szálltál volna mélyebbre.
Ó, megvert Messiás, akit kivetett a világ,
s aki másodszor hajtod meg térdedet,
hogy egyszer s mindenkorra megszerezd a lelkek kiengesztelődését.


Nyolcadik állomás: Jeruzsálem asszonyai megsiratják Jézust
Nagy sokaság követte őt,
néhány asszony a mellét verve siratta.
Akkor feléjük fordította tekintetét, amely ellátott az idők végezetéig,
és így szólt hozzájuk:
"Jeruzsálem leányai! Ne engem sirassatok,
hanem magatokat és fiaitokat,
mert eljönnek azok a napok, amikor azt fogják mondani:
"Boldogok a meddő asszonyok, a méhek, amelyek nem szültek,
a keblek, amelyek nem szoptattak!"
Akkor majd így kiáltanak a hegyekhez: "Hulljatok ránk!"
S a dombokhoz: "Födjetek el!"
Ó Krisztusunk! Nem késik soká jövendölésed beteljesülése.
Nem sok idő múlva lerombolják Jeruzsálemet.
A Templomból, amelyben tanítottál, csak egy fal marad,
amely gátként állja
Izrael fiai panaszainak áradását a századokon át,
korlátját jelenti könyörgéseiknek és könnyeiknek.
Még ma sem jött el a béke erre a szent földre,
ahol Te kimondtad az egyetlen mondatot
- hiába lett volna talán? - ,
amely elhallgattathatja a fegyvereket,
amikor így szóltál tanítványaidhoz: "Szeressétek ellenségeiteket!"


Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el
A szeretetből származó emberi lény
a szenvedésen és a halálon keresztül
tér vissza a szeretetbe.
Ezt maga a szeretet mondja a történelem hajnalán.
Ám Ő ezt nem hallja meg.
Minden emberi lénynek és minden dolognak,
ami létezik, a földön és az égen
a végtelen nagy éjszaka legapróbb fényszikrájának is,
csak egyetlen oka van: a szeretet.
Maga a szeretet jött el hozzánk,
hogy ezt elmondja nekünk.
Mi pedig elhallgattattuk őt.
Ó Krisztusunk!
Azt mondtad nekünk, alakítsuk szívünket
a tiedhez hasonlóvá,
s most azt látjuk, hogy a katonák e keselyűk járta
baljós domb szirtje felé taszigálnak.
Látjuk, amint harmadszor is elesel
megvetett ajándékaid súlya alatt.


Tizedik állomás: Jézust megfosztják ruháitól
El fogják osztani maguk között ruháidat.
Kisorsolják egy darabból szőtt, varrás nélküli köntösödet,
amely olyan, mint a Szentírás, amely szálanként szövődik
a teremtés első napja óta, és soha nem szakadt meg,
s amely egyszerre elfödi és feltárja Isten jelenlétét.
Ezt a könyvet mindig csak térden állva volna szabad olvasnunk.
A te ruháid, ó Krisztusunk, üzeneted szavai!
Kijelentik és elrejtik személyedet.
E személyben őt magát kell keresnünk,
hiszen mi tudjuk, hogy Te vagy az Igazság,
s hogy nincs olyan igazság, amelyben Te ne volnál benne,
s olyan hazugság sincs, amelyhez közöd lehetne.
Legyen áldott a te tiszta személyed,
amelyet lemeztelenítenek a történelem rongyárusai.
Te a köntössel együtt ránk hagytad meggyötört testedet is!


Tizenegyedik állomás: Jézust felszegezik a keresztre
Kezeid uram, amelyek áldást adtak,
kezeid, amelyek gyógyítottak, s amelyek
visszaadták a vakok látását,
s eltüntették a leprát az arcokról,
kezeid, amelyek rajzoltak a porba, amikor
a házasságtörő asszony hamis bírái egyenként
elhagyták vésztörvényszéküket,
kezeid, amelyek megtörték a kenyeret és bort töltöttek,
hogy a hit láthatatlan igazságai táplálják és itassák
e látható világ bizonytalan valóságát,
kezeid, amelyek oly sokat adtak
és oly keveset kaptak,
Uram, a te adakozó kezeid a keresztre szögezve
most már örökre nyitva maradnak.
A kihegyesített vas átjárja a lábat,
amely megszentelte a földet.
Az emberek hazug igazságszolgáltatása
véghezvitte művét.
A vihar s a bűntény által elhomályosított nap alatt
minden készen áll
a Keresztre feszített fölemelésére.
...... ..........Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten
Urunk, most már nem vagy több,
mint egymásnak feszülő és egymást erősítő
fájdalmak szövedéke:
ziháló fuldoklásodból a pusztulás árad.
Testednek már nincsen olyan ina,
amely ne remegne a fájdalomtól
megfeszülve, akár a hárfa húrjai.
Mégis így szólsz:
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek."
Még azt sem tudják, mit beszélnek, amikor
így kiáltanak hozzád haláltusád közepette:
"Megváltó, szabadítsd meg magadat!"
Ők nem fogják fel,
hogy szörnyű mozdulatlanságodban is utánuk mész
bűneik és nyomorúságaik legmélyére,
s azon is túl:
Ó Krisztusunk!
Te nem ismerted az éjszakát.
Ím, itt közelít feléd, amint kihallik a zsoltár komor soraiból:
"Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"
Ki kellett mondanod ezeket a szavakat,
hogy senki se mondhassa:
nem ismerted az emberi élet legmegrendítőbb aggodalmát,
hogy szinte kihunyjon belőled az isteni jókedv utolsó szikrája is,
amelyet elrejtettél apostolaid elől,
Ez azért történt, hogy áldozatod csúcspontján
megvalósuljon istenséged e napfogyatkozása,
amelynek révén hasonló lettél hozzánk.
Ó Krisztusom, te azért halsz meg,
hogy ne sújtson le ránk az az irdatlan ütés, amelyet magunk
választottunk magunknak még a teremtés hajnalán;
s azért, hogy többé ne legyünk egyedül a halálban.


Tizenharmadik állomás: Jézust leveszik a keresztről és átadják anyjának
Minden beteljesedett.
Pillantásod, amely megkeresztelte a földet,
pillantásod, amely megörökíti
és új fénybe öltözteti az élőlényeket
s az élet apró dolgait,
pillantásod nincs többé.
Minden beteljesedett.
Mindörökre meg vannak örökítve,
soha nem törlődnek ki az emberiség emlékezetéből
azok a személyek, akikkel életedben találkoztál:
az apostol és a nyomorult,
a gazdag ifjú és az asszony Jákob kútjánál,
Pilátus az idők végezetéig mossa kezeit,
Kaifás felemelt ujjal osztogatja fáradt szentenciáit
- minden tudományét, amelyet megrohaszt a szív fukarsága - ,
a vak, aki meglátta képét megszületni a víz színén,
a talpra állt Lázár,
aki megmenekült a sötétség karmaiból,
Márta, akinek nem volt egy pillanata sem a maga számára,
és kontemplatív nővére,
aki a jobbik részt választotta,
Nikodémus, aki meg akarta érteni őt,
s a százados, aki cseppet sem kétkedett.
Minden beteljesedett.
A keresztről levett, átvert testedet
édesanyád karja öleli magához,
s Jánosé, a rábízott fiúé,
s a mellettük álló Magdolnáé,
akit tűzként mardos a fájdalom.
Ó Mária!
Az, hogy áldott vagy minden asszonyok között,
együtt járt mindazzal, ami részedül jutott,
hogy elviseld, megtudd és elfogadd!
Minden beteljesedett.
A kivégzettek dombján, ahol
a világ a halált látványul kínálja a világ számára,
nincsen már senki körülötted,
csak ez a három hatalmas személy,
akik az idők végezetéig fognak világítani,
s akik most téged siratnak,
ó Krisztusunk,
a tovatűnő fény fellobbanása.


Tizennegyedik állomás: Jézust a sírba helyezik
Vége mindennek.
Ez az óra, amelyben úgy tűnik, minden elveszett:
a hit órája, egyedül a hité.
A hit Isten kedves jegyese.
Ő gyengéden tekint reá,
mint az Énekek éneke jegyesére,
s mint szeretetünk egyetlen bizonyítékára, amit felkínálhatunk neki.
Éppen ezt jött keresni a földre,
s egyszer, Jeruzsálemet szemlélve attól tartott,
hogy nem találja már, amikor visszatér majd.
A hit ugyanolyan türelemmel várakozik rá,
ott virraszt az alvó katonák között,
a sír előtt, ahova testedet helyezték, Uram.
Semmi sem kavarja föl, és semmi sem riasztja meg.
A hitnek szövetségeséül szegődik mindaz,
ami a hitetlen emberek aggodalmát vagy kétségbeesését táplálja:
a szenvedés, amely hozzád hasonlóvá teszi,
az idő, az örökkévalóság utazása
a tőle idegen univerzum felé.
Ő, a hit szeret, mi egyéb számít?
Számára ez a szűk új sír, ahol Te nyugszol, Urunk,
az új szövetség ládája,
ám ebben már nem a törvény lakozik,
hanem a Szent, az Egyház s a jövendő
beteljesülések kezdete.
A hit tudja, hogy Te a harmadik napon fel fogsz támadni.
Urunk, akit jobban elrejt ez a világ,
mint a sírbolt, Te, akit bűneink keresztre feszítenek,
Te, akit eltemettünk szívünkben -
feszítsd fel a sziklát, amelyet eléd hengerítettünk.
Ezt kéri tőled szegény hitünk.
Nagypénteki gyászában már félhangon énekel valami benne.
Hiszen ez az éjszaka, amely most ráborul a hitre,
számára csak a nap kezdete.
S a nap te vagy, ó Krisztusunk!
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: kinyilatkoztatás, lemeztelenítenek, kényszerítették, tevékenységének, tanítványaidhoz, világtörténelem, ellenségeiteket, elhallgattattuk, legmegrendítőbb, kényszeríthetik, napfogyatkozása, könyörgéseiknek, elhomályosított, igazságtalanság, fényszikrájának, igazságosságról, elkerülhetetlen, szentségtartója, világmindenség, állványzatának, keresztényeket, felöltöztettek, szenvedésedből, felkínálhatunk, legyőzhetetlen, beteljesülések, szövetségeséül, fuldoklásodból, hengerítettünk, kétségbeesését, megkeresztelte, kiválasztottak, halhatatlanjai, visszavesszük, elfelejtkezni, villámsebesen, felnőttként megtért, francia akadémia, katolikus egyház, keresztút viszonylag, események villámsebesen, elítéltnek végig, katonák gyűrűjében, evangélium tanúsága, apostolok elrejtőztek, utolsó epizódja, emberiség történelmének, pápa minden, keresztet hordozva, kereszt fénylő, ártatlanság nélküli, emberek elítéltek, André Frossard, János Pál, Porto Maurizió-i Szent Leonárd, Mária Magdolna, Arimateai József, Domokos György, Üdvözlégy Mária, Cirenei Simon,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.22. 23:03 Brexit - Tusk konzultációkat kezd a huszonhetekkel a kiválási határidő hala...
10.22. 22:13 A szenátusi választási eredmények felülvizsgálatát kezdeményezte a lengyel ...
10.22. 22:03 Hollik: korrekt együttműködésre törekszünk a főváros vezetőivel
10.22. 22:02 Kövér: kiemelt szerepük volt a szakkollégiumoknak a rendszerváltás előkészí...
10.22. 21:53 Október 23. - Salvini: a magyar nép rendkívüli volt 1956-ban és most is az
10.22. 21:53 Brexit - A Brexit-megállapodás alapelveit jóváhagyta, a ratifikációs menetr...
10.22. 21:43 Október 23. - Böröcz László: az 1956-os forradalom kétszer is diadalmaskodo...
10.22. 21:43 Balázsy Péter nem lesz tagja a szombathelyi közgyűlésnek
10.22. 21:23 Férfi vízilabda ob I - A Miskolc nagy csatára késztette a címvédő Ferencvár...
10.22. 21:23 Török offenzíva - Putyin és Erdogan megállapodott a kurd milíciák török hat...
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Az inozitról  Hétköznapok  Jó reggelt , szép napot  Találd meg önmagad!  PABA - Para-amino-benzoesav  Szép színes páva - Pinterest  Kellemes új hetet  Facebookon kaptam  Őszi kép  Ajtód előtt állok vallásos  Két ember kapcsolatában sosem ...  Névnapi üdvözlet  Őszi kép  Az nem megoldás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  PABA - Para-amino-benzoesav  Facebookon kaptam  Vass Albert: Látható az Ist...  Jöjj térj meg Jézushoz, Add né...  Az Úr irgalma végtelen - Tégy ...  29. évközi hét kedd 10.22  A Jézus-ima gyakorlásáról  Őszi kép  Házi botox  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Alvó baby  Mírjam barátnőmtól kaptam  Hideg kéz - hideg láb  Déli napsütés  Kislány póni lovon  Vidám, szép napot  Szent II. János Pál pápa emlék...  Jó éjszakát  8. Az én 1956-om, és titkosszo...  Jó reggelt , szép napot  Téged látlak Uram...  Szèp estét kedves látogat...  Az igazi út  Facebookon kaptam  Add tovább!  Facebookon kaptam  Két egérről  Leveles kel jótékony hatásairó...  Két egérről  csodaszép csokor  Posertube  Téged látlak Uram...  Jó éjszakát  Én még mit sem tudtam rólad......  Vörös rózsa  Facebookon kaptam  Esti kép  Boldog új hetet  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Az Úr irgalma végtelen - Tégy ...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Napfényes szép őszi hetet - Ár...  Facebookon kaptam  Téged látlak Uram...  Facebookon kaptam  Találd meg önmagad!  Nagyon haragos  Készülődés  Szép új hetet  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  A Fénytest aktiválásának 34 je...  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Tandari Éva: Nem kérek sokat  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Őszi kép  Déli napsütés  Néhány egyszerű gyakorlat segí...  Facebookon kaptam  Szenvedés  Jó éjszakát  Néhány egyszerű gyakorlat segí...  Esti kép  2019.10.20. Évközi 29. vasárna...  Farkas Éva versei  Esti kép  Facebookon kaptam  Hideg kéz - hideg láb  Ne félj, mer megváltottalak -...  Két ember kapcsolatában sosem ...  Az igazi út  Jászapáti - Kétszáznyolcadik n...  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Facebookon kaptam Krisztina...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az Úr irgalma végtelen - Tégy ...  Nagyon haragos  Vidám, szép napot  PABA - Para-amino-benzoesav  Jó reggelt kedves látogatóimna... 
Bejegyzés Címkék
felnőttként megtért, francia akadémia, katolikus egyház, keresztút viszonylag, események villámsebesen, elítéltnek végig, katonák gyűrűjében, evangélium tanúsága, apostolok elrejtőztek, utolsó epizódja, emberiség történelmének, pápa minden, keresztet hordozva, kereszt fénylő, ártatlanság nélküli, emberek elítéltek, pillanatban ugyanis, egész világtörténelem, mindent megvilágító, szeretet hívja, másik embert, kinyilatkoztatás másik, szeretet leszáll, imádkozó ajkakon, cikcakkos villámot, túlontúl súlyos, összeomló világmindenség, semmi felé, sötétség országába, kegyetlenség felé, földre rogynak, szenvedés pillantása, együttérzés pillantása, eget ostromolja, fiát elvesztő, szenvedés kiforgatja, szenvedést mértük, nyolc boldogság, úton sírsz, fájdalom szétzúzott, mennyben újjáépített, utcán elbotlott, mezőről tért, kereszt súlya, rövid pillanatra, megváltott között, láthatatlan határt, többi embertől, társadalom megsért, tömeg kiabálása, haldoklók panaszára, fájdalom vérét, isteni szeretet, meghajlott nádat, füstölgő mécsbelet, utolsó szemig, földön semmi, lelkek kiengesztelődését, mellét verve, idők végezetéig, meddő asszonyok, béke erre, szent földre, egyetlen mondatot, szeretetből származó, halálon keresztül, szeretet mondja, történelem hajnalán, végtelen nagy, szeretet jött, tiedhez hasonlóvá, darabból szőtt, teremtés első, könyvet mindig, történelem rongyárusai, köntössel együtt, vakok látását, házasságtörő asszony, keresztre szögezve, emberek hazug, bűntény által, pusztulás árad, hárfa húrjai, zsoltár komor, emberi élet, isteni jókedv, teremtés hajnalán, élet apró, emberiség emlékezetéből, gazdag ifjú, asszony Jákob, szív fukarsága, talpra állt, sötétség karmaiból, maga számára, jobbik részt, keresztről levett, rábízott fiúé, mellettük álló, kivégzettek dombján, halált látványul, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 242 db bejegyzés
e év: 3895 db bejegyzés
Összes: 40599 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 619
  • e Hét: 6810
  • e Hónap: 53997
  • e Év: 838350
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.