Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Szentlélek hét ajándéka:
  2019-05-19 16:45:30, vasárnap
 
   
  Ha sikerül vizuálisan is elképzelnünk a Szentlélek mindegyik ajándékát, talán könnyebben megértjük, hogy melyek ezek az ajándékok és hogyan működnek.
A pünkösdvasárnapi olvasmányok azt mutatják be, hogy mennyire ,,drámai módon" is jött a Szentlélek az apostolokhoz és Máriához. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, még ha kevésbé drámai módon is: a Szentlélek keresztség által adott hét ajándéka elengedhetetlen a keresztény élethez.
...... ......


A Szentlélek hét ajándéka:
1. Bölcsesség.- hozzásegít a terem fölöttiek értékeléséhez
2. Értelem. - arra képesít, hogy a hitigazságokat igazi értelmük szerint fogjuk föl.
3. Jó tanács.- az időszerű teendőink között igazít el, hogy a szeretetből kiindulva tevékenykedjünk;
4. Tudomány. - arra, hogy megkülönböztessük a hamis tanítástól;
5. Lelki erősség.- abban segít, hogy az Istenbe vetett bizalom a nehézségek között se vesszen el;
6. Jámborság. - Növeli a hódolatot a mennyei Atya előtt és megőriz a szolgai lelkülettől;
7. Istenfélelem. - erőt ad a bűn kerülésére (STh 2-2,8 kk). - Ikgr. A ~ szentírási előképe a hétágú gyertyatartó.és a bölcsesség házának 7 oszlopa (vö. Péld 9,1). Leggyakrabban 7 galambbal ábrázolták a 11. sz. végétől. Pünkösd-képeken 7 fénysugárként is láthatók. G.F.


II. János Pál pápa elmélkedései a Szentlélek ajándékairól
A Szentlélek első és legnagyobb ajándéka a bölcsesség, amely a Magasságból kapott fény: különleges részvétel Isten misztikus és fennséges ismeretében.
Ebből a magasabb szintű bölcsességből egy újfajta, szeretettel átitatott megismerés fakad, amelynek segítségével a lélek közelebb kerül az isteni dolgokhoz.
- A bölcs tudás emellett megadja nekünk azt a különleges képességet, hogy az emberi dolgokat Isten fényességében, az ő mércéjével mérjük. Ez az ajándék megvilágosítja a keresztény embert, aki így beleláthat a világ dolgaiba. A teremtés valódi értékeit senki más nem képes úgy felismerni, mint az, aki Isten szemével néz a világra.
- Az értelem, vagyis az intellektus szó a latin ,,intus legere" kifejezésből ered, ami azt jelenti, beleolvasni valamibe, vagyis valaminek a lényegébe hatolni, teljes mélységében megérteni.
- A Szentlélek fénye, miközben tökéletesíti az isteni dolgok megértését, egyre világosabbá és mélyrehatóbbá teszi tekintetünket, amellyel az emberi dolgokat szemléljük. Neki köszönhetően jobban látjuk a teremtett világba beleírt isteni jeleket. Felfedezzük, hogy az események mögött, amelyek átszövik az emberi történelmet, nem csupán földi indítékok állnak. És végül eljutunk addig, hogy úgy gondolkodunk a jelenünkről és a jövőnkről, mint a próféták: ezek az idők jelei, ezek Isten jelei!
- A tudomány segítségével az ember felfedezi a teremtés teológiai értelmét, és a dolgokban Isten, vagyis az igazság, a szépség és a végtelen szeretet, bár valós és igaz, mégis korlátozott megnyilvánulását látja.
A tudomány által megvilágosodott ember megérti azt a végtelen távolságot, amely a teremtett dolgokat elválasztja Teremtőjüktől; felismeri korlátozottságukat, és a bennük rejlő veszélyt, ha bűnös módon, rosszra használják őket. Az ember szomorúan döbben rá gyarlóságára. Ezután sokkal nagyobb lendülettel és bizalommal fordul afelé, aki egyedül képes oltani gyötrő szomját a végtelen után. A ma embere a válság számos jelével és az igazi értékek körüli általános bizonytalansággal szembesülve óriási szükségét érzi annak, amit a lelkiismeret helyreállításának szoktak nevezni. Szükségét érezzük annak, hogy semlegesítsünk azokat a romboló hatásokat, amelyek rátelepszenek a szenvedélyek dúlta emberi lélekre, s helyükre egészséges, pozitív gondolatokat ültessünk.
Az erkölcsi megújulásra való törekvésben az Egyháznak élen kell járnia.
- A jó tanács ajándéka úgy működik az ember lelkiismeretében, mint egy friss szellő: megsúgja neki, mi szabad, mi illő, mi a leginkább érdemes a lélek számára. Így lesz a lelkiismeret az az ép szem, amelyről az evangélium beszél (Mt 6,22).
Korunkban oly sokan magasztalják a testi erőt, hogy akár az erőszak legszélsőségesebb megnyilvánulásait is elfogadják. Valójában az ember saját gyengeségét tapasztalja meg minden nap, különösen a lelkiek és az erkölcs terén, amikor enged belső szenvedélyeinek, környezete nyomásának.
- Lelki erősségAzért, hogy ezeknek a hatásoknak ellen tudjunk állni, szükségünk van az erősség erényére, amely a négy sarkalatos erény egyike. Az erősség annak az erénye, aki nem köt kompromisszumot kötelessége teljesítésében.
Ennek az erénynek kevés hely jut abban a társadalomban, amelyben az engedmények és az egyezkedések gyakorlata, a visszaélés és a keménység uralja a gazdasági, társadalmi és politikai kapcsolatokat. A félénkség és az agresszivitás az erősség hiányának két formája, amelyekkel gyakran találkozunk az emberek magatartásában, és szomorúan tapasztaljuk, hogy aki gyönge és alázatos a hatalmasokkal szemben, arcátlan és hatalmaskodó a védtelenekkel.
Az erősség erkölcsi erényének ma talán nagyobb szüksége van a Szentlélek támogatására, mint eddig bármikor.
- A jámborság ajándékával a Szentlélek a testvérek iránti szeretet képességét újítja meg a hívőben, szívét Krisztus Szívének szelídségében részesíti.
A jámborság ajándéka kioltja a szívben a feszültség és a megosztottság izzó tűzfészkeit: a keserűséget, a haragot, a türelmetlenséget; s helyettük a megértés, a türelem, a megbocsátás érzéseit táplálja. Ebben az ajándékban gyökerezik az az új emberi közösség, amely a szeretet kultúráján alapul.
- A Szentírás azt mondja: ,,a bölcsesség kezdete az Úr félelme" (Zs 111[110],10; Péld 1,7). De miféle félelemről van itt szó? Bizonyára nem az ,,Istentől való félelemről", amely arra késztet, hogy meneküljünk gondolatától, emlékétől, mint olyasvalakitől, akinek személye felzaklat és nyugtalanít.
A Lélek ajándékozta félelem valódi jelentése nem a gyáva félelem.
A hívő ember ,,bűnbánó lélekkel" és ,,töredelmes szívvel" (vö. Zs 51[50],19) áll Isten elé, jól tudva, hogy ,,félve-remegve" kell munkálnia üdvösségét (Fil 2,12). Ez azonban nem irracionális félelmet, hanem felelősségérzetet és a törvényhez való hűséget jelent.

*
- 77 blog oldalon:
1. Gondolj úgy a Bölcsességre, mint a kenetre.
A bölcsesség ajándéka: ,,szeretni azt, ami jó". Avagy, bölcs dolog megismerni az Istent nem csak az elménkkel, hanem a szívünkkel is.
Más szóval: a bölcsesség nem abból származik, ha Istent csupán úgy ismerjük, mint egy diák, hanem úgy kell közelednünk felé, mint egy családtag. Erre azért vagyunk képesek, mert valóban a családja vagyunk.
Amikor felkentek leszünk a keresztségben és bérmálásban - a Szentlélek pecsétjével - egy olyan családba nyerünk bebocsátást, ahol Isten a mi Atyánk, Jézus Krisztus a testvérünk, és a Szentlélek pedig a szeretet-kötelékünk a szentekkel.
Ahogy belépünk a családba, az Atya felkeni mind szívünket (a keresztelendő gyermek mellkasát) és elménket (a bérmálkozó homlokát)- az igaz bölcsesség szép jeleként.

2. Gondolj úgy az Értelemre, mint a tűznyelvekre
Sokan tapasztalták már Szentírás olvasása közben, mintha egy szó hirtelen leugrott volna az oldalról. Talán eddig észre sem vetted az adott részt az Evangéliumban, de most hirtelen új értelmet kapott az egész.
Ezt elképzelheted úgy, mint egy fénylő villanykörtét valaki felett, vagy esetleg úgy, ahogyan az olvasmányban is megjelenik: ,,Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre" (ApCsel 2:3)
Ez az az éleslátás, amit a Szentlélek ezen ajándéka, az Értelem ad - nemcsak a Szentíráshoz, hanem egész életünkhöz.

3. Gondolj a Jó tanácsra úgy, mint ahogyan Péterre Pünkösd reggelén
A Jó tanács az az ajándék, amely lehetővé teszi, hogy világosan lássuk Isten akaratát.
A pünkösdi olvasmányban látjuk, hogy a sok, különböző nyelvű hallgató is képes volt megérteni a galileai apostolokat. Húsvétvasárnap már hallottuk az üzenetet, amire ők is felfigyeltek: Szent Péter bátran, határozottan, valódi vonzerővel beszél Jézusról.
Nem ítéli el, sértegeti, vagy nézi le az embereket gyengeségük miatt; hívja és felkéri őket a nagyságra. Mindenkit saját nyelvén. A Szentlélek ,,Jó tanács" ajándéka teszi számunkra nyilvánvalóvá Isten akaratát, és törli el a nyelvi korlátokat.

4. Gondolj a Lelki erősségre, mint az erős szélre
A Lelki erősség bátorságot jelent. A Szentlélek nem csupán erőt ad nekünk; az Istenbe vetett bizalomból fakadó bátorság ajándékát kapjuk.
A mai olvasmányban a Szentlélek eljövetelét írják le: ,,Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek." (ApCsel 2:2)
A Szentlélek erőteljes hajtóereje a léleknek; egy szél mögötted, amely bizalmat és biztonságot ad az út végéhez, tudván, hogy minden erőfeszítésedet egy láthatatlan erő hajtja előre.

5. Gondolj a Tudományra úgy, mint a galambra.
A Szentlelket gyakran ábrázolják galamb formájában, és ennek nagyon konkrét jelentése van a Szentírásban. A Noé bárkájában a galamb volt a madár, amely először elindult a vizek felett, és talált reményt hozó szárazföldet.
A Szentlélek ,,Tudomány" ajándéka is hasonlóképpen működik számunkra - ő hozza el az Isteni nézőpontot az általunk szerzett információkról.
Jézus azt mondja: ,,Hanem, amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek." (Jn 16:13)

6. Gondolj a Jámborságra úgy, mint az élő vízre.
Az elbátortalanodás nagy veszélyt jelent a szent élethez vezető úton. Könnyen lehet, hogy Krisztus hívását megérezve saját életünkön végigtekintve rögtön feladjuk.
Az evangélium pünkösd vigíliáján azt a történetet beszéli el, amikor Jézus felállt és kiáltott:
,,Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élővíz folyói fakadnak majd belőle" Ezt a Lélekről mondta" (Jn. 7:37-39) - tette hozzá János.
A Lélek ajándéka, a Jámborság, úgy frissíti és újítja meg lelki életünket, mint a víz testünket.

7. Gondolj az Istenfélelemre, mint egy felhő-oszlopra
Az Ószövetség különböző pontjain - a Vörös-tengeren, a Sínai hegyen és másutt - az Isten jelenlétét egy felhő-oszlop jelezte a választott népnek.
De ez nem egy sötét felhő: ez a fény felhője. Ez a mindenható Isten bámulatos misztériumának jele.
Istenre ugyanolyan tisztelettel és döbbent áhítattal kell néznünk, mint ahogyan az izraeliták szemlélték a felhőoszlopot. Az Istenfélelem teszi ezt lehetővé.

*
- Katolikus ma oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: lelkiismeretében, pünkösdvasárnapi, megnyilvánulását, elbátortalanodás, türelmetlenséget, tevékenykedjünk, erőfeszítésedet, kompromisszumot, szenvedélyeinek, elengedhetetlen, megvilágosodott, misztériumának, teljesítésében, semlegesítsünk, megvilágosítja, istenfélelemre, húsvétvasárnap, olyasvalakitől, információkról, magatartásában, hitigazságokat, értékeléséhez, mindegyikükre, keresztségben, leereszkedtek, teremtőjüktől, felhőoszlopot, keresztelendő, leggyakrabban, hatalmasokkal, evangéliumban, elképzelheted, villanykörtét, kapcsolatokat, végigtekintve, védtelenekkel, pünkösdvasárnapi olvasmányok, keresztény élethez, terem fölöttiek, hitigazságokat igazi, időszerű teendőink, szeretetből kiindulva, hamis tanítástól, nehézségek között, mennyei Atya, szolgai lelkülettől, hétágú gyertyatartó, bölcsesség házának, magasabb szintű, lélek közelebb, isteni dolgokhoz, bölcs tudás, János Pál, Krisztus Szívének, Jézus Krisztus, Péterre Pünkösd, Szent Péter, Igazság Lelke,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Nyári kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vegyes viccek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  255 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  A napfény  Nyári kép  Mi történik a testünkkel és az...  Nyári kép  Délutáni mosoly......  Wulfenit ásvány  Korhatár nélkül  Hány hívő érte el az égi célt  Tengeri üvegek  Gondolatok nő és férfi viszony...  A napfény  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Egy ebéddel kevesebb  Angyalok  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Sűrűsödik  Png rózsa  Keserű a Mára vize  Facebookon kaptam  Vegyes viccek  Megkérdezték az öreg Cholit.....  Voltaire : Értekezés a türelme...  Esti kép  Muskátlik az ablakban  Mai napi mosoly......  Napsütés,... zivatar,...szél  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Lufik  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Margaretták  Korhatár nélkül  Png nap  Facebookon kaptam  Sárga rózsa  Facebookon kaptam  Ha Isten békéje lakja szívemet  Göldner Ildikó verse: Virágzik...  Facebookon kaptam  Lila virágok  Azt mondják...  Már a cica is.......  Png rózsa  Drón vizsga II.  Facebookon kaptam  Pipacsok  Pipacsok vázában  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Mit is kéne te...  Facebookon kaptam  Nyári kép  Facebookon kaptam Krisztinától  Angyalok  Nyári kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Petőfiné szobra Koppenhágában  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Amikor nincs pénzed......  Petőfiné szobra Koppenhágában  Szép napot mindenkinek !.........  Mi történik a testünkkel és az...  Pipacs csokor az ajtón  Jókai Anna - Perc-emberkék dár...  Facebookon kaptam  Kislány kalapban  Szép estét - - jó éjt kívánok ...  Facebookon kaptam  Arany és kék szavakkal  Vízesés  Ki érti?  Facebookon kaptam  Valamikor régen  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ne siess kérlek . . .  Én befejeztem  Png nő  Csodás szépség és egészség gör...  Kodolányi János szavai fonyódi... 
Bejegyzés Címkék
pünkösdvasárnapi olvasmányok, keresztény élethez, terem fölöttiek, hitigazságokat igazi, időszerű teendőink, szeretetből kiindulva, hamis tanítástól, nehézségek között, mennyei Atya, szolgai lelkülettől, hétágú gyertyatartó, bölcsesség házának, magasabb szintű, lélek közelebb, isteni dolgokhoz, bölcs tudás, különleges képességet, emberi dolgokat, ajándék megvilágosítja, keresztény embert, világ dolgaiba, teremtés valódi, latin &#8222, lényegébe hatolni, isteni dolgok, teremtett világba, események mögött, emberi történelmet, idők jelei, ember felfedezi, teremtés teológiai, dolgokban Isten, végtelen szeretet, tudomány által, végtelen távolságot, teremtett dolgokat, bennük rejlő, ember szomorúan, végtelen után, válság számos, igazi értékek, lelkiismeret helyreállításának, romboló hatásokat, szenvedélyek dúlta, erkölcsi megújulásra, ember lelkiismeretében, friss szellő, leginkább érdemes, lélek számára, evangélium beszél, testi erőt, erőszak legszélsőségesebb, ember saját, erkölcs terén, hatásoknak ellen, erősség erényére, négy sarkalatos, erősség annak, erénynek kevés, egyezkedések gyakorlata, keménység uralja, erősség hiányának, emberek magatartásában, hatalmasokkal szemben, erősség erkölcsi, jámborság ajándékával, testvérek iránti, jámborság ajándéka, megosztottság izzó, megbocsátás érzéseit, ajándékban gyökerezik, szeretet kultúráján, bölcsesség kezdete, gyáva félelem, hívő ember, törvényhez való, bölcsesség ajándéka, családja vagyunk, olyan családba, keresztelendő gyermek, bérmálkozó homlokát, igaz bölcsesség, adott részt, fénylő villanykörtét, pünkösdi olvasmányban, galileai apostolokat, embereket gyengeségük, nyelvi korlátokat, erős szélre, szél mögötted, galamb volt, vizek felett, általunk szerzett, teljes igazságra, jövendőt fogja, elbátortalanodás nagy, szent élethez, evangélium pünkösd, történetet beszéli, felhő-oszlop jelezte, választott népnek, , ,
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 425
  • e Hét: 5406
  • e Hónap: 40276
  • e Év: 456467
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.