Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mozart: Requiem szövege magyarul
  2018-10-29 11:24:39, hétfő
 
   
  REQUIEM ÉS KYRIE
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Téged illet, Uram, minden ének a szent hegyen,
téged illet a szent városban az áldozat.
Hallgasd meg könyörgésemet:
hozzád tér meg minden ember.
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!


DIES IRAE
Ama végső harag napja
A világot tűznek adja,
Dávid így s Szibilla hagyja
Reszket akkor holt meg élő,
Ha megjön a nagy ítélő,
Mindeneket lattal mérő
Csodakürtök zengenek meg
Sírok éjén átremegnek
Ítéletre, mindeneknek
Csodájára a halálnak
Aki rég por, talpra támad
Számot adni bírájának.

Kézzel írt könyv nyílik ottan:
Világ terhe, minden ott van,
Ítéletre felrovottan.
Bíró majd ha széket ül ott,
Minden rejtek felderül ott,
Zsoldot bűn el nem kerül ott.
Én szegény ott mit beszéljek,
Pártfogómul kit reméljek,
Hol a szent is alig él meg?
Rettenetes Fejedelem,
Kinél ingyen a kegyelem:
Örök Jóság, légy jó velem!
Kegyes Jézus, kérlek téged:
Értem álltál emberséget,
Ne adj érnem gonosz véget.
Munkád, könnyed értem vesztek
Ennyi kínod, szent kereszted,
Ne maradjon célja vesztett
Bírája a bosszulásnak
Add kegyelmét tisztulásnak
Míg itt nincs a számadásnap
Reszket szívem, sóhajtozván
Vétkemtől vet lángot orcám
Légy kegyelmes, Uram, hozzám
Magdolnához lehajoltál
a latorhoz kegyes voltál
Énbelém is reményt voltál.
Méltó imát nem tud ajkam
Te könyörülj, Jóság, rajtam
Ne veszíts el örök bajban
Báránykáid közé végy föl,
Válassz el a gödölyéktől,
Jobbra állass ama széktől
Ha a rosszak zavarodnak
Fojtó lángok kavarognak
Akkor engem hívj áldottnak
Térden kérlek, ernyedetten,
Sír a lelkem meg törötten
Ott, a végnél, állj mellettem!
Könnyel árad ama nagy nap
Hamvukból ha föltámadnak
A bűnösök s számot adnak
Uram, nekik adj jó véget,
Kegyes Jézus, kérünk téged,
Add meg nekik békességed.


OFFERTORIUM
Urunk Jézus, mennyei dicsőség királya:
védd meg minden meghalt hívő lelkét
a pokol büntetésétől,
és szabadítsd ki őket a tisztítóhely kínjaiból.
Oltalmazd meg őket a pokol hatalmától
ne nyelje el őket a pusztulás,
ne zuhanjanak bele az örök sötétségbe,
Szent Mihály, az égi seregek vezére,
vezesse el őket a világosság országába,
amelyet egykor Ábrahámnak
és választottaidnak megígértél.
Urunk: dicséretedre bemutatjuk az áldozatot, fölajánljuk könyörgésünket
Fogadd el azokért a lelkekért,
akikről ma megemlékezünk.
Vezesd el őket a halálból az életbe,
amelyet egykor Ábrahámnak
és választottaidnak megígértél.


SANCTUS és BENEDICTUS
Szent vagy, szent vagy, szent vagy
mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban
Áldott, aki jön az Úr nevében
Hozsanna a magasságban.


AGNUS DEI
Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit:
Adj nekik nyugodalmat
Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit:
Adj nekik örök nyugodalmat


LUX AETERNA
Az örök világosság fényeskedjék nekik:
szentjeid körében, Uram, mindörökre,
mert jóságos vagy.
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik:
szentjeid körében, Uram, mindörökre,
mert jóságos vagy


LIBERA ME
Ments meg engem Uram, az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.
Reszket minden tagom, borzadok és félek,
Félek a naptól, mely vizsgálni fog s dúlni,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni.
Haragnak napja az, ínség s veszély napja,
Nagy nap, mely a bűnöst gyötrelemnek adja,
Eljössz a világot lángokban ítélni.
Örök nyugodalmat adj, ó Uram nekik,
s örök világosság fényeskedjék nekik.


- A Requiem felépítése
1. Requiem és Kyrie: A mélyvonósok szólamával, majd a kórus halk dallamaival kezdődik a mű; egyszerűségében megkapó, emelkedettségében megrendítő kezdet idézi fel a gyászszertartás hangulatát. A középrészben a cappella kórusszakasz hangzik fel (Te decet hymnus), majd ezután visszatér a kezdet zenei anyaga. Ezt követi a tenor bemutatásában a Kyrie eleison, egy operai hangvételű könyörgő fohász. A négy szólista egymás után kapcsolódik be, majd a kórus is belép, és a csúcsponton, illetve a lecsendesülő lezárásában válik a Kyrie valódi könyörgéssé.

2. Dies irae
- 2/1.. Dies irae: A ,,harag napja" tétel félelmetes égzengés-földrengés megjelenítésével indul, a zenekar szinte tombol, a kórus kétségbeesett felkiáltásokat hallat, a szöveg az utolsó ítéletről szól. Dallamosság csak a tételszakasz második felében bontakozik ki, a végén a kórus halk hangon suttogja: Quantus termor est futurus. A tétel jellegzetes kezdő kórusrészletének zenei anyaga többször is visszatér a mű folyamán.
- 2/2 Tuba mirum: Az utolsó ítélet harsonaszavát Verdi előírása szerint a tér különböző pontjain megszólaló trombiták idézik fel. A később hirtelen támadt nagy szünetből, a csöndből bontakozik ki a basszus szóló éneke, a Mors stupebit et natura (Bámul természet és halál) zenei anyaga, amelyben mintegy a Halál is megdöbben az utolsó ítélet napján.
- 2/3 Liber scriptus: Mezzoszoprán-ária, szövegillusztráló hatású dallammal: a könyv megnyílik, és semmi nem marad megbosszulatlan. A szakasz végén, az áriához kapcsolva, Verdi felidézi a Dies irae zenéjét.
- 2/4. Quid sum miser: (,,Én szegény mit tegyek") Színgazdag anyagú, szólisztikusan megszólaló fafúvósok vezetik be és kísérik a szoprán-mezzoszoprán-tenor tercettet, amelyben először találkozhatunk a valódi alázat és könyörgés hangjával. A tételszakasz végére a szólisták mindegyike egyedül marad, mintegy érzékeltetve a reményvesztettséget, a kétségbeesettséget.
- 2/5Rex tremendae: Ennek a szakasznak az anyagát a teljes apparátus szólaltatja meg, ami a drámai kifejezés, a ,,rettenetes fejedelemhez" szóló invokáció szolgálatában áll. A pianissimóba hajló befejező részben a tenor kórus könyörgő dallama (Salva me..., ,,Ments meg...") ismétlődik.
- 2/6 Recordare (Kérlek téged...): Jézushoz szóló könyörgés, szoprán-mezzoszoprán duett, bensőségesen áradó, tagadhatatlanul ,,operás" rész.
- 2/7 Ingemisco: Lírai tenorária, a szövege - ami csillogó hangszereléssel megvalósított tiszta harmóniákra épül - immár hangot ad a reménynek is.
- 2/8 Confutatis: Könyörgő basszusária, a szöveg gondolati kettősségének, azaz az elkárhozásnak és az üdvözülésnek megfelelő duális zenei világgal. A tételszakasz végén döbbenetes drámaisággal, erőteljes fortissimóval, minden előzmény nélkül tér vissza a Dies irae.
- 2/9 Lacrimosa Gyönyörű, széles ívű melódián alapuló altétel, amelyben ismét operai jellegre ismerhetünk rá: mint egyfajta operai fináléegyüttes zárja le a Dies irae tétel látomássorozatát. Kezdő dallamát Verdi eredetileg a Don Carlosba szánta, de még a bemutató előtt törölte a partitúrából.

3. Offertorium: A könyörgést és felajánlást a négy szólista az elhunytak lelki üdvéért énekli. A tétel felépítése a hídforma (A-B-C-B-A). Hangszerelési különlegességeként a kezdőtémát a hegedűk amolyan ,,üveghangokon" szólaltatják meg. Ilyen, az éteri magasságban megszólaltatott ,,mennyei harmóniák" többször is hallhatók a tétel további részeiben.

4. Sanctus és Benedictus: Dicsőítő kórustétel, trombitafanfárok és kórusfelkiáltások után lendületes kettősfúga hangzik fel a két részre osztott énekkar előadásában.

5. Agnus dei: Variációs tétel, amelyben a gregorián jellegű alaptémát a szoprán és a mezzoszoprán szóló mutatja be - eleinte minden hangszerkíséret nélkül. A tétel során a témának dúr és moll variánsai hangzanak fel, változatos zenekari kísérettel.

6. Lux aeterna: A tétel a nyitótétel komor hangulatát idézi fel egy rövid tercettben, a mezzoszoprán, a tenor és a basszus szólista előadásában. A tercett kétszer is zenekari kíséret nélkül hangzik fel.

7. Libera me: Ez a tétel készült el elsőnek, és ez a Requiem legterjedelmesebb tétele. Három nagyobb szakaszra oszlik. Az első a szoprán szóló kíséret nélküli recitativójával kezdődik, amit a kórus is átvesz, majd a szólista énekli az utolsó könyörgést. A második rész a Dies irae visszatérése. A harmadik részben ismét a szoprán recitativója hangzik fel, majd a zárórész következik: egy monumentális kettősfúga. A tetőpont után elcsendesülés, befelé fordulás következik, amelynek a végén a szoprán suttogja el: ,,Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda".

- Requiem szövege latinul Link
 
 
0 komment , kategória:  Halottak napjára  
Címkék: megjelenítésével, választottaidnak, kórusrészletének, látomássorozatát, trombitafanfárok, gyászszertartás, hangszerkíséret, egyszerűségében, megszólaltatott, hangszereléssel, tagadhatatlanul, recitativójával, megbosszulatlan, fináléegyüttes, szólisztikusan, találkozhatunk, felkiáltásokat, könyörgésünket, kétségbeesett, elcsendesülés, szolgálatában, kettősségének, elkárhozásnak, hangszerelési, bemutatásában, fortissimóval, harsonaszavát, megvalósított, megemlékezünk, könyörgésemet, dicséretedre, gyötrelemnek, partitúrából, tisztítóhely, lecsendesülő, fényeskedjék, örök világosság, szent hegyen, szent városban, világot tűznek, nagy ítélő, latorhoz kegyes, rosszak zavarodnak, pokol büntetésétől, tisztítóhely kínjaiból, pokol hatalmától, örök sötétségbe, világosság országába, világ bűneit, örök haláltól, világot lángokban, bűnöst gyötrelemnek, REQUIEM ÉS KYRIE, DIES IRAE, Rettenetes Fejedelem, Örök Jóság, Kegyes Jézus, Urunk Jézus, Szent Mihály, AGNUS DEI, Isten Báránya, LIBERA ME, Lacrimosa Gyönyörű,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.19. 22:12 Líbia - Merkel: a résztvevők megállapodtak a fegyverembargó betartásában
01.19. 22:02 IHRA: hangsúlyt kell fektetni a nácizmus és a fasizmus áldozatainak emlékén...
01.19. 21:31 Major és Péni is kiemelkedően lőtt az utolsó Eb-válogatón
01.19. 21:11 Az Otthonunk Szentmiklós Egyesület jelöltjét választották önkormányzati kép...
01.19. 21:01 A korábbi polgármester nyerte az időközi választást Gyulajon
01.19. 20:42 Ukrán repülő - Kijev: nehéz tárgyalások zajlanak Iránnal a feketedobozok át...
01.19. 20:42 Csenár Mátyás József lett a Győr-Moson-Sopron megyei Szakony polgármestere
01.19. 20:41 Újraválasztották a korábbi polgármestert a Vas megyei Döröskén
01.19. 20:22 Erdő Péter: a keresztények egységéhez kevés az emberi erőfeszítés
01.19. 20:21 Férfi kézilabda Eb - Továbbra is százszázalékos a norvég válogatott
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Athena Pronania templom Görögo...  Téli képek  Haiku  Facebookon kaptam  Csendéletek  Dr. Székely János megyéspüspök...  Posertube  Bereményi Géza kapta idén a Kö...  Dr. Székely János megyéspüspök...  Facebookon kaptam  Fázós január  Zsírégető táplálékok  Sötétben nem látok aludni  A fahéj gyógyhatásairól  Elég minden napnak a maga baja  Aranyosi Ervin. Odakint most ...  Nesze neked facebook  A jó viszonyt, elsősorban önma...  Png nő  Orazio Vecchi - Néked zeng ez ...  A kvercetin és a vírusfertőzés...  Posertube  Szeretlek benneteket - mondja ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az ősz üzenete  Athena Pronania templom Görögo...  Egy tál cseresznye  Ezüst torta  Nők bundában  Kutyus szemüvegben  "Ma ahogyan a mosógépbe tettem...  Moldova György: Lefelé a lejtő...  Kaktuszos-rózsás-kagyló díszít...  Posertube  Tündérkés torta  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kaktuszos-rózsás-kagyló díszít...  Szeretlek  Fázós január  Cser Zoltán est /1950-2002/ a ...  Zsírégető táplálékok  Telefon fából  A kvercetin és a vírusfertőzés...  Szép téli, havas napokat! Elvé...  Facebookon kaptam  Készüljünk együtt testben és l...  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsa  Rózsaszín rózsa  Haiku  Posertube  Facebookon kaptam  Telefon fából  Az emberi szív . . .  A hamis próféták  Png virág  Ámbér erőd Indiában  Sötétben nem látok aludni  Jégcsapok  Nők bundában  Rózsa hóesésben  Egy tál cseresznye  Jó éjszakát  Belém torony Portugáliában  Téli este  Alvó baby  Posertube  Facebookon kaptam  Téli este  Téli kép  Aranyosi Ervin. Odakint most ...  Szamár fűl  Évközi 2. vasárnap 01.19 Csíks...  Facebookon kaptam  Fekete png cica  Téli kép  Jó éjszakát  Az élet igazságai  Facebookon kaptam  Évközi 2. vasárnap 01.19 Csíks...  5 táplálék, amely felgyorsítja...  A jós azt felelte  Az élet igazságai  Haiku  Facebookon kaptam  A fahéj gyógyhatásairól  Jó éjt kívánok ezzel a gyönyör...  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Létem  Zsírégető, C-vitaminban dús tá...  Évközi 2. vasárnap 01.19  Minyon  9. parancsról szóló elmélkedés...  Elég minden napnak a maga baja  Szép francia kép 
Bejegyzés Címkék
örök világosság, szent hegyen, szent városban, világot tűznek, nagy ítélő, latorhoz kegyes, rosszak zavarodnak, pokol büntetésétől, tisztítóhely kínjaiból, pokol hatalmától, örök sötétségbe, világosság országába, világ bűneit, örök haláltól, világot lángokban, bűnöst gyötrelemnek, mélyvonósok szólamával, kórus halk, gyászszertartás hangulatát, cappella kórusszakasz, kezdet zenei, tenor bemutatásában, operai hangvételű, négy szólista, lecsendesülő lezárásában, zenekar szinte, kórus kétségbeesett, utolsó ítéletről, tételszakasz második, tétel jellegzetes, utolsó ítélet, később hirtelen, csöndből bontakozik, basszus szóló, könyv megnyílik, szakasz végén, áriához kapcsolva, valódi alázat, tételszakasz végére, szólisták mindegyike, teljes apparátus, drámai kifejezés, pianissimóba hajló, tenor kórus, szövege &#8211, szöveg gondolati, üdvözülésnek megfelelő, tételszakasz végén, bemutató előtt, elhunytak lelki, tétel felépítése, hegedűk amolyan, éteri magasságban, tétel további, gregorián jellegű, mezzoszoprán szóló, tétel során, nyitótétel komor, rövid tercettben, basszus szólista, tercett kétszer, tétel készült, szoprán szóló, szólista énekli, utolsó könyörgést, második rész, harmadik részben, szoprán recitativója, zárórész következik, monumentális kettősfúga, tetőpont után, szoprán suttogja, megjelenítésével, választottaidnak, kórusrészletének, látomássorozatát, trombitafanfárok, gyászszertartás, hangszerkíséret, egyszerűségében, megszólaltatott, hangszereléssel, tagadhatatlanul, recitativójával, megbosszulatlan, fináléegyüttes, szólisztikusan, találkozhatunk, felkiáltásokat, könyörgésünket, kétségbeesett, elcsendesülés, szolgálatában, kettősségének, elkárhozásnak, hangszerelési, bemutatásában, fortissimóval, harsonaszavát, megvalósított, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 357 db bejegyzés
e év: 357 db bejegyzés
Összes: 40857 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1271
  • e Hét: 16261
  • e Hónap: 233128
  • e Év: 233128
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.