Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Húsvét 3. vasárnapja 05.05
  2019-05-05 08:26:39, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Az apostolok a Szentlélek által tanúságot tesznek Krisztus mellett.
Azokban a napokban az apostolokat a jeruzsálemi főtanács elé állították:
A főpap kérdőre vonta őket: ,,Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét."
Péter és az apostolok így válaszoltak: ,,Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbja fejedelemmé és Megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki."
Erre odahívatták az apostolokat, megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, azután szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.
Ez az Isten igéje. ApCsel 5,27b-32.40b-41

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség.
Én, János, amint látomásomban néztem a trónt, az élőlények és a vének körül angyalok seregének hangját hallottam. Számuk tízezerszer tízezerre és ezerszer ezerre rúgott. Harsányan zengték: ,,Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás!" Majd hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, az egész világmindenséggel egyetemben ezt harsogta: ,,A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké!"
A négy élőlény így felelt: ,,Ámen", a vének pedig leborultak és imádták.
Ez az Isten igéje. Jel 5,11-14

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy halból is..
...... ........


Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:
Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: ,,Megyek halászni." ,,Mi is veled megyünk" - felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.
Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.
Jézus megszólította őket: ,,Fiaim, nincs valami ennivalótok?" ,,Nincs" - felelték. Erre azt mondta nekik: ,,Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok." Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól.
Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: ,,Az Úr az!" Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét - mert neki volt vetkőzve -, és beugrott a vízbe.
A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.
Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: ,,Hozzatok a halból, amit most fogtatok." Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.
Jézus hívta őket: ,,Gyertek, egyetek!" A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: ,,Ki vagy?" - hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is.
Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.
*
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: ,,Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: ,,Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek."
Erre Jézus azt mondta neki: ,,Legeltesd bárányaimat!" Aztán újra megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő azt felelte: ,,Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki: ,,Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: ,,Szeretsz engem?", és ezt válaszolta: ,,Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!" Jézus pedig ismét ezt mondta: ,,Legeltesd juhaimat!
Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod."
Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: ,,Kövess engem!"
Ezek az evangélium igéi.
Vagy rövidebb forma a *-ig Jn 21,1-14 Jn 21,1-19

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! A te megelőző és mindent felülmúló szeretetednél nincs nagyobb. Azért jöttél el emberi világunkba, azért lettél emberré és éltél a földön, azért tanítottad az embereket, azért vállaltad a szenvedést és a halált, azért támadtál fel a halálból és küldted el pünkösdkor a Szentlelket, hogy megismerjük a mennyei Atya végtelen szeretetét. Éljen bennünk a te szereteted és ezt tartsuk életünkben a legnagyobb ajándéknak. Az élet szeretet nélkül, a szeretet megvallása nélkül értelmetlen. A szeretetben megtalálom életem értelmét. Segíts, hogy naponta cselekedetekkel mutassam ki szeretetemet feléd és embertársaim iránt.

Elmélkedés
Szeretsz-e engem?
A húsvéti időszakban a feltámadt Jézus jelenéseiről olvasunk az evangéliumokban. E jelenések egyrészt megerősítik az apostolokat, hogy az Úr valóban él, feltámadt a halálból, másrészt fokozatosan feltárják küldetésüket, miszerint tanúságot kell tenniük az Úr megváltó haláláról és feltámadásáról. A mai vasárnap evangéliuma, amely a csodálatos halfogást, majd ezt követően Péter vallomását és a neki szóló különleges hatalom adását beszéli el, megfelel a kettős szándéknak.
A történet Péter apostol kezdeményezésével indul, aki ezt mondja társainak: ,,Megyek halászni." Kissé meglepődünk ezen a kezdeményezésen, hiszen három évvel korábban, Jézus nyilvános működésének kezdetén, amikor az Úr meghívta első tanítványait, Péternek a következő ígéretet tette: ,,Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!" (Lk 5,10). Talán elfelejtette volna Péter ezt az ígéretet? Eredeti mesterségét mindenesetre nem felejtette el, megvan még a régi bárka, megvan a háló és itt vannak társai is, akikkel korábban együtt halászott. Karja talán kissé elszokott az evezéstől és a háló kivetésétől, de a korábban sokszor gyakorolt mozdulatokat nem felejtette el. Társai hozzá hasonlóan gondolkodnak, követik Pétert, ők is úgy gondolják, hogy az évekig tartó tanítványi élet után most vissza kell térniük ahhoz a munkához, amitől egykor Jézus elszólította őket.
Az egész történetet be lehetne állítani nagyon pozitívan is, miszerint tulajdonképpen nem is akartak visszatérni eredeti mesterségükhöz és munkájukhoz, csupán el akartak kezdeni valami újat és a lelkesedés vezette őket, de ha őszinték vagyunk, akkor nem ez érződik ki a jelenetből, hanem a csalódottság. Nincs szó itt új hivatásuk felismeréséről, hanem inkább elkeseredett embereket látunk, akiknek nagy álma Mesterük halálával szertefoszlott, s most halászni indulnak, mert úgy érzik, máshoz nem értenek. Csalódottságukat fokozza a sikertelen munka, az eredménytelen fáradozás, hiszen egyetlen halat sem tudnak fogni. Ebből a vert helyzetből csak felemelkedni lehet, s jön is a fordulat, mégpedig Jézus megjelenésével, akit azonban csak azt követően ismernek fel, hogy szavára kivetik a hálókat, s a hálók azonnal megtelnek hallal. Ez a jel, ez a csoda segíti őket a felismerésben: aki segített nekik, nem lehet más, mint Jézus, akinek közelében számos hasonló csodát megtapasztaltak. Az evangélista így összegzi az apostolok tapasztalatát: senki sem kérdezte meg, hogy ki tett csodát, mert mindannyian tudták, hogy az Úr az.
A csodálatos halfogás után Jézus háromszor kérdezi meg Pétert, hogy szereti-e őt, s Péter háromszor vallja meg szeretetét az Úr iránt. Jézus nem arra kíváncsi, hogy Péter szereti-e a nyájat, amelynek vezetését rá akarja bízni, hanem hogy szereti-e őt. Egyedül az Úr iránti szeretet lehet az alapja annak, hogy valaki a krisztusi közösség vezetője legyen. Mert a nyájat csak az tudja majd szeretettel szolgálni, aki szeretetből odaadta életét az Úrnak.
Nem csak az Egyház vezetőinek, hanem mindenKkrisztus hívőnek érdemes időről időre megújítani szeretetét Jézus iránt, amely szeretet biztos alapja az Egyháznak és Isten országáért végzett szolgálatunknak.
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: engedelmeskednek, megvesszőztették, csalódottságukat, megparancsoltuk, megtapasztaltak, mindenkkrisztus, evangéliumokban, szolgálatunknak, cselekedeteiből, cselekedetekkel, engedelmeskedni, kezdeményezésen, tulajdonképpen, felismeréséről, tanításotokkal, feltámasztotta, szertefoszlott, tanítványainak, megjelenésével, feltámadásáról, mesterségükhöz, elszomorodott, felismerésben, szeretetednél, megszólította, eredménytelen, szentlélekkel, tapasztalatát, elszólította, kiterjeszted, felemelkedni, csalódottság, gondolkodnak, szeretetemet, embertársaim, parancsoltak, jeruzsálemi főtanács, főpap kérdőre, dolgoknak tanúi, vének körül, föld alatt, egész világmindenséggel, trónon ülőnek, négy élőlény, vének pedig, galileai Kávából, tanítványok azonban, bárka jobb, tömérdek haltól, többi tanítvány, hallal teli, tanítványok közül, Apostolok Cselekedeteiből, Atyáink Istene, EVANGÉLIUM Szent János, Simon Péter, Amint Simon Péter, Simon Pétertől, Erre Jézus, Jézus Krisztus, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.29. 16:01 Február közepén kezdődik a kaposvári szennyvíztisztító próbaüzeme
01.29. 16:01 Elhunyt a debreceni gyermekklinika igazgatója
01.29. 15:42 Megbukott az alkotmánybíróságon a román kormány két, felelősségvállalással ...
01.29. 15:42 Costa Könyvdíj - Egy lengyel ellenállóról szóló életrajz kapta a nagydíjat
01.29. 15:42 Hárman pályáznak a polgármesteri tisztségre Hejőszalontán
01.29. 15:42 Gyorsaságimotoros-vb - Quartararo váltja Rossit jövőre a Yamahánál
01.29. 15:42 Trump-béketerv - A Kreml tanulmányozza Trump közel-keleti béketervét
01.29. 15:41 Az Ukrán Biztonsági Szolgálat őrizetbe vette a donyecki szakadárok egyik vo...
01.29. 15:41 Mandiner - Novák Katalin tiltakozik Niedermüller Péter szavai ellen
01.29. 15:32 Fővárosi Közgyűlés - Áttekintik a Lánchíd felújításának terveit
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Kellemes kávézást!  fejlesztés alatt  Kun Magdolna: Most értettem me...  Holocaust Memorial Day  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Csak amíg érzem a dobogást. Cs...  Facebookon kaptam Krisztina...  30 éve tartó kettős mérce, mél...  fejlesztés alatt  Png nő  Betty Boop  Téli kép  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Téli kép  Hétfő  Betty Boop  Betty Boop  Png virág  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  30 éve tartó kettős mérce, mél...  fejlesztés alatt  Pater Noster (John Paul II - 1...  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  Pater Noster (John Paul II - 1...  Jóvenes para Cristo: ESTAMOS D...  John Paul II & Mother Teresa o...  Betty Boop  Nyílt szív  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Kun Magdolna: Földre szállt an...  fejlesztés alatt  Png kislány  Én nem tudom,  fejlesztés alatt  Betty Boop  Betty Boop  Göndör hajú kislány  fejlesztés alatt  Kellemes kávézást!  Betty Boop  Betty Boop  Betty Boop  Png nő  Betty Boop  Betty Boop  Betty Boop  Kellemes kávézást!  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Png madár  John Paul II & Mother Teresa o...  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Pater Noster (John Paul II - 1...  Nyílt szív  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Az élet  Betty Boop  Facebookon kaptam  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  Retro konyha szekrény  Betty Boop 
Bejegyzés Címkék
jeruzsálemi főtanács, főpap kérdőre, dolgoknak tanúi, vének körül, föld alatt, egész világmindenséggel, trónon ülőnek, négy élőlény, vének pedig, galileai Kávából, tanítványok azonban, bárka jobb, tömérdek haltól, többi tanítvány, hallal teli, tanítványok közül, harmadik eset, halálból való, evangélium igéi, mennyei Atya, legnagyobb ajándéknak, élet szeretet, szeretet megvallása, szeretetben megtalálom, húsvéti időszakban, feltámadt Jézus, csodálatos halfogást, neki szóló, kettős szándéknak, történet Péter, következő ígéretet, régi bárka, háló kivetésétől, korábban sokszor, évekig tartó, egész történetet, lelkesedés vezette, sikertelen munka, eredménytelen fáradozás, vert helyzetből, hálók azonnal, csoda segíti, apostolok tapasztalatát, csodálatos halfogás, alapja annak, krisztusi közösség, nyájat csak, tudja majd, engedelmeskednek, megvesszőztették, csalódottságukat, megparancsoltuk, megtapasztaltak, mindenkkrisztus, evangéliumokban, szolgálatunknak, cselekedeteiből, cselekedetekkel, engedelmeskedni, kezdeményezésen, tulajdonképpen, felismeréséről, tanításotokkal, feltámasztotta, szertefoszlott, tanítványainak, megjelenésével, feltámadásáról, mesterségükhöz, elszomorodott, felismerésben, szeretetednél, megszólította, eredménytelen, szentlélekkel, tapasztalatát, elszólította, kiterjeszted, felemelkedni, csalódottság, gondolkodnak, szeretetemet, embertársaim, parancsoltak, látomásomban, elkeseredett, elfelejtette, szenvedjenek, mozdulatokat, küldetésüket, mindenesetre, jelenéseiről, tanítványait, szeretetben, megismerjük, kivetésétől, megbocsássa, feltámadása, könyöknyire, megkérdezte, odahívatták, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 14 db bejegyzés
e hónap: 535 db bejegyzés
e év: 535 db bejegyzés
Összes: 41034 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1571
  • e Hét: 11459
  • e Hónap: 309793
  • e Év: 309793
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.