Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő
  2018-06-15 16:46:34, péntek
 
   
  - Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Nekünk is életünket kell adni testvéreinkért.
Szeretteim!
Tudjuk, hogy a (lelki) halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az (lelki) halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban.
Abból ismerjük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta?
Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal!
Ez az Isten igéje. 1Jn 3,14-18

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
,,Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.
Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.
Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Ezek az evangélium igéi. Lk 6,27-38

- Network oldalon
...... .......


1239-ben született. IV. Béla király leánya. Szent Margit és Szent Kinga testvére volt. Boleszláv lengyel fejedelemhez ment feleségül. Három lányát gondosan nevelte és férjét is átnevelte igazi keresztény uralkodóvá. Férje halála után Kingával együtt az ószandeci (Krakkó mellett) kolostorba lépett. Később a gnieznói klarissza rendház főnöknője volt. Meghalt 1298. június 11-én.
A szülői házban mindössze öt évet töltött melybe beleesik a tatárjárás borzalmas ideje. Szülei ekkor szentéletű nővére gondjaira bízták. 17 éves korában Boleszláv kalisi és gnieznói fejedelem személyében a legméltóbb férj oldalára került. 23 évet töltött példás keresztény házasságban. Három gyermeket szült mindenütt bőkezű ajándékokkal segítette a szegényeket, özvegyeket és árvákat. Két klarissza monostort alapított. Férje halála után a szintén özvegységre jutott Kinga nővérével vagyonát felosztva az ószandezi klarissza monostorba vonult. Szent Kinga halála után a gnieznói monostorba költözött. Kitűnt alázatosságával és imaéletével. 1298. június 11-én halt meg.

- Katolikus_network oldalon
Élete
Árpádházi Boldog Jolán királyi és szent család sarja. Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi császári családból való Laszkarisz Mária. Nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet és Prágai Boldog Ágnes, nővére Boldog Kinga, húga Szent Margit, unokatestvére Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme.
A szülői házban mindössze öt évet tölthetett, amely öt évbe beleesik a tatárjárás is. Szülei ekkor Krakkóba vitték, és nővére, Kinga, Boleszláv lengyel király felesége gondjaira bízták. Szent életű nővérében Jolán megtalálta példaképét és a keresztény nő eszményét.
1256-ban felesége lett a kaliszi és gnieznói hercegnek, Boleszlávnak, akit a nép a Jámbor névvel illetett. A krakkói székesegyházban tartott esküvői szertartás után a fiatal pár a férj hazájába, Nyugat-Lengyelországba költözött.
Jolán 23 évet élt példás keresztény házasságban. Nemcsak származása, hanem erényei szerint is királyi lélek volt, ezért nem esett nehezére, hogy úgy engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, tudván, hogy ,,a férfi éppúgy feje az asszonynak, mint Krisztus az Egyháznak" (Ef 5,22). Véleményét, akaratát soha nem akarta ráerőszakolni urára. Nem vitatkozott és nem védekezett akkor sem, amikor a rossz tanácsadók férjét ellene és az Egyház ellen hangolták. Imádkozott, tűrt és várt. Isten pedig -- aki csak azért engedte meg egy időre férje elhidegülését, hogy próbára tegye és megtisztítsa szeretetét -- amikor a hamis tanácsadók gonoszságára fény derült, kétszeresen visszaadott neki mindent: ura szeretetét, tiszteletét, elismerését.
Jolán napjai a három gyermek (Hedvig, Anna, Erzsébet) nevelése mellett állandó imádságban, vezeklésben és jó cselekedetekben teltek. Segített a templomokban, kórházakban, saját kezűleg gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket nagynénje, Árpádházi Szent Erzsébet példája szerint.
Abban a nyughatatlan korban a lengyel fejedelem sokszor volt kénytelen harcba indulni hol a németek, hol a litvánok ellen. Jolán ilyenkor megsokszorozta imádságait; férje-ura testi és lelki épségéért egyaránt könyörgött. Nemcsak azt kérte Istentől, hogy hozza haza hitvesét és gyermekei atyját, hanem azt is, hogy a csatában is őrizze meg férje szívét a kegyetlenkedés és a bosszú indulatától, hogy csak hazája java vezesse. S amikor Boleszláv az egyik csatából halálos sebbel tért vissza, Jolán -- éjjel és nappal el nem távozva a betegágytól -- egyszerre tartotta önmagában is, és férjében is a reményt, s készítette hitvesét az elköltözésre, arra ,,a kis időre" amíg nem látják egymást (Jn 16,16).
1279-ben halt meg Boleszláv. Jolán ekkor fölosztotta vagyonát az Egyház és a rokonai között, s visszatért a krakkói udvarba, Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett, s ekkor a két nővér az ószandeci klarissza kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöttek egészen Istennek szentelt életben. Kinga halála után, 1292-ben Jolán átment a gnieznói kolostorba, melyet férje alapított. Apátnővé választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázata, rejtetten viselt szenvedései tökéletesen egyesítették a megfeszített Krisztussal, aki gyakran megjelent neki és kinyilatkoztatásokban részesítette. Így halála napját is előre megmondta.
Árpádházi Boldog Jolánt a gnieznói klarissza kolostor kápolnájában temették el. Tisztelete a halála után azonnal megindult, sírját zarándokok látogatták, és sokan nyertek rendkívüli kegyelmeket. Boldoggá avatását 1631-ben indították el. XII. Leó 1827. szeptember 22- én engedélyezte ünnepét a konventuális minoriták és a klarisszák számára. XIII. Leó kiterjesztette egész Lengyelországra.
/Diós István: Szentek Élete/
Imádság
Mindenható, örök Isten, ki Boldog Jolánt irgalmasan megóvtad attól, hogy foglyul ejtse a világ és a gazdagság, és megszerettetted vele Fiad keresztjét és az önmegtagadást, kérünk, érdemeiért és közbenjárására add meg, hogy merjük elveszíteni a földieket, és őszinte szívvel keressük a mennyek országát!Amen

- Turul info oldalon Link

- Magyar kurír oldalon
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 2018. június 15. péntek
Árpád-házi Boldog Jolánra, Szent Kinga és Szent Margit testvérére emlékezünk június 15-én.
Segített a templomokban, kórházakban, maga is gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket - nagynénje, Árpád-házi Szent Erzsébet példája szerint.
Imádság
Mindenható, örök Isten, te Boldog Jolánt irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából, és elvezetted szent Fiad keresztjének alázatos hordozására: a kemény önmegtagadó életre. Érdemeiért és közbenjárására add, hogy lemondva a földiekről, őszinte szívvel keressük a mennyei javakat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Bővebben Link

- Katolikus oldalon Link

- Wikipedia oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: rágalmazóitokért, konstantinápolyi, engedelmeskedjék, székesegyházban, megszerettetted, ellenségeiteket, cselekedetekben, lengyelországba, magasságbelinek, alázatosságával, lengyelországra, testvéreinkért, kiterjesztette, megsokszorozta, közbenjárására, kegyetlenkedés, tanítványaihoz, ráerőszakolni, önmegtagadást, megbocsátanak, visszafizetés, elhidegülését, szentlélekkel, unokatestvére, testvéreinket, elköltözésre, templomokban, boldogságban, kápolnájában, kölcsönöznek, részesítette, konventuális, egyesítették, megfeszített, számíthattok, keresztjének, örök boldogságban, hegyi beszédben, másik arcodat, visszafizetés reményében, gonoszok iránt, evangélium igéi, gnieznói klarissza, szülői házban, tatárjárás borzalmas, legméltóbb férj, szintén özvegységre, ószandezi klarissza, gnieznói monostorba, konstantinápolyi császári, krakkói székesegyházban, férj hazájába, Árpád-házi Boldog Jolán, SZENTLECKE Szent János, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Szent Margit, Szent Kinga, Árpádházi Boldog Jolán, Apja IV, Laszkarisz Mária, Nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet, Prágai Boldog Ágnes, Boldog Kinga, Boldog Gertrúd, Boldog Szalóme, Árpádházi Szent Erzsébet, Árpádházi Boldog Jolánt, Diós István, Szentek Élete, Boldog Jolánt, Árpád-házi Boldog Jolánra, Árpád-házi Szent Erzsébet, Jézus Krisztus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.22. 20:33 Női asztalitenisz BL - Kikapott a címvédőtől a Budaörs
10.22. 20:33 Az Egyesült Államokban 46 tagállam csatlakozott a Facebookkal szembeni trös...
10.22. 20:13 Október 23. - Palkovics: '56-ban a magyar fiatalok világraszólót alkottak
10.22. 20:12 Férfi kosárlabda BL - Bravúros szombathelyi győzelem a PAOK ellen
10.22. 19:52 Washington 4.5 milliárd dolláros támogatást nyújt szíriai Fehér Sisakosokna...
10.22. 19:42 Török offenzíva - Koalíciós vitát okozott Németországban a védelmi miniszte...
10.22. 19:33 Paksi bővítés - A Framatome SAS-Siemens AG konzorcium szállítja az atomerőm...
10.22. 19:33 Illegális bevándorlás - Nyugat-balkáni embercsempész bandát számolt fel az ...
10.22. 19:33 Péntektől vásárolhatók jegyek a Puskás Aréna nyitómérkőzésére
10.22. 19:33 A balatoni vízeresztéssel egyidőben hajók kelnek át a Sió-csatornán
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
Domonkos Jolán: Görbe világ  Szép új hetet  Ifjúsági  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Ady Endre: Köszönet az életért  Facebookon kaptam  Néhány egyszerű gyakorlat segí...  Őszi kép  A jóság  Őszirózsák  Izland........  Jó éjszakát  Gerberák  József Attila : MAJD MEGÖREGSZ...  Aranyosi Ervin: Eljött az ősz ...  Szelfiző cica  Vörös rózsa  Szenvedés  Zöld gyémánt.......  Kasó Tibor - Bölccsé tesz az ő...  Szép őszi napot , hétvégét  Szép estét  Elkezdődött Szent II. János Pá...  Jászapáti - Kétszáznyolcadik n...  Őszi kép  Jászapáti - Kétszáznyolcadik n...  Menjetek, tegyetek tanítványom...  Kellemes kikapcsolódást  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Facebookon kaptam  6 . Keresztény tanösvény: Hisz...  Ferenc pápa a missziók világna...  Rámenős hittel - Sebestyén Pét...  Harmónia......  Őszi kép  Hideg kéz - hideg láb  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Ady Endre: Köszönet az életért  Katona Bálint: Maradék idő ver...  Argentína......  Facebookon kaptam  Kiváló hétvégét  Facebookon kaptam  Nő fejdísszel  John Webszter idézet  Ifjúsági  Szép estét  Facebookon kaptam  Krizantém  Óriások világában...  Készülődés  Harmónia......  A nagy fogásra várva......  Rózsák  Szép őszi kép  Rózsaszín rózsa  Mai harmónia kártyám  Békés meghítt vasárnapot  Őszi kép  Cica szerelem. és családszeret...  A papnál  A papnál  Elkezdődött Szent II. János Pá...  Kalapos nő a kedvencével  Farkas Éva versei  Kellemes délutáni időtöltést  Őszi kép  Őszi kép  Akit a hazája nem szeretett  Szép új hetet  Mit tegyél a negatív érzelmekk...  Esti mosoly ......  Kasó Tibor - Bölccsé tesz az ő...  Katona Bálint: Maradék idő ver...  Legyen nagyon szép napod  Nő fejdísszel  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Napi bölcselet  Facebookon kaptam  Kosztolányi idézet  Szép új hetet  Mit tegyél a negatív érzelmekk...  Aranyos Ervin - Úgy döntöttem  Farkas Éva versei  Ferenc pápa üzenete a 2019. év...  Powell-tó Egyesült Államok......  Esti kép  Szép őszi napot , hétvégét  Farkas Éva versei  Farkas Éva versei  Vasárnapi üdvözlet  Kiváló hétvégét  Napraforgók  Székely János szombathelyi meg...  Facebookon kaptam  Rámenős hittel - Sebestyén Pét...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Szép estét  29. évközi hét hétfő 10.21 
Bejegyzés Címkék
örök boldogságban, hegyi beszédben, másik arcodat, visszafizetés reményében, gonoszok iránt, evangélium igéi, gnieznói klarissza, szülői házban, tatárjárás borzalmas, legméltóbb férj, szintén özvegységre, ószandezi klarissza, gnieznói monostorba, konstantinápolyi császári, krakkói székesegyházban, férj hazájába, férfi éppúgy, rossz tanácsadók, időre férje, hamis tanácsadók, három gyermek, nyughatatlan korban, lengyel fejedelem, litvánok ellen, bosszú indulatától, egyik csatából, rokonai között, krakkói udvarba, ószandeci klarissza, gnieznói kolostorba, megfeszített Krisztussal, halála után, konventuális minoriták, klarisszák számára, mennyek országát, földi jólét, kemény önmegtagadó, mennyei javakat, rágalmazóitokért, konstantinápolyi, engedelmeskedjék, székesegyházban, megszerettetted, ellenségeiteket, cselekedetekben, lengyelországba, magasságbelinek, alázatosságával, lengyelországra, testvéreinkért, kiterjesztette, megsokszorozta, közbenjárására, kegyetlenkedés, tanítványaihoz, ráerőszakolni, önmegtagadást, megbocsátanak, visszafizetés, elhidegülését, szentlélekkel, unokatestvére, testvéreinket, elköltözésre, templomokban, boldogságban, kápolnájában, kölcsönöznek, részesítette, konventuális, egyesítették, megfeszített, számíthattok, keresztjének, boleszlávnak, imádkozzatok, megtisztítsa, nyughatatlan, fejedelemhez, gonoszságára, ajándékokkal, engedélyezte, választották, részesültök, szegényeket, bocsássatok, házasságban, betegágytól, visszaadott, önmegtagadó, elismerését, szeressétek, ugyanannyit, szenvedései, szerzetesnő, tökéletesen, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 15 db bejegyzés
e hónap: 242 db bejegyzés
e év: 3895 db bejegyzés
Összes: 40599 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2102
  • e Hét: 5845
  • e Hónap: 53032
  • e Év: 837385
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.