Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Advent 1. vasárnapja 12.03
  2017-12-03 09:07:02, vasárnap
 
   
  Kezdőének:
Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent! Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. (Zsolt 24,1-3)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, önts híveid szívébe szent elhatározást, hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökkévalóságban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az alázatos lélek imája: Bárcsak megnyílna az ég, és mennyei Atyánk elküldené az üdvösséget.
Te vagy, Uram, a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te, Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtől fogva ,,Megváltónk" a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál! Színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismertté válna ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt. Leszálltál, és színed előtt megolvadtak a hegyek! Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta, és szem nem látta, hogy lenne Isten rajtad kívül, aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidon járva rád emlékezik.
Íme, te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk; bűneinkben vagyunk régtől fogva, bárcsak megszabadulnánk! Olyanok lettünk mind, akár a tisztátalan, és igaz-voltunk, mint a beszennyezett ruha. Elfonnyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink, mint a vihar elsodortak minket. Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted előlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának. Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, a te kezed művei vagyunk mindnyájan. Ne haragudj ránk, Urunk, oly nagyon, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk s lásd meg: mindnyájan a te néped vagyunk.
Ez az Isten igéje.
Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 4g. tónus.

Előénekes: Figyelj ránk, Izrael pásztora, * ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött!
Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket!
Hívek: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, † tekints le az égből, * lásd, és látogasd meg ezt a szőlőt!
Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél.
H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

E: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, * az emberfia fölé, akit magadnak megerősítettél.
Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.
H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
Zsolt 79,2ac.3b.15-16.18-19

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjuk.
Testvéreim!
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ő mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.
Ez az Isten igéje.
1Kor 1,3-9

ALLELUJA
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk. Zsolt 84,8 - 1 D2 tónus.

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr!
Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.
Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!
Ezek az evangélium igéi.
Mk 13,33-37

Imádság:
Mindenható Istenünk! Te azt akarod, hogy minden gyermek boldog felnőtté váljon. Add, hogy gyermekeink ne csak testben, hanem lélekben is növekedjenek, felnőtté váljanak! Add, hogy gyermekeink az ismeretek elsajátítása mellett hitükben is napról napra fejlődjenek! Ültesd el lelkükben Igéd magjait, adj nekik erőt, hogy életükben hűségesek legyenek hozzád, és majd egykor felnőttként ők is továbbadják gyermekeiknek a hit igazságait! Segítsd őket, hogy gyermekként és felnőttként országod építésében munkálkodjanak!

Elmélkadés:
Ismered a holnapot?
Olyan világban élünk, amely nem ismeri a holnapot. A múltat már régen elfelejtette. A gyökerek, az emlékek, a hagyományok már nem jelentenek értéket. A múltbeli események már kevésbé adnak viszonyítási pontot. Minden, ami megtörtént, szinte rögtön feledésbe merül, elmúlt, már nem érdekes többé. Olyan világban élünk, amely nem ismeri a holnapot. A jelent még ismeri. Élj a mának, a pillanatnyi örömöknek! - hangoztatják sokan. Keresd a jelen boldogságát, szerezz élményeket, ez teszi boldoggá az életedet - mondogatják főként a fiatalok. Olyan világban élünk, amely nem ismeri a holnapot. Nem gondol előre, nem tervez előre. A holnapot nem ismerő emberek világa káosz és sötétség, kilátástalanság és reménytelenség.
Az advent mindig elgondolkodtat minket az időről, az idő múlásáról, a múltról, a jelenről és a jövőről. És talán ez utóbbi a legfontosabb. Elgondolkodni a jövőről, a jövőben várható, bekövetkező eseményekről. Az advent mindig előre irányítja tekintetünket a jövő felé. A jövőbeli esemény, amit várunk, a karácsony, Jézus születésének napja. Oktalanság volna azt állítanunk: de hiszen ez egy múltbeli esemény! Ez már egy ősrégi történet, kétezer éves sztori. Oktalanság volna azt állítanunk, hogy karácsonykor csak egy múltbeli eseményre emlékezünk, annak szépségét próbáljuk felidézni, azt, hogy Jézus megszületett egyszer régen. Kész csoda, hogy ennyi idő után is vannak még olyanok, akiknek fontos ez a múltba vesző történet. A hívő ember másként gondol a karácsonyra és éppen emiatt tekint nagy lehetőségként az adventi időszakra. A keresztény ember hiszi, hogy az Úr születése minden esztendőben megismétlődik, ez egy jövőbeli esemény, amely néhány hét múlva ismét meg fog történni. Jézus Krisztus újra megszületik az emberi szívekben, újra eljön ebbe a világba. Éppen ezért ne beszéljünk Jézus születéséről úgy, mint egyszeri történelmi eseményről, amelynek ismerjük a dátumát, de ennél többet nem jelent számunkra.
Ma advent 1. vasárnapja van. Elindulunk adventi utunkon, megkezdődik számunkra a karácsonyi előkészület. Ha az adventi készület csak azt jelenti, hogy ezekben a napokban felidézzük azt, hogy az Úr egyszer, régmúlt időkben eljött, akkor még nagyon keveset tettünk. Akkor még keveset értettünk meg Isten titkaiból, aki szüntelenül közeledik, eljön hozzánk. Tovább kell lépnünk a múltról való merengésnél és tovább kell lépnünk a jelen valóságánál és a jövőbe kell tekintenünk. A jövő felé kell fordulnunk, hogy ki tudjunk lépni a jelen sötétségéből és reménytelenségéből. Mert ez a jövőbeli esemény, az Úr újbóli megszületése világosságot támaszt körülöttünk és reményt ébreszt bennünk.
A mai vasárnap evangéliumában ezt olvassuk: ,,Vigyázzatok és virrasszatok! Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura!" A virrasztás és az éberség azt jelenti, hogy valaki egy jövőbeli eseményre készül, azt várja. Az előttünk álló heteket próbáljuk meg arra felhasználni, hogy tisztázzuk magunkban kit is várunk, kinek a jövetelére készülünk? Próbáljuk megérteni, hogy mit akar nekünk hozni, mivel szeretne minket megajándékozni a kis Jézus? Az örökkévaló Isten arra készül, hogy újra belépjen az emberi időbe. Segít minket helyesen értékelni a múltat, erőt ad a jelen mindennapi küzdelmeihez és új értelmet ad jövőnknek.
C Horváth István Sándor

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim, a várakozás fogékonnyá teszi a lelket. Kérjük Urunkat, hogy az adventi várakozás készítsen elő a kegyelem befogadására és a lelki megújulásra!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy második eljöveteledet várva, mindig készek legyünk megújulni igazságban és szeretetben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy Egyházad tiszta és feddhetetlen legyen, amikor újra eljössz!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy azok, akikre a földi hatalmat bíztad, békében és igazságban vezessék a népeket!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy az adventi szent időben bűneinktől megtisztuljunk, és a szeretetben tökéletesedjünk!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy amikor a rászorulóknak segítséget nyújtunk, megérezzék a te jóságodat!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható Istenünk! Segíts, hogy az advent folyamán egyre jobban megismerjünk téged, és tetteinkben feddhetetlenek legyünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket jótéteményedből felajánlunk, hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által.
Prefáció:
ADVENTI I. PREFÁCIÓ
Krisztus kettős eljövetele
A következő prefációt advent I. vasárnapjától december 16-ig az időszaki misékben mondjuk, valamint az ugyanebben az időben végzett egyéb misékben, amelyeknek nincs saját prefációjuk.

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentsédes Atyánk, mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, - és megnyitotta SZÁmunkra az örök üdvösség útját: hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön - látható valóságban NYERjük el, amit most ígéretében bízva várunk.
(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, (a te) dicsőséged himnuszát zengjük, - és velük EGyütt vég nélkül mondjuk: (énekeljük:)


 
 
1 komment , kategória:  vallás  
Címkék: örökkévalóságban, tökéletesedjünk, kilátástalanság, gonoszságainkra, megszabadulnánk, kiszolgáltattál, jótéteményedből, munkálkodjanak, megkeményítsük, reménytelenség, megparancsolja, korintusiakhoz, megrendülnének, megerősítettél, evangéliumában, feddhetetlenek, elgondolkodtat, megajándékozni, megtisztuljunk, elgondolkodni, vasárnapjától, megszilárdult, eljöveteledet, tekintetünket, rászorulóknak, gyermekeiknek, adományainkat, szentlélekkel, beszennyezett, eljövetelekor, megolvadnának, lehetőségként, megismétlődik, gonoszságaink, elfonnyadtunk, teljesítette, közelgő Krisztus, boldog örökkévalóságban, alázatos lélek, láng felgyújtja, nemzetek megrendülnének, igazsághoz szabja, beszennyezett ruha, vihar elsodortak, kerubok fölött, emberfia fölé, isteni kegyelemért, időben Jézus, idegenbe induló, maga feladatát, kapuőrnek megparancsolja, evangélium igéi, OLVASMÁNY Izajás, Mert Ábrahám, VÁLASZOS ZSOLTÁR, Seregek Ura, SZENTLECKE Szent Pál, Jézus Krisztus, Jézus Krisztustól, Krisztus Jézusban, Jézus Krisztusnak, EVANGÉLIUM Szent Márk, Mindenható Istenünk, Horváth István Sándor, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, Kérjük Urunkat, ADVENTI,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Barátság  Kigombolt ingben  Rózsa csokor  Harmónia......  Téli kép  Bon bon csokorral  Harangok  Havas a táj, és kislány táncol...  Holdfényes szép estét  Téli kép  Az Örök Király . . .  Karácsonyfa  Retro orosz viccek  Advent 2  Karácsony  Facebookon kaptam  FELLNER ISTVÁN PÁR SZÓ AZ ÜNNE...  Szèp estét  Karácsony  Facebookon kaptam  Karácsony estéjén  Kesztyű  Karácsonyi dekoráció  ...akiket az igazságért üldözn...  Boldogságos Szűz Mária szeplőt...  ADVENT 2. vasárnapja  Színes füst  Hóember  Barátság  Téli kép  EMLÉKKÖNYV Mi volt elmúlt, De...  Facebookon kaptam  Szabadi Lívia: A várakozás ide...  Kellemes napot  Harang  Évszakok  Erzsébet királynő brosokkal  A hit és a remény  Karácsony estéjén  Barátság  Facebookon kaptam  Karácsonyi gömbök  ADVENT 2. vasárnapja  Téli png  Png kutya  Vidám új hetet  Bon bon csokorral  Csodát láttam  Pablényi Istvánné, Piroska: K...  Ajándék......  Barátság  Facebookon kaptam  Retro orosz viccek  Téli kép  Téli png  Kávézó nő  Kigombolt ingben  Téli kép  Hóemberek  Facebookon kaptam  Hiányzol  Római emlékek 2000. augusztus  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Két gyertya ég  Pablényiné Piroska: A Mikul...  Szèp estét kedves látogat...  Új hét, új remények -Kétszázha...  Kávézó nő  Téli kép  Ragaszkodás a tanokhoz  Karácsonyi gömbök  Barátság  Téli este  Mai harmónia kártyám  A győztes csapatban  Téli png  Az emberek a sötétben mihez ke...  Barátság  Nő és a liliom  Kellemes napot  Karácsonyi gömbök  Facebookon kaptam  Béke  Méz és fahéj... Ugye mindenkin...  Jó reggelt  Png nő  Téli kép  Téli kép  EMLÉKKÖNYV Mi volt elmúlt, De...  Kávé szünet  Verona  Szűz Mária, a Szeplőtelen Foga...  Retro karácsonyi lapok  Alvó cica  Szèp estét  Hóemberek  Kellemes hetet  Betty Boop táncol  Emlékkép 
Bejegyzés Címkék
közelgő Krisztus, boldog örökkévalóságban, alázatos lélek, láng felgyújtja, nemzetek megrendülnének, igazsághoz szabja, beszennyezett ruha, vihar elsodortak, kerubok fölött, emberfia fölé, isteni kegyelemért, időben Jézus, idegenbe induló, maga feladatát, kapuőrnek megparancsolja, evangélium igéi, ismeretek elsajátítása, múltbeli események, pillanatnyi örömöknek, jelen boldogságát, életedet &#8211, advent mindig, jövőben várható, jövő felé, jövőbeli esemény, múltbeli esemény, ősrégi történet, múltbeli eseményre, múltba vesző, hívő ember, adventi időszakra, keresztény ember, emberi szívekben, karácsonyi előkészület, adventi készület, napokban felidézzük, múltról való, jelen valóságánál, jövőbe kell, jelen sötétségéből, jövőbeli eseményre, előttünk álló, jövetelére készülünk, örökkévaló Isten, emberi időbe, jelen mindennapi, várakozás fogékonnyá, adventi várakozás, kegyelem befogadására, lelki megújulásra, földi hatalmat, adventi szent, szeretetben tökéletesedjünk, rászorulóknak segítséget, advent folyamán, következő prefációt, időszaki misékben, időben végzett, kezdettől fogva, örök üdvösség, trónod körül, örökkévalóságban, tökéletesedjünk, kilátástalanság, gonoszságainkra, megszabadulnánk, kiszolgáltattál, jótéteményedből, munkálkodjanak, megkeményítsük, reménytelenség, megparancsolja, korintusiakhoz, megrendülnének, megerősítettél, evangéliumában, feddhetetlenek, elgondolkodtat, megajándékozni, megtisztuljunk, elgondolkodni, vasárnapjától, megszilárdult, eljöveteledet, tekintetünket, rászorulóknak, gyermekeiknek, adományainkat, szentlélekkel, beszennyezett, eljövetelekor, megolvadnának, lehetőségként, megismétlődik, gonoszságaink, elfonnyadtunk, teljesítette, megjelenését, tanúságtétel, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 56 db bejegyzés
e év: 4333 db bejegyzés
Összes: 41036 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 4460
  • e Hónap: 24815
  • e Év: 999434
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.