Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Napi idehírdetés 10.22 Missziós vasárnap
  2017-10-22 08:34:46, vasárnap
 
   
  Évközi 29. vasárnap
Kezdőének:
Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem, fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam! Óvj engem, Uram, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem! (Zsolt 16,6.8)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Megfogtam Kürosz jobbját, hogy színe előtt meghódolásra bírjam a nemzeteket.
Az Úr így szól fölkentjéhez, Küroszhoz, akinek megfogja jobbját, hogy színe előtt meghódolásra bírja a nemzeteket, és megoldja a királyok derekán az övet; hogy megnyissa előtte a kapukat, és ne maradjon egyetlen kapu se zárva: ,,Szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért szólítottalak neveden.
Dicső nevet adtam neked, bár nem ismertél. Én vagyok az Úr, és senki más. Rajtam kívül nincs más isten.
Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugatig megtudják: rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más."
Ez az Isten igéje.
Iz 45,1.4-6

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát. Vö. 7b. vers.
Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
Hívek: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.
E: Mert nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, * félelmetesebb az összes isteneknél.
A népek minden istene csak üres semmiség, * az Úr azonban az ég alkotója.
H: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.
E: Népek családjai, adjatok az Úrnak, * adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat.
Ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét, * áldozatot hozva lépjetek udvarába.
H: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.
E: Boruljatok le az Úr előtt, * színe előtt rendüljön meg az egész föld.
Mondjátok a nemzeteknek: ,,Az Úr uralkodik, * igazságban ítéli meg a népeket.
H: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.
Zsolt 95,1.3.4-5.7-8.9-10a.c

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből
Megemlékezünk hitetekről, szeretetekről és reményetekről.
Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek egyházának az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és békesség! Mindenkor hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Szüntelen gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Testvéreim, kiket az Úr szeret! Jól tudjátok, hogy választottak vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel!
Ez az Isten igéje.
1Tessz 1,1-5b

ALLELUJA
Úgy ragyogjatok, mint csillagok a mindenségben, * és tartsátok meg az örök élet igéit. Vö. Fil 2,15d-16a - 6. tónus.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené.
Abban az időben:
A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a következő kérdéssel: ,,Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?" De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: ,,Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!" Aztán megkérdezte tőlük: ,,Kinek a képe és a felirata ez?" Azok azt felelték: ,,A császáré." Erre ő így szólt hozzájuk: ,,Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré - az Istennek pedig, ami az Istené!" Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 22,15-21

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! A földi és az örök haza polgárai vagyunk. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy mind a kettőhöz hűségesnek bizonyuljunk!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy az Egyház pásztorai egymással egyetértésben őrizzék és hirdessék a te országod törvényeit!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy a népek vezetői megalkuvás nélkül mindenki érdekét, a közjót szolgálják!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy híveid áldozatos szeretettel munkálják embertársaik földi jólétét és örök boldogságát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy a keresztények becsületesen dolgozzanak, példásan teljesítsék állampolgári kötelességeiket!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy a hívek az Egyházat anyagi hozzájárulásukkal is készségesen támogassák!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható Istenünk! Te arra tanítasz minket, hogy megadjuk neked és a földi hazának is, amivel tartozunk. Tarts meg bennünket a tisztesség és a szeretet útján! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, add, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk eléd. Kegyelmed segítségével tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked. Krisztus, a mi Urunk által.
Áldozási ének:
Az Úr szeme óvja az istenfélő embert, aki az ő irgalmában bízik, hogy megmentse lelkét a haláltól és táplálja ínség idején. (Zsolt 32,18-19)
vagy
Az Emberfia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, Istenünk, gazdagíts bennünket mennyei ajándékod gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által.


Elmélkedés:
Tegyünk tanúságot örömmel!
A mai vasárnap evangéliumában az adófizetéssel kapcsolatban fordulnak Jézushoz. Máté evangélista elárulja a kérdezők szándékát, miszerint bele akarnak kötni Jézus szavaiba, tanításába. A farizeusok nem bízzák a dolgot a véletlenre, hanem félrevonulnak, tanácskoznak, ügyesen kigondolják kérdésüket. A kérdés egyszerű, s látszólag egyszerűen lehet rá majd válaszolni. ,,Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?" (Mt 22,17). Az adófizetés az egykori zsidóság körében mindennapos kérdés lehetett, s bizonyára sok vitát eredményezhetett az igennel és a nemmel felelők között. Jézus azonban nem a megszokott módon, nem egyszerű egyetértéssel vagy elutasítással válaszol, s ennek megvan a maga oka. Érdemes ismernünk a kérdés hátterében álló történelmi helyzetet. Jézus korában a zsidók országa a Római Birodalom fennhatósága alatt állt, az adófizetés elfogadása a római uralom elfogadását jelentette, megtagadása pedig az idegen elnyomás elutasítását. A Jézusnak szegezett kérdés ügyes csapdát rejt. Ha azt válaszolja, hogy szabad adót fizetni a császárnak, akkor ezzel elismeri az idegen, elnyomó hatalmat, és ez sok zsidó emberből váltana ki megütközést, ellenszenvet, olyanokból, akik hittek a nép szabadságában, függetlenségében. Ők azok, akiknek a fejében erősen élt a Messiás-király gondolata, aki majd meg fogja szabadítani a választott népet az idegen uralomtól. Ha viszont helytelennek nevezi az adófizetést, akkor ez a római császár elleni lázadásnak számítana, s azzal vádolhatnák, hogy fellázítja a népet. A csapda kikerülhetetlennek tűnik, bármit is válaszol a kérdezett, szavaiba könnyen beleköthetnek. Jézus felismeri a csapdát, a kérdezők gonosz szándékát és könnyedén tér ki: ,,Adjátok meg a császárnak, ami a császáré - az Istennek pedig, ami az Istené!" (Mt 22,21). Ebbe aztán senki nem tud belekötni, senki nem tud hibát találni. E felelettel nem megy bele a politikai vitába, ezért ellenfeleinek később újabb témát kell keresniük, ami vádaskodásuk alapja lehet.
Egyházunk a mai vasárnapon a Missziós Világnapot tartja. Minden megkeresztelt ember meghívást kap, hogy tanúságot tegyen Jézusról és hirdesse az adományként kapott hitet. Jézus követése válasz erre a hívásra. Legyen példa az ő élete! Ahogyan átadta magát az Atyának, ahogyan előttünk járt az alázatos szolgálat és a szeretet cselekedeteivel, ahogyan odaadta életét a kereszten, hogy újra megtalálja azt, ugyanúgy kell nekünk is élnünk, Istennek felajánlva önmagunkat. Jézus egész élete missziós jellegű, a mennyei Atya küldötteként érkezett a világba, majd pedig küldetését befejezvén maga is küldetést adott tanítványainak. A misszió azt jelenti, hogy szenvedélyesen szeretjük Jézust és cselekvő szeretettel fordulunk embertársaink felé. Újra és újra odalépünk a kereszt elé és megállunk imádkozni a keresztre feszített Jézus előtt, hogy felismerve szeretetének nagyságát, támogatást és lelki erőt kérjünk küldetésünk teljesítéséhez. A mennyei Atya az öröm forrása, a Fiú az öröm megnyilvánulása, a Szentlélek pedig az öröm éltetője bennünk. Induljunk és tegyünk tanúságot Krisztusról örömmel!
Horváth István Sándor atya

Imádság:
Mindenható és teremtő Istenünk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Szívünkbe adtad a vágyat, hogy téged keressünk és benned találjuk meg boldogságunkat. Fiad, Jézus azt kéri tőlünk, hogy hozzá váljunk hasonlóvá. Segíts minket, hogy arcunkon hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged illet!

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: eredményezhetett, függetlenségében, tökéletesítsenek, cselekedeteivel, megnyilvánulása, megtanácskozták, mindnyájatokért, kötelességeiket, választottamért, evangéliumában, teljesítéséhez, tanítványainak, tesszalonikiek, meggyőződéssel, imádságainkban, szeretetetekre, elcsodálkoztak, boldogságunkat, szenvedélyesen, tanítványaikat, megkeresztelt, reményetekről, félrevonulnak, adófizetéssel, embertársaink, ellenfeleinek, beleköthetnek, szentlélekkel, gonoszságukat, megemlékezünk, egyetértéssel, elutasítással, félelmetesebb, szeretetekről, félrevonultak, szólítottalak, királyok derekán, nemzetek között, összes isteneknél, népek minden, egész föld, tesszaloniki hívekhez, tesszalonikiek egyházának, örök élet, farizeusok félrevonultak, következő kérdéssel, igazsághoz híven, emberek személyére, császárnak vagy, császáré –, evangélium igéi, örök haza, Jézus Krisztus, OLVASMÁNY Izajás, Megfogtam Kürosz, VÁLASZOS ZSOLTÁR, SZENTLECKE Szent Pál, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusba, EVANGÉLIUM Szent Máté, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, Mindenható Istenünk, Római Birodalom, Missziós Világnapot, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.18. 23:23 EURO-2020 - A kijutott és pótselejtezős válogatottak
11.18. 23:13 Megállapodásra jutottak az európai uniós intézmények a jövő évi költségveté...
11.18. 23:02 Curling Eb - Ismét nyert a magyar női csapat
11.18. 22:53 "Heringek" vonultak utcára Salvini ellen
11.18. 22:22 Szlovák jégkorongliga - Kikapott a MAC
11.18. 22:13 Csepel támogatja az atlétikai világbajnokság megrendezését
11.18. 22:13 EU-tisztújítás - Elemző: Várhelyi Olivér az EU nyugat-balkáni bővítéséért f...
11.18. 22:12 Feldman Zsolt: a baromfi- és húsmarha-támogatások javítják az agrárium telj...
11.18. 21:32 AM: tizenhárom uniós tagállam támogatta a magyar méhészeti javaslatokat
11.18. 21:32 Nemzetközi díjat nyert a Fesztivál Akadémia Budapestről készült imázsfilm L...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes teázást  Jászberény - Olvasó Boldogassz...  Hajnali elmélkedés  Téli reggel  Kellemes ébredést, szép napot!  A csend világa - vízalatti fel...  Őszi csendélet  Kristina Calu - A bánat Széle...  Hit és bűnbánat  Facebookon kaptam  Bűnbánat  A csend világa - vízalatti fel...  Kék rózsa  Szèp estét kedves látogat...  Szentség  Változol .....  Kellemes, szép napot!  Őszi képek  Bűnbánat és bűnbocsánat  Facebookon kaptam  Négysoros  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bűnbánat és bűnbocsánat  Isteni irgalom  Bűnbánat  Szepes Mária: A gyógyító öröm  Nagy hegy  Kellemes, szép napot!  Kék rózsa  Virágzás  Kellemes, szép napot!  Nem tudhatod soha . . .  Naplemente  Facebookon kaptam  Nem tudhatod soha . . .  Kellemes ébredést, szép napot!  Látod már november derekát ért...  Kellemes teázást  Facebookon kaptam Erzsikétől  Jézus  33. évközi hét hétfő 11.18  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Kellemes ébredést, szép napot!  Bűnbánat és bűnbocsánat  Facebookon kaptam  Őszi csendélet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Naplemente  11.Az én 56-om, Megtorlás a kö...  Rózsaszín rózsák  Margaretta  Kellemes kora estét!  Boldog ősz  Őszi csendélet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bűn és büntetés  Orchidea  Isteni irgalom  Bűnbánat és bűnbocsánat  Gerberák  Vidám szép őszi napot!  Rózsaszín rózsák  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Szép estét, jó éjt!  Bűnbánat és bűnbocsánat  Bűngyűlölet és bűnbocsánat  Bűnbánat és bűnbocsánat  Bűnbánat  Kellemes hetet  Őszi csendélet  Mosolygós, szép napot!  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Az a szép a reggelben, ha csal...  Eljön az idő, mikor az ember c...  Kellemes délutánt!  Szemüveges  Gerberák  Szép őszi napot  Facebookon kaptam  Kellemes, szép napot!  Jó reggelt , szép napot  Facebookon kaptam  Gera Zoltán  Mai harmónia kártyám  Jó reggelt , szép napot  Kellemes délutánt!  Jászberény - Olvasó Boldogassz...  Rágcsáló nyuszi  (Cím nélkül)  Szép estét, jó éjt!  Őszi kép  Facebookon kaptam  Szentség és boldogság  Jó éjszakát 
Bejegyzés Címkék
királyok derekán, nemzetek között, összes isteneknél, népek minden, egész föld, tesszaloniki hívekhez, tesszalonikiek egyházának, örök élet, farizeusok félrevonultak, következő kérdéssel, igazsághoz híven, emberek személyére, császárnak vagy, császáré &#8211, evangélium igéi, örök haza, kettőhöz hűségesnek, népek vezetői, közjót szolgálják, keresztények becsületesen, földi hazának, szeretet útján, istenfélő embert, mulandó javak, örök javak, adófizetéssel kapcsolatban, kérdezők szándékát, kérdés egyszerű, egykori zsidóság, nemmel felelők, megszokott módon, kérdés hátterében, zsidók országa, adófizetés elfogadása, római uralom, idegen elnyomás, fejében erősen, választott népet, idegen uralomtól, római császár, kérdezők gonosz, politikai vitába, adományként kapott, alázatos szolgálat, szeretet cselekedeteivel, mennyei Atya, keresztre feszített, öröm forrása, öröm megnyilvánulása, öröm éltetője, saját képedre, eredményezhetett, függetlenségében, tökéletesítsenek, cselekedeteivel, megnyilvánulása, megtanácskozták, mindnyájatokért, kötelességeiket, választottamért, evangéliumában, teljesítéséhez, tanítványainak, tesszalonikiek, meggyőződéssel, imádságainkban, szeretetetekre, elcsodálkoztak, boldogságunkat, szenvedélyesen, tanítványaikat, megkeresztelt, reményetekről, félrevonulnak, adófizetéssel, embertársaink, ellenfeleinek, beleköthetnek, szentlélekkel, gonoszságukat, megemlékezünk, egyetértéssel, elutasítással, félelmetesebb, szeretetekről, félrevonultak, szólítottalak, szabadságában, egyetértésben, választottak, segítségével, állampolgári, ajándékaidat, meghódolásra, bölcsességet, szeretetének, becsületesen, szolgálattal, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 222 db bejegyzés
e év: 4252 db bejegyzés
Összes: 40955 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 7314
  • e Hónap: 68801
  • e Év: 941061
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.