Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Kárpáthy Zoltán Magyar történelmi film 1966
  2019-03-15 21:33:59, péntek
 
   
  A Kárpáthy Zoltán 1966-ban Jókai Mór azonos című regényéből készült magyar film. Az Egy magyar nábob folytatása, amellyel együtt 2012-ben bekerült a Magyar Művészeti Akadémia tagjai által kiválasztott legjobb 53 magyar alkotás közt.
- Wikipedia oldalon:
18 év telt el az Egy magyar nábob befejezése óta. Kárpáthy Zoltán 18. születésnapját ünnepelték a Szentirmay-kastélyban. Az ünnepi tortából Katinka kapott elsőnek a fiútól, akivel egy hatalmas fa tövében csókot is váltottak, és örök szerelmet ígértek egymásnak. Az éjszaka közepén Szentirmay Rudolf felkeltette Zoltánt, majd együtt átlovagoltak Kárpáthy János birtokára. Az ősi kastélyban kőművesek bontották ki azt a falat, amely Zoltán édesanyjának lakosztályát zárta el külvilágtól. Rudolf, miközben Zoltán meghatottan téblábolt - sosem látott - édesanyja szobájában, elolvasta Fanny utolsó levelét, amelyben a nő felfedte (volna) legféltettebb titkát Flóra előtt. Szentirmay Rudolf 18 év után tudta meg, hogy Fanny egykor igazából őt szerette. Rudolf közölte Zoltánnal, hogy a fiúnak el kell hagynia a Szentirmay-házat, meg kell kezdenie felnőtt életét, Pestre kell költöznie Tarnaváriékhoz.
Maszlaczky ügyvéd beszámolt az ,,évszázad" perének állásáról, majd rávette Abellinót, hogy évi 2400 forint életjáradékért lemondjon a Kárpáthy-vagyonról. A ravasz ügyvéd a hatalmas birtok megszerzéséért folytatott harcba bevonta Kőcserepy Dánielt, a gazdag, törekvő pesti polgárt, főhivatalnokot. Tervének része volt az is, hogy egyszer feleségül vegye Kőcserepy Vilmát.
Rudolf furcsa, rideg viselkedése Zoltánnal szemben feltűnt a feleségének, a férfi elmondta, hogy perbe fogták, Zoltán érdekében tette mindazt, amit tett.
Vilma betegeskedett, de Kőcserepyék - a társadalmi elvárások miatt - bálba készülődtek. A Duna vízállása a feltorlódott jégtáblák miatt egyre jobban emelkedett, már elérte a Kék Macska fogadó udvarát. Maszlaczky felkereste Trommelt, majd pénzt adott neki, hogy a férfi csónakokat, dereglyéket és hozzájuk való legénységet bérelhessen. A katonaság a Pest alatti jégtorlaszt lőtte, kevés sikerrel. Ráadásul az egyik akna gyújtózsinórja kialudt, ám az arra lovagló Kárpáthy Zoltán magára vállalta az életveszélyes feladatot: a szivarjával sikeresen újragyújtotta a kanócot. Tarnaváriéknál Wesselényi Miklós és Szentirmay Kárpáthy Zoltánról társalogtak. A fiú is sort kerített arra, hogy a nevelőapjával beszélgessen, de nem tudta meg Rudolftól, hogy mi az oka a vele való rideg bánásmódnak.
Az estély váratlanul félbeszakadt, mert hírt kaptak arról, hogy a gát átszakadt, a víz a pesti oldal alacsonyabban fekvő házait és a benne lakókat fenyegette. Trommelék pénzért cserébe segítettek az embereken, de akinek nem volt semmije, azt a sorsára hagyták. Wesselényi Miklós és barátai önzetlenül mentették a polgárokat, szegényeket, gazdagokat egyaránt. Kárpáthy Zoltán kihúzott a vízből egy öregasszonyt, majd Kőcserepy Vilmáék palotájához ment, és az ablakon keresztül, az ölében hozta ki a lányt az árvíz elől. Egyre több ház omlott össze, Trommelék jól arattak, de a pesti diákok észrevették a haramiák ténykedését, és a nyomukba eredtek. Arra kényszerítették a szemét embereket, hogy azok - befejezve nyerészkedő ténykedésüket - adják át a csónakjaikat. A főurak egy része Dabróni és Fegyverneki báró vezetésével gyertyákkal kivilágított dereglyéiken mulatoztak az áradó folyóban. Wesselényi és társai felelősségre vonták a gyalázatosan viselkedő nemeseket, és - öklök, evezőlapátok segítségével - megtanították őket a tisztességes viselkedésre.
Maszlaczky és Kőcserepy Dániel egy fürdőben gúnyosan beszélgettek Zoltán hőstettéről, a Kárpáthy-birtok megszerzéséről nem tettek le. A gazdag polgár telekspekulációba kezdett, az ügyvéd ámulatát is elnyerte azzal a tervével, ahogyan a várost akarta ,,megfojtani". A főhivatalnok olcsón felvásárolta az árvízben tönkrement romos házakat, és később a telkeket busás haszonnal kívánta továbbadni.
Zoltán Kiss Miskát faggatta arról, hogy vajon miért dermedt meg körülötte a levegő. A fiú arra a következtetésre jutott, hogy a családi birtokért folytatott ,,pör" lehet az oka az elhidegülésnek. Miska megdicsérte Zoltánt a pesti árvíz közbeni helytállásáért, aki ígéretet tett apja egykori barátjának, hogy a támogatni fogja a birtokán élő jobbágyok örökváltság iránti igényét.
A fiú az ellenségnél is próbálkozott, Maszlaczky azonban szemforgató módon az ügyvédi titoktartásra hivatkozva megtagadta a fiú tájékoztatását a Kárpáthy kontra Kárpáthy per állásáról. Zoltánt felkereste Bogozy, aki Maszlaczkynál dolgozott, és aki felajánlotta a fiatal Kárpáthynak az ügy iratait. Abellino elszegényedett, az ügyvédjét próbálta megpumpolni, de kevés sikerrel járt. Maszlaczky a reformista uraktól féltette a birtokot; szerinte a nemesség pillanatokon belül adót fizethet, valamint ,,sültparasztok" kezére kerülhetnek a földek, ha a reform hívei győznek az országgyűlésen.
Zoltán és Katinka titokban találkoztak egy templomban, ezért a lány apja felelősségre vonta korábbi neveltfiát. Rudolf továbbra is arra kérte Zoltánt, hogy ne akarjon kapcsolatba lépni a Szentirmay-család egyetlen tagjával sem. A fiatal Kárpáthy ezek után levelet írt Bogozynak, melyben kérte tőle a családi per aktáit. Maszlaczky élvezettel olvasta fel ezt a levelet Kőcserepynek, a cselszövők örömmel konstatálták, hogy megtalálták a romantikus, egyenes fiatalember gyenge pontját, akár bírósági tárgyalás nélkül is az ölükbe hullhat a hatalmas vagyon. Kőcserepy türelmetlenkedett a per elhúzódása miatt, készpénzre volt szüksége a telkek felvásárlása miatt. Az ügyvéd megnyugtatta, hogy a francia tőkét érdekli a telek visszatartási terv, Griffard bankár örömmel nyújt hitelt.
Szentirmay Rudolf, Clark Ádám, Wesselényi Miklós és Tarnavári
Szentirmay Rudolf, Wesselényi Miklós, Mr. Clark és Tarnavári gróf a Lánchíd terveit tanulmányozták, a mérnök véleménye szerint 10 éven belül elkészülhet a híd, mely kapocs lesz Európához. A beszélgetés közeben a Lánchíd Részvénytársaság tagjai is észrevették, hogy a pesti földek nagy részét Kőcserepy Dániel vásárolta meg, aki fel fogja verni a telkek árát.
Zoltán tanulmányozni kezdte a per részleteit. Kőcserepy Vilma naplóját összetépte az apja, mert abból kiderült, hogy a lány szerelmes lett Kárpáthy Zoltánba, élete megmentőjébe. A felháborodott apa durván beszélt a gyermekével, közölte a betegségéből nemrég felgyógyult kislánnyal, hogy ne ábrándozzon az ellenségükről. Zoltán az iratokból megtudta, hogy mivel vádolták meg Szentirmay Rudolfot. A fiú nyomozni kezdett: beszélt képmutató nagyanyjával, a lefizetett Kutyvalvy Andrással. Rádöbbent, hogy a hamis tanúk az édesanyját is hűtlenséggel vádolták. Ezért inkább azt tervezte, hogy lemond az örökségéről, de az anyja becsületét nem hagyja, hogy bíróság előtt bemocskolják. Kis Miska megpróbálta lebeszélni a fiatal bárót a meggondolatlan tettéről. Zoltán ügyvédje nem járt sikerrel, Maszlaczky megakadályozta, hogy kiegyezzenek Abellinóval, aki pedig hajlott az osztozkodásra. Zoltán nagykorúsíttatta magát, és átengedte a hatalmas vagyont nagybátyjának, igazából Kőcserepyéknek.
Az új földesurat Maszlaczky, Dabroni, és Bogozy fogadták, a cselédség megszökött a kastélyból. Zoltán éppen naplót írt európai utazásáról, amikor megjelentek a lakásán Szentirmayék. Rudolf beleolvasott a kéziratba, és felajánlotta, hogy együtt folytassák: otthon. Bogozy elégedetlenkedett, amikor a gazdájával vizet hordtak egy hatalmas dézsába Kőcserepy úrnak. Ekkor három úr érkezett a birtokra, akikkel az ügyvéd nem akart találkozni. Kis Miska Beszédbe elegyedett Bogozyval, és megtudta tőle, hogyan csalták tőrbe Zoltánt. Wesselényi és Szentirmay a Lánchíd építése ügyében keresték fel Kőcserepyt, aki a tervek bemutatása ellenére sem akart megválni a pesti telkeitől, még várni akart, hogy feljebb srófolhassa az árakat. A beszélgetés elmérgesedett vitává vált, Wesselényiék dolgavégezetlenül mentek el. Miska rátörte az ajtót Kutyfalvy Andrásra, akit felelősségre vont a hamis tanúskodásáért. Az elpáholt gazember aláírta a beismerő vallomást, majd elrohant mentegetőzni Kőcserepyékhez. Maszlaczky Dabrónitól kért segítséget, hogy a párbajhős Szentirmay Rudolfot és Kárpáthy Zoltánt tegye el az útból, nehogy újra kezdődhessen a per. Kőcserepy szerint amíg a fiú életben van, állandó fenyegetést jelent a számukra. Dabróni eldicsekedett vele, hogy akivel ő eddig szembekerült, az nem lett hosszú életű. Kőcserepy Vilma egyre lázasabb lett, az édesanyja imádkozott az Istenhez, hogy ne vegye el tőle egyetlen lányát. Vilma kihallgatta az összeesküvők beszélgetését, és éjszaka - halálos betegen - átrohant a szakadó esőben Szentirmayékhoz. Rudolf és Zoltán már elutaztak, Flóra asszony - mihelyt értesült Vilmától a fenyegető veszélyről - lovas futárt küldött szerettei után Wesselényi birtokára. A férfiak azonban már továbbutaztak Pestre. Vilmát visszavitték a Kőcserepy-kastélyba, az apja lovas futárt küldött a fővárosba Dabróni tekintetes úrhoz. Az üzenet egy szóból állt: Ne!
Katinka és Zoltán esküvője
Dabróni - még nem kapván meg az üzenetet - nyilvános helyen provokálta Zoltánt és Rudolfot. Az ifjú Kárpáthyval a Ligetben beszélte meg a párbajt, másnap reggel 7 órára. A cinikus gazember éppen a célbalövést gyakorolta, amikor Wesselényi báró felkereste, és inzultálta. Az árvízi hajós nyolcra kapott időpontot, ám ezt nem fogadta el, mivel ő lett volna Kárpáthy Zoltán egyik segédje, mindenáron a fiú előtt akart megmérkőzni a bérenccel. Másnap reggel hatkor Dabróni és Szentirmay pisztolypárbajt vívtak egymással, Rudolf súlyosan megsebesült. Ezután Wesselényi és Dabróni kardpárbajára került sor, ahol az utóbbi kapott végzetes vágásokat, így Zoltán a Ligetben hiába várt a megmérettetésre. A fogatából kiszálló Fegyverneki báró közölte a fiatalemberrel a korábban történteket. Szentirmay a halálos ágyán - mielőtt végleg eltávozott volna a földi létből - átadta Zoltánnak a per iratait, az újabb bizonyítékokat, és arra biztatta a fiút, hogy okosan, bátran cselekedjék. Dabrónit sem kerülte el a végzet, mielőtt meghalt volna, még megkapta Kőcserepy üzenetét.
Kőcserepy Vilma halála után az apja és az anyja - mivel nem maradt, kire hagyják a vagyonukat - arra utasították Maszlaczkyt, hogy fejezze be a pert, ők lemondanak a törvényes örökös javára a birtokról. Az ügyvéd hiába érvelt kétségbeesetten, a gyászoló pár befejezettnek tekintette ,,az évszázad pörét".
A gyászév letelte után Katinka és Zoltán - Szentirmayné Flóra, Kiss Miska jelenlétében kimondták a boldogító igent, házasságot kötöttek egymással.
-Videó teljes film Link

Szereplők:
Kárpáthy Zoltán Kovács István
Szentirmay Katinka Venczel Vera
Kárpáthy Abellino Darvas Iván
Szentirmai Rudolf Latinovits Zoltán
Szentirmai Flóra Ruttkai Éva
Wesselényi Miklós Básti Lajos
Kis Miska Bitskey Tibor
Maszlaczky Várkonyi Zoltán
Kőcserepy Dánielné Szemere Vera
Kőcserepy Vilma Halász Judit
Kőcserepy Dániel Kovács Károly
Dabroni Bárdy György
Bogozy Tomanek Nándor
Kutyafalvy András Agárdy Gábor:
 
 
0 komment , kategória:  Filmek  
Címkék: nagykorúsíttatta, részvénytársaság, kétségbeesetten, következtetésre, szentirmayékhoz, pisztolypárbajt, megmérettetésre, kényszerítették, bizonyítékokat, országgyűlésen, tanúskodásáért, születésnapját, fiatalemberrel, életjáradékért, megszerzéséről, tarnaváriéknál, elhidegülésnek, tanulmányozták, tájékoztatását, gyújtózsinórja, helytállásáért, elszegényedett, kőcserepyékhez, megakadályozta, meggondolatlan, főhivatalnokot, kőcserepyéknek, megszerzéséért, tarnaváriékhoz, továbbutaztak, megtanították, osztozkodásra, beszélgetését, maszlaczkynál, nagybátyjának, befejezettnek, ünnepi tortából, éjszaka közepén, ravasz ügyvéd, hatalmas birtok, férfi elmondta, társadalmi elvárások, feltorlódott jégtáblák, férfi csónakokat, egyik akna, arra lovagló, életveszélyes feladatot, szivarjával sikeresen, nevelőapjával beszélgessen, vele való, estély váratlanul, pesti oldal, Kárpáthy Zoltán Magyar, Kárpáthy Zoltán, Jókai Mór, Magyar Művészeti Akadémia, Szentirmay Rudolf, Kárpáthy János, Kőcserepy Dánielt, Kőcserepy Vilmát, Tarnaváriéknál Wesselényi Miklós, Szentirmay Kárpáthy Zoltánról, Wesselényi Miklós, Kőcserepy Vilmáék, Kőcserepy Dániel, Zoltán Kiss Miskát, Clark Ádám, Lánchíd Részvénytársaság, Kőcserepy Vilma, Kárpáthy Zoltánba, Szentirmay Rudolfot, Kutyvalvy Andrással, Miska Beszédbe, Kutyfalvy Andrásra, Maszlaczky Dabrónitól, Kárpáthy Zoltánt, Ezután Wesselényi, Szentirmayné Flóra, Kiss Miska, Kárpáthy Zoltán Kovács István, Szentirmay Katinka Venczel Vera, Kárpáthy Abellino Darvas Iván, Szentirmai Rudolf Latinovits Zoltán, Szentirmai Flóra Ruttkai Éva, Wesselényi Miklós Básti Lajos, Miska Bitskey Tibor, Maszlaczky Várkonyi Zoltán, Kőcserepy Dánielné Szemere Vera, Kőcserepy Vilma Halász Judit, Kőcserepy Dániel Kovács Károly, Dabroni Bárdy György, Bogozy Tomanek Nándor, Kutyafalvy András Agárdy Gábor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Egyszerű hatékony arcmaszkok  Mai harmónia kártyám  Burgonya és sajt  Facebookon kaptam  Abban a világban, ahol most él...  Fokhagymás krumpli  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Nők kalapban  Útravaló – 2020. auguszt...  Szűzanya kálváriát adtak át  Vianney Szent János Mária áldo...  Augusztus 2. a Nemzetközi Rom...  Követlek téged Uram  Facebookon kaptam  Moretti Gemma versének részlet...  Mai harmónia kártyám  Tavi rózsa  Szombattól a Magyarországra ér...  Ha szeretsz valakit  Facebookon kaptam  Az öröm további örömöket vonz.  A szó erőtlen  Jézus él - Isten szeret  Nyári kép  Mi bajod a Mekivel  Fehér rózsa  Idézet Szent II. János Pál páp...  Egyszerű hatékony arcmaszkok  Mai harmónia kártyám  A jó látásért  Szombattól a Magyarországra ér...  Ha a suttogásodra nem figyelne...  A 75 éve elhunyt Csortos Gyulá...  Ahogy idősödöm  Magyarok kenyere 2020 évben 15...  Kislány csokorral  Ha lány lesz, megtanítom a nag...  Miért olyan egészséges az ubor...  Győrfi Pál csak úgy belógott e...  Facebookon kaptam  Kislány rózsás fejdísszel  Kellemes délutáni pihenést  Facebookon kaptam Krisztina b...  Szódabikarbónás tej  Facebookon kaptam  Vasmise vastapssal Vállajon  Mai harmónia kártyám  Hasi diszkomfortérzés és az IB...  Hátba támad  Követlek téged Uram  Facebookon kaptam Mírjam barát...  A pálmafák  Dr. Pócs Alfréd: Ma a világban...  Png virág  Loyolai Szent Ignác levele Kar...  Facebookon kaptam  18. évközi hét hétfő 08.03 - ...  Nyári kép  Png nő  Kis virágaim . . .  A szó erőtlen  Fokhagymás krumpli  Facebookon kaptam  Lúgosító zöldségek és gyümölcs...  Babits Mihály: Hiszek a harmón...  Ha szeretsz valakit  Nő a tengerparton  Sárga virág  Kitakarítottam  Fokhagymás krumpli  Van úgy  Facebookon kaptam  Nárdusillóolaj az egészség és ...  Csendélet  A kurkuma csodálatos hatásai  Tökéletes ház, tökéletes karri...  Nyári kép  9 fővel emelkedett a beazonosí...  Virágok vázában  Facebookon kaptam  Vasmise vastapssal Vállajon  Tökéletes ház, tökéletes karri...  Fodor Ákos: Sose bánd  Füredi napfelkelte  Nyáron fehérben  Png nő  Megkérdezték a mestert:  MI NEM VAGYUNK EGY PUSZILGATÓS...  Jó reggelt kívánok  Bizonyos tekintetben  Útravaló – 2020. auguszt...  Van úgy  Nő a hajón  Facebookon kaptam  A 75 éve elhunyt Csortos Gyulá...  Esti szentmise Déva 2020.08.03  Elhunyt a Katolikus Nevelésügy...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará... 
Bejegyzés Címkék
ünnepi tortából, éjszaka közepén, ravasz ügyvéd, hatalmas birtok, férfi elmondta, társadalmi elvárások, feltorlódott jégtáblák, férfi csónakokat, egyik akna, arra lovagló, életveszélyes feladatot, szivarjával sikeresen, nevelőapjával beszélgessen, vele való, estély váratlanul, pesti oldal, benne lakókat, sorsára hagyták, ablakon keresztül, ölében hozta, árvíz elől, pesti diákok, haramiák ténykedését, nyomukba eredtek, szemét embereket, része Dabróni, áradó folyóban, gyalázatosan viselkedő, tisztességes viselkedésre, fürdőben gúnyosan, gazdag polgár, ügyvéd ámulatát, várost akarta, főhivatalnok olcsón, árvízben tönkrement, telkeket busás, következtetésre jutott, családi birtokért, pesti árvíz, támogatni fogja, ügyvédi titoktartásra, fiatal Kárpáthynak, ügyvédjét próbálta, reformista uraktól, nemesség pillanatokon, reform hívei, lány apja, fiatal Kárpáthy, levelet Kőcserepynek, cselszövők örömmel, ölükbe hullhat, hatalmas vagyon, telkek felvásárlása, ügyvéd megnyugtatta, francia tőkét, telek visszatartási, mérnök véleménye, beszélgetés közeben, pesti földek, telkek árát, lány szerelmes, betegségéből nemrég, iratokból megtudta, lefizetett Kutyvalvy, hamis tanúk, anyja becsületét, fiatal bárót, meggondolatlan tettéről, hatalmas vagyont, cselédség megszökött, lakásán Szentirmayék, gazdájával vizet, hatalmas dézsába, tervek bemutatása, pesti telkeitől, beszélgetés elmérgesedett, ajtót Kutyfalvy, hamis tanúskodásáért, elpáholt gazember, beismerő vallomást, párbajhős Szentirmay, édesanyja imádkozott, összeesküvők beszélgetését, szakadó esőben, fenyegető veszélyről, férfiak azonban, apja lovas, fővárosba Dabróni, szóból állt, ifjú Kárpáthyval, cinikus gazember, célbalövést gyakorolta, árvízi hajós, utóbbi kapott, fogatából kiszálló, korábban történteket, halálos ágyán, földi létből, újabb bizonyítékokat, törvényes örökös, ügyvéd hiába, , ,
2020.07 2020. Augusztus 2020.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 62 db bejegyzés
e év: 3984 db bejegyzés
Összes: 44477 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2336
  • e Hét: 40363
  • e Hónap: 49834
  • e Év: 1297639
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.