Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mária keresztútja - Mária rádió
  2017-03-17 17:30:44, péntek
 
   
  ...... ......Írta: Richard G. Furey, C.Ss.R.
Minden állomás elején: Imádunk téged, Krisztus...

I. Pilátus Jézust halálra ítéli.
Péntek kora reggel láttam a fiamat. Most pillantottam meg először, mióta elvitték. Kékre vert, vérző testének láttán fájdalom hasított szívembe és könnyek szöktek szemembe.
Aztán Pilátus, ítélkező székében ülve megkérdezte a tömeget, miért akarják fiamat kivégeztetni. Körülöttem mind azt ordította: ,,Feszítsd meg őt!"
Könyörögni akartam nekik, hogy hagyják abba, de tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így csak álltam ott, némán, sírva.
Uram Jézus, nehéz elképzelnem a kínt, amit anyád érzett, mikor halálra ítéltek.
De hát hogy állunk ma, amikor haragot tartok? ,,Feszítsd meg!"
Amikor ítélkezek valaki fölött? ,,Feszítsd meg!"
Nem könnyeztet-e meg ez Téged és anyádat?
Bocsáss meg, Jézus!

II. Jézus vállára veszi keresztjét
Egy kicsit erőre kaptam, s a tömeggel odamentem a térre. Kivágódott egy ajtó, s kibotladozott a fiam, mögötte a röhögő őrök. Ketten odacipeltek egy nehéz keresztet, és a vállára dobták. Aztán elkezdték lökdösni, le az úton.
Kibírhatatlan volt érte a fájdalmam. El akartam venni tőle a keresztet, hogy magam vigyem.
De tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így mentem, némán.
Uram Jézus, kérlek, bocsáss meg, amiért olyan sokszor nehezebbé tettem keresztedet, mert szemet hunytam szomszédom fájdalma és magányossága fölött. Bocsáss meg, hogy pletykáltam másokról, hogy mindig találtam kifogásokat, hogy bizonyos emberekkel ne kelljen együtt lennem, főleg, amikor beszélni akartak velem. Segíts, hogy Máriához legyek hasonló, aki mindig igyekezett mások keresztjén könnyíteni.
Bocsáss meg, Jézus!

III. Jézus először esik el a kereszt terhe alatt
Közelről követtem fiamat, amint a Kálvária felé botladozott. Soha semmi sem fájt annyira, mint most őt ennyire kínlódva látni. Láttam, a kereszt mint vág a válla húsába. Megállt a szívverésem, amikor elesni láttam, arcra borulva a földön, s a súlyos kereszt a hátára zuhant. Egy pillanatra azt hittem, imádott fiam meghalt. Egész testem remegni kezdett. Az őrök elkezdték rugdosni. Lassan feltápászkodott és újra elindult, de még mindig korbácsolták.
Saját testemmel akartam megvédeni, de tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így továbbmentem, némán, sírva. Uram, hányszor láttalak elesve, s Máriától eltérően otthagytalak, nem törődve veled?
Hányszor nevettem, amikor mások hibáit láttam?
Hányszor mérgelődöm, amikor valaki másképp viselkedik, mint én?
Mária melletted állt, támogatott szenvedésed egész ideje alatt. Segíts, hogy én is ezt tegyem érted azáltal, hogy másokat támogatok.
Uram, irgalmazz nekem!

IV. Jézus találkozik Anyjával
Sikerült áttörnöm a tömegen, és fiam oldalán mentem. Az ordítozáson keresztül megszólítottam. Megállt. Szemünk találkozott, az enyém a fájdalom könnyeiben úszva, az övé kínnal és döbbenettel telve. Tehetetlennek éreztem magam; és akkor azt mondta nekem a szeme: ,,Bátorság. Mindennek van értelme."
Ahogy tovább botladozott, tudtam, igaza van. S így utána mentem, némán, imádkozva.
Uram Jézus. Bocsáss meg, amiért annyiszor találkozott a szemünk és én elfordultam.
Bocsáss meg, amikor mindenkivel éreztettem, hogy ha nem úgy mentek a dolgok, ahogyan azt szerettem volna.
Bocsáss meg, amikor apróságokon keseregtem, elkedvetlenedtem, és nem hallottam bátorító szavadat. Igen, Uram, sokszor találkozott szemünk hasztalanul.

V. Simon segít Jézusnak a keresztet vinni
Fiam arcán majdnem teljes kimerültséget láttam, ahogy nehéz terhét vinni próbálta. Úgy tűnt, minden lépés az utolsó. Szívemben éreztem minden kínját, és úgy szerettem volna, ha már vége lenne. Aztán észrevettem, ahogy az őrök egy tiltakozó embert a tömegből kiráncigálnak. Kényszerítették, fogja meg a kereszt végét, s könnyítse meg fiam terhét. Kérdezte az őröket, miért van ez így. Én tudtam, s így némán továbbmentem.
Uram, Jézus, sokszor megtagadtam neked a segítséget. Önző ember voltam, aki sokszor kérdőbe vontam szavadat.Ne hagyj Simonhoz hasonlónak maradnom, hanem segíts, hogy anyádhoz, Máriához hasonlítsak, aki mindig csendben ment és engedelmeskedett.

VI. Veronika letörli Jézus arcát
Ahogy továbbmentem, közel Jézushoz, egy asszony tolakodott át az őrök során, s elkezdte fiam izzadt, véres arcát törölgetni. Az őrök rögtön elráncigálták.
Az arcáról lesírt a kérdés: ,,Miért teszitek ezt vele?"
Én tudtam, és így továbbmentem némán, hívőn.
Uram, ez az asszony a legjobbat tette neked, amit csak tudott.
Én azonban, én többet akarok kapni, mint adni. Annyi alkalom van mindennap neked adni valamit azáltal, hogy másoknak adnék, de én elmegyek mellettük.
Megváltóm, segíts, hogy soha többé ne kérdezzem, miért, hanem mindenemet odaadjam neked.

VII. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
Megint. A fiam megint elesett; a fájdalom megint elárasztott arra a gondolatra, hogy meghalhat. Feléje indultam, de a katonák nem engedtek. Felemelkedett, és lassan tovább bukdácsolt. Keserű kín töltött el, amint néztem a fiamat elesni, újból felkelni, és folytatni útját.
De mivel tudtam, hogy ennek így kell lennie, némán továbbmentem.
Uram, Mária volt a leghűbb követőd. Sohasem állt meg, akármennyit is szenvedett érted.
Bűneim által sokszor elfordultam tőled, és elfordítottam másokat tőled.
Kérlek, irgalmazz nekem!

VIII. Jézus beszél az asszonyokhoz
Pár lépéssel Jézus mögött mentem, mikor megállt. Egy pár asszony állt ott, sírva, sopánkodva fölötte. Azt mondta nekik, hogy ne sírjanak érte. Alkalmuk volt, hogy elfogadják, mint Messiásukat, ehelyett, mint olyan sokan mások, elutasították. Azt mondta nekik, hogy magukért sírjanak, hogy könnyeik megtérést hozzanak.
Nem értették, mi a kapcsolat a mondottak és a halálba vezető útja között.
Én értettem, és amint továbbment, én némán követtem.
Megváltóm, sokszor én is olyan voltam, mint ezek az asszonyok, meglátva a hibát másban, sajnálkozva fölöttük, de ritkán láttam meg saját bűnösségemet, és ritkán kértem bocsánatodat. Uram, ezeken az asszonyokon keresztül neveltél engem.
Bocsáss meg, Uram, vakságomért.

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt terhe alatt
Gyötrelem volt számomra Jézusnak ez az esése. Nemcsak, hogy megint sziklás földre esett, de most már majdnem a domb tetején volt, a keresztre feszítés dombján. A katonák üvöltöttek vele, szidták, s jóformán felráncigálták az utolsó pár lépésnyin.
Vert a szívem, ahogy elképzeltem, mit fognak vele ezután tenni.
De tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így némán kapaszkodtam utána a dombra.
Szerető Jézusom! Tudom, hogy sokszor felajánlottam segítő jobbomat az embereknek, de amikor alkalmatlan lett a dolog, vagy fájdalmas, kifogásokat találtam, és otthagytam őket.
Segíts, Uram, hogy anyádhoz hasonlóvá válva sohase vonjam vissza segítségre nyújtott kezemet azoktól, akiknek szükségük van rá.

X. Jézust megfosztják ruháitól
Mikor fiam végre megszabadult a kereszt súlyától, azt reméltem, egy kicsit megpihenhet. De az őrök rögtön elkezdték véráztatta bőréről letépni a ruháit. Kibírhatatlan volt látni fiamat ekkora kínban.
De mivel tudtam, hogy ennek így kell lennie, csak álltam, némán, sírva.
Uram, a magam módján én is lemeztelenítettelek. Buta beszédemmel megfosztottam másokat jó hírnevüktől, egyeseket előítéleteimmel fosztottam meg emberi méltóságuktól;
Jézus, olyan sok módon megsértettelek mások megbántásával.
Segíts, hogy mindenkiben meglássalak.

XI. Jézust a keresztre szögezik
Ahogy rálökték Jézust a keresztre, készségesen engedte, hogy odaszögezzék. Szívemben éreztem a fájdalmat, ahogy kezét és lábát átszúrták. Aztán felemelték a keresztet.
Ott volt, az én fiam, akit annyira szeretek, kigúnyolva, amint kínlódott, földi életének utolsó pár pillanatáért küszködve.
De én tudtam, hogy ennek így kell lennie, csak álltam, némán, imádkozva.
Uram, micsoda fájdalmakat szenvedtél el értem. S micsoda fájdalmakat szenvedett el anyád, amit látta fiát irántam való szeretetből meghalni.
Mégis, mindketten készek vagytok megbocsátani nekem, csak bűneimtől térjek meg.
Segíts, Uram, bűnösségemtől elfordulni.

XII. Jézus meghal a kereszten
Mi nagyobb fájdalom érhet egy anyát, mint fia halálát látni! Én, aki ezt a Megváltót a világra hoztam, láttam felnőni, tehetetlenül álltam keresztje alatt, amint lehajtotta fejét és meghalt.
Földi kínjainak vége volt, de az enyémek megsokszorozódtak.
De ennek így kellett lennie, és nekem el kellett így fogadnom, így hát csak álltam, és némán gyászoltam.
Én Jézusom, irgalmazz nekem azért, amit bűneim okoztak neked és másoknak.
Köszönöm szereteted nagy tettét. Azt mondtad, hogy az az igazi szeretet, ha életünket adjuk barátunkért. Add, hogy mindig a barátod legyek.
Taníts meg, hogyan éljek másokért, és sohase hagyjalak cserben

XIII. Jézust leveszik a keresztről
A tömeg hazament; nem volt többé zaj. Csendesen álltam Jézus egyik barátjával, és felnéztem Megváltónk, a fiam holttestére. Később két férfi leemelte a testet a keresztről, és karjaimba tette. Mély gyász borított el. De mély örömet is éreztem. Fiam élete kegyetlen véget ért, de mindnyájunk részére életet is hozott.
Tudtam, hogy így kell lennie, és némán imádkoztam.
Uram, szenvedésed véget ért. De egyre tovább is folyik, valahányszor helyetted a bűnt választom. Kivettem részemet keresztre feszítésedből, és most, Megváltóm, szívem mélyéből kérem bocsánatodat.
Segíts, hogy hozzád és anyádhoz méltó életet éljek.

XIV. Jézust a sírba helyezik
Elvittük Jézus testét a sírhoz, magam igazítottam el, csendesen sírva, csendesen örvendezve. Még egyszer visszanéztem szerető fiamra, aztán kimentem. Lezárták a sírt, és mielőtt elmentem, arra gondoltam, hogy ennek így kellett lennie...
Így kellett lennie érted! Hittel fogok várni némán.
Igen, Uram, így kellett lennie azért, mert szerettél engem, és semmi másért. Csak azt kéred tőlem, hogy jó életet éljek, és sohasem ígérted, hogy ez könnyű lesz.
Akarom a bűnt magam mögött hagyni, és csak érted élni testvéreimben.

XV. Jézus feltámad
Csak hálás tudtam lenni fiam értünk való áldozatáért. És mégis, micsoda üres volt az élet nélküle, akit annyira szerettem! De csak két nappal később ez az űr túlcsordulásig, minden elképzelésen felül telt: feltámadt!
Megváltónk megnyitotta a kaput egy új élet felé.
Így kellett lennie, érted való múlhatatlan szeretete nem elégedett meg kevesebbel.
Mindörökre örülhetek, de sohasem némán.
Megváltóm, köszönöm. Köszönöm vég nélküli szeretetedet, mely engedi, hogy feltámadjak saját bűnösségemből. Újból megpróbálok jobb életet élni. Segíts, hogy mindig emlékezzem erre a szeretetre. Mária, feltámadt Üdvözítőnk anyja, taníts meg, hogyan kell hozzád hasonlóvá válnom, s mások iránti szeretetben Őt szeretnem.
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Címkék: engedelmeskedett, elkedvetlenedtem, kényszerítették, feltápászkodott, előítéleteimmel, túlcsordulásig, megsértettelek, felráncigálták, megszólítottam, tehetetlennek, méltóságuktól, elráncigálták, megfosztottam, elutasították, bűnösségemből, bűnösségemtől, felajánlottam, megbántásával, kiráncigálnak, kimerültséget, felemelkedett, feszítésedből, kibírhatatlan, kibotladozott, testvéreimben, elfordítottam, megbocsátani, otthagytalak, kapaszkodtam, továbbmentem, megszabadult, valahányszor, pillantottam, elképzelésen, szeretetedet, magányossága, kicsit erőre, tömeggel odamentem, röhögő őrök, nehéz keresztet, vállára dobták, kereszt terhe, kereszt mint, válla húsába, súlyos kereszt, hátára zuhant, őrök elkezdték, ordítozáson keresztül, fájdalom könnyeiben, keresztet vinni, tiltakozó embert, tömegből kiráncigálnak, Richard, Pilátus Jézust, Aztán Pilátus, Uram Jézus, Szerető Jézusom, Elvittük Jézus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.22. 07:31 Devizapiac - Minimális forintmozgás kora reggel
10.22. 07:30 Hongkongi tüntetések - A tüntetőket ért júliusi támadásra emlékezve demonst...
10.22. 07:05 A Mágnás Miska című operettet mutatja be a Vígszínház
10.22. 07:05 Coface: lassulhat a régió növekedése a következő években
10.22. 07:05 Idén a Nap a témája a MANT diákpályázatának
10.22. 07:04 Október 23. - Ma kezdődnek a megemlékezések
10.22. 07:04 Nyolc törvényjavaslatról tárgyal ma a parlament
10.22. 07:04 Országszerte programokat rendez középiskolásoknak a Startup Campus
10.22. 07:04 Donald Trump: egy "kis létszámú" amerikai csapat Szíriában marad
10.22. 07:04 Nyolcan megsérültek egy moldáv kisbusz balesetében Albertirsán
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
Rózsaszín rózsák  Kristina Calu - Eggyel több T...  Őszirózsák  Szép hétfői napot  Kosztolányi idézet  Rózsaszín rózsa  Facebookon kaptam  Az örök élet ára  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes kikapcsolódást  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Kislány kutyusokkal  Virágos szép napot , hetet  Kislány kutyusokkal  Krizantém  Az örök élet ára  Arizóna.......  Facebookon kaptam  Elkezdődött Szent II. János Pá...  Az örök élet ára  Gerberák  Muzsika hangja turné  Szép őszi napot , hétvégét  Szenvedés  Nő őszi öltözékben  A Fénytest aktiválásának 34 je...  Napi bölcselet  Szép őszi napot  Napi bölcselet  Őszi kép  Békés meghítt vasárnapot  Ezer ingyenes logikai játék  John Webszter idézet  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Egy rab kutya ...  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  A jóság  Facebookon kaptam  Mit tegyél a negatív érzelmekk...  Domonkos Jolán: Görbe világ  Mit tegyél a negatív érzelmekk...  A tánc, ha élvezetet okoz  Facebookon kaptam  A papnál  Készülődés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép hétfői napot  Szép őszi kép  Vörös rózsa  Vasárnapi üdvözlet  Kalapos nő a kedvencével  Szíves üdvözlet  Facebookon kaptam  Ferenc pápa a missziók világna...  Kellemes délutáni időtöltést  Szívből köszöntelek!  Facebookon kaptam  Rámenős hittel - Sebestyén Pét...  Rámenős hittel - Sebestyén Pét...  Mai harmónia kártyám  Őszi levelek  Egy szép álom  Anyatermészet.....  Őszi kép  Naplemente  Ferenc pápa üzenete a 2019. év...  Az emberiség addig él, míg cél...  Nő fejdísszel  Őszi kép  Aranyosi Ervin: Teli a Hold...  Facebookon kaptam  Szíves üdvözlet  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi kép  Évközi 29. vasárnap 10.20  Facebookon kaptam  Kislány kutyusokkal  Őszi kép  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Szép estét  Kellemes délutánt kívánok!  Gerberák  Legyen nagyon szép napod  Téged látlak Uram...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes kikapcsolódást  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  29. évközi hét hétfő 10.21  Békés meghítt vasárnapot  Forgalom.....  Farkas Éva versei  Boldog IV. Károly 10.21  Zöld gyémánt....... 
Bejegyzés Címkék
kicsit erőre, tömeggel odamentem, röhögő őrök, nehéz keresztet, vállára dobták, kereszt terhe, kereszt mint, válla húsába, súlyos kereszt, hátára zuhant, őrök elkezdték, ordítozáson keresztül, fájdalom könnyeiben, keresztet vinni, tiltakozó embert, tömegből kiráncigálnak, kereszt végét, asszony tolakodott, őrök során, őrök rögtön, arcáról lesírt, legjobbat tette, fiam megint, fájdalom megint, fiamat elesni, leghűbb követőd, halálba vezető, hibát másban, asszonyokon keresztül, domb tetején, keresztre feszítés, katonák üvöltöttek, kereszt súlyától, kicsit megpihenhet, magam módján, keresztre szögezik, világra hoztam, enyémek megsokszorozódtak, barátod legyek, tömeg hazament, fiam holttestére, bűnt választom, sírba helyezik, bűnt magam, élet nélküle, engedelmeskedett, elkedvetlenedtem, kényszerítették, feltápászkodott, előítéleteimmel, túlcsordulásig, megsértettelek, felráncigálták, megszólítottam, tehetetlennek, méltóságuktól, elráncigálták, megfosztottam, elutasították, bűnösségemből, bűnösségemtől, felajánlottam, megbántásával, kiráncigálnak, kimerültséget, felemelkedett, feszítésedből, kibírhatatlan, kibotladozott, testvéreimben, elfordítottam, megbocsátani, otthagytalak, kapaszkodtam, továbbmentem, megszabadult, valahányszor, pillantottam, elképzelésen, szeretetedet, magányossága, pillanatáért, korbácsolták, kivégeztetni, visszanéztem, odaszögezzék, bocsánatodat, tehetetlenül, asszonyokhoz, bűnösségemet, meglássalak, odacipeltek, beszédemmel, elképzelnem, készségesen, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 227 db bejegyzés
e év: 3880 db bejegyzés
Összes: 40584 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 738
  • e Hét: 4481
  • e Hónap: 51668
  • e Év: 836021
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.