Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Urunk születése: Karácsony – Ünnepi mise 12.25
  2018-12-24 08:31:15, hétfő
 
   
  ...


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.
Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: ,,Királlyá lett a te Istened". Figyelj csak! Őrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra.
Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.
Ez az Isten igéje. Iz 52,7-10

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Isten az ő Fia által szólt hozzánk.
Testvéreim!
Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása, és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget.
Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten:
,,A Fiam vagy te, ma szültelek téged?"
Vagy pedig:
,,Én Atyja leszek, ő pedig az én Fiam?"
Sőt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól:
,,És leborulva imádja őt Isten minden angyala."
Ez az Isten igéje. Zsid 1,1-6

Hosszabb forma:
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Ezek az evangélium igéi.
...... ........rövidebb forma:
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 1,1-18 rövidebb: Jn 1,1-5.9-14


EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Karácsonyra (Ünnepi mise)
Pap: Testvéreim, Megváltónk születésének ünnepén az istengyermekség örömével fohászkodjunk az Úrhoz:
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad a betlehemi pásztorok hitével fogadja megtestesülésed szent titkát!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy Egyházad tisztelje és szeresse betlehemi igénytelenségedet!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy ezen szent ünnepen meghallja a világ az angyalok békeszózatát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy amint te a mi testvérünk lettél, legyenek egymásnak testvérei az emberek is!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, a karácsony boldogságát a gyermeket váró édesanyáknak, az újszülötteknek pedig add meg az istengyermekség kegyelmét!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te részese lettél emberi természetünknek; engedd, hogy mi pedig megtestesülésed titka által isteni dicsőségedben részesüljünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Képen: Bartolo di Fredi: A születés és a pásztorok hódolata(1383 körül)
...... ........... .....Imádság
Megváltó Jézusunk! Ez az éjszaka, karácsony éjszakája nem olyan, mint a többi. Ez a nap nem olyan, mint a többi. Csodás dolgokról értesülünk az angyaloktól és most örömmel indulunk a pásztorokkal együtt hozzád. Tudjuk, hogy jövetelünkkel nem zavarunk téged, hiszen mindig örömmel fogadsz minket. Egyszerű emberként jövünk hozzád, miután hallottuk a hírt születésedről. Itt vagyunk, hogy kifejezzük hódolatunkat, előtted, a világ Megváltója előtt. Ámulat és csodálkozás tölt el minket. Hálásan magasztalunk, mert velünk vagy, emberré lettél értünk

A születés csodája
Karácsony napján gondolataink és tekintetünk megállás nélkül vándorol. Nem a nyugtalanság vagy a türelmetlenség okozza ezt, hanem a kíváncsiság, az öröm, a csodálkozás. Úgy jártunk, mint a gyermek, aki karácsonykor belép a templomba és azt sem tudja hirtelen hová nézzen. Látja a hatalmas fenyőfákat, az ünneplő ruhába öltözött sokaságot, a megszokottnál is szebben díszített templomot, de már szemével a betlehemet keresi, s nem nyugszik, amíg meg nem pillantja a jászol szalmáján fekvő Gyermeket. A felnőttek gondolata és tekintete is vándorol, keres, csodára vár. Az égre nézünk, a fényes csillagra odafent, amely egykor a napkeleti bölcseket vezette, s amely azt jelzi, hogy idelent történt valami. Ezért újra leereszkedik tekintetünk, a jászol magasságába, a gyermekek szemmagasságába, hogy az újszülött Jézus, Isten Fia szemébe nézhessünk. Honnan jött ez a Gyermek? - kérdezzük magunkban, s mivel tudjuk, hogy a mennyből jött, az ég ajándéka ő, ezért ismét felfelé irányul tekintetünk, s aztán újra lefelé, nyomon követve a földre szállás útját.
Mi történt? Mit ünneplünk? Isten emberré lett, Jézus Krisztus megszületett. Az ő születése csoda, miként minden ember születését, minden emberi élet kezdetét csodának kell tekintenünk és neveznünk. Mert a csodák valójában nem is olyan ritkák, mint azt a modern ember gondolja, legfeljebb emberi szavaink és ítéleteink változtak rossz irányba, amely kétségbe vonja a csodát. Tudjuk, hogy értelmünk sokszor óvatosságra int, figyelmeztet, hogy ne legyünk becsapás vagy félrevezetés áldozatai, de amikor végre a jászol elé állhatunk, a betlehemi Gyermek elé térdelünk, akkor nincs szükség erre az óvatosságra, mert Isten igazmondó. S most ő tárja fel számunkra titkát, az élet és a szeretet titkát, amely titok megcsillan a kis Jézus szemében.
Szent Lukács evangélista tényszerűen idézi fel a történelmi helyzetet. Augusztus, az akkori római császár népszámlálási rendeletet adott ki, ezért József és Mária Betlehembe indulnak. Itt születik meg Mária elsőszülött és egyetlen gyermeke, Jézus, mégpedig egy állatok szálláshelyéül szolgáló barlangistállóban. Minden, amit ezt követően megtudunk az újszülött gyermekről, nem emberi híradás, hanem az angyaltól, Isten küldöttétől elhangzó üzenet. Az éjszaka közepén az Úr angyala jelenik meg a pásztoroknak, örömhírt közöl velük, olyan hírt, amely nem csak nekik, hanem az egész népnek szól, s ehhez hozzátehetjük azt is, hogy az egész emberiségnek. Az angyal Megváltónak nevezi az újszülöttet és pontosan megnevezi a születés helyét, Dávid városát, vagyis Betlehemet. Végül azt is közli az álmukból ébredő pásztorokkal, hogy milyen jel alapján ismerhetik fel a Megváltót: egy jászolban fekvő, pólyába takart gyermeket keressenek. Aztán egész angyali sereg jelenik meg Isten dicsőségét hirdetve és békességet kívánva a jóakaratúaknak.
A pásztorokat egykor útnak indító angyali jelenés a mi álmunkat is eloszlatja ez éjszakai órán, s bennünket is útnak indít azzal a reménnyel, hogy találkozhatunk a Megváltóval. Induljunk, hogy mi is közel kerüljünk a megváltás titkához, s láthassuk a csodát, az emberré lett Istent!
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: istengyermekség, egyszülöttjének, megtestesülésed, szemmagasságába, természetünknek, újszülötteknek, nyilatkoztatta, szálláshelyéül, jóakaratúaknak, találkozhatunk, türelmetlenség, megvigasztalja, hozzátehetjük, fohászkodjunk, népszámlálási, megszokottnál, születésedről, megvilágítson, dicsőségedben, teljességéből, világosságról, egyszülöttjét, jövetelünkkel, magasztalunk, figyelmeztet, gondolataink, pásztorokkal, nyugtalanság, félrevezetés, egyszülöttje, édesanyáknak, jeruzsálemet, megszületett, kívánságából, magasztosabb, részesüljünk, föld minden, hegyeken annak, próféták szavával, végső napokban, mindenség örökösévé, isteni Fölség, élet volt, emberek világossága, sötétségben világít, igazi világosság, világba jött, világban volt, világ őáltala, tulajdonába jött, test kívánságából, férfi akaratából, OLVASMÁNY Izajás, EVANGÉLIUM Szent János, Atya Egyszülöttjének, Jézus Krisztus, Isten Egyszülöttje, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, Megváltó Jézusunk, Isten Fia, Szent Lukács, Mária Betlehembe, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.17. 23:52 Fehér Ház: Donald Trump egészségi állapota "nagyon jó"
11.17. 23:42 Brazil Nagydíj - Módosított végeredmény, a vb-pontversenyek állása
11.17. 23:02 Női kosárlabda Eb-selejtező - Győzelem Szlovákia ellen
11.17. 22:22 Curling Eb - A magyar férfi csapat legyőzte Észtországot
11.17. 21:21 A várakozásokat felülmúlva kelt el több kép a Virág Judit Galéria árverésén
11.17. 21:02 Férfi kézilabda BL - Egy góllal nyert idegenben a Szeged
11.17. 21:01 Jégkorong Erste Liga - Legyőzte a Hokiklubot a Csíkszereda
11.17. 20:51 Brazil Nagydíj - Végeredmény, a vb-pontversenyek állása
11.17. 20:42 Alkotmányjogász: törvényben kellene előírni a politikusok számára a nemzeti...
11.17. 20:32 Brazil Nagydíj - Verstappen nyert, Gasly a második
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Tánc-versenyen  Mi a boldogság jó anya?  Esőben  Romantikus szép estét  A feltámadott Krisztus  Bálványimádás  Vidám, szép napot  Nem lapos  Ronamtikus pár  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot Roman...  Rózsa csokor vázában  Kellemes kávézást!  Ősz színei  Facebookon kaptam  Újjászületés  Megváltás  Facebookon kaptam  Hóemberek  Szép estét  Újjászületés  Jézus Krisztus személye  Bálványimádás  Robbanó cukorka  Vidám, szép napot  Facebookon kaptam  Bizalom Jézus Krisztusban  A világ Isten szolgáit gyalázz...  Elmúlt a nyár  Őszi csokor  Ronamtikus pár  Jó éjszakát , szép álmokat  Dáliák  Gyilkos illat  32. évközi hét szombat 11.16  Kellemes kikapcsolódást  Megosztott szív  Jó reggelt , szép napot Roman...  Jó reggelt , szép napot  Táncosok  Hitetlenség  Újjászületés  Png nő  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Mi a dolga az ...  Őszi levelek  A világ Isten szolgáit gyalázz...  Vízesés  Őszi levelek  Bálványimádás  Őszi kép  Nő virág csokorral  Bálványimádás  Kávéra van szükségem  Nyisd meg előttem Istenem . ....  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Jó éjszakát , szép álmokat  Évközi 33. vasárnap 11.17  A pénzt elő lehet teremteni  Facebookon kaptam  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Bálványimádás  Harmónia......  Megváltás  Piros rózsák  A világ Isten szolgáit gyalázz...  Hitetlenség  Újjászületés  Nő virág csokorral  Esőben  Facebookon kaptam  Egy idézet  Nő virág csokorral  Szép estét  Rád gondolok....  Ürgéék  Árpád-házi Szent Erzsébet 11.1...  Táncosok - a hölgy pirosban  Megalázkodás  Táncosok  Mírjam barátnőmtól kaptam  Jézus Krisztus  Őszi kép  Ősz színei  Újjászületés  Az én barátom  Szèp estét  Megalázkodás  Bálványimádás  Pihenő jégmadár Hűvös, párás ...  Böjte Csaba OFM szentbeszéde ...  Piros rózsák  Őszi kép  Nő virág csokorral  Facebookon kaptam  Csodaszép pillanatot mindenkin...  Hit  Kandalló  Őszi kép 
Bejegyzés Címkék
föld minden, hegyeken annak, próféták szavával, végső napokban, mindenség örökösévé, isteni Fölség, élet volt, emberek világossága, sötétségben világít, igazi világosság, világba jött, világban volt, világ őáltala, tulajdonába jött, test kívánságából, férfi akaratából, törvényt ugyanis, igazság azonban, evangélium igéi, istengyermekség örömével, betlehemi pásztorok, angyalok békeszózatát, karácsony boldogságát, gyermeket váró, újszülötteknek pedig, istengyermekség kegyelmét, pásztorok hódolata, pásztorokkal együtt, hírt születésedről, világ Megváltója, születés csodája, nyugtalanság vagy, türelmetlenség okozza, hatalmas fenyőfákat, ünneplő ruhába, betlehemet keresi, jászol szalmáján, felnőttek gondolata, égre nézünk, fényes csillagra, napkeleti bölcseket, jászol magasságába, gyermekek szemmagasságába, újszülött Jézus, mennyből jött, földre szállás, csodák valójában, modern ember, betlehemi Gyermek, szeretet titkát, történelmi helyzetet, akkori római, állatok szálláshelyéül, újszülött gyermekről, éjszaka közepén, egész népnek, egész emberiségnek, angyal Megváltónak, születés helyét, álmukból ébredő, jászolban fekvő, pásztorokat egykor, megváltás titkához, emberré lett, istengyermekség, egyszülöttjének, megtestesülésed, szemmagasságába, természetünknek, újszülötteknek, nyilatkoztatta, szálláshelyéül, jóakaratúaknak, találkozhatunk, türelmetlenség, megvigasztalja, hozzátehetjük, fohászkodjunk, népszámlálási, megszokottnál, születésedről, megvilágítson, dicsőségedben, teljességéből, világosságról, egyszülöttjét, jövetelünkkel, magasztalunk, figyelmeztet, gondolataink, pásztorokkal, nyugtalanság, félrevezetés, egyszülöttje, édesanyáknak, jeruzsálemet, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 215 db bejegyzés
e év: 4245 db bejegyzés
Összes: 40948 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1248
  • e Hét: 4721
  • e Hónap: 66208
  • e Év: 938468
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.