Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt a biblia szerint 4. rész
  2019-03-13 15:46:55, szerda
 
   
  Hétfői napra Nagyböjt 2. hete
Minél inkább el tudjuk veszíteni önmagunkat, annál nagyobb lesz az örömünk hozzá visszatérni. Újra csak mondom: Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba, mi vagyunk csak azok, akik belefáradunk abba, hogy kérjük az Ő megbocsátását. Ő megígérte nekünk hogy ,,hetvenszer-hétszer" (Mt 18,22) megbocsát.
- Biblia Ap - Csel13,46-49
13, 46 Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: ,,Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.
47 Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig." [Ézs 49,6; ApCsel 15,14]
48 Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.
49 Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban.
Biblia Lk 10,1-9 a hetvenkét tanítvány elküldése.
1 Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült.
2 Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra.
3 Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé.
4 Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek.
5 Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!
6 Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok.
7 Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra.
8 Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. 9 Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa!

Keddi napra Nagyböjt 2. hete
Az öröm alkalmazkodni tud ezekhez, átalakul, és mindig megmarad legalább egy kis fénysugár formájában, ami a személyes tudatunkból tör elő, és azt sugallja: bármilyen körülmények között, határtalanul szeretnek engem.
Biblia Iz. 55, 10-11; Az Úr szava nem hiúsulhat meg.
Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.
Biblia Mt 6, 7-15 A Miatyánk.
Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak!
8 Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek.
9 Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, 10jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.
13 És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
14 Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek.
15 De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.

Szerdai napra Nagyböjt 2. hete
Senki nem tudja elbitorolni tőlünk azt a méltóságot, amivel ez a végtelen és rendíthetetlen szeretet felruházott minket. Ő nem hagy cserben, visszaadhatja az örömünket - ez jóleső érzéssel tölt el, és feljogosít arra, hogy felemeljük a fejünket és mindent újra kezdhessünk.
Biblia Jón. 3, 1-10; Ninive megtér és bocsánatot nyer.
Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: ,,Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!"
3 Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta.
4 Jónás bement a városba, egynapi járásnyira, és hirdetni kezdte: ,,Még negyven nap, és Ninive elpusztul!"
5 Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt zsákruhát öltöttek.
6 Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszállt trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült.
7 Aztán a király és a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében: ,,Ember és állat, ökör és juh semmit se egyék, ne legeljen, és vizet se igyék.
8 Öltsön zsákruhát ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbevitt.
9 Ki tudja, hátha irgalmas lesz és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, és nem kell elvesznünk!"
10 Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjaikról, megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket, és nem tette meg.
Biblia Lk 11, 29-32 Jónás próféta jele
Amikor a nép köréje sereglett, elkezdett beszélni: ,,Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét.
30 Mert ahogy Jónás jel volt a Niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek
31 Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék tagjaival együtt, és elítéli őket. Mert eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van Salamonnál.
32 A ninivei férfiak feltámadnak majd az ítéletkor e nemzedékkel együtt, és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van Jónásnál.

Csütörtöki napra Nagyböjt 2. hete
Ne meneküljünk el Jézus feltámadásától, ne hagyjuk magunkat letaglózni azzal, ami újra és újra előfordulhat. Semmi sem lehet erősebb, mint az Ő élete, amit értünk veszített el!
Biblia Eszt. 4,17 sk.
Biblia Mt 7, 7-12 Az állhatatos ima.
Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!
8 Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.
9 Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle?
10 Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót?
11 Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik.
Az aranyszabály.
12 Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták.

Pénteki napra Nagyböjt 2. hete
A legszebb és legtermészetesebb örömet az egészen szegény emberek között láttam, akiknek csak igen kevés volt, amihez ragaszkodhatnának. Emlékszem olyan emberek hamisítatlan örömeire is, akik megértették, hogy milyen fontos dolog a hívő, nagyvonalú és egyszerű szívet megőrizni még akkor is, ha a hivatásból eredő kötelezettségek rendkívül jelentősek. Ezek az örömök Isten határtalan szeretetéből fakadnak a legkülönbözőbb formában, ahogy ez Jézus Krisztusban is megjelent.
Biblia Ez 18,21-28
De ha a bűnös szakít minden bűnével, amelyet elkövetett, megtartja parancsaimat, a törvényhez és az igazsághoz igazodik, életben marad és nem hal meg.
22 Nem emlékezem többé elkövetett gonoszságaira, az igazságért, amelyet tettekre váltott, élni fog.
23 Talán örömöm telik a bűnös halálában - mondja az Úr, az Isten -, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen?
24 Ám, ha az igaz elfordul igazságától és bűnt követ el, utánozza azokat az iszonyatos tetteket, amelyeket a bűnös végbevisz, vajon élni fog? Nem emlékezem többé az igazságra, amelyet tettekre váltott, hanem hűtlensége és vétkei miatt, amelyeket elkövetett, meg kell halnia.
25 Azt mondjátok: ,,Nem igazságos az Úr útja." Halljátok hát Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos, s nem inkább a ti útjaitok nem igazak?
26 Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor ezért hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
27 Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amit elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét.
28 Magába szállt és elfordult elkövetett bűneitől, azért életben marad és nem hal meg.
Biblia Mt. 5,20-26
20 Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.
A harag.
21 Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé.
22 Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére.
23 Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat.
25 Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj.
26 Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.

Szombati napra - Nagyböjt 2. hete
Isten Fiának megtestesülésében, földi életében, halálában és feltámadásában végérvényesen megnyílik a kapu Isten és az ember között, az ég és a föld között. Az egyház pedig olyan, mint egy kéz, mely nyitva tartja ezt a kaput az ige hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása által, a hitről való tanúságtételen keresztül, amely a szeretetben válik hatékonnyá.
Biblia ApCsel 1,15-17.20-26 Jeruzsálemi egyház - Mátyás megválasztása
15 Ezekben a napokban a testvérek körében - mintegy százhúszan lehettek együtt - Péter szólásra emelkedett:
16,,Testvérek, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásnak, amelyet a Szentlélek Dávid szájával Júdásról, azok vezetőjéről jövendölt, akik elfogták Jézust.
17 Közénk számított, a mi szolgálatunk jutott neki is részül.
20 Benne van ugyanis a zsoltárok könyvében: Lakóhelyük váljék sivataggá, ne lakja senki sátrukat. És: Tisztségét kapja meg más.
21 Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt,
22 kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról."
23 Kijelöltek hát kettőt, Józsefet, akit Barszabbásznak vagy más néven Jusztusznak is hívtak és Mátyást.
24 Majd imádkoztak: ,,Uram, ki belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg, e kettő közül kire esik választásod,
25 hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson."
26 Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a tizenegy apostolhoz sorolták.
Biblia Jn 15,9-17
9 Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben.
10 Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.
11 Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.
12 Az - az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.
14 Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok.
15 Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.
16 Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.
17 Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: eredménytelenül, gyermekeiteknek, kötelezettségek, kiszolgáltatása, megbocsátottunk, feltámadásától, megbocsátjátok, legkülönbözőbb, keresztségétől, feltámadásában, feltámadásáról, barszabbásznak, rendíthetetlen, embertársadnak, tanúságtételen, választottatok, meghallgatásra, választottalak, embertársaddal, gonoszságaira, ellenfeleddel, megbocsátását, világosságává, alkalmazkodni, szaporítsátok, megválasztása, embertársával, elutasítjátok, szeretetemben, szenteltessék, végérvényesen, mennybevétele, gyümölcsözővé, megbocsátásba, visszaadhatja, magasztalták, örömünk hozzá, örök életre, pogányokhoz fordulunk, föld végső, egész tartományban, hetvenkét tanítvány, munkás kevés, aratás urát, farkasok közé, úton senkit, munkás megérdemli, maga bérét, városba érkeztek, öröm alkalmazkodni, személyes tudatunkból, mennyekben vagy, Biblia Ap, Ekkor Pál, Biblia Lk, Biblia Iz, Biblia Mt, Biblia Jón, Amikor Isten, Biblia Eszt, Jézus Krisztusban, Biblia Ez, Isten Fiának, Biblia ApCsel, Szentlélek Dávid, Biblia Jn,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
05.25. 21:03 Fővárosi önkormányzat: a főváros nem kíván parkolóházat építeni a Biodóm me...
05.25. 21:02 Koronavírus - A spanyol egészségügyi minisztérium hibás adatok miatt több m...
05.25. 21:02 A francia szabályokat megsértve közel négyszázan voltak egy amatőr meccsen
05.25. 20:23 Koronavírus - Törökországban átlépte a 120 ezret a gyógyultak száma
05.25. 20:23 Koronavírus - Johnson főtanácsadója: kivételes helyzetben cselekedtem
05.25. 20:22 Koronavírus - Babis: újra megnyílnak a cseh államhatárok
05.25. 20:13 Koronavírus - Olaszországban folyamatosan csökken a fertőzöttek és a halott...
05.25. 20:12 Hét bérletet kínál a következő évadra a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
05.25. 20:12 Koronavírus - Újabb enyhítéseket jelentett be a szlovák kormányfő
05.25. 19:52 Horvát válogatott röplabdázót szerződtetett a Vasas Óbuda
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
A kenyér  Húsvét 6. hete, szombat - szen...  Kellemes délutánt kívánok  Imádság  Facebookon kaptam  Kezem  Most igazán formában lehet Sze...  Facebookon kaptam  Hová kell néznünk?  Hogy a világ szép?  Vírus idején  Facebookon kaptam  Papír munka  Bellovics Gábor homíliája - Ur...  Csúfolódó majom  Vírus idején  Biblia gyerekeknek  Morse kód  Kislány pipacs csokorral  Szép napot kedves barátaim ! ....  Szűz Mária, a keresztények seg...  Hitből pajzsot címmel videó so...  Szeretet  Kun Magdolna Minden verse csod...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A Lélek mint tűz  Facebookon kaptam  Madár piramis  Urunk mennybemenetele 05.24  Facebookon kaptam  II. János Pál pápa gondolatai ...  Horváth István Sándor gondolat...  Madár piramis  Angyal gyertyával  Facebookon kaptam  Civita Bagnoregio Olaszország  Szeresd, tiszteld a teremtett ...  A fejfájás okozói  Korpásodást nem csak a száraz ...  Szent Rita nagy kilenced 05.22  Aki el akar érni valamit  Három dolog soha nem tér vissz...  Facebookon kaptam  Cica a táskában  Facebookon kaptam  Katica a cica orrán  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Manó  Imádkozzunk együtt délben Urun...  A veszély még nem múlt el  Facebookon kaptam  Urunk mennybemenetele 05.24  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Kellemes délutánt kívánok  Szép estét kívánok ! .....  Facebookon kaptam  Margaretta csokor  Bensőséges - szép estét kíváno...  3741 főre nőtt a beazonosított...  Szèp estét kedves látogat...  Tovább kell mennünk  Facebookon kaptam  Rózsás csokor  Most igazán formában lehet Sze...  3741 főre nőtt a beazonosított...  Png virág  A széles és a keskeny út  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tovább kell mennünk  Madár piramis  Urunk mennybemenetele Déva 05....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Cicák hintán  Takaró alatt  Png virág  Rózsaszín rózsa  Anyának  Virágos csendélet  József Attila - Osztás után  Cica a táskában  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Sós házi sörkifli  Szolgálat  Ne akarj....  Szent Rita nagy kilenced 05.22  Korpásodást nem csak a száraz ...  Szentmise és litánia május 23....  Grigo Zoltán: Várlak Az ajtób...  Facebookon kaptam  Egy érzékeny embernek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Iris 
Bejegyzés Címkék
örömünk hozzá, örök életre, pogányokhoz fordulunk, föld végső, egész tartományban, hetvenkét tanítvány, munkás kevés, aratás urát, farkasok közé, úton senkit, munkás megérdemli, maga bérét, városba érkeztek, öröm alkalmazkodni, személyes tudatunkból, mennyekben vagy, ellenünk vétkezőknek, örömünket &#8211, nagy városba, ember végigment, szózat eljutott, főemberek parancsára, keze végbevitt, nemzedék gonosz, föld széléről, ninivei férfiak, egészen szegény, hivatásból eredő, örömök Isten, legkülönbözőbb formában, bűnös szakít, igazsághoz igazodik, bűnös halálában, igaz elfordul, iszonyatos tetteket, bűnös végbevisz, bűnös elfordul, mennyek országába, parancsot kapták, pokol tüzére, oltáron felajánlani, oltár előtt, úton vagy, bíró pedig, utolsó fillért, kapu Isten, ember között, föld között, egyház pedig, szentségek kiszolgáltatása, hitről való, szeretetben válik, testvérek körében, zsoltárok könyvében, apostoli szolgálatban, sors Mátyásra, tizenegy apostolhoz, barátaim vagytok, nevemben kértek, parancsot adom, eredménytelenül, gyermekeiteknek, kötelezettségek, kiszolgáltatása, megbocsátottunk, feltámadásától, megbocsátjátok, legkülönbözőbb, keresztségétől, feltámadásában, feltámadásáról, barszabbásznak, rendíthetetlen, embertársadnak, tanúságtételen, választottatok, meghallgatásra, választottalak, embertársaddal, gonoszságaira, ellenfeleddel, megbocsátását, világosságává, alkalmazkodni, szaporítsátok, megválasztása, embertársával, elutasítjátok, szeretetemben, szenteltessék, végérvényesen, mennybevétele, gyümölcsözővé, megbocsátásba, visszaadhatja, magasztalták, tartományban, imádkozzatok, békességetek, meghallgassa, , ,
2020.04 2020. Május 2020.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 18 db bejegyzés
e hónap: 451 db bejegyzés
e év: 2882 db bejegyzés
Összes: 43378 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2572
  • e Hét: 5002
  • e Hónap: 172346
  • e Év: 899907
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.