Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Eymard Julián Péter áldozópap 08.02
  2018-08-02 10:27:16, csütörtök
 
   
  Igenaptár oldalon
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
A hívők sokasága egy szív; egy lélek volt.
Azokban a napokban a hívő sokaság egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bővelkedtek a kegyelemben.
Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek, szükségéhez mérten.
Ez az Isten igéje. ApCsel 4,32-35

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
Ezek az evangélium igéi. Jn 15,1-8

Katolikus oldalon
Péter Julián 1811-ben született a franciaországi La Mure-ben. Hosszas küzdelmek és áldozatok után húsz éves korában léphetett a grenoble-i szemináriumba. 1834-ben szentelték pappá. Néhány éves szolgálat után a maristák közé lépett. Megalapítja az Oltáriszentségről nevezett Papok Kongregációját, akiknek fő tevékenysége az Oltáriszentség tisztelete, és ilyen tevékenységre való mozgalmak szervezése. Vianney Szent János is segítette és támogatta. 1868-ban halt meg. 1962-ben került sor szentté avatására.
...... ......


- Pierre-Julien Eymard 1811. február 4-én született a franciaországi La Mure-ben. Apja szegény, szorgalmas késkovács és jó keresztény volt, de túlságosan pénzvágyó. Anyja viszont rendkívüli jámborságot tanúsított, és fiát már élete első hónapjaiban magával vitte az istentiszteletekre. Péter már gyermekkorában különlegesen érzékelte az Úr eucharisztikus jelenlétét, és gyakran töltött hosszú időt a szentségház előtt. 1822- ben megbérmálkozott, egy évvel később első szentáldozáshoz járult, és már ebben az időben kinyilvánította szándékát, hogy papnak készül. Apja elutasította ezt a gondolatot, kivette az iskolából, és kiképeztette az olajsajtolás mesterségére. Nem veszítette kedvét. A lans-i kegyhelyen tett zarándoklata után egy régi nyelvtankönyv segítségével saját erejéből kezdett el latinul tanulni; tizenhat évesen kapott egy ösztöndíjat, s ez egy évi tanulást tett számára lehetővé. Mélyen érintette anyjának 1828-ban bekövetkezett halála. Apja végül engedett, és 1829 júniusában beléphetett a Szeplőtelen Fogantatás oblátusainak noviciátusába. Egy súlyos betegség azonban csakhamar hazatérésre késztette. Apja halála után, 1831 szeptemberében belépett a grenoble-i szemináriumba. Jámborsága és tiszta jelleme megbecsülést és szeretetet, szorgalma és lelkiismeretes munkája pedig jó tanulmányi eredményt szerzett számára.1834. július 20-án pappá szentelték, majd októberben segédlelkésznek nevezték ki Chatte-ba.
Papi tevékenységének kezdetét teljes siker koronázta. A hívőket mélyen meghatotta, amikor látták, hogy sok órát tölt az Oltáriszentség előtt. Imádságát szigorú testi fegyelemmel és keménységgel kapcsolta össze, apostolkodásában pedig egyszerű és közvetlen módszereket használt.
1837-ben a La Mure közelében levő Monteynard plébánosává nevezték ki; ott is szép lelkipásztori sikereket ért el, amelyek az egész plébániát megváltoztatták. Időközben azonban szorongatni kezdte a papi szolgálat magányossága. 1838 elején véletlenül értesült a maristák létezéséről, akiknek a társaságát kb. tíz évvel azelőtt alapította Jean-Claude Colin (1790--1875). Úgy gondolta, hogy náluk megtalálja tevékenységének igazi területét. Miután -- bár nem nehézségek nélkül -- megkapta püspökétől a szükséges engedélyt, mivel el akarta kerülni a fájdalmas búcsúzkodást, 1839. augusztus 18-án teljes csendben ott hagyta az egyházközséget.
A maristák lyoni kolostorában lett novícius Pierre Colinnek, az alapító testvérének vezetése alatt. Boldognak érezte itt magát; boldogságát csak egykori híveinek fáradozásai árnyékolták be, akik feltétlenül vissza akarták vinni Monteynard-ba.
Péter-Julián sohasem fejezhette be novíciusi évét. A fiatal kongregáció szükségletei oda vezettek, hogy a következő novemberben kinevezték a belleyi kollégium spirituálisává. Bár nem lelkesedett ezért a feladatért, engedelmeskedett. E ház kisszemináriumában a tanulók fegyelmezetlensége nagyon nehéz helyzetet teremtett, több növendéket el kellett bocsátani. E nehezítő körülmények között is tehetséges nevelőnek mutatkozott. Az Eucharisztia iránti különleges tisztelete döntően segítette abban, hogy felemelje a ház vallási színvonalát. Tevékenységének ezt az időszakát fontos és szerteágazó külső feladatai jellemezték, s mégis misztikus jellegű erős belső próbatételek kísérték. Mindinkább kiemelkedett kongregációja tagjai közül. 1844-ben provinciálissá, 1846-ban pedig általános vizitátorrá nevezték ki.
Ezenkívül 1845 szeptemberében átvette a maristák harmadrendjének a vezetését, s ezt figyelemre méltó módon fellendítette. 1850 áprilisától 1851 márciusáig átmenetileg újoncmester volt, mivel azonban túlságosan igénybe vették külső feladatai, itt csak félsikert ért el. Lassanként más tervek érlelődtek benne. 1851. február 2-án Fourvičre kápolnájában belső kinyilatkoztatás hatására elhatározta, hogy saját társulatot alapít, s ezt az Oltáriszentség imádásának szenteli. Szeptemberben mégis elfogadta kinevezését a La Seyne-i kollégium igazgatójává, mivel annak az idő tájt kritikus szakaszt kellett kiállnia. Ebben az időben ismerte meg az egykori tengerésztisztet, az Oltáriszentség buzgó tisztelőjét: Raymond de Cuers-t, akit nem sokkal ezután pappá is szenteltek.
1853. április 18-án kapott újabb belső megvilágosodása megerősítette terveiben. A maristák általános elöljárójánál, Colin utódjánál természetesen ellenállásra talált. Az Eymard és kongregációja közti szakítás 1856. május 14- én véglegessé vált, miután Sibour párizsi érsek megígérte neki a támogatását.
Röviddel ezután Eymard Cuers-rel együtt berendezkedett az érsekséghez tartozó Villa Châteaubriand-ban. Az Oltáriszentségről Nevezett Papok Kongregációjának kezdeti ideje meglehetősen nehéz volt: anyagi alapjai több mint rosszak voltak és egyetlen új hivatás sem jelentkezett. Bár Eymard egyrészt nagyon jelentős és értékes bátorításokat kapott, például Vianney Szent Jánostól, az arsi plébánostól (lásd: A szentek élete, 403. o.), másrészt viszont sok egykori marista rendtársa, sőt barátja is élesen bírálta. Ezenkívül most már feltétlenül találnia kellett egy épületet, ahol véglegesen megtelepedhetnek. Az 1857. év különösen kemény volt, és Eymard megbetegedett. Végül Morlot bíboros, Sibour érsek utóda meg tudott szerezni két egymás mellett lévő házat Faubourg Saint-Jacques-ban; I858. március 30-án beköltöztek az egyikbe. Az arsi plébános bátorítására csakhamar megérkezett Marguerite Guillot, akit Eymard Lyonban ismert meg, és aki az ő lelkivezetése alatt állott, és elfoglalta a másik házat, hogy ott néhány társnőjével együtt megalakítsa a hitoktatásban tevékenykedő nők közösségét. Az örökimádás és a felnőttek elsőáldozása mellett számos más eucharisztikus mozgalmat is megszerveztek.1859. január 5-én Eymard pápai dicsérő iratot kapott. Az új társulat szerzetesei első fogadalmaikat ugyanebben az évben, március 2-án tették le. Röviddel ezután Cuers egy másik házat alapított Marseille-ben. Egy harmadiknak az alapítása (1862 decemberében, Angers- ben) szolgált alkalmul Eymard-nak arra, hogy a Szentszéktől jóváhagyást kérjen. Ezt az 1863. június 3-i keltezésű brevében meg is kapta. -- 1864. május 26-án Angersben Marguerite Guillot és rendtestvérei számára is berendezett egy házat; ők időközben az Oltáriszentség szolgálói néven szerzetesközösséggé alakultak. (1864 decemberében a nővérek egy további házat is alapítottak Nemours-ban.)
Eymard, miután 1865. július 6-án élete végéig elöljáróvá választották, átélte azt az örömet, hogy megláthatta kongregációja elterjedését. Jeruzsálemben leghőbb vágya ellenére sem sikerült letelepíteni szerzeteseit, Brüsszelben viszont egészen jelentős rendházat alapított.
Eymard utolsó életéveit több viszály árnyékolta be. Először mélyülő nézeteltérése támadt Cuers-rel, aki 1867-ben csaknem elhagyta a kongregációt, hogy Roquefavourban szemlélődő eucharisztikus rendet alapítson.1867-ben a nemours-i főnöknő -- aki megkísérelte, hogy szakadást idézzen elő -- áskálódásai odavezettek, hogy május 29-én a nemours-i házat be kellett zárni. Ez az ügy elidegenítette a kongregációtól Meaux, Párizs és Angers püspökét. Mindezekben a megpróbáltatásokban Eymard állhatatos maradt és teljesen átadta magát Istennek. Erős természetfölötti kisugárzása megragadott mindenkit, aki a közelébe került. (Auguste Rodin szobrász is a kongregáció posztulánsa volt egy rövid ideig. Ennek emlékeként megmaradt számunkra Eymard-t ábrázoló mellszobra.)
Belső misztikus életéről csak keveset árulnak el egyébként igen szép írásai. Ebből az életéből mégis felszínre került valami, rendkívüli jelenségek: eksztázisok, jövendölések és a szellemek megkülönböztetése formájában. Bizonyos időszakokban Eymard-nak -- miként barátjának, az arsi plébánosnak -- a sátán heves támadásait kellett kiállnia.
A fáradtság és kimerültség, a gondok és életmódjának szigorúsága idő előtt felőrölték erejét. 1868. augusztus 1-én halt meg Isten akaratában megnyugodva. 1925. július 12-én boldoggá, 1962. december 9-én szentté avatták.
...... ..........

 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: kinyilatkoztatás, apostolkodásában, természetfölötti, megtelepedhetnek, tengerésztisztet, engedelmeskedett, kongregációjának, megvilágosodása, kinyilvánította, szentáldozáshoz, megbérmálkozott, harmadrendjének, tevékenységének, segédlelkésznek, megváltoztatták, cselekedeteiből, elidegenítette, berendezkedett, oltáriszentség, kongregációtól, gyermekkorában, franciaországi, lelkiismeretes, eucharisztikus, szeptemberében, provinciálissá, egyházközséget, spirituálisává, tanítványainak, roquefavourban, kongregációját, tevékenységre, kongregációja, rendtestvérei, szétosztották, lelkivezetése, hívők sokasága, lélek volt, hívő sokaság, apostolok nagy, érte kapott, apostolok lába, időben Jézus, igazi szőlőtő, tanítás által, tanítványaim lesztek, evangélium igéi, grenoble-i szemináriumba, maristák közé, szentségház előtt, évvel később, időben kinyilvánította, Szent Eymard Julián Péter, Apostolok Cselekedeteiből, EVANGÉLIUM Szent János, Péter Julián, Papok Kongregációját, Vianney Szent János, Pierre-Julien Eymard, Szeplőtelen Fogantatás, Jean-Claude Colin, Pierre Colinnek, Eymard Cuers-rel, Villa Châteaubriand-ban, Oltáriszentségről Nevezett Papok Kongregációjának, Vianney Szent Jánostól, Végül Morlot, Faubourg Saint-Jacques-ban, Marguerite Guillot, Eymard Lyonban, Angersben Marguerite Guillot, Auguste Rodin,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
A Paktum  Szent Jozafát püspök és vértan...  Szív  Libasorban...Dáma Lovag Erdős ...  Őszi levelek  Csend van mindenfelé...  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  Áprily Lajos: A csavargó halá...  Szeretet  Mai harmónia kártyám  A kereszt  Kislány a padon  Megváltás  Győzelem  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást!  Őszi levelek  Fűszer dobozok  A Szűzanyát kérjed_tan mese  Libasorban...Dáma Lovag Erdős ...  Csodás új hetet  Havas téli kép  20191111_Szent Márton Ünnepe S...  Facebookon kaptam  A Paktum  Facebookon kaptam  Akarod tudni gazdaggá mi tesz?  "Péter Gábor"= Cseh Gergő Bend...  Könyv  Hit  Facebookon kaptam  Őszi kép  Hit  Hit  Facebookon kaptam  Csend van mindenfelé...  Szép új hetet  Áprily Lajos: A csavargó halá...  Őszi levelek  Megváltás  Hit  Egész nap ülnék, ülnék szüntel...  Ez nagyon jó  Istent szeretni  Könyv az avarban  Mókus  Hit  Jó reggelt , szép napot  Istent szeretni  Csend van mindenfelé...  Divat színekben  Kavicsportál - Kavicsképek - P...  Facebookon kaptam  Szent Jozafát püspök és vértan...  Divat színekben  Hit  Gomba  Hit  Nyári kép: egy nagy kosár virá...  Szép estét  Jó reggelt , szép napot  Mákos -Diós bejgli / Azonnal k...  Facebookon kaptam  Szép új hetet  Szép új hetet  Ablakban  Rózsaszín rózsa  Őzike  Hit  Cumizó cica  Könyv  Facebookon kaptam  Hit  Őszi levelek  Szeretteink sirjánál  Naplemente  Facebookon kaptam  A Szűzanyát kérjed_tan mese  Szeretet  Hit  Őszi kép  Esős este  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép új hetet  Gomba  Rózsa csokor vázában  Nem volt több . . .  Őszi levelek  Facebookon kaptam  Csodás új hetet  Áprily Lajos: A csavargó halá...  Szép új hetet  Őszi naplemente  Kellemes új hetet  Kellemes új hetet  Jó reggelt kávéval 
Bejegyzés Címkék
hívők sokasága, lélek volt, hívő sokaság, apostolok nagy, érte kapott, apostolok lába, időben Jézus, igazi szőlőtő, tanítás által, tanítványaim lesztek, evangélium igéi, grenoble-i szemináriumba, maristák közé, szentségház előtt, évvel később, időben kinyilvánította, olajsajtolás mesterségére, lans-i kegyhelyen, régi nyelvtankönyv, súlyos betegség, hívőket mélyen, egész plébániát, papi szolgálat, maristák létezéséről, szükséges engedélyt, fájdalmas búcsúzkodást, maristák lyoni, alapító testvérének, fiatal kongregáció, következő novemberben, belleyi kollégium, időszakát fontos, maristák harmadrendjének, időben ismerte, egykori tengerésztisztet, maristák általános, érsekséghez tartozó, arsi plébánostól, szentek élete, arsi plébános, másik házat, hitoktatásban tevékenykedő, felnőttek elsőáldozása, további házat, nemours-i főnöknő, nemours-i házat, kongregációtól Meaux, közelébe került, kongregáció posztulánsa, rövid ideig, életéből mégis, szellemek megkülönböztetése, arsi plébánosnak, sátán heves, kinyilatkoztatás, apostolkodásában, természetfölötti, megtelepedhetnek, tengerésztisztet, engedelmeskedett, kongregációjának, megvilágosodása, kinyilvánította, szentáldozáshoz, megbérmálkozott, harmadrendjének, tevékenységének, segédlelkésznek, megváltoztatták, cselekedeteiből, elidegenítette, berendezkedett, oltáriszentség, kongregációtól, gyermekkorában, franciaországi, lelkiismeretes, eucharisztikus, szeptemberében, provinciálissá, egyházközséget, spirituálisává, tanítványainak, roquefavourban, kongregációját, tevékenységre, kongregációja, rendtestvérei, szétosztották, lelkivezetése, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 176 db bejegyzés
e év: 4206 db bejegyzés
Összes: 40909 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2828
  • e Hét: 11351
  • e Hónap: 49040
  • e Év: 921300
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.