Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt 4. vasárnapja 03.31
  2019-03-30 22:04:35, szombat
 
   
  OLVASMÁNY Józsue könyvéből
Isten népe bevonul az Ígéret földjére, és ott megünnepli a húsvéti lakomát.
Izrael népe átkelt a Jordánon, és bevonult az Ígéret földjére. Ekkor az Úr így szólt Józsuéhoz: ,,Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát."
Izrael fiai Gilgalban táboroztak, és a hónap tizennegyedik napján este ott ülték meg a pászkát Jerikó síkságán.
Másnap már az ország terméséből ették a kovásztalan kenyeret és a pirított gabonát.
Attól kezdve, hogy a föld terméséből ettek, megszűnt a manna, és ettől az évtől kezdve Kánaán földjének terményeivel táplálkoztak.
Ez az Isten igéje. Józs 5,9a.10-12

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal.
Testvéreim!
Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk.
Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, ,,bűnné" tette értünk, hogy általa ,,Isten igazságossága" legyünk.
Ez az Isten igéje. 2Kor 5,17-21

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A mennyei Atya megbocsát tékozló fiának, ha őszintén megbánja bűneit.
Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. ,,Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük" - mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik:
,,Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.
Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt - felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült."
Ezek az evangélium igéi.
- Vagy: E nap összes olvasmányait vehetjük az ,,A" év nagyböjtjének 4. vasárnapjáról.
Lk 15,1-3.11-32
...... ........... .........Imádság
Istenem, irgalmas Atyám! Öröm számomra, hogy újra a közeledben vagyok, visszafogadsz magadhoz és ismét szeretettel ölelsz át engem. Öröm számomra, hogy megbocsátod bűnömet. Szereteted soha nem volt számomra kényszer, én mégis megtagadtam azt, elhagytalak téged. Most bűneimet megbánva térek vissza hozzád, és elismerem, hogy irgalmas Atyám vagy. Te mindig vártál engem és bíztál abban, hogy nem felejtem el jóságodat és szeretetedet. Érints meg kezeddel, amelyből megbocsátás, irgalom, gyógyulás, tisztulás, megbékélés, szeretet és öröm sugárzik. Érints meg irgalmaddal! Érints meg szereteteddel! Bocsáss meg nekem, Istenem

A nagyböjti időszakban többször is felidézem magamban a tékozló fiú történetét. Ilyentájt szívesen nézegetem a különböző művészeti ábrázolásokat, amelyek sajátos látószöge vagy éppen apró részlete új szempontot ad a példabeszéd értelmezéséhez. Nem mintha a Jézus által mondott eredeti történet nem volna önmagában is elég gazdag és ne adna számunkra évtizedekre vagy akár egy egész életre elmélkedési témát, főként akkor, ha őszinte bűnbánattal lépünk rá az Atyához vezető útra, de mégis hasznos számunkra megismerni mások értelmezési szintjét is. A művészeti ábrázolások, festmények esetében persze mindig kétséges, hogy mit akar üzenni a művész, hiszen nem szokás részletes magyarázatot írni egy festményhez. Nem tudni tehát, hogy a művész valóban azt akarta-e üzenni alkotásával, amit a művészettörténészek vagy más szakértők belelátnak, vagy amit én belelátok szemlélésem, elmélkedésem során aktuális élethelyzetem miatt. Ez a kis kétely azonban ne rettentsen minket vissza attól, hogy elmélyüljünk egy-egy ilyen történetben.
Idén is előveszem az egyik legismertebb alkotást, Rembrandt festményét. A Jézus által mondott eset, amelyet egyesek talán csak egy kitalált történetnek tartanak, az idők során újra és újra megismétlődik. A fiú az apához, az apa a fiához hajol, a bűnbánat és az irgalom találkozása ez. A fiúnak nem volt könnyű a visszatérés, de vajon az apának könnyebb volt-e a visszafogadás? A várakozás biztosan nem volt könnyebb, mindketten megszenvedtek ezért a találkozásért, s talán éppen szenvedésük miatt fakad belőle percekkel később új öröm. A fiú részéről a visszafogadottság öröme, az apa részéről a megbocsátás öröme. Ezt az örömöt még a nehézszívű idősebb testvér sem tudja beárnyékolni. De a találkozás pillanata még nem az örömé, az ünneplés csak később következik. Most még csak szótlanul ölelik egymást, az apa tekintete nem fiára szegeződik, hanem a távolba, ahonnan visszatért, s ahová oly sokszor tekintett az elmúlt évek során. Talán minden nap. Még nem szokta meg, hogy tekintetének, nézésének új irányt ad a fiának hazatalálása. Még nem szokta meg, hogy gondolatait ne a bánat, hanem az örvendezés vezesse. A fiú tekintetét nem láthatjuk, arcát apja ruháiba rejti, de érzései mintha apjának arcán tükröződnének vissza. Nyugalom sugárzik ebből az arcból. A fiú részéről a nyugtalan, bűnös, elrontott élet után újra nyugalom, a hazatalálás, az apára találás, az irgalom elnyerésének nyugalma. Az apa részéről a reményteli várakozás beteljesedésének nyugalma, az együttérzés nyugalma, az új szeretet kezdetének nyugalma. Az irgalom, a megbocsátás ingyenes és kiérdemelhetetlen. Jól tudja ezt mind az apa az irgalom osztója és a fiú, az irgalom részese.
Isten irgalmát én sem tudom kiérdemelni. Lehet bármennyire is tökéletes, azaz szeretetből fakadó a bánatom, mégsem ennek érdeme a megbocsátás Isten részéről. Lehet bármennyire is erős bennem az elhatározás, hogy bűneimmel, bűnös múltammal szakítva a jó útra térek, mégsem ennek jutalma az Istentől felém áradó megbocsátás. Lehet bármennyire is őszinte és erős bennem az Isten szeretetében való újjászületés vágya, mégsem ennek jutalmaként részesülök Isten irgalmában. Hanem ingyen. Mert Isten irgalmas. Mert önmagát nem tagadja meg. Nem érdemlem meg, de ő mégis visszafogad szeretetébe. Ezért ölelem át hálával őt.
C. Horváth István Sándor

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: kiengesztelődött, beteljesedésének, engesztelődjetek, méltatlankodtak, kiengesztelődés, korintusiakhoz, értelmezéséhez, megszenvedtek, visszafogadás, szolgálatával, nagyböjtjének, szereteteddel, visszafogadsz, vasárnapjáról, megharagudott, megismétlődik, élethelyzetem, példabeszédet, tizennegyedik, találkozásért, tükröződnének, ábrázolásokat, igazságossága, legismertebb, szeretetében, elmélyüljünk, szétosztotta, elnyerésének, kiengesztelt, hazatalálása, táplálkoztak, beárnyékolni, tekintetének, terményeivel, követségében, újjászületés, húsvéti lakomát, hónap tizennegyedik, pászkát Jerikó, ország terméséből, kovásztalan kenyeret, pirított gabonát, föld terméséből, évtől kezdve, régi megszűnt, kiengesztelődés szolgálatával, kiengesztelődés tanítását, mennyei Atya, napokban vámosok, írástudók méltatlankodtak, következő példabeszédet, fiatalabbik egyszer, OLVASMÁNY Józsue, SZENTLECKE Szent Pál, Isten Krisztusban, Tehát Krisztus, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Mert Isten, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Benes - újtratöltve  Jézus a tengeren  Nincs szükség a kínai vakcinár...  Az ember egyre kapkodóbban él.  Kellemes délutánt kívánok  Kézilabda V.B. középdöntők  Facebookon kaptam  Csupa szív  Évente egy focipályával zsugor...  Diéta  Téli este  Facebookon kaptam  Kányádi Sándor.: Hulldogál, fú...  Szív angyal  Naplemente  Gyorsan összeomlott  Havas rózsa  Első Magyar film - A régi nyár...  Mindenki magában hordja . . .  Szép napot kedves látogatóimna...  Új eget és új földet várunk me...  Facebookon kaptam  Kisangyalok a havazásban gif  Png virág  Az erős NŐK  Nem az számít honnan indulsz  EGY NŐNEK KELL, HOGY LEGYEN...  Csokor kancsóban  Érdekes történet Csaba testvér...  Vannak pillanatok  Szentmise - Szent Margitt ünne...  1 410 fővel emelkedett a beazo...  Madarak és a hó :-) gif  Útravaló – 2021. január ...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Gyorsan összeomlott  Hygge – A dánok titka (e...  Romos kis ház . . .  Mai harmónia kártyám  Spiti völgy - teaültetvények ...  Etessük a madarakat!  EGY NŐNEK KELL, HOGY LEGYEN...  Hárfás angyal  Csaba testvér szomorú, de bold...  Téli este  Facebookon kaptam  EGY NŐNEK KELL, HOGY LEGYEN...  Mai harmónia kártyám  Jó éjszakát!  Őszike  Facebookon kaptam  Jól tudjuk: Anya csak egy van  Sun-Moon tó -Tajvan  Mindenki magában hordja . . .  Isten legyen velünk - jó éjt !  Karjaid közt . . .  Őszike  Géczy Gábor emlékére...  Madarak és a hó :-) gif  Puszta Sándor: Örökké karácson...  Sequoia Nemzeti Park Kaliforni...  Isten velünk  Tragédia a távoktatáson - Oszt...  Szent Fábián, pápa és vértanú ...  Angyal fehérben gif  2. évközi hét csütörtök 01.21  Gyorsan összeomlott  Havas rózsa  Facebookon kaptam  Útravaló – 2021. január ...  Hárfás angyal  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Téli kép  Szép estét kedves látogatóimna...  Milyen kevés zajt csapnak az i...  Facebookon kaptam  Jézus a tengeren  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Balatonfüred télen is csodálat...  Az igaz barát.......  Javaslatok influenza esetére  Férfi kézilabda - Középdöntőbe...  Hogyha szárnyam lenne . . .  1 410 fővel emelkedett a beazo...  Szép estét kedves látogatóimna...  Isten legyen velünk - jó éjt !  Tudod, más vagy amikor táncols...  Az út szélén áll egy szobor  Új eget és új földet várunk me...  Png rózsa  2. évközi hét szerda 01.20  Javaslatok influenza esetére  Mikor gyorsan szaladsz  Balatonfüred télen is csodálat...  Swift-folyó, New Hampshire  Lejátszani, csak azt a kottát ...  Kisangyalok a havazásban gif 
Bejegyzés Címkék
húsvéti lakomát, hónap tizennegyedik, pászkát Jerikó, ország terméséből, kovásztalan kenyeret, pirított gabonát, föld terméséből, évtől kezdve, régi megszűnt, kiengesztelődés szolgálatával, kiengesztelődés tanítását, mennyei Atya, napokban vámosok, írástudók méltatlankodtak, következő példabeszédet, fiatalabbik egyszer, fiatalabbik összeszedte, távoli országba, országban nagy, ottani gazdához, sertések eledelével, atya odaszólt, legdrágább ruhát, hizlalt borjút, egyik szolgának, evangélium igéi, közeledben vagyok, nagyböjti időszakban, különböző művészeti, példabeszéd értelmezéséhez, egész életre, művészeti ábrázolások, művész valóban, egyik legismertebb, kitalált történetnek, idők során, fiához hajol, irgalom találkozása, apának könnyebb, várakozás biztosan, visszafogadottság öröme, megbocsátás öröme, nehézszívű idősebb, találkozás pillanata, ünneplés csak, elmúlt évek, fiának hazatalálása, örvendezés vezesse, apára találás, irgalom elnyerésének, reményteli várakozás, együttérzés nyugalma, megbocsátás ingyenes, irgalom osztója, irgalom részese, megbocsátás Isten, kiengesztelődött, beteljesedésének, engesztelődjetek, méltatlankodtak, kiengesztelődés, korintusiakhoz, értelmezéséhez, megszenvedtek, visszafogadás, szolgálatával, nagyböjtjének, szereteteddel, visszafogadsz, vasárnapjáról, megharagudott, megismétlődik, élethelyzetem, példabeszédet, tizennegyedik, találkozásért, tükröződnének, ábrázolásokat, igazságossága, legismertebb, szeretetében, elmélyüljünk, szétosztotta, elnyerésének, kiengesztelt, hazatalálása, táplálkoztak, beárnyékolni, tekintetének, terményeivel, követségében, újjászületés, olvasmányait, szeretetedet, elmélkedésem, magyarázatot, bármennyire, gondolatait, irgalmaddal, , ,
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 13 db bejegyzés
e hónap: 320 db bejegyzés
e év: 320 db bejegyzés
Összes: 47041 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3694
  • e Hét: 30896
  • e Hónap: 133581
  • e Év: 133581
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.