Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent József, a munkás 05.01
  2019-05-01 13:10:34, szerda
 
   
  ...... .......


A Szent Józsefet, mint a munkás élet példaképét ünnepeljük. Életútja ugyanolyan hitbeli zarándokút, az engedelmesség és a szolgálat útja, mint jegyese, Mária élete. Szűz Mária, amikor az angyali üdvözletkor értesül küldetéséről, a megváltás művében betöltendő szerepéről, akkor kimondja az igent, elfogadja Isten vele kapcsolatos tervét: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint" (Lk 1,38).
József egy álombeli látomásban ismeri meg saját küldetését, és jegyese, Mária anyaságának titkát. Ez téríti el attól, hogy elküldje, elbocsássa Máriát és megszakítsa vele a jegyességet. Nem értette ugyanis korábban, hogy miként születhet gyermeke Máriának, de az álomban megismeri Isten szándékát. Ezt az isteni akaratot József nem szavakkal, hanem tettel fogadja el, egyszerűen azzal, hogy ,,úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala megparancsolta neki" (Mt 1,24). Ez az engedelmes cselekvés jellemezte őt a későbbiekben is. Mindennapi munkájával fejezte ki szeretetét, gondoskodását családjáról. A munka és a szolgálat nem volt megalázó számára, hanem eszközül szolgált ahhoz, hogy közelebb kerüljön a Megváltóhoz, részese legyen a megváltás művének és együttműködjön az emberek üdvösségét akaró Istennel.
Ahogyan Szent József számára a munka a mindennapi élet megszentelését jelentette, ugyanúgy mi is odaadó szolgálatunkkal és becsületes munkánkkal törekedjünk az életszentségre.
C. Horváth István Sándor

Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből
Töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá!
Szólt az Isten: ,,Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog." Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket.
Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik: ,,Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állat fölött, amely a földön mozog." Azután ezt mondta Isten: ,,Íme, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, táplálékul adok minden növényt."
Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap.
Így készült el a föld, az ég, és minden, ami benne van. Isten a hetedik napon befejezte művét, amelyet alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett.
Ez az Isten igéje.
vagy
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek.
Testvéreim!
Legfőként szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak!
Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Így adjatok hálát általa az Atyaistennek! Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek. Tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul megkapjátok érte az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok.
Ez az Isten igéje. Ter 1,26-2,3 vagy Kol 3,14-15.17.23-24

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Nemde az ács fia ez?
Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.
Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: ,,Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?" És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: ,,Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában."
Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.
Ezek az evangélium igéi. Mt 13,54-58

Egyetemes könyörgés
Pap: Testvéreim! Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének (a munkás élet eszményképének) ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé!
Lektor: 1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról!
3. A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét!
4. Szent József hite, egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe!
5. Szent József követésével szenteljük meg mindennapi munkás életünket!
Pap: Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a családi élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára váljék! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

*
- Magyar kurír oldalon
Képen: Gerard van Honthorst: Szent József, az ács (17. sz.)
...... .....


Az emléknapot XII. Pius pápa vezette be 1955. május 1-jén.
József, a Boldogságos Szűz jegyese, a Megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács volt - egyszerű, kétkezi munkás. Ezért tekintünk rá úgy mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa.
Életéről hosszabban csak a két gyermekségtörténet szól Máté és Lukács evangéliumában. Eszerint József Názáretben lakott, ,,Dávid házából és nemzetségéből származott" (Lk 2,4). A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a Megváltó életében. Lukács többször nevezi őt Jézus atyjának. Az Úr József mellett dolgozott, megtanulta tőle az ácsmesterséget.
Szent József a mindennapok hallgatag szentje. Nem hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet. Csendben, hallgatva élte le életét a Megváltó mellett. A hagyomány úgy tartja, hogy hűségéért és ,,hallgatásáért" cserébe a legnagyobb ajándékot kapta: ahogy életében, úgy halálakor is jelen voltak Jézus és Mária. Egyetlen ember sem halt meg olyan szépen, hogy szemei előtt voltak Isten és az Ő anyja.
Szent II. János Pál pápa - idézet:
,,Amiként a názáreti család az üdvösség és szentség rendjében az emberi családok példaképe, hasonlóképpen elmondhatjuk ezt Jézus munkájáról is, melyet József, az ács oldalán végzett. Korunkban az Egyház azzal kívánta kiemelni ennek a jelentőségét, hogy május hónap első napjára helyezte munkás Szent József liturgikus emléknapját. Az evangéliumban nagy becsületnek örvend az emberi munka, különösen, ha azt kézzel végezték. A munka együtt lépett be a Megtestesülés misztériumába Isten Fiának emberségével, sőt sajátos módon részesült a megváltásból. József, munkapadjának köszönhetően, amelyen Jézussal együtt végezte tevékenységét, az emberi munkát is közelebb vitte a megváltás titkához. [...]
»Szent József a példaképe azoknak az alázatosaknak, akiket a kereszténység nagy célokra rendel... Ő annak a bizonyítéka, hogy nincs szükség rendkívüli dolgokra ahhoz, hogy az emberek Krisztus jó és hiteles követői legyenek, csak általános, emberi, egyszerű, de igaz és hiteles erények szükségesek.« (VI. Pál, Párbeszéd (1969. március 19.): Insegnamenti, VII (1969), p. 1268.)"
Imádság
Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dolgozzék és részt vegyen teremtő munkádban. Segíts jóságoddal, hogy Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogy megparancsoltad, és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

*
- Szent József a csendben, hűséggel végzett munka példája.
Május 1-je Szent József, a munkás liturgikus emléknapja Egyházunkban, az egyeki plébánia pedig templomának pártfogójaként is köszönti ezen a napon. Az emléknapot XII. Pius pápa vezette be 1955. május 1-jén. Először 1956. május 1-jén ülte az Egyház mint Munkás Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, hitvalló, a munkások patrónusa ünnepét. Jubileumi évére készülő egyházközségünk idén is búcsúi szentmisével és azt követően családi nappal emlékezett és ünnepelt.

*
- Munkás Szent József Link
Imádság
Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.
Ámen.


- Saját TVN blogomba Link

- Wikipedia oldalon Link
Munkás Szent József az ácsok, asztalosok, erdészek, famunkások, favágók, bognárok, koporsókészítők, kádárok, tímárok védőszentje.

- Jeles napok oldalon Link

- Katolikus rádió oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: megszentelésére, koporsókészítők, szolgálatunkkal, megparancsoltad, gondviselőjének, egyházközségünk, kolosszeiekhez, ácsmesterséget, megszentelését, életszentségre, együttműködjön, szolgálóleánya, evangéliumában, bölcsességével, közbenjárására, eszményképének, gondoskodjanak, megparancsolta, pártfogójaként, megteremtette, gondoskodását, szentlélekkel, kereszténység, hasonlóképpen, védőszentjére, nemzetségéből, foglalkozását, embertársaink, hitetlenségük, hallgatásáért, evangéliumban, tevékenységét, szaporodjatok, munkapadjának, megtestesülés, alázatosaknak, munkás élet, szolgálat útja, angyali üdvözletkor, megváltás művében, álombeli látomásban, álomban megismeri, isteni akaratot, engedelmes cselekvés, megváltás művének, emberek üdvösségét, mindennapi élet, tenger halai, mezei vadak, összes csúszómászó, földön mozog, embert saját, Szent József, Szent Józsefet, Szűz Mária, Ahogyan Szent József, Horváth István Sándor, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent Máté, Nemde Jakab, Szent Józsefnek, Szent Család, Boldogságos Szűz, Eszerint József Názáretben, Szent II, János Pál, Isten Fiának, Jézus Krisztus, Munkás Szent József, Boldogságos Szűz Mária, Szűz Arádnak, Saját TVN,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Hatvanfokos  Györgyike virágok  Himalája ( Nepál )  Facebookon kaptam  Miért feledkeztél meg rólam?  Natur arany  Folyvást rohanunk, soha meg ne...  Kellemes kávézást  Törékeny alkonyat .  Szép estét kedves látogatóimna...  A könny  Kellemes délutánt kívánok  Szép estét  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  Kislány kutyusokkal  Facebookon kaptam  Tegyünk egyszer egy próbát. Zá...  Zöld andara kristály  Natur arany  Facebookon kaptam Krisztinától  Szívapály  Virágot a virágnak  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Hatvanfokos  Facebookon kaptam  Sexy nő  Tavaszi csokor  Ítélet a sikeres ember felett  Mennyi olyan tett és gondolat ...  Remélem a táncot választod!  Facebookon kaptam Krisztinától  Jézus szeretete  Igen, itt a félelem  Facebookon kaptam  Tavaszi csokor  Ősi és érett kultúrákban  Png virág  Tulipàn fa  Kellemes délutánt kívánok  Jézus tanácsa  Az emberiség legősibb gyógymód...  Tulipànok  Fodrásztól jött .......  Tavaszi kép  Fodrásztól jött .......  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Kislány cicával  Voltál-e már úgy  A divatos világ........  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Png rózsa csokor  Kalkantil ásvány  Mai harmónia kártyám  Fodrásztól jött .......  Szeretettel kedves Látogatóimn...  Szép napot kedves barátaim ! ....  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Mai napi mosoly.....  Virágot a virágnak  Szeretet nem lesz többé áru  Kalkantil ásvány  Facebookon kaptam  Png kislány  Facebookon kaptam  4604 az új fertőzött, elhunyt ...  Kellemes délutánt kívánok  Miért feledkeztél meg rólam?  Szárnyalhatunk.  Amint mozdulsz, a világ is moz...  Facebookon kaptam  Tulipàn fa  G.Hajnóczy Rózsa tollából  Kalkantil ásvány  Folyvást rohanunk, soha meg ne...  Szép napot kedves barátaim ! ....  Facebookon kaptam  Madárvilág......  Kapkodjuk a fejünket!  Helyettesítés  Png férfi  Keresztyéni magatartás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A divatos világ........  Szép tavaszi napot!  Kellemes hétvégét kívánok!  Ha minden ember adna magából  Facebookon kaptam  Engedd, hogy a hited nagyobb l...  Azur andara kristály  Facebookon kaptam  Dupla nappal  Facebookon kaptam  A híres SZEGEDI szalámi......  Zöld andara kristály  Folyvást rohanunk, soha meg ne...  Tavaszi csokor 
Bejegyzés Címkék
munkás élet, szolgálat útja, angyali üdvözletkor, megváltás művében, álombeli látomásban, álomban megismeri, isteni akaratot, engedelmes cselekvés, megváltás művének, emberek üdvösségét, mindennapi élet, tenger halai, mezei vadak, összes csúszómászó, földön mozog, embert saját, tenger halain, egész földön, mező vadjainak, hetedik napon, tökéletesség köteléke, evangélium igéi, egész világon, emberiség vezetői, népek nagy, názáreti otthon, családapák eszményképe, családi élet, munkások védőszentjére, keresztény házasságok, katolikus egyház, mindennapok hallgatag, legnagyobb ajándékot, názáreti család, emberi családok, evangéliumban nagy, emberi munka, munka együtt, emberi munkát, megváltás titkához, példaképe azoknak, kereszténység nagy, emberek Krisztus, ember dolgozzék, munkás liturgikus, egyeki plébánia, munkások patrónusa, megszentelésére, koporsókészítők, szolgálatunkkal, megparancsoltad, gondviselőjének, egyházközségünk, kolosszeiekhez, ácsmesterséget, megszentelését, életszentségre, együttműködjön, szolgálóleánya, evangéliumában, bölcsességével, közbenjárására, eszményképének, gondoskodjanak, megparancsolta, pártfogójaként, megteremtette, gondoskodását, szentlélekkel, kereszténység, hasonlóképpen, védőszentjére, nemzetségéből, foglalkozását, embertársaink, hitetlenségük, hallgatásáért, evangéliumban, tevékenységét, szaporodjatok, munkapadjának, megtestesülés, alázatosaknak, misztériumába, engedelmesség, uralkodjatok, köszönhetően, megváltásból, botránkoztak, fáradozásunk, közösségében, emberségével, küzdelmekben, tökéletesség, egyszerűsége, csodálkoztak, zsinagógában, dicsőségedre, szentmisével, insegnamenti, bölcsességet, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1786
  • e Hét: 7859
  • e Hónap: 35256
  • e Év: 329818
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.