Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Négy dogma szól Isten Anyjáról
  2019-01-01 19:45:12, kedd
 
   
  Az Egyház tanításában négy dogma szól Isten Anyjáról, azaz aki üdvözülni akar, annak ezt a négy alapigazságot el kell fogadnia Máriáról:
- 1. Mária Theotokosz, mondják a görögök, Mater Dei, mondják a latinok, Isten Anyja, mondjuk magyarul a dogmát, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. Minden, amit Máriáról hiszünk és hirdetünk, e misztériumban gyökerezik. Ezt ünnepeljük ma, január elsején.
- 2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt. Már az apostoli hitvallás mondja: ,,Szűleték szűz Máriától".
- 3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn nem érintette őt. E dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe december 8-a.
- 4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Ünnepe Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e.
Így az Egyház egyetlen más szentről sem beszél. Mindezzel együtt Mária, a Boldogságos Szűz valóságos ember, akinek története, sorsa, életrajza, élete van. Élete, amely teljesen Istenből ered, Őérte van, és Őbenne van.
*
Ószövetségi Szentírásban jövendölések hangzottak el a Megváltó anyjáról:
- Kígyótipró asszony lesz: A bűnbeesés után a kígyó vereségét jelzi előre az isteni szó: ,,Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba" (Ter 3,15). - Ez a kígyótipró asszony Mária.
- Szűz anya lesz: Ácház király kapta a jövendölést, ami a szabadulás jele: ,,Íme, anya lesz a szűz és fia születik, és Emmánuelnek fogják hívni" (Iz 7,14- 16). - Mária ez a szűz anya, akinek fiában Velünk az Isten (ez az Emmanuel szó jelentése).
- Betlehemben fogja szülni a fiát: ,,És te, efratai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda fejedelmei között, mégis belőled származik nekem az, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre megy vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül az, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék" (Mik 5,1-5). - Mária az a Szűz, akinek Betlehemben kell majd világra hoznia Őt, akinek származása, mert Isten Fia, az örökkévalóságból való.
- A Megváltó anyja egy lesz az Úr szegényei közül: a Messiás országa ugyanis a kicsinyeké, a szegényeké lesz, akik nem hadakozással, hanem engedelmes szolgálatukkal nyerik el részüket ebben az országban (vö. Szof 3,12; Zsolt 149). Mária, a Messiás édesanyja, ,,az Úr szolgáló leánya" az első a kicsinyek között, akinek alázatos szolgálata megnyitotta az utat a megváltás előtt.
- Ujjongani fog a boldogságtól: Jövendölések szólnak Sion leányának, Jeruzsálem leányának boldogságáról, ami abból fakad, hogy benne lakik az Úr (vö. Szof 3,14-15; Mik 4,8,10; Jer 31,22). Ez a Szűz anyaságában vált valóra, akit ezért mond boldognak minden nemzedék, s hívjuk így mi is: Boldogságos.
*
Az Újszövetségi Szentírás
Születését és gyermekkorát csak apokrif források mondják el. Az evangéliumokban először élete nagy fordulópontján tűnik fel a názáreti szűz, kinek neve Mária.
Az első, akit Máriának, héberül Mirjamnak hívnak az Ószövetségben, Mózes nővére. Később kedvelt női név, Mária kortársai közül is sokan viselték. A név jelentést hordoz, de ma már nehéz pontosan meghatározni, mert közel 60 lehetőség kínálkozik. A legvalószínűbb jelentések a következők:
Mária = szép (a héber márá = kövér szóból. Keleten, pl. az araboknál a női szépség egyik feltétele);
Mária = lázadás (a héber máráh szóból, Mária a Sátán ellenlábasa);
Mária = keserves (a héber márar = keserű, fájdalmas szóból);
Mária = Istentől szeretett (az egyiptomi mri = szeretett és a héber iam = Isten szavakból) - Ez nemcsak nyelvészeti szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb neve annak, akit Isten a leginkább szeret a teremtmények közül, mert a legszebb, s épp ezért a legszebb.
*
Az evangélium tanúsága szerint Mária jegyese volt már a Dávid házából való Józsefnek, amikor Isten elküldte hozzá Gábor angyalt a Megtestesülés örömhírével.
Az angyali üdvözlet után Mária sietve útra kelt, hogy meglátogassa Erzsébetet. Három hónapig maradt ott, majd visszatért Názáretbe.
József az álmában kapott angyali intés szerint magához vette őt, majd hamarosan útra keltek Betlehembe, hogy a népszámlálás császári parancsa szerint a származási helyükön írják össze őket. Miközben ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai és megszülte a Fiút. Így teljesedett az Úr szava: a Megváltó Betlehemben, Dávid városában született.
Nyolc nap múlva körülmetélték a Gyermeket és miként Mária is, József is hallotta az angyaltól, Jézusnak nevezték el.
Amikor Jézus hathetes lett, a törvény előírása szerint fölvitték Jeruzsálembe, ahol Mária a tisztulásáért, József az elsőszülött fiú megváltásáért áldozatot ajánlott fel. Mária ekkor hallotta Simeon ajkáról a jövendölést Fiáról és a maga sorsáról.
Az Úr megmutatta az ő üdvösségét, nemcsak a pásztoroknak, nemcsak Simeonnak és Annának, hanem a pogányságot képviselő napkeleti bölcseknek is, akik az ég jeleit figyelve látták meg a csillagot, mely elvezette őket Betlehembe, a házba, ahol megtalálták Máriát és a Gyermeket. E látogatás következménye lett a betlehemi gyermekgyilkosság, amelyben Heródes megölette a 2 év alatti fiúgyermekeket Betlehemben és környékén (lásd december 28-án, Aprószentek ünnepén).
Józsefet azonban az Úr angyala időben figyelmeztette: ,,Fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba..."
Mikor pedig Heródes meghalt, a Szent Család visszaköltözött, de nem Betlehemben, hanem Názáretben telepedtek meg. Amikor Jézus 12 éves lett, szülei fölvitték magukkal Jeruzsálembe, ahol a Gyermek elveszett. Hosszasan keresték, mert nem tudták, hogy Jézus ,,Atyja dolgaiban van", végül megtalálták a templomban. Hazatért Máriával és Józseffel Názáretbe és engedelmes volt nekik.
Ezután eltelt közel húsz év imádságban, munkában, s közben Jézus felnőtt. József halála után Mária Jézussal együtt leköltözött Kafarnaumba, s egy ideig úgy ismerték őket mint a názáreti ácsot és özvegy anyját. Amikor pedig Jézus 30 éves lett, s elhangzott az Úr szava János felett, aki hirdetni kezdte a bűnbánat keresztségét (lásd június 24-én), Jézus elbúcsúzott Máriától és megkezdte nyilvános működését. Az evangélisták, amikor nyilvánvalóan Jézus Krisztusról írnak, Mária jelenlétét is tapasztalják és érzékeltetik:
- Mária ott van az első csodánál: a kánai menyegzőn;
- az emberek tudnak róla: ,,Boldog a méh.....";
- a háttérben kíséri Jézust: ,,...anyád és rokonaid beszélni akarnak veled...";
- ott van a kereszt alatt, ahol az Egyháznak is anyja lett;
- ott van a pünkösd várásában;
- ő a Napba öltözött asszony (Jel 12), kinek mennybevétele a bűn és a halál fölötti győzelem teljessége (lásd augusztus 15-én).
A Szentséges Szűz Mária mindezen kiváltságával és nagyszerűségével példaképünk és reménységünk. Példaképünk a hitben, reménységünk abban, hogy ami vele történt, az velünk is - az Egyházzal és az Egyház minden tagjával - megtörténik: részünk lehet a bűn és a halál fölötti teljes győzelemben.
A legősibb időktől fogva a Boldogságos Szüzet mint Istenszülőt tisztelik, különösen előtérbe kerül ez a gondolat a karácsonyi ünnepkörben.
Az ünnepet az Egyház a II. vatikáni zsinat után vezette be. Máriát régtől fogva ,,Isten anyja", ,,Istenszülő" névvel illetjük. A keleti egyházban az Istenszülő Szűz Mária ünnepe karácsony másnapján, december 26-án van.
Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigazságok fényében kell látnunk. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a Második Isteni Személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés - ahogy ezt az Efezusi Zsinat (431) leszögezte.
Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az Ő anyai gondoskodásába ajánljuk..

Forrás: Magyar kurír
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: örökkévalóságból, ellenségeskedést, nagyszerűségével, evangéliumokban, visszaköltözött, szolgálatukkal, legvalószínűbb, fordulópontján, gondoskodásába, fogantatásának, figyelmeztette, fiúgyermekeket, misztériumban, boldogságáról, szeplőtelenül, körülmetélték, nyilvánvalóan, mennybevétele, kiváltságával, következménye, megváltásáért, megtestesülés, tisztulásáért, ószövetségben, természetének, alapigazságot, népszámlálás, hitigazságok, tapasztalják, teremtmények, teológiailag, tartózkodtak, reménységünk, édesanyánkul, jeruzsálembe, érzékeltetik, négy alapigazságot, efezusi zsinat, apostoli hitvallás, bűnbeesés után, kígyó vereségét, asszony közé, sarkát veszed, kígyótipró asszony, szabadulás jele, szűz anya, régmúlt időkre, örökkévalóságból való, szegényeké lesz, kicsinyek között, megváltás előtt, evangéliumokban először, Isten Anyjáról, Mária Theotokosz, Mater Dei, Isten Anyja, Szent Fiát, Ünnepe Nagyboldogasszony, Boldogságos Szűz, Ószövetségi Szentírásban, Isten Fia, Újszövetségi Szentírás, Megváltó Betlehemben, Amikor Jézus, Szent Család, Hazatért Máriával, Józseffel Názáretbe, Mária Jézussal, Jézus Krisztusról, Szentséges Szűz Mária, Boldogságos Szüzet, Istenszülő Szűz Mária, Születése Máriától, Második Isteni Személy, Efezusi Zsinat, Jézus Krisztus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.15. 22:53 Brexit - Német alkancellár: a rendezetlen kiválás a lehető legrosszabb mego...
01.15. 22:53 Brexit - Elutasította a londoni alsóház a kilépés feltételeiről szóló megál...
01.15. 22:43 Brexit - A román uniós elnökség a 27-ek egységes fellépését szorgalmazza
01.15. 22:23 Férfi kézilabda-vb - Döntetlen lett a német-francia rangadó
01.15. 22:23 Brexit - Sajnálatát fejezte ki Juncker a kiválási megállapodás brit alsóház...
01.15. 22:12 Brexit - A spanyol kormány sajnálatát fejezte ki a megállapodás-tervezet el...
01.15. 22:03 EP-választás - Bakondi: a liberálisok aktívak maradnak a kampányban
01.15. 22:02 Brexit - Az olasz Öt Csillag Mozgalom a britek akaratának tiszteletben tart...
01.15. 21:52 Dakar-rali - Loebé a szakasz, al-Attijah növelte előnyét
01.15. 21:33 Két holttestet találtak a Nemespátrón kigyulladt családi házban
Tudjátok ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
még több kérdés
Blog Címkék
Őrangyal Ha könnyes szemekkel...  Ferenc pápa: Három jel, hogy n...  Böjt  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét  Az Úrral való kapcsolat  Őrangyal Ha könnyes szemekkel...  Sylvester Anita: Szeretnék  Electronica  Kitartás  Hetes személyiségtípus Nyolcas...  Jévirágról  Jó reggelt , szép napot  Kitartás  Téli kép  Hosszú Katinka motorbiciklin  Mocsári Melinda verse  ooOoo  Kellemes kávézást  Merkúr  Kellemes délutánt!  Nyolcas típus Hetes színezete  Ne nyugodj bele!  Egészséges táplálékok  Hetes személyiségtípus Nyolcas...  56-os életrajzi lexikon -É-  ooOoo  Várnai Zseni: Alkonyi fény  Sinkovits Imre: Piéta  Megépítették NOÉ bárkáját A B...  ooOoo  Jó reggelt , szép napot  Nazianzi Szent Gergely a barát...  2019. Január 11., pénteki na...  Akkor jön el  Van úgy, hogy  Szép látni a hó hullását  Így jó lesz...  Havas rózsa  Allergia elleni olajok  A Nyúl (Macska) jegy jellemzés...  Gyümölcsös túrótorta  ooOoo  Facebookon kaptam  A keresztyén gyermekeknek imád...  Png virág  Sátán  Ha megengedjük...  ooOoo  Az én koromban  Ne nyugodj bele!  Adakozás  2019. Január 11., pénteki na...  Izületi fájdalom ellen - illóo...  Adakozás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Seregély István: Útravaló R...  Hetes személyiségtípus Nyolcas...  Fodor Ákos : METAIDILL  Cserepes virág  Csodálatos zene  Nagy szégyen...  Allergia elleni olajok  Mocsári Melinda verse  Örömtelenség  Kellemes ébredést  Képmutatás  A Nyúl (Macska) jegy jellemzés...  Képmutatás  Jézus cipelni akarja a terheid...  Hetes személyiségtípus Nyolcas...  ooOoo  Gyümölcsös túrótorta  Álkeresztyénség  Téli kép  A keresztyén gyermekeknek imád...  Beszélgetés Fodor Réka és Csók...  ooOoo  Hetes  Virágos szép napot , hetet  Télköszöntő  Png virág  Ha megengedjük...  Mai napi mosoly!  Kellemes hétvégét  Pici jegesmaci  A hívő ember igazsága Krisztus  Remek délutáni időtöltést  CSodás estét  Izületi fájdalom ellen - illóo...  ooOoo  Fodor Ákos : METAIDILL  Képmutatás  Táplálékok szemünk egészségéér...  A Nyúl (Macska) jegy jellemzés...  Wass Albert: Nagyapám tanítása  Sárga rózsa  Seregély István: Útravaló R...  Egészséges táplálékok 
Bejegyzés Címkék
négy alapigazságot, efezusi zsinat, apostoli hitvallás, bűnbeesés után, kígyó vereségét, asszony közé, sarkát veszed, kígyótipró asszony, szabadulás jele, szűz anya, régmúlt időkre, örökkévalóságból való, szegényeké lesz, kicsinyek között, megváltás előtt, evangéliumokban először, názáreti szűz, legvalószínűbb jelentések, héber márá, héber máráh, héber márar, leginkább szeret, teremtmények közül, angyali üdvözlet, álmában kapott, népszámlálás császári, származási helyükön, törvény előírása, jövendölést Fiáról, maga sorsáról, pogányságot képviselő, betlehemi gyermekgyilkosság, názáreti ácsot, bűnbánat keresztségét, első csodánál, kánai menyegzőn, emberek tudnak, háttérben kíséri, kereszt alatt, pünkösd várásában, halál fölötti, legősibb időktől, karácsonyi ünnepkörben, keleti egyházban, egész esztendőt, örökkévalóságból, ellenségeskedést, nagyszerűségével, evangéliumokban, visszaköltözött, szolgálatukkal, legvalószínűbb, fordulópontján, gondoskodásába, fogantatásának, figyelmeztette, fiúgyermekeket, misztériumban, boldogságáról, szeplőtelenül, körülmetélték, nyilvánvalóan, mennybevétele, kiváltságával, következménye, megváltásáért, megtestesülés, tisztulásáért, ószövetségben, természetének, alapigazságot, népszámlálás, hitigazságok, tapasztalják, teremtmények, teológiailag, tartózkodtak, reménységünk, édesanyánkul, jeruzsálembe, érzékeltetik, pásztoroknak, szentírásban, jövendölések, meghatározni, meglátogassa, hadakozással, keresztségét, gyermekkorát, evangélisták, boldogságtól, újszövetségi, győzelemben, ószövetségi, ünnepkörben, elsőszülött, jövendölést, pogányságot, , ,
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 203 db bejegyzés
e év: 203 db bejegyzés
Összes: 36910 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 6237
  • e Hónap: 24886
  • e Év: 24886
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.