Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Tűz Tamás: Keresztút
  2019-04-07 20:36:43, vasárnap
 
   
  I. Jézust halálra ítélik
Az ítélet Feszült és késhegyre menő csend,
süket és átkiálthatatlan.
Mindenki tudja, hogy csak Ő szent,
Kiben a Szó világra pattant.
Pilátus szűköl, kezét mossa,
törülközik a FESZÍTSD MEG-ben,
míg derengő oszlopokra
a Kereszt sötét árnya lebben.
Ott állok én is, már előre,
bűneim méltán képviselnek.
Kiáltanék, de nincs még nyelvem.
Csak bámulok a hideg kőre,
szemem az égre s földre dermed:
Hová kellene térdepelnem?

II. Jézus vállára veszi a keresztet
A kereszt
Ki dolgozott egykor a gyalupadnál,
a gyalulatlan fát ölelheti.
A bámész népség föl-alá szaladgál,
s ha úgy kívánja, le is köpheti.
Nehéz elhinni, hogy így jár a végén,
mi szent volt, így roskadozzon a váll,
hogy két gerenda útkeresztezésén
találjon rá a megváltó halál.
Az elveszett bárány, ki voltam egykor,
ezen a vállon leltem meg hazám,
s most, hogy messze a tündöklő gyerekkor,
sajog minden kitépett lepkeszárny.
Ha én volnék a Kereszt egyik ága,
Mit karcolnék az üdvösség falába?

III. Jézus először esik el a kereszttel
Az első esés
Meg se mozdul a levegő. Akik még
reggel a tűznél ültek, elszéledtek.
Péter már valahol ledobta ingét.
Tagadásán a tűző napfény reszket.
Kiéhezett hull a vad bazaltra
utolsó útján megtörten az Ember.
Vérrel patakzó testét ölbe kapja
a kemény kő s tetézi gyötrelemmel.
Esem én is, de csak a bűn torkába.
Kóválygó fejem tisztán látni kába
és szememen a sűrű, vaksi hályog.
Kövülten állok, mint a sóbálványok.
Falábam sincs, és mégis csetlek-botlok.
Köröttem szakadékok, égő poklok.


IV. Jézus szent Anyjával találkozik
A találkozás
A titokba csak ő van beavatva,
finom metszésű száján ott remeg,
s míg átkozódnak bakók, fogdmegek,
zsoltárt rebeg halványra ájult ajka.
Az Asszony ő, a Szűz, az Isten Anyja,
a zajló árban nyíló rést kutat,
hogy könnyben ázó emberarcukat
bemárthassák isteni aranyba.
Micsoda perc! Tanú vagyok megint.
Fúvatlanul a szél arcon legyint:
a Találkozás észbontó kegyelme.
Én vétkeim, volna mit hallanom,
és szégyenkeznem mélyen és nagyon,
de átölel a Megváltó szerelme.

V. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt cipelésében
A cirénei
Ez a csata a vállak ívén dől el.
Ha egy nem bírja, mellé lép a másik,
de meg kell küzdeni a gyors idővel,
mert győzni kell a végső roskadásig:
vinni a Fát, elültetni a Hegyre,
hogy rettentő szép gyümölcsöt teremjen,
hogy függjön ég és föld között lebegve,
Kiért egy ezred angyal itt teremne,
ha szólna... nem, de nem szól, némán néz rám,
mint Simonra, a termetes parasztra,
ki tovább álmodozna még a szénán,
de belecsöppent itt az áradatba.
Elsárgult testtel vergődik az Isten:
Simon vagy én, de valaki segítsen!VI. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak
Veronika
Aztán egy másik láb indul feléje.
Virágszál testet hordoz, illatát
elszállt nyaraknak, és ki tudja, mért, de
könny futja el szemének csillagát.
Kendő zizeg a csendes rémületben.
Puha selymén megáll a vérpatak.
Nem festi ennél meg hitelesebben
senkise már, milyen e drága Arc.

Veronika, hacsak lennék a kendőd,
csak a kendőd, se több, se kevesebb,
ha őrizném híven a szívemen nőtt,
kegyelem-vájta árkot, sebeket,
megélhetném talán a szép jövendőt,
mit a Kereszt egemre szegezett.


VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
A második esés
Permetezik a rettenetes átok
cserjére, fűre, fára.
Körülötte az óriási lárma,
az ezerfejű sárkány torka tátog.
Megint lehull. Másodszor immár.
Keresztje szára hegyes szögben
kapaszkodik a rögben,
felül álomba zuhant fejet himbál.

Mi mindennek vagyunk kitéve
járhatatlan utakra dobva,
árkokba, szurdokokba,
és nem látjuk, mivégre
tövis, korbácsolás és béklyó,
és mégis így jó.VIII. Jézus vigasztalja a síró asszonyokat
Az asszonyok
Kiket boldog pír öntött el, ha rájuk nézett,
most színevesztett arccal jönnek, könnybe fúlt
szavuk dalba már nem szökik, a mélybe hullt,
magához vonzza most a vérködös igézet.
Megáll, lelkükbe lát, és hangja újra zeng:
Ne ontsatok könnyet a hunyó lámpabélre,
mikor kardélen szárad fiaitok vére.
Az árnyak nőnek, ím, a többi néma csend.

Viharsodortan, árván, mindig siratatlan,
frázissá koptatott eszmékhez szegezetten
állok azok között, kiket megért szívem.
Sírok velük az éjben, ujjongok a napban.
Egy percre megpihen vállamon keresztem,
aztán megyek, s minden marad a régiben.IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
A harmadik esés
Harmadszor. Meddig számolunk még?
A bukást ki jegyezgeti?
Tikkasztó szomját nem a beborult ég,
csak a föld melle emteti.
Már nincs embernyi magasságban,
lenn a kövek között pihen
s bár maréknyi por van a szájban,
nem tört meg benne semmisem.

Ahogy a summás aratókat
sem sújtja le a nap heve,
ahogy a fülledt csöndbe olvad
s fölkel újra a friss zene,
egyre csengőbb kövekre lépdel
szívébe rejtett énekével.


X. Jézust megfosztják ruháitól
A vetkőztetés
Csak azt vehetik tőle el, amit adtak.
De mit is adtak ők? Csak rongyokat.
Kik maguk is mindennél rongyosabbak,
vetkőztetik, ki náluk boldogabb.
Még így is, pőrén, föltépett sebekkel,
szűz testével a baljós égig ér.
Csúffá tesszük - határozták el reggel,
s előttük áll a föltétlen tökély.

Ha nézek este kristályos tükörbe,
elmém biceg, vágyam-kedélyem görbe,
bizony e kép a kedvemet szegi.
Szörnyülködöm, rám hull az éj homálya:
Hogy lennék én Teremtés-koronája,
Ki napjait féregként tengeti?XI. Jézust a keresztre szegezik
A keresztre feszítés
Még azt sem engedik meg, látod,
művét maga fejezze be.
Rásújtanak a kalapácsok,
húsába fúr a szög hegye.
Mások dolgoznak annak szobrán,
Ki egy világot alkotott,
kinek szavában zúg az orkán,
s lángra gyúlnak a holnapok.

Neked most le kell térdepelned,
mert a kereszten fekszik Ő
s imára mozdítani nyelved.
Lehet, hogy most vagy utoljára
Vele s nem lesz rá már idő,
ha rád szitál az esti pára.XII. Jézus meghal a kereszten
A kereszthalál
Aztán megint függőleges a test, a fa,
szélesre nyílnak a sebek.
Alattuk János, Mária
sáppad, remeg.
Rendül a föld, a csillagok,
a kárpit is kettéreped,
közli velünk a hírt, amint megíratott,
hogy beteljesedett.

Állok messze, időben, térben is,
mint aki silbakol,
és nem tudja, hol az út, merre visz,
hol van az egy-akol,
de mindenen túl Benne hisz,
akár a jobb lator.


XIII. Jézus testét leveszik a keresztről
A levétel
Ahogy megszabadul a szögektől, egyszerre
anyja ölébe hull, mint egykor Betlehem
hűs éjjelén, de már nem sír, csak meztelen,
s éneklő angyalok sem szállnak el felette.
De Nikodémus s József arca gyöngyözik,
mert mérhetetlenül nehéz, akit a mélység
magának megkívánt, íme, görnyedve, hétrét,
holtan is csak anyja ölébe költözik.

Két páratlan szív elhaló páros magánya
odaszegez a sziklához, megtorpanok,
belékiáltom én is az alkonyi tájba
a századossal együtt: Isten Fia volt:
tévedhetetlen, bölcs és felülmúlhatatlan.
Halálba kergették, de él és halhatatlan.


XIV. A sír
Befektetik a kőbe vágott sírba.
Anyja le nem veszi róla szemét.
Feje alját is még megigazítja,
lesimítja a szikla peremét.
Azt hiszi, hogy csak elnyomta az álom,
s ha jót pihent, talpra szökken megint.
Ha meghalt is, erőt vesz a halálon,
s gyermekszemével újra rátekint.

Jónás is három napig volt a halban,
a bábból pillangó lesz, könnyű, szép,
s ha lerontják is ezt a templomot,
három nap múlva áll és fölragyog,
égnek feszíti oszlopát, ívét,
s Atyjához száll egy fényes pillanatban.

*
Tűz Tamás a pap-költő 1916. április 18-án született. A katolikus lelkipásztor sokoldalú, szerteágazó érdeklődésű fiatalember volt, és ilyen is maradt mindvégig.
...... ........... .............


Egyik visszaemlékezésében többek közt így vall: ,,A művészetek úgyszólván minden ága érdekelt. ... Érdekes, hogy a három transzcendens érték, az igazság, jóság és szépség közül leginkább a harmadik keltette föl érdeklődésemet. Az esztétikum bűvölt el." Igen, az esztétikum-hordozók közül különösképpen a szépirodalmat művelte. Ennek egyik ágaként a költészetnek, azon belül a lírának sajátos hangú mesterévé vált.
Egybehangzóan állítják tehát Tűz Tamásról, hogy méltó folytatója a Sík Sándor, Harsányi Lajos, Mécs László által megújított katolikus szellemű lírának. Évfordulós szokásunkhoz híven költőnk esetében sem a nyelvét, stílusát boncolgatjuk, hanem néhány példát hozunk arra, hogyan vall verseiben az édes anyanyelvünkről. Papi ember, ha költő, igencsak szótárában tudja a nagybetűs ,,Szó"-t, vagyis az Istent, a görögül Logoszt. Őnála is megtaláljuk: mint a kicsivel írandó ,,szó"-nak az éltetőjét. A magánhasználatra szánt keresztút ciklus legelején ennek lehetünk tanúi:
"Feszült és késhegyre menő csend,
süket és átkiálthatatlan.
Mindenki tudja, hogy csak Ő szent,
Kiben a Szó világra pattant."
Kanadában halt meg, de magyar földben, Győrött nyugszik Tűz Tamás. Akik Sík, Mécs, Harsányi líráján nevelődtek s tán otthonosak benne, azoknak is be kell látniuk: a staféta továbbvivője valamiképp másabb. Tűz Tamáshoz föl kell nőnünk. És a Tűz Tamás-i poézis épp e centenáriumon hozzátesz még valami fontosat: ̶ Föl kell nőnünk az anyanyelvhez is...
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Címkék: felülmúlhatatlan, magánhasználatra, átkiálthatatlan, gyermekszemével, anyanyelvünkről, útkeresztezésén, érdeklődésemet, mérhetetlenül, színevesztett, beteljesedett, különösképpen, egybehangzóan, szépirodalmat, szörnyülködöm, viharsodortan, tévedhetetlen, szégyenkeznem, centenáriumon, transzcendens, lelkipásztor, kereszthalál, továbbvivője, költészetnek, hitelesebben, anyanyelvhez, bemárthassák, emberarcukat, gyötrelemmel, belecsöppent, boncolgatjuk, szokásunkhoz, rongyosabbak, térdepelnem, megfosztják, gyalupadnál, magasságban, ítélet Feszült, hideg kőre, bámész népség, megváltó halál, elveszett bárány, vállon leltem, tündöklő gyerekkor, üdvösség falába, első esés, tűznél ültek, tűző napfény, titokba csak, zajló árban, szél arcon, kereszt cipelésében, vállak ívén, FESZÍTSD MEG-ben, Isten Anyja, Cirenei Simon, Alattuk János, Isten Fia, Harsányi Lajos, Mécs László, Akik Sík,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
05.06. 14:46 Romániában nőtt a turisták száma, a külföldieké azonban csökkent az első ne...
05.06. 14:46 Varga Mihály: idén is folytatódik a lakásépítések dinamikus bővülése
05.06. 14:16 A szülők nélkül élő gyerekekért indít kampányt az SOS Gyermekfalvak
05.06. 14:15 A filmé a főszerep a József Attila Színház jövő évadában
05.06. 14:06 Hét megyében és a fővárosban megnyitott az új Takarékbank
05.06. 14:05 Autóbusszal ütközött egy gépkocsi Esztergom és Dobogókő között
05.06. 13:55 Versenyhivatali figyelmeztetést kapott az ingatlan.com
05.06. 13:45 A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága önálló kutatóközpont létrehozását kezde...
05.06. 13:45 Felmérés: a gyermekvállalási korban lévők bizakodva várják az új családtámo...
05.06. 13:36 A fost lansat programul de sprijinire pentru extinderea internaţională a st...
Tudjátok ?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
még több kérdés
Blog Címkék
Történelmi siker: a Siófok csú...  Fehér rózsa csokor  Istenimádat  Kislány esernyővel  Esik az eső  Hétfő......  Viccek erre a hétre  Emberi törvény . . .  A gályarab  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Emberi törvény . . .  Az én bálványozása  Őszintén  Fiatalok esti szórakozása - fe...  Az ember énje  Ferenc pápa jóváhagyta a Međug...  Good night  Rózsák ládában  Facebookon kaptam  Szenvedni Krisztusért  Adni annyi, mint kapni  Távolban egy fehér vitorla  Találkozás és búcsúzás  Istenimádat  Az én körüli forgás  Szentség  Vízcseppes margaretta  Fehér rózsa csokor  Különleges virágok  Facebookon kaptam  Virágzó kaktusz  Búvópatak  Adni annyi, mint kapni  Árvácskák kosárba  Istenimádat  Isten megérdemli a legjobbat  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást  Katicák esernyővel  Hétfő......  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Egyedül Krisztus által jöhetün...  Facebookon kaptam  Az én bálványozása  Isten szentsége  Győri lányok - Arany csapat a ...  Győri lányok - Arany csapat a ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Istentisztelet  Kilenced Assisi Szent Ferenc ...  Találkozás és búcsúzás  Az én bálványozása  Fehér rózsa csokor  női kézilabda U 19-es döntő Eu...  Gerberák  Szép napot kedves barátaim ! ....  Jó reggelt kedves làtogat...  Istenimádat  Szállj fel magasra.......  Fehér rózsák  Tavaszi kép  Különleges virágok  Vízcseppes rózsa  Kellemes délutánt kívánok  Szép napot kedves barátaim ! ....  Kicsike  Egyedül Krisztus által jöhetün...  Kirándultak, ketten egy lovon  Elhunyt Faragó Lajos olimpiai ...  Istentisztelet  Esik az eső  Facebookon kaptam  Szeretet  Jó éjt Mindenkinek !  Facebookon kaptam  Isten szentsége  Kellemes délutánt kívánok  Őszintén  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Vízcseppes rózsa  Naplemente  Isten szentsége  Az élet kenyere  Png virág  Vidám, szép napot  Különleges virágok  Virágzó kaktusz  Facebookon kaptam  Szép estét - vidám hetet  Esőmentes hetet!  Nő kalapban  Kellemes délutánt kívánok  Vízcseppes rózsa  Történelmi siker: a Siófok csú...  Szép estét - vidám hetet  Nagymama és a nagyorrú katonák  Éjféli vallomás 
Bejegyzés Címkék
ítélet Feszült, hideg kőre, bámész népség, megváltó halál, elveszett bárány, vállon leltem, tündöklő gyerekkor, üdvösség falába, első esés, tűznél ültek, tűző napfény, titokba csak, zajló árban, szél arcon, kereszt cipelésében, vállak ívén, gyors idővel, végső roskadásig, ezred angyal, termetes parasztra, csendes rémületben, szívemen nőtt, szép jövendőt, második esés, rettenetes átok, óriási lárma, ezerfejű sárkány, síró asszonyokat, mélybe hullt, vérködös igézet, hunyó lámpabélre, árnyak nőnek, többi néma, percre megpihen, kereszt súlya, harmadik esés, föld melle, kövek között, summás aratókat, fülledt csöndbe, friss zene, baljós égig, föltétlen tökély, kedvemet szegi, keresztre szegezik, keresztre feszítés, szög hegye, világot alkotott, kereszten fekszik, esti pára, jobb lator, alkonyi tájba, századossal együtt, kőbe vágott, szikla peremét, bábból pillangó, fényes pillanatban, pap-költő 1916, katolikus lelkipásztor, művészetek úgyszólván, három transzcendens, harmadik keltette, esztétikum bűvölt, szépirodalmat művelte, lírának sajátos, édes anyanyelvünkről, nagybetűs &#8222, görögül Logoszt, kicsivel írandó, magánhasználatra szánt, staféta továbbvivője, anyanyelvhez is&#8230, felülmúlhatatlan, magánhasználatra, átkiálthatatlan, gyermekszemével, anyanyelvünkről, útkeresztezésén, érdeklődésemet, mérhetetlenül, színevesztett, beteljesedett, különösképpen, egybehangzóan, szépirodalmat, szörnyülködöm, viharsodortan, tévedhetetlen, szégyenkeznem, centenáriumon, transzcendens, lelkipásztor, kereszthalál, továbbvivője, költészetnek, hitelesebben, anyanyelvhez, bemárthassák, emberarcukat, gyötrelemmel, , ,
2019.04 2019. Május 2019.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 226 db bejegyzés
e év: 1982 db bejegyzés
Összes: 38688 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 265
  • e Hét: 265
  • e Hónap: 28948
  • e Év: 305937
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.