Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Évközi 5. vasárnap 02.10
  2019-02-10 09:01:38, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Izajás vállalja a prófétai küldetést.
Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt.
Így kiáltott egyik a másiknak: ,,Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet." Hangjuktól még a küszöbök alapjai is megrendültek, és a templom megtelt füsttel.
Erre így szóltam: ,,Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát."
Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele ajkamat, és így szólt: ,,Íme, mivel ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert bűnöd."
Azután hallottam az Úr szavát, amint így szólt: ,,Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?" Így válaszoltam: ,,Íme, itt vagyok, engem küldj el!"
Ez az Isten igéje. Iz 6,1-2a.3-8

Hosszabb forma:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Az apostolok mindnyájan ugyanazt az evangéliumot hirdetik, hogy ugyanabban a Krisztusban higgyünk.
Testvéreim!
Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké.
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.
Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van.
Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké.
Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Az apostolok mindnyájan ugyanazt az evangéliumot hirdetik, hogy ugyanabban a Krisztusban higgyünk.
Testvéreim!
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam:
Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.
Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké.
Ez az Isten igéje. 1Kor 15,1-11 vagy: 1Kor 15,3-8.11

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A csodálatos halfogás láttán az apostolok mindenüket elhagyták, és követték Jézust.
...... ...........


Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet.
Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: ,,Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra." ,,Mester - válaszolta Simon -, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót." Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt.
Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: ,,Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok." A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ,,Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel."
Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.
Ezek az evangélium igéi. Lk 5,1-11

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! A te megbízásod alapján az Egyház az emberhalászat csodálatos feladatát végzi évszázadok óta és ezt fogja tenni a világ végezetéig. Az apostolok mai utódai azzal a meggyőződéssel végzik feladatukat, hogy te hívtad meg őket erre és a te munkatársaidként végzik szolgálatukat. Segíts minket, hogy elfogadjuk ezt a szolgálatot, mert az irgalmas Atya meg akar minket menteni a kárhozattól és az örök boldogságot adja nekünk. Segíts minket, hogy keresztény életünk jel legyen mindazoknak, akik keresik az irgalmas és üdvözítő Istent. Adj erőt nekünk, akiket szintén meghívsz követésedre, hogy mi is készséggel fogadjuk hívásodat, és bátran vállaljuk az emberhalászatot, amivel megbízol minket!

Emberhalászat
A Jézus által meghívott első tanítványok, Péter és András, valamint Jakab és János, halászok voltak. Az Úr pedig másféle halászatra, emberhalászatra hívta őket. ,,Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel" - mondja Péternek, de szava a többi apostolhoz is szól, továbbá mindazokhoz, akiket a későbbi évszázadok folyamán meghív az apostoli szolgálat folytatására. A meghívás, a megszólítás, az új feladattal való megbízás mozzanatában észre kell vennünk, hogy maga Jézus is halásszá válik. Kiveti a hálót, hogy a világ zűrzavarának tengeréből kifogjon olyan embereket, akikben jószándék lakik, s akikben meglátja a vágyat és készséget, hogy életüket egy nagyobb jó szolgálatába állítsák. Ez a gondolat jelenik meg a keresztény művészetekben olyan freskókon vagy domborműveken, amelyek a halászó Jézust ábrázolják. Jézus tehát nem a bárkában ülve vagy a tengerparton állva ad tanácsokat Péternek és társainak, hogy miként kell halászni, hanem ő maga ül a vízparton, kezében zsineg, és kirántja a horogra akadt halat, vagy éppen viszi a fogást. Túl azon, hogy egyeseket sajátos hivatásra hív Jézus, azt is kifejezi ez a kép, a halászó Krisztus képe, hogy az Úr kiveti a tanítás hálóját, azaz nyilvános működése során személyesen tanította a népet, mennybemenetele után pedig az ő közössége, az Egyház szolgálata által hirdeti az örömhírt minden nemzedéknek.
Az Egyház küldetése minden korban az igehirdetés, az örömhír terjesztése, az üdvösségre vezető igaz tanítás továbbadása. Ezen a ponton visszatértünk oda, hogy Jézus emberhalászatra hív minket, az egyház tagjait. És itt mindjárt tovább kell lépnünk arra a gondolatra, hogy Isten munkatársai vagyunk az emberhalászatban, amit fogunk az nem a miénk, hanem Istené, átadjuk, átengedjük neki.
Érdemes odafigyelnünk az evangéliumban arra a mozzanatra is, hogy az emberhalászatra való meghívás a csodálatos halfogás eseménye után történik, amely történetben három elem lényeges, az emberi kudarc, az Úrnak való engedelmesség és az isteni segítségnyújtás a csoda révén. Amikor Jézus arra kéri Pétert, hogy vesse ki a hálót, a halász keserűen számol be eredménytelen munkájukról: ,,egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit." Hiába volt a fáradalmas emberi munka, az erőfeszítés, a küszködés, a háló üres marad, és bizony az üres hálót nehezebb partra húzni, mint a halakkal megteltek. Péter mégis megérzi Jézus szavaiban a lehetőséget, ezért emberi csalódottságának kifejezése után rögtön a bizalom hangján szólal meg: ,,de a te szavadra kivetem a hálót." Érezzük, hogy felcsillan a szeme, új erő száll megfáradt karjaiba, szívét eltölti a reménység. Talán ha más kérné ugyanezt, például egy tapasztalt halász, aki jól ismeri a halászat fortélyait, akkor Péter csak legyintene, aligha engedelmeskedne. De ha az Úr mondja, ha ő kéri, akkor érdemes dolgozni, érdemes fáradni, az ő szavának érdemes engedelmeskedni. Ezt a készséget és bizalmat jutalmazza meg az isteni közbeavatkozás, a csoda. Minden emberi fáradozásunkat, különösen is az emberhalászat feladatát Isten teljesíti be. Nélküle lehetetlen, eredménytelen vállalkozás volna. Saját erőnkből alkalmatlanok volnánk az igehirdetés, az emberhalászat feladatára, de Isten segítségével és erejével az emberi képzeletet messze felülmúló eredménye lesz szolgálatunknak.
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: csalódottságának, munkatársaidként, emberhalászatban, mennybemenetele, emberhalászatot, segítségnyújtás, emberhalászatra, engedelmeskedne, szolgálatunknak, engedelmeskedni, fáradozásunkat, mindegyiküknél, közbeavatkozás, korintusiakhoz, meggyőződéssel, művészetekben, emberhalászat, figyelmetekbe, odafigyelnünk, visszatértünk, szolgálatukat, evangéliumban, hasonlóképpen, eredménytelen, engedelmesség, domborműveken, tizenkettőnek, alkalmatlanok, megtöltötték, megtartjátok, evangéliumot, segítségével, megérintette, megrendültek, zűrzavarának, tengerparton, prófétai küldetést, egész földet, küszöbök alapjai, templom megtelt, egyik szeráf, kezében izzó, oltárról vett, apostolok mindnyájan, evangéliumot hirdetik, összes apostolnak, utolsó vagyok, apostolok között, csodálatos halfogás, apostolok mindenüket, halászok kiszálltak, hálóikat mosták, OLVASMÁNY Izajás, Seregek Ura, Seregek Urát, SZENTLECKE Szent Pál, Megjelent Péternek, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Amikor Jézus, Simon Péter Jézus, Hasonlóképpen Jakabot, Jézus Krisztus, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
07.13. 15:22 Koronavírus - MÁV: átmenetileg szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerb...
07.13. 15:22 Koronavírus - Romániában az ellenzék hátráltatja a karanténtörvény elfogadá...
07.13. 15:22 Krónika 1. rész (napirend előtt)
07.13. 15:21 Lengyel elnökválasztás - Orbán Viktor: a magyar-lengyel barátság a közép-eu...
07.13. 15:21 Balesetben meghalt egy ember a 81-es úton Táplánypuszta térségében
07.13. 15:11 Török miniszter: Ankara tájékoztatni fogja az UNESCO-t a mecsetté nyilvánít...
07.13. 14:52 Üldöznek a Fekete-erdőben egy férfit, aki lefegyverzett négy rendőrt
07.13. 14:51 A Stájer Nagydíjjal is tartotta pole pozícióját az M4 Sport
07.13. 14:31 Iszlám Állam - Terrorcselekmények megakadályozásáról számolt be Rosztov meg...
07.13. 14:31 Koronavírus - Csaknem ezren fertőződtek meg idősotthonban és 140 gondozott ...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szent Pió atya: Keresztút, rés...  Facebookon kaptam  Szent  Évközi 15. vasárnap 07.12  Png csokor  Nyári kép  Az emberfélének két élete van  Akinek  Buda Ferenc - Isten szalmaszál...  Az, aki saját életét éli  Legyen a lelki tisztaságunk ....  Szent Pió atya: Keresztút, rés...  Az én szépséges Balatonfüredem  Nem volt több pásztor  Minden napot fejezz be úgy, ho...  Aranyosi Ervin: Ha jól figyeln...  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Ha jól figyeln...  Pio atya ébresztő angyala  Megégett idő - Háromszáznegyve...  Könnyebb  Nyári kép  Áldott - szép estét kívánok !  Facebookon kaptam  mezőőrségben  Facebookon kaptam Krisztina b...  A szilárd talaj  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nyári kép  Héja versei  Png virág  Png nő  Szeretteinkkel harmóniában éln...  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Tsunami  Aratókoszorú a gazdának  Évközi 15. vasárnap. 07.12 Cs...  Csaba testvér szentmisét mutat...  Kun Magdolna: Ne menj még kedv...  Szinte lehetetlen  mezőőrségben  Az igazi barátság örök  Az igazi barátság örök  Az, aki saját életét éli  Az élet bohóca  Ne sírj fiam  Lehülés  Jézus tökéletesen elfogadott  mezőőrségben  Png virág  Facebookon kaptam  Máté  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét  Soha senki nem fog  Kun Magdolna: Ne menj még kedv...  A Balatonnak lelke van.  Megszületett a Messiás  Karácsonyfa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Png virág  5 fővel emelkedett a beazonosí...  Facebookon kaptam  Isten megtartó szeretete legye...  Áldott - szép estét kívánok !  Erdély történelme - Tanősvény ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az igazi barátság örök  Ha majd elcsitul a vihar  Oly régóta készülök . . .  Dönthetsz úgy, hogy örülsz a b...  Hajnalodik virradóra, …  Facebookon kaptam  Png nő  „Hegyes nyíllá tett̶...  Ami a lelkedben van, az végtel...  Png kutya  Szent Benedek apát, Európa fő ...  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Kun Magdolna: Ne menj még kedv...  Kellemes kávézást  Jézus megismerése  Szabad hibázni  Megszületett a Messiás  Szent Benedek apát, Európa fő ...  Áldott - szép estét kívánok !  Kellemes kávézást  Ha az embereknek nem tetszik, ...  Csongrád - Aratási jelkép  Tánczos Katalin: Az én miatyán...  Rózsaszín rózsa  Nem volt több pásztor  Szèp estét kedves látogat...  Nyári kép 
Bejegyzés Címkék
prófétai küldetést, egész földet, küszöbök alapjai, templom megtelt, egyik szeráf, kezében izzó, oltárról vett, apostolok mindnyájan, evangéliumot hirdetik, összes apostolnak, utolsó vagyok, apostolok között, csodálatos halfogás, apostolok mindenüket, halászok kiszálltak, hálóikat mosták, egyik bárkába, bárkából tanította, hálótokat halfogásra, másik bárkában, szerencsés halfogás, evangélium igéi, emberhalászat csodálatos, világ végezetéig, meggyőződéssel végzik, irgalmas Atya, örök boldogságot, többi apostolhoz, későbbi évszázadok, apostoli szolgálat, világ zűrzavarának, gondolat jelenik, keresztény művészetekben, halászó Jézust, bárkában ülve, tengerparton állva, horogra akadt, halászó Krisztus, tanítás hálóját, örömhírt minden, örömhír terjesztése, üdvösségre vezető, ponton visszatértünk, egyház tagjait, evangéliumban arra, emberhalászatra való, emberi kudarc, isteni segítségnyújtás, csoda révén, halász keserűen, fáradalmas emberi, háló üres, üres hálót, halakkal megteltek, bizalom hangján, tapasztalt halász, halászat fortélyait, isteni közbeavatkozás, emberhalászat feladatát, emberhalászat feladatára, emberi képzeletet, csalódottságának, munkatársaidként, emberhalászatban, mennybemenetele, emberhalászatot, segítségnyújtás, emberhalászatra, engedelmeskedne, szolgálatunknak, engedelmeskedni, fáradozásunkat, mindegyiküknél, közbeavatkozás, korintusiakhoz, meggyőződéssel, művészetekben, emberhalászat, figyelmetekbe, odafigyelnünk, visszatértünk, szolgálatukat, evangéliumban, hasonlóképpen, eredménytelen, engedelmesség, domborműveken, tizenkettőnek, alkalmatlanok, megtöltötték, megtartjátok, evangéliumot, segítségével, , ,
2020.06 2020. Július 2020.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 157 db bejegyzés
e év: 3672 db bejegyzés
Összes: 44165 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3501
  • e Hét: 8342
  • e Hónap: 68705
  • e Év: 1125046
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.