Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társ védőszentje
  2018-07-23 10:43:43, hétfő
 
   
  Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem.
Testvéreim!
A törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát értem.
Ez az Isten igéje. Gal 2,19-20

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
Ezek az evangélium igéi. Jn 15,1-8


Magyar kurír oldalon
Képen: Szent Brigitta szobra a vadstenai kolostorban - Johannes Junge alkotása (1425)
...... ........... ..............


2018. július 23. hétfő 10:01
,,Észak misztikusa", a svédek nemzeti szentje, Skandinávia népszerű szentje hazánkban talán kevésbé ismert. Szent Brigittára emlékezünk liturgikus ünnepén, július 23-án.
Brigitta 1303-ban született Svédországban. Édesapja földesúr (jarl) és törvényszéki bíró volt, anyja pedig rokonságban állt Svédország királyi családjaival. Hét éves volt, mikor első látomásában részesült. Tizenhárom éves korában férjhez adták Ulf Gudmarssonhoz annak ellenére, hogy kolostori életre vágyott. Maga az Úr Krisztus nyugtatta meg állapotának szent volta felől: ,,Egy alázatos és jámbor asszony kedvesebb nekem, mint egy gőgös szűz, s egy istenfélő életet élő asszony ugyanúgy szolgálhat engem, mint egy tiszta és alázatos szűz. Ha két lélek a szeretetben eggyé lesz - és Isten dicsőségére gyermekeket hoznak világra és nevelnek föl - a lelki templomban, amelyet szeretetük épített nekem, én ott vagyok harmadikként." Házasságukból nyolc gyermek született.
Úgy neveld gyermekeidet, hogy az én gyermekeim is legyenek - mondta egyik látomásában a Szent Szűz Brigittának.
Férjével kórházakat alapítottak, vagyonukból támogatták a svéd földön megjelenő ciszterci és domonkos kolostorokat. Mindketten beléptek a ferences világi harmadrendbe. Brigitta naponta tizenkét szegényt szolgált ki, járta a környéket, és segített a rászorulókon.
Brigitta gondolatait Krisztus passiója és Mária együtt szenvedése uralta, misztikus élete középpontjában az Úr kínszenvedéséről és a Szent Szűz fájdalmáról és öröméről való elmélkedés állt. Misztikus élményeit Revelationes coelestes című könyve nyolc kötetében írta le. Jézus szenvedéseinek leírásakor Brigitta azonosult Máriával. Nem érte be azzal, hogy honfitársait elvezesse Isten Anyjához, hanem maga is mintegy anyja lett Svédországban a kereszténységnek.
- Férje halála után, 1346-ban megalapította a Legszentebb Üdvözítő rendjét, mely a kettős kolostor intézményére épülő férfi és női rend. Brigitta kolostori eszménye szembefordulást jelentett az Istentől kapott küldetésének megfelelni nem tudó, akkoriban elvilágiasodott egyházzal. Az apácák jelvénye a fátylukat leszorító pántkorona Krisztus öt sebének jelével. Ugyanezt a jelet a férfi szerzetesek köpenyükön viselik. A szabályzatot az alvastrai ciszterci kolostorban dolgozták ki, majd V. Orbán pápa hagyta jóvá 1370-ben.
1349-ben Brigitta Rómába költözött. Háza a Piazza Farnesén éveken át nyitva állt az északról érkező zarándokok előtt, akiknek lehetőséget teremtett arra is, hogy anyanyelvükön gyónhassanak. Sanyarú körülmények között élt, szegényeivel egy sorban, gyakran koldult is. Katalin (Karin) nevű leánya Brigitta mellett élt az örök városban, anyja halála után pedig azt a kolostori életmódot választotta, amelyet Brigitta megálmodott. Később őt is szentté avatták.
Brigitta keményen vezekelt az egyház, a főpapok és a klérus bűneiért. Élete szorosan kapcsolódott a 14. századi Európa politikai és egyházi eseményeihez. Sajátos karizmája erejével Isten intő üzenetét közvetítette uralkodóknak, romlott életű főpapoknak és a pápáknak. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse egymással, V. Orván pápát pedig rábírta, hogy térjen vissza Avignonból Rómába.
1372-ben Brigitta elzarándokolt Jeruzsálembe, a hazafelé vezető úton megbetegedett, és 1373-ban Rómában meghalt.
A svédországi Vadstenában helyezték örök nyugalomra, ahol lánya, Katalin vezetése alatt két kolostor létesült: egy a Brigitta által alapított rend női ágának, egy pedig a paptestvéreknek.
- Brigittát 1391. október 7-én avatták szentté. Ünnepét 1623-ban vették fel a római naptárba, október 7-ére. 1969-ben helyezték át halála napjára, július 23-ára. II. János Pál pápa 1999. október 1-jén Európa társvédőszentjévé nyilvánította Szent Benedekkel, Szent Cirillel és Szent Metóddal, Sienai Szent Katalinnal és Edith Steinnel együtt.
Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán különböző utakon vezetted, és Fiad szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged keressünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Kiegészítés:
Egy alkalommal olyan hatást gyakorolt Brigittára egy prédikáció, amely Jézus szenvedéseiről szólt, hogy amikor egy feszület előtt imádkozott, hallotta a hangot: ,,Nézz ide, mennyi sebet ejtettek rajtam!" A kislány egészen kétségbeesve fölkiáltott: ,,Ó Uram, ki tette ezt veled?" Ezt a választ kapta: ,,Azok, akik megvetnek, és megfeledkeznek arról, hogy szeressenek."
Harminckét éves korában Brigittát Stockholmba hívták a királyi udvarba. Nem volt kedvére az udvari élet, de fölismerte feladatát: a lelkére kell beszélnie II. Magnus királynak, aki könnyelmű, kicsapongó életet folytatott, uralkodói kötelességeit pedig elhanyagolta. Brigitta ,,nyúlszívű"-nek és ,,megkoronázott szamár"-nak hívta a királyt. És hamar látnia kellett, hogy az udvarnál tehetetlen, ezért hazatért. Akkor egy nap elragadtatásban hangot hallott: ,,Asszony, hallgass rám, én vagyok az Úr, a te Istened. Tudd meg, hogy nem csupán miattad beszélek, hanem az egész kereszténység javára. Menj vissza az udvarhoz, de nem mint udvarhölgy, hanem mint Isten prófétája!" Brigitta ezután kopott vezeklő öltözetben jelent meg az udvarban. Csodálkoztak rajta és gúnyolták, ő viszont ostorozta az uralmon lévők visszaéléseit, és apokaliptikus fenyegetésekkel fordult a király, a nemesség és a klérus ellen. Elítélte a rablólovagokat, fölszólalt az ellen, hogy robotot követelve megszentségtelenítik a vasárnapot, és minden más módon sértik az emberi méltóságot. A királynak szemére vetette, hogy amikor a parasztokra súlyos adót vet ki, úgy tesz, mint egy útonálló, aki kifosztja a vándorokat.
Szent felháborodásában a méltatlan papság ellen is fölemelte a szavát: ,,Egyetlen pap sem teszi életében azt, amit hirdet, ezért a szavának nincs foganatja. A szentségeket úgy szolgáltatják ki, hogy az gúnyszámba megy. Ennek a kornak a papjai fogták a tíz parancsot, és egyetlen paranccsá zsugorították össze: Adj pénzt!"
Brigitta Rómában is nyíltan ostorozta a bűnöket. A fejedelmeket gyilkosoknak nevezte, a prelátusokat állatoknak. Egy kardinálist majomhoz hasonlított, egy püspököt pedig iszapba süppedt teknősbékához. Az egyik apátról így beszélt: ,,A szerzetesek tükrének kellene lennie, és a szajhák feje." Keménysége sokakban ellenszenvet váltott ki. Elterjesztették róla, hogy boszorkány, akit el kellene égetni. Mikor máglyára akarták küldeni, a Szűzanya oltalmát ígérte, és megparancsolta, hogy övéivel minden este énekelje el az Ave maris stella himnuszt. Ezt a brigittinák mindmáig meg is teszik minden este a vesperás után.
Lángoló szavaival Brigitta elérte, hogy V. Orbán pápa elhagyta Avignont, és visszatért Rómába. Nem sokkal később azonban a pápa úgy érezte, nem tud azokkal a nehézségekkel megküzdeni, amelyekkel Péter városában szembetalálta magát, és visszafordult. ,,Fáradt vagyok a harchoz!" Akkor a látnok asszony ezt mondta neki: ,,Azt hiszi, szentséges atya, hogy az én szívemet nem sebzi a honvágy az északi táj után, ahol a tavak kristálytiszta vizében ősrengetegek és hullámzó gabonaföldek tükröződnek? De nem a vágyainknak kell megszabniuk, milyen úton járjunk, hanem Isten akaratának. S ha mégis visszatér Avignonba, tudja meg, csak azért teszi, hogy ott meghaljon" - Orbán néhány héttel azután, hogy visszaérkezett Avignonba, meg is halt.

Forrás
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Puskely Mária: A keresztény Európa szellemi gyökerei. Az öreg földrész hagiográfiája

Magyar Kurír


- ktp.hu/kalendar oldalon Link

- philomelablogja.blogspot oldalon Link

- katolikusokeloforuma oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: felháborodásában, kereszténységnek, kínszenvedéséről, fenyegetésekkel, elvilágiasodott, szembefordulást, elterjesztették, elragadtatásban, paptestvéreknek, philomelablogja, visszaérkezett, rablólovagokat, tanítványainak, megfeledkeznek, szenvedéseiről, megparancsolta, kristálytiszta, szenvedéseinek, középpontjában, svédországban, gudmarssonhoz, szentlélekkel, kötelességeit, megkoronázott, apokaliptikus, kereszténység, bölcsességére, visszaéléseit, szenvedésének, anyanyelvükön, megalapította, megbetegedett, házasságukból, hagiográfiája, nyilvánította, megtanítottad, törvény által, időben Jézus, igazi szőlőtő, tanítás által, tanítványaim lesztek, evangélium igéi, vadstenai kolostorban, svédek nemzeti, gőgös szűz, istenfélő életet, szeretetben eggyé, lelki templomban, svéd földön, ferences világi, kettős kolostor, apácák jelvénye, Szent Brigitta, SZENTLECKE Szent Pál, Isten Fiának, EVANGÉLIUM Szent János, Johannes Junge, Szent Brigittára, Szent Szűz Brigittának, Szent Szűz, Isten Anyjához, Legszentebb Üdvözítő, Brigitta Rómába, Piazza Farnesén, Avignonból Rómába, János Pál, Szent Benedekkel, Szent Cirillel, Szent Metóddal, Sienai Szent Katalinnal, Edith Steinnel, Szent Brigittát, Jézus Krisztus, Brigittát Stockholmba, Brigitta Rómában, Diós István, Puskely Mária, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutáni időtöltést  Kellemes új hetet  Könyv az avarban  Bánatos tekintetű cicus .  Szíves üdvözlet  "Péter Gábor"= Cseh Gergő Bend...  Facebookon kaptam  Szép estét  Nem volt több . . .  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Love  Őszi levelek  Tészta szűrő  Fekete rózsa  2019. november 12.  Kellemes új hetet  Hit  Hit  Hit  Szép őszi napot  Facebookon kaptam  Útravaló – 2019. novembe...  Kék szemű  Só tartó  Dália csokor  Kék szemű  Istent szeretni  Őszi levelek  Naplemente  Hit  Nem szabad finnyásnak lenni, a...  13. az ellenünk vétkezőknek me...  Hit  Facebookon kaptam  Esik az eső  Mókus  Őszi kép  Ken Kesey  Szíves üdvözlet  Facebookon kaptam  Férfiaknak való  Őszinteség  Nem volt több . . .  Gomba  Kislány a padon  Őszi csokor  Virágok ládában  Szép őszi napot  Kapcsolat Krisztussal  Kellemes teázást  Ölelj meg egy fát ....  Istent szeretni  Ámor elvétette  Facebookon kaptam  Naplemente  Nyári kép: egy nagy kosár virá...  Jó reggelt , szép napot  Jó reggelt , szép napot  Koncz Zsuzsa: „Anyukánk ...  Mákos -Diós bejgli / Azonnal k...  Étel hordó  Kellemes új hetet  Kék szemű  Esős este  Akinek rendben van az élete  Facebookon kaptam  Kellemes új hetet  2019. november 12.  Jó reggelt , szép napot  Facebookon kaptam  Naplemente  Tészta szűrő  Kavicsportál - Kavicsképek - P...  Őszi naplemente  Őszi kép  Napraforgó csokor  Szent Jozafát püspök és vértan...  Cumizó cica  Szép estét  Szeretteink sirjánál  Cukor tartó  Virágok ládában  Hit  Akarod tudni gazdaggá mi tesz?  Hit  Meg kell tanulnunk hálásnak le...  Hit  Kellemes délutáni időtöltést  Szép őszi napot  Rózsa kosár  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  2019. november 12.  Csend van mindenfelé...  Facebookon kaptam  Libasorban...Dáma Lovag Erdős ...  13. az ellenünk vétkezőknek me...  Hit  Tészta szűrő  Hit 
Bejegyzés Címkék
törvény által, időben Jézus, igazi szőlőtő, tanítás által, tanítványaim lesztek, evangélium igéi, vadstenai kolostorban, svédek nemzeti, gőgös szűz, istenfélő életet, szeretetben eggyé, lelki templomban, svéd földön, ferences világi, kettős kolostor, apácák jelvénye, fátylukat leszorító, férfi szerzetesek, alvastrai ciszterci, északról érkező, örök városban, kolostori életmódot, klérus bűneiért, hazafelé vezető, svédországi Vadstenában, római naptárba, kereszt bölcsességére, alkalommal olyan, feszület előtt, kislány egészen, választ kapta, királyi udvarba, udvari élet, lelkére kell, udvarnál tehetetlen, egész kereszténység, uralmon lévők, klérus ellen, emberi méltóságot, királynak szemére, parasztokra súlyos, méltatlan papság, szavának nincs, gúnyszámba megy, papjai fogták, fejedelmeket gyilkosoknak, prelátusokat állatoknak, kardinálist majomhoz, püspököt pedig, egyik apátról, szerzetesek tükrének, szajhák feje, brigittinák mindmáig, vesperás után, nehézségekkel megküzdeni, látnok asszony, tavak kristálytiszta, vágyainknak kell, szentek élete, keresztény Európa, öreg földrész, felháborodásában, kereszténységnek, kínszenvedéséről, fenyegetésekkel, elvilágiasodott, szembefordulást, elterjesztették, elragadtatásban, paptestvéreknek, philomelablogja, visszaérkezett, rablólovagokat, tanítványainak, megfeledkeznek, szenvedéseiről, megparancsolta, kristálytiszta, szenvedéseinek, középpontjában, svédországban, gudmarssonhoz, szentlélekkel, kötelességeit, megkoronázott, apokaliptikus, kereszténység, bölcsességére, visszaéléseit, szenvedésének, anyanyelvükön, megalapította, megbetegedett, házasságukból, hagiográfiája, nyilvánította, megtanítottad, elzarándokolt, szolgáltatják, nehézségekkel, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 7 db bejegyzés
e hónap: 172 db bejegyzés
e év: 4202 db bejegyzés
Összes: 40905 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2409
  • e Hét: 10932
  • e Hónap: 48621
  • e Év: 920881
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.