Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Áldozatával Ábrahám megmutatta, hogy hisz Istennek, ......
  2017-07-06 17:29:21, csütörtök
 
   
  OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Áldozatával Ábrahám megmutatta, hogy hisz Istennek, és minden fölött szereti őt.
Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: ,,Ábrahám!" ,,Itt vagyok" - felelte. Akkor Isten ezt mondta neki: ,,Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Mórija földjére, és ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked."
Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égőáldozathoz, fölkerekedett, és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messziről meglátta a hegyet. Ekkor ezt mondta a szolgáknak: ,,Várakozzatok itt a szamárral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok."
Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát, és feltette fiának, Izsáknak vállára, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot: ,,Atyám!" Ő ezt válaszolta: ,,Igen, fiam!" Erre Izsák azt mondta: ,,Íme, itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égőáldozathoz?" Ábrahám így felelt: ,,Isten majd gondoskodik a bárányról az égőáldozathoz." Így mentek tovább egymás mellett.
Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mutatott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte fiát, és az oltárra helyezett fára tette. Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát.
De az Úr angyala rászólt az égből, és ezt mondta: ,,Ábrahám, Ábrahám!" ,,Itt vagyok" - felelte. Az angyal folytatta: ,,Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, hiszen egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem." Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Odament, megfogta a kost, és feláldozta égőáldozatul fia helyett. Ábrahám így nevezte a helyet: ,,Az Úr gondoskodik." Ezért mondják mind a mai napig: ,,A hegyen majd gondoskodik az Úr."
Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: ,,Magamra esküszöm - ez az Úr szava -, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, megáldalak téged. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét, utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál szavamra." Ábrahám visszatért szolgáihoz. Elindultak és együtt mentek vissza Bersabéba. Ábrahám Bersabéban maradt.
Ez az Isten igéje.
Ter 22,1-19

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. 9. vers.
Előénekes: Az Urat nagyon szeretem, * mert könyörgésem szavát meghallgatta.
Fülét hozzám fordította, * amely napon hozzá kiáltottam.
Hívek: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
E: A halál kötelékei körülfontak, * elértek engem az alvilág gyötrelmei.
Szorongatás és fájdalom fogott el, † ámde az Úr nevét kiáltottam, * ,,Uram, mentsd meg az életemet!"
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
E: Az Úr jóságos és igazságos, * irgalmas a mi Istenünk.
Az Úr oltalmába fogadja a kicsinyeket; * nyomorult voltam, de ő megmentett.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
E: Lelkemet a haláltól megmentette, * szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól.
Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
Zsolt 114,1-2.3-4.5-6.8-9

ALLELUJA
Isten kiengesztelődött Krisztusban a bűnös világgal, * és ránk bízta a kiengesztelődés hirdetését. 2Kor 5,19 - 9. tónus.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus a béna ember meggyógyításával bizonyítja bűnbocsátó hatalmát.
Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: ,,Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!"
Néhány írástudó erre azt gondolta magában: ,,Ez káromkodik." Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: ,,Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyernek bűneid!«, vagy ha azt mondom: »Kelj föl, és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!" A bénához fordulva folytatta: ,,Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!" Az ember fölkelt és hazament.
Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 9,1-8

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul odaadtad magadat Istennek és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott áldozat. Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az örök élet kenyere számunkra. E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj bennünk szent tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. A te áldozatodhoz odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész életünket Istennek

Elmélkedés Horváth István Sándor
A béna meggyógyításának történetébe Máté evangélista nagyon ügyesen szövi bele a bűnbocsánatról szóló tanítást. A történetet tehát úgy érdemes olvasnunk, hogy mindkét szálat, azaz a testi és a lelki gyógyítást is figyelemmel kísérjük. Jézus számtalan csodát tett tanító útja során, és sokféle betegségből meggyógyította az embereket. Isteni hatalmáról és természetfeletti erejéről tanúskodnak ezek a gyógyulások.
A bűnbocsánat szentségében szintén Isten hatalmának, pontosabban irgalmának köszönhetően részesülünk. Az irgalmas Isten ugyanis képes eltörölni minden bűnünket, s új életet kezdhetünk vele. Igen, a szentgyónásban arról van szó, hogy a természetfeletti világ, az isteni kegyelem beavatkozik emberi életünkbe, hogy minket felemeljen. Ennek szép példája a béna esete, aki teljesen magatehetetlen, csak barátai segítségével kerülhet Jézus közelébe, de az isteni közbeavatkozásnak köszönhetően meggyógyul, s ennek bizonyítéka, hogy a saját lábán távozhat.
A csoda megtörténte után a meggyógyult béna hazamegy. Minden bűnbánat és megtérés valójában hazamenetel, olyan, mint a tékozló fiúé, aki szintén hazatért atyjához. A bűnbánatot hirdető Jézus ma hozzánk fordul: Hol jársz? Felismered-e bénaságodat és beismered-e bűnösségedet? Indulj el haza!

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek!
Lektor: 1. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük állhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: viszontláthassuk, megengesztelődve, meggyógyításával, könnyhullatástól, meggyógyításának, kiengesztelődött, természetfeletti, kiengesztelődés, szentgyónásban, keresztényeket, meggyógyította, megbocsátására, testvéreinknek, magatehetetlen, bűnbocsánatról, égőáldozathoz, testvéreinket, egyetértésben, fölkerekedett, mindnyájunkat, gondolataikba, megszólította, szolgálatodra, köszönhetően, áldozatunkat, visszatérünk, áldozatodhoz, meghallgatta, várakozzatok, bűnösségedet, égőáldozatul, megsokasítom, segítségével, fölnyergelte, dicsőségében, szentmisében, hely felé, harmadik napon, fiam elmegyünk, égőáldozathoz szükséges, oltárra helyezett, angyal folytatta, hegyen majd, égből másodszor, tengerpart fövenyét, ellenség kapuját, föld minden, élők földjén, halál kötelékei, alvilág gyötrelmei, haláltól megmentette, bűnös világgal, Áldozatával Ábrahám, OLVASMÁNY Mózes, Akkor Isten, Akkor Izsák, Erre Izsák, Akkor Ábrahám, Amikor Ábrahám, Ábrahám Bersabéban, VÁLASZOS ZSOLTÁR, EVANGÉLIUM Szent Máté, Jézus Krisztus, Elmélkedés Horváth István Sándor, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.23. 12:01 Brexit - Donald Tusk a halasztási kérelem jóváhagyását javasolja a huszonhe...
10.23. 12:01 Október 23 - Fidesz: 1956 az internacionalista baloldal diktatúrája elleni ...
10.23. 12:01 Nyolccal gyarapodott a MOL-töltőállomások száma Romániában idén
10.23. 11:51 Október 23. - Debreceni polgármester: a forradalom a magyarok félelmet nem ...
10.23. 11:41 Müller Péter Sziámi életHű koncertje az Erkel Színházban
10.23. 11:21 Ötpárti egyeztetetést kezdeményez az MKP a közös magyar választási listáról
10.23. 10:41 Hongkongi tüntetések - Peking tagadja, hogy le akarná váltani a hongkongi k...
10.23. 10:31 Október 23. - Salgótarjánban együtt emlékezett az ellenzéki polgármester és...
10.23. 10:31 Főorvos: az elsősegélynyújtásról tart családi napot a Semmelweis Egyetem
10.23. 10:01 Tizenöt évvel ezelőtti bűncselekmény gyanúsítottját adták át a magyar rendő...
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép estét  Aranyosi Ervin: Fciztunk a Bod...  6 . Keresztény tanösvény: Hisz...  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Ifjúsági  Mit tegyél a negatív érzelmekk...  Facebookon kaptam  Szép új hetet  2019.10.20. Évközi 29. vasárna...  Facebookon kaptam  Aki egyszer ráérez  Hétköznapok  Őszi este  Őszi levelek  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Névnapi üdvözlet  Szép őszi napot  Ez nagyon érdekes...  Napi bölcselet  Naplemente  Boldog IV. Károly 10.21  Jó éjszakát  Napi bölcselet  Diótermés  A "C" vitaminról  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Diótermés  A Jézus-ima gyakorlásáról  Facebookon kaptam  Egyházzenei beszélgetés Lövőn  Tandari Éva: Nem kérek sokat  Szép új hetet  Küldetése van, nem is akármi: ...  Jó éjszakát  Nő őszi öltözékben  Facebookon kaptam  Szèp estét  Szèp estét  Kék rózsa  Kukorelly Endre : Talán a könn...  Ady Endre: Köszönet az életért  1882. október 22-én Budapesten...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Alvó baby  Őszi levelek  Facebookon kaptam  Add tovább!  csodaszép csokor  Ne félj, mer megváltottalak -...  Hétköznapok  Vidám, szép napot  Facebookon kaptam  Domonkos Jolán: Görbe világ  Ifjúsági  Kellemes teázást  Élek, dönthetek, cselekedhetek...  Ajtód előtt állok vallásos  Ez nagyon érdekes...  Zselatinmaszk - visszafiatalít...  Téged látlak Uram...  1956-os Emlékhét  Egy fény gyúlt a mennyből.  Szép őszi napot  Nem élhetünk nélküle  A folsavról  Vidám, szép napot  Küldetése van, nem is akármi: ...  Fohászok Istenhez  Őszi este  Facebookon kaptam  Az nem megoldás  Nő őszi öltözékben  Facebookon kaptam  Alvó baby  Domonkos Jolán: Görbe világ  Balatonfüred ősszel is gyönyör...  Facebookon kaptam  Tandari Éva: Nem kérek sokat  Ferenc pápa a missziók világna...  Facebookon kaptam  Ifjúsági  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Posertube  Szent II. János Pál pápa emlék...  Szèp napot kívánok!  Kicsi Kati szerelme és 1956  Fohászok Istenhez  Vidám, szép napot  Facebookon kaptam  Az inozitról  Aranyosi Ervin: Fciztunk a Bod...  P-vitamin - Rutin  Ez nagyon érdekes...  Őszi levelek  Vidám, szép napot  Figyeld csak meg!  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
hely felé, harmadik napon, fiam elmegyünk, égőáldozathoz szükséges, oltárra helyezett, angyal folytatta, hegyen majd, égből másodszor, tengerpart fövenyét, ellenség kapuját, föld minden, élők földjén, halál kötelékei, alvilág gyötrelmei, haláltól megmentette, bűnös világgal, kiengesztelődés hirdetését, béna ember, bénát hoztak, bűnök megbocsátására, bénához fordulva, ember fölkelt, evangélium igéi, kereszten örökre, örök élet, evangélium hirdetésére, béna meggyógyításának, bűnbocsánatról szóló, történetet tehát, lelki gyógyítást, bűnbocsánat szentségében, irgalmas Isten, szentgyónásban arról, természetfeletti világ, isteni kegyelem, béna esete, isteni közbeavatkozásnak, saját lábán, csoda megtörténte, meggyógyult béna, tékozló fiúé, bűnbánatot hirdető, keresztényeket megerősítse, igazságban gyökerező, tisztaság erényét, családok pedig, boldog feltámadás, örök életet, viszontláthassuk, megengesztelődve, meggyógyításával, könnyhullatástól, meggyógyításának, kiengesztelődött, természetfeletti, kiengesztelődés, szentgyónásban, keresztényeket, meggyógyította, megbocsátására, testvéreinknek, magatehetetlen, bűnbocsánatról, égőáldozathoz, testvéreinket, egyetértésben, fölkerekedett, mindnyájunkat, gondolataikba, megszólította, szolgálatodra, köszönhetően, áldozatunkat, visszatérünk, áldozatodhoz, meghallgatta, várakozzatok, bűnösségedet, égőáldozatul, megsokasítom, segítségével, fölnyergelte, dicsőségében, szentmisében, szentségében, testvérünket, felajánlásod, részesülünk, emberfiának, pontosabban, megtörténte, beavatkozik, körülfontak, meggyógyult, bizonyítéka, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 4 db bejegyzés
e hónap: 244 db bejegyzés
e év: 3900 db bejegyzés
Összes: 40604 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1173
  • e Hét: 7364
  • e Hónap: 54551
  • e Év: 838904
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.