Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Tűz Tamás: Keresztút
  2019-04-07 20:36:43, vasárnap
 
   
  I. Jézust halálra ítélik
Az ítélet Feszült és késhegyre menő csend,
süket és átkiálthatatlan.
Mindenki tudja, hogy csak Ő szent,
Kiben a Szó világra pattant.
Pilátus szűköl, kezét mossa,
törülközik a FESZÍTSD MEG-ben,
míg derengő oszlopokra
a Kereszt sötét árnya lebben.
Ott állok én is, már előre,
bűneim méltán képviselnek.
Kiáltanék, de nincs még nyelvem.
Csak bámulok a hideg kőre,
szemem az égre s földre dermed:
Hová kellene térdepelnem?

II. Jézus vállára veszi a keresztet
A kereszt
Ki dolgozott egykor a gyalupadnál,
a gyalulatlan fát ölelheti.
A bámész népség föl-alá szaladgál,
s ha úgy kívánja, le is köpheti.
Nehéz elhinni, hogy így jár a végén,
mi szent volt, így roskadozzon a váll,
hogy két gerenda útkeresztezésén
találjon rá a megváltó halál.
Az elveszett bárány, ki voltam egykor,
ezen a vállon leltem meg hazám,
s most, hogy messze a tündöklő gyerekkor,
sajog minden kitépett lepkeszárny.
Ha én volnék a Kereszt egyik ága,
Mit karcolnék az üdvösség falába?

III. Jézus először esik el a kereszttel
Az első esés
Meg se mozdul a levegő. Akik még
reggel a tűznél ültek, elszéledtek.
Péter már valahol ledobta ingét.
Tagadásán a tűző napfény reszket.
Kiéhezett hull a vad bazaltra
utolsó útján megtörten az Ember.
Vérrel patakzó testét ölbe kapja
a kemény kő s tetézi gyötrelemmel.
Esem én is, de csak a bűn torkába.
Kóválygó fejem tisztán látni kába
és szememen a sűrű, vaksi hályog.
Kövülten állok, mint a sóbálványok.
Falábam sincs, és mégis csetlek-botlok.
Köröttem szakadékok, égő poklok.


IV. Jézus szent Anyjával találkozik
A találkozás
A titokba csak ő van beavatva,
finom metszésű száján ott remeg,
s míg átkozódnak bakók, fogdmegek,
zsoltárt rebeg halványra ájult ajka.
Az Asszony ő, a Szűz, az Isten Anyja,
a zajló árban nyíló rést kutat,
hogy könnyben ázó emberarcukat
bemárthassák isteni aranyba.
Micsoda perc! Tanú vagyok megint.
Fúvatlanul a szél arcon legyint:
a Találkozás észbontó kegyelme.
Én vétkeim, volna mit hallanom,
és szégyenkeznem mélyen és nagyon,
de átölel a Megváltó szerelme.

V. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt cipelésében
A cirénei
Ez a csata a vállak ívén dől el.
Ha egy nem bírja, mellé lép a másik,
de meg kell küzdeni a gyors idővel,
mert győzni kell a végső roskadásig:
vinni a Fát, elültetni a Hegyre,
hogy rettentő szép gyümölcsöt teremjen,
hogy függjön ég és föld között lebegve,
Kiért egy ezred angyal itt teremne,
ha szólna... nem, de nem szól, némán néz rám,
mint Simonra, a termetes parasztra,
ki tovább álmodozna még a szénán,
de belecsöppent itt az áradatba.
Elsárgult testtel vergődik az Isten:
Simon vagy én, de valaki segítsen!VI. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak
Veronika
Aztán egy másik láb indul feléje.
Virágszál testet hordoz, illatát
elszállt nyaraknak, és ki tudja, mért, de
könny futja el szemének csillagát.
Kendő zizeg a csendes rémületben.
Puha selymén megáll a vérpatak.
Nem festi ennél meg hitelesebben
senkise már, milyen e drága Arc.

Veronika, hacsak lennék a kendőd,
csak a kendőd, se több, se kevesebb,
ha őrizném híven a szívemen nőtt,
kegyelem-vájta árkot, sebeket,
megélhetném talán a szép jövendőt,
mit a Kereszt egemre szegezett.


VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
A második esés
Permetezik a rettenetes átok
cserjére, fűre, fára.
Körülötte az óriási lárma,
az ezerfejű sárkány torka tátog.
Megint lehull. Másodszor immár.
Keresztje szára hegyes szögben
kapaszkodik a rögben,
felül álomba zuhant fejet himbál.

Mi mindennek vagyunk kitéve
járhatatlan utakra dobva,
árkokba, szurdokokba,
és nem látjuk, mivégre
tövis, korbácsolás és béklyó,
és mégis így jó.VIII. Jézus vigasztalja a síró asszonyokat
Az asszonyok
Kiket boldog pír öntött el, ha rájuk nézett,
most színevesztett arccal jönnek, könnybe fúlt
szavuk dalba már nem szökik, a mélybe hullt,
magához vonzza most a vérködös igézet.
Megáll, lelkükbe lát, és hangja újra zeng:
Ne ontsatok könnyet a hunyó lámpabélre,
mikor kardélen szárad fiaitok vére.
Az árnyak nőnek, ím, a többi néma csend.

Viharsodortan, árván, mindig siratatlan,
frázissá koptatott eszmékhez szegezetten
állok azok között, kiket megért szívem.
Sírok velük az éjben, ujjongok a napban.
Egy percre megpihen vállamon keresztem,
aztán megyek, s minden marad a régiben.IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
A harmadik esés
Harmadszor. Meddig számolunk még?
A bukást ki jegyezgeti?
Tikkasztó szomját nem a beborult ég,
csak a föld melle emteti.
Már nincs embernyi magasságban,
lenn a kövek között pihen
s bár maréknyi por van a szájban,
nem tört meg benne semmisem.

Ahogy a summás aratókat
sem sújtja le a nap heve,
ahogy a fülledt csöndbe olvad
s fölkel újra a friss zene,
egyre csengőbb kövekre lépdel
szívébe rejtett énekével.


X. Jézust megfosztják ruháitól
A vetkőztetés
Csak azt vehetik tőle el, amit adtak.
De mit is adtak ők? Csak rongyokat.
Kik maguk is mindennél rongyosabbak,
vetkőztetik, ki náluk boldogabb.
Még így is, pőrén, föltépett sebekkel,
szűz testével a baljós égig ér.
Csúffá tesszük - határozták el reggel,
s előttük áll a föltétlen tökély.

Ha nézek este kristályos tükörbe,
elmém biceg, vágyam-kedélyem görbe,
bizony e kép a kedvemet szegi.
Szörnyülködöm, rám hull az éj homálya:
Hogy lennék én Teremtés-koronája,
Ki napjait féregként tengeti?XI. Jézust a keresztre szegezik
A keresztre feszítés
Még azt sem engedik meg, látod,
művét maga fejezze be.
Rásújtanak a kalapácsok,
húsába fúr a szög hegye.
Mások dolgoznak annak szobrán,
Ki egy világot alkotott,
kinek szavában zúg az orkán,
s lángra gyúlnak a holnapok.

Neked most le kell térdepelned,
mert a kereszten fekszik Ő
s imára mozdítani nyelved.
Lehet, hogy most vagy utoljára
Vele s nem lesz rá már idő,
ha rád szitál az esti pára.XII. Jézus meghal a kereszten
A kereszthalál
Aztán megint függőleges a test, a fa,
szélesre nyílnak a sebek.
Alattuk János, Mária
sáppad, remeg.
Rendül a föld, a csillagok,
a kárpit is kettéreped,
közli velünk a hírt, amint megíratott,
hogy beteljesedett.

Állok messze, időben, térben is,
mint aki silbakol,
és nem tudja, hol az út, merre visz,
hol van az egy-akol,
de mindenen túl Benne hisz,
akár a jobb lator.


XIII. Jézus testét leveszik a keresztről
A levétel
Ahogy megszabadul a szögektől, egyszerre
anyja ölébe hull, mint egykor Betlehem
hűs éjjelén, de már nem sír, csak meztelen,
s éneklő angyalok sem szállnak el felette.
De Nikodémus s József arca gyöngyözik,
mert mérhetetlenül nehéz, akit a mélység
magának megkívánt, íme, görnyedve, hétrét,
holtan is csak anyja ölébe költözik.

Két páratlan szív elhaló páros magánya
odaszegez a sziklához, megtorpanok,
belékiáltom én is az alkonyi tájba
a századossal együtt: Isten Fia volt:
tévedhetetlen, bölcs és felülmúlhatatlan.
Halálba kergették, de él és halhatatlan.


XIV. A sír
Befektetik a kőbe vágott sírba.
Anyja le nem veszi róla szemét.
Feje alját is még megigazítja,
lesimítja a szikla peremét.
Azt hiszi, hogy csak elnyomta az álom,
s ha jót pihent, talpra szökken megint.
Ha meghalt is, erőt vesz a halálon,
s gyermekszemével újra rátekint.

Jónás is három napig volt a halban,
a bábból pillangó lesz, könnyű, szép,
s ha lerontják is ezt a templomot,
három nap múlva áll és fölragyog,
égnek feszíti oszlopát, ívét,
s Atyjához száll egy fényes pillanatban.

*
Tűz Tamás a pap-költő 1916. április 18-án született. A katolikus lelkipásztor sokoldalú, szerteágazó érdeklődésű fiatalember volt, és ilyen is maradt mindvégig.
...... ........... .............


Egyik visszaemlékezésében többek közt így vall: ,,A művészetek úgyszólván minden ága érdekelt. ... Érdekes, hogy a három transzcendens érték, az igazság, jóság és szépség közül leginkább a harmadik keltette föl érdeklődésemet. Az esztétikum bűvölt el." Igen, az esztétikum-hordozók közül különösképpen a szépirodalmat művelte. Ennek egyik ágaként a költészetnek, azon belül a lírának sajátos hangú mesterévé vált.
Egybehangzóan állítják tehát Tűz Tamásról, hogy méltó folytatója a Sík Sándor, Harsányi Lajos, Mécs László által megújított katolikus szellemű lírának. Évfordulós szokásunkhoz híven költőnk esetében sem a nyelvét, stílusát boncolgatjuk, hanem néhány példát hozunk arra, hogyan vall verseiben az édes anyanyelvünkről. Papi ember, ha költő, igencsak szótárában tudja a nagybetűs ,,Szó"-t, vagyis az Istent, a görögül Logoszt. Őnála is megtaláljuk: mint a kicsivel írandó ,,szó"-nak az éltetőjét. A magánhasználatra szánt keresztút ciklus legelején ennek lehetünk tanúi:
"Feszült és késhegyre menő csend,
süket és átkiálthatatlan.
Mindenki tudja, hogy csak Ő szent,
Kiben a Szó világra pattant."
Kanadában halt meg, de magyar földben, Győrött nyugszik Tűz Tamás. Akik Sík, Mécs, Harsányi líráján nevelődtek s tán otthonosak benne, azoknak is be kell látniuk: a staféta továbbvivője valamiképp másabb. Tűz Tamáshoz föl kell nőnünk. És a Tűz Tamás-i poézis épp e centenáriumon hozzátesz még valami fontosat: ̶ Föl kell nőnünk az anyanyelvhez is...
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Címkék: felülmúlhatatlan, magánhasználatra, átkiálthatatlan, gyermekszemével, anyanyelvünkről, útkeresztezésén, érdeklődésemet, mérhetetlenül, színevesztett, beteljesedett, különösképpen, egybehangzóan, szépirodalmat, szörnyülködöm, viharsodortan, tévedhetetlen, szégyenkeznem, centenáriumon, transzcendens, lelkipásztor, kereszthalál, továbbvivője, költészetnek, hitelesebben, anyanyelvhez, bemárthassák, emberarcukat, gyötrelemmel, belecsöppent, boncolgatjuk, szokásunkhoz, rongyosabbak, térdepelnem, megfosztják, gyalupadnál, magasságban, ítélet Feszült, hideg kőre, bámész népség, megváltó halál, elveszett bárány, vállon leltem, tündöklő gyerekkor, üdvösség falába, első esés, tűznél ültek, tűző napfény, titokba csak, zajló árban, szél arcon, kereszt cipelésében, vállak ívén, FESZÍTSD MEG-ben, Isten Anyja, Cirenei Simon, Alattuk János, Isten Fia, Harsányi Lajos, Mécs László, Akik Sík,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
05.28. 15:11 Május utolsó napjaiban is változékony lesz az időjárás
05.28. 15:02 MLSZ - Kuttor Attila leülhet a mezőkövesdi kispadra a kupadöntőben
05.28. 15:01 Az első negyedévben 5 százalékkal csökkent az amerikai GDP
05.28. 15:01 Színház- és Filmművészeti Egyetem: kevés a rendelkezésre álló idő a modellv...
05.28. 15:01 Újra látogatható a Tolnay Klári Emlékház Mohorán
05.28. 14:51 Microsoft: a magyar vállalatok negyede érett mesterséges intelligencia felh...
05.28. 14:32 Koronavírus - Babis nem ért egyet a helyreállítási alap javasolt elosztásáv...
05.28. 14:32 Kétórás koncertfilmmel debütál a Concerto Budapest a Mezzo TV-n
05.28. 14:32 A Leedset és a Liverpoolt utálják a legjobban a szurkolók
05.28. 14:31 Beadványban kéri az EMSZ, hogy a magyar érettségizők idén román nyelv és ir...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Akármelyik pillanatban betérhe...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Kislány kalapban  Tavaszi képek  Litánia és szentmise közvetíté...  Facebookon kaptam  Holnap új nap, új ragyogás  Húsvét 7. hete, szerda - szent...  Margaretták  Akármelyik pillanatban betérhe...  Akikkel egy úton jársz  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. május 2...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Riói Jézus magyar színekben  Szent Borbála  Mária  Cirmos rózsa  A vizenjáró Jézus  Nő kalapban  Facebookon kaptam  Tavaszi képek  Kereszt - feltámadás  Kislány az ablaknál  Facebookon kaptam  Messze szakadtam . . .  Tavaszi kép  Rózsafüzér és Szentmise Tihany...  Pünkösdi rózsa csokor  Húsvét 7. hete, szerda - szent...  Istennek legyen hála.... nyiln...  Sillye Jenő: Pünkösd  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Üdvözítő hit  Álmodj......  Tavaszi kép  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Kereszt a szakadék felett  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  ImSzent Miklóshoz  May 27 2020 General Audience P...  Lorettói litánia a Szent Istvá...  Baby rózsával  Facebookon kaptam  Szent Pio atya brevériuma  Fallóskúti régi templom oltárk...  Mária  Facebookon kaptam  Hittanóra Csaba testvérrel- A ...  A lengyel pápa magyarok legjob...  Szent Borbála  Kislány virággal  Mária  A megváltó óra  Facebookon kaptam  Kedves látogatóimnak- szeretet...  Tavaszi képek  Próbáld meg.......  Vajon mi bánthatja a kicsi szí...  Mai harmónia kártyám  Anthony de Mello: Nyereség és ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  3793 főre nőtt a beazonosított...  Kislány az ablaknál  Facebookon kaptam  Rózsafüzér és Szentmise Tihany...  Facebookon kaptam  Mária  Pünkösdi ünnepére  Fantázia kép  Mária és az angyalok  Naplemente  A barátság........  Kislány az ablaknál  Szent Teréz imája  Rózsafüzér és Szentmise Tihany...  Délutáni mosoly.......  Gondolat  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. május 2...  Már lényegesen többen gyógyult...  110 ezer forintnál is több ext...  Hattyú család.......  Facebookon kaptam  Isteni hívószámok  Mai napi bölcsességek  Rózsafüzér és Szentmise Tihany...  Van igény az online istentiszt...  Mire vágynak a nők......  Ismerd meg Pio atya gondolatai...  PÜNKÖSDI VÁRAKOZÁS Kész a vilá...  Szemeretelepi Szent István Kir...  Pünkösd  Próbáld meg.......  Mária és az angyalok 
Bejegyzés Címkék
ítélet Feszült, hideg kőre, bámész népség, megváltó halál, elveszett bárány, vállon leltem, tündöklő gyerekkor, üdvösség falába, első esés, tűznél ültek, tűző napfény, titokba csak, zajló árban, szél arcon, kereszt cipelésében, vállak ívén, gyors idővel, végső roskadásig, ezred angyal, termetes parasztra, csendes rémületben, szívemen nőtt, szép jövendőt, második esés, rettenetes átok, óriási lárma, ezerfejű sárkány, síró asszonyokat, mélybe hullt, vérködös igézet, hunyó lámpabélre, árnyak nőnek, többi néma, percre megpihen, kereszt súlya, harmadik esés, föld melle, kövek között, summás aratókat, fülledt csöndbe, friss zene, baljós égig, föltétlen tökély, kedvemet szegi, keresztre szegezik, keresztre feszítés, szög hegye, világot alkotott, kereszten fekszik, esti pára, jobb lator, alkonyi tájba, századossal együtt, kőbe vágott, szikla peremét, bábból pillangó, fényes pillanatban, pap-költő 1916, katolikus lelkipásztor, művészetek úgyszólván, három transzcendens, harmadik keltette, esztétikum bűvölt, szépirodalmat művelte, lírának sajátos, édes anyanyelvünkről, nagybetűs &#8222, görögül Logoszt, kicsivel írandó, magánhasználatra szánt, staféta továbbvivője, anyanyelvhez is&#8230, felülmúlhatatlan, magánhasználatra, átkiálthatatlan, gyermekszemével, anyanyelvünkről, útkeresztezésén, érdeklődésemet, mérhetetlenül, színevesztett, beteljesedett, különösképpen, egybehangzóan, szépirodalmat, szörnyülködöm, viharsodortan, tévedhetetlen, szégyenkeznem, centenáriumon, transzcendens, lelkipásztor, kereszthalál, továbbvivője, költészetnek, hitelesebben, anyanyelvhez, bemárthassák, emberarcukat, gyötrelemmel, , ,
2020.04 2020. Május 2020.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 11 db bejegyzés
e hónap: 525 db bejegyzés
e év: 2956 db bejegyzés
Összes: 43450 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 14820
  • e Hét: 25574
  • e Hónap: 192918
  • e Év: 920479
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.