Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Advent 2. vasárnapja
  2016-12-03 08:24:55, szombat
 
   
  Kezdőének:
Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. (Vö. Iz 30,19.30)

Könyörgés:
Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak.
Azon a napon:
Vessző kél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme.
Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri a földet, s ajka leheletével megöli a gonoszt.
Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség csípőjén a kötő. Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti őket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtől elválasztott kisgyermek. Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.
Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz lakhelye.
Ez az Isten igéje.
Iz 11,1-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig. Vö. 7. vers.
Előénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a király fiának,
hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
Hívek: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.
E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * míg csak a hold meg nem szűnik.
Uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.
H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.
E: Megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, * a nyomorultat, akin nem segít senki.
Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szűkölködőt megsegíti.
H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.
E: Legyen áldott a neve örökké, amíg csak világít a nap, neve fennmaradjon.
Áldott legyen benne a föld minden népe, * magasztalja őt minden nemzet.
H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.
Zsolt 71,2.7-8.12-13.17

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Üdvösségünk közel van!
Testvéreim!
Mindazt, amit egykor megírtak, a mi okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját!
Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére! Állítom ugyanis: Krisztus azért vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok viszont irgalmasságáért magasztalják Istent, amint írva van:
Ezért magasztallak téged a pogányok között, és dicsérem dallal a nevedet!
Ez az Isten igéje.
Róm 15,4-9

ALLELUJA
Készítsétek elő az Úr útját! † Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. Lk 3,4.6 - 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Tartsatok bűnbánatot, elközelgett a mennyek országa.
Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: ,,Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!"
Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta:
A pusztában kiáltónak szava:
Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: ,,Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem!
Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!"
Ezek az evangélium igéi.
Mt 3,1-12

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Jézus Krisztusban teljesedtek be a próféták jövendölései. Ő a világ Megváltója, forduljunk hozzá bizalommal!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy minden ember felismerje: te vagy az üdvösség útja!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Segítsd, Urunk, népedet, hogy méltón képviseljen téged a világban!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Áldd meg, Urunk, mindazokat, akik áldozatot hoznak neved dicsőségéért!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Áldd meg, Urunk, a népek vezetőit, hogy önzetlenül fáradozzanak az emberiség egységéért!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, kegyelmedet egybegyűlt híveidnek, hogy a bűnbánat méltó gyümölcseit teremjék!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Irgalmas Megváltónk! Te türelmes vagy hozzánk emberi gyarlóságaink ellenére. Add, hogy hibáinkat belássuk, és kegyelmeddel megújítsuk életünket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, engeszteljenek ki alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, és habár érdemeink elégtelenek, megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre. Krisztus, a mi Urunk által.
Prefáció:
ADVENTI I. PREFÁCIÓ
Krisztus kettős eljövetele
A következő prefációt advent I. vasárnapjától december 16-ig az időszaki misékben mondjuk, valamint az ugyanebben az időben végzett egyéb misékben, amelyeknek nincs saját prefációjuk.

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, - és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját: hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön - látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk.
(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, (a te) dicsőséged himnuszát zengjük, - és velük együtt vég nélkül mondjuk: (énekeljük:)

Áldozási ének:
Kelj föl, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és nézd az örömet, amely Istentől jön. (Bár 5,5;4,36)

Áldozás utáni könyörgés:
Lelki eledellel tápláltál minket, Istenünk. Könyörögve kérünk: e szentségben való részesedés által taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által.

 
 
1 komment , kategória:  vallás  
Címkék: találkozásunkban, elfoglaltságaink, viperafészeknél, bölcsességeddel, irgalmasságáért, akadályozzanak, megkeresztelte, magasztaljátok, engeszteljenek, gondolhatjátok, vasárnapjától, segítségünkre, vágyakozással, gyarlóságaink, egyengessétek, megszabadítja, egyetértsetek, szentlélekkel, ragaszkodjunk, gondolkodjunk, eljövetelekor, igazmondását, magasztallak, bebizonyítsa, fennmaradjon, fáradozzanak, meneküljetek, földkerekség, dicsőségéért, teljesítette, elválasztott, kegyelmeddel, terelgetheti, megvallották, keresztellek, magasztalják, alacsony sorsúaknak, értelem lelke, erősség lelke, föld szegényeinek, igazságosság lesz, hűség csípőjén, párduc együtt, medve együtt, csecsemő nyugodtan, áspiskígyó üregébe, anyatejtől elválasztott, népek előtt, pogány nemzetek, igazság virága, világ végéig, király fiának, OLVASMÁNY Izajás, VÁLASZOS ZSOLTÁR, SZENTLECKE Szent Pál, Krisztus Jézus, Jézus Krisztus Atyját, EVANGÉLIUM Szent Máté, Keresztelő János, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, Jézus Krisztusban, Irgalmas Megváltónk, ADVENTI,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Png tulipànok  Nárciszok pillangóval  Szép napot kedves barátaim ! ....  Mai harmónia kártyám  Ha valakinek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A kereszt fája  Nárciszok pillangóval  Egészségünkért-érdemes megfont...  Isten szeretete  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szeretet  Png tulipànok  Facebookon kaptam  Szerbiában tízezer beoltott  Szép estét kívánok ! .....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mindenkinek  Jézus Krisztus  Nyugodalmas jó éjszakát kíván...  Tavaszi kép  Hitel  Piromorfit kristály  Facebookon kaptam  Tulipánok  Facebookon kaptam  Jó éjszakát !......  Kereszt  Borúljon virágba . . .  A kutyák 96 százalékos pontoss...  Kereszt  Te akkor érsz haza  Saját életünk keresztje  Borúljon virágba . . .  Jó éjszakát !......  Facebookon kaptam  Kereszt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Már nem az vagyok, aki voltam....  Png virág  A bűnök átvállalása  Jáger László - Április  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Jó éjszakát !......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Tulipán csokor  Jó éjszakát !......  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Már nem az vagyok, aki voltam....  Facebookon kaptam  Kitűnő alvást támogatók  Szép napot kívánok  Facebookon kaptam  Jézus Krisztus  Png nő  Tavaszi kép  A változatlan tavaszban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Itt a tavasz, indul a szezonál...  Szép napot kívánok  1645 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egészségünkért-érdemes megfont...  Honnan tudjam  Szerzőként szavakból  Facebookon kaptam  Hitel  A kutyák 96 százalékos pontoss...  Facebookon kaptam  Legenda a pitypangról  Látogatóimnak szeretettel........  Facebookon kaptam  2680 az új fertőzött, elhunyt ...  Imunex Alga komplex gyógyhatás...  Facebookon kaptam  Egy jó történet  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok  Facebookon kaptam  Üdvözlés  Látogatóimnak szeretettel........  Facebookon kaptam  Vöröslő napkorong . . .  Facebookon kaptam  Jó éjszakát !......  A változatlan tavaszban 
Bejegyzés Címkék
alacsony sorsúaknak, értelem lelke, erősség lelke, föld szegényeinek, igazságosság lesz, hűség csípőjén, párduc együtt, medve együtt, csecsemő nyugodtan, áspiskígyó üregébe, anyatejtől elválasztott, népek előtt, pogány nemzetek, igazság virága, világ végéig, király fiának, teljes béke, földkerekség határáig, szűkölködőt megsegíti, neve örökké, föld minden, szájjal magasztaljátok, zsidóság szolgálatát, atyáknak tett, pogányok viszont, pogányok között, mennyek országa, pusztában kiáltónak, közelgő harag, bűnbánat méltó, fejszét ráhelyezték, erősebb nálam, saruit hordozzam, búzát magtárba, pelyvát pedig, evangélium igéi, próféták jövendölései, világ Megváltója, üdvösség útja, népek vezetőit, emberiség egységéért, következő prefációt, időszaki misékben, időben végzett, kezdettől fogva, örök üdvösség, trónod körül, földi dolgokról, égiekhez ragaszkodjunk, találkozásunkban, elfoglaltságaink, viperafészeknél, bölcsességeddel, irgalmasságáért, akadályozzanak, megkeresztelte, magasztaljátok, engeszteljenek, gondolhatjátok, vasárnapjától, segítségünkre, vágyakozással, gyarlóságaink, egyengessétek, megszabadítja, egyetértsetek, szentlélekkel, ragaszkodjunk, gondolkodjunk, eljövetelekor, igazmondását, magasztallak, bebizonyítsa, fennmaradjon, fáradozzanak, meneküljetek, földkerekség, dicsőségéért, teljesítette, elválasztott, kegyelmeddel, terelgetheti, megvallották, keresztellek, magasztalják, vigasztalást, jövendölései, igazságosság, játszadozhat, szegényeinek, kegyelmedet, készítsétek, prefációjuk, gyümölcseit, törzsökéből, szolgálatát, mindörökkön, elégtelenek, kitakarítsa, pusztítanak, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3124
  • e Hét: 21398
  • e Hónap: 48795
  • e Év: 343357
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.