Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Assisi Szent Ferenc kilenced - Szentatya látogatására!
  2019-05-23 12:01:57, csütörtök
 
   
  Készüljünk együtt a Szentatya látogatására! - Mária út Facebook oldal
Sokan kértétek, így egyben is közöljük a kilencedet...ha
követitek oldalunkat így minden reggel ezzel indíthatjátok a napot:
KILENCED ASSISI SZENT FERENC TISZTELETÉRE május 23-31.
...... ..............


A kilenced egymás után, megszakítás nélkül kilenc napon át (vagy kilenc
egymást követő hét/hónap meghatározott napján) valamely szándékra
végzett rendszeres, várakozást kifejező, kérést nyomatékosító imádság,
amellyel állhatatosságunkat bizonyítjuk Isten előtt. Mintája az Urunk
mennybemenetele és a pünkösd napja közötti 9 nap, amikor a Boldogságos
Szűz Mária és az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva, imádkozva és böjtölve várták a
Szentlélek eljövetelét.
Ereje az állhatatosságban, a fáradhatatlan, intenzív imádságban rejlik. Ha az evangéliumi
özvegyről és az igazságtalan bíróról szóló példabeszédben a sem Istennel, sem emberrel nem
törődő bíró nem tudta elutasítani a szegény özvegy állhatatos könyörgését, mennyivel inkább
meghallgatja azt a jóságos Mennyei Atya. Ezt bizonyítja a számos imameghallgatás és elnyert
kegyelem. Végezhetjük templomban vagy otthon, egyedül vagy többen, letérdelhetünk, gyújthatunk
gyertyát.
Valahányszor a szentekhez folyamodunk közbenjárásért, Istenhez is emelkedjék föl a
lelkünk. Isten előtt kedvesebb az az ima, amelyik tiszta és bűntől megtisztult szívből jön.
Ezért ajánlatos, hogy az egész kilencedet a kegyelem állapotában végezzük: gyónjunk meg,
és a kilenced alatt legalább egyszer, de ha megoldható, naponta áldozzunk.
Szent Ferenc különös kegyben részesíti azokat, akik őt szent kilenceddel tisztelik.
A május 23-31-ig (szerda-péntek) tartó kilencedet mély áhítattal és Szent Ferenc
közbenjárásának erejébe vetett nagy bizalommal imádkozzuk! Végezzük el
szentgyónásunkat, lehetőleg minden nap vegyünk részt szentmisén, és ha lehetséges
járuljunk szentáldozáshoz! Ezekben a napokban gondosan őrizkedjünk minden bűntől! Napi
munkánkat, minden cselekedetünket, örömünket és nehézségeinket ajánljuk fel a jó Istennek,
aki annál inkább meghallgatja imádságunkat, minél nagyobb bizalommal és minél
állhatatosabban imádkozunk.
(Ezt a kilencedet imádkozhatjuk az év bármely kilenc egymásután következő napján, vagy
hétfőjén.)

A kilenced imádkozásának módja:
1. Keresztvetés, a külső és belső csend megteremtése - szükségszerűen néhány perc
2. A szándék felindítása.
3. A napi elmélkedés elolvasása után gondoljuk át annak tartalmát.
4. A napi imádságban nagy bizalommal és áhítattal kérjük Szent Ferenc közbenjárását.
5. Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség, Keresztvetés.
Ha kérésünket meghallgatta Isten, ne mulasszuk el a hálaadást, amelynek legméltóbb módja a
szentáldozás.

- Első nap: Szent Ferenc az istenszeretet lángoló szeráfja.
Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)
Elmélkedés: Az Isten iránti szeretet és vágyódás égette lelkét, nem egyszer elragadtatásba
ejtette. Ilyenkor mozdulatlanul, kitárt karokkal ismételgette: ,,Istenem és mindenem!"
(Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)
Imádság: Szeráfi Szent Ferenc Atyám! Szeretetből éltél és apostolkodtál, a szeretet ragadott
Isten közelébe, tett hasonlóvá a keresztre feszített Jézus Krisztushoz s fakasztotta testeden
Krisztus kínszenvedésének sebhelyeit. Esdd ki nekem is a szeretet nagy kegyelmét, hadd
szeressem az Urat teljes szívemből, teljes elmémből és minden erőmből. Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Keresztvetés

- Második nap: Szent Ferenc Krisztus leghűségesebb követője.
Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)
Elmélkedés: Istállóban született, működése előtt 40 napig böjtölt, 12 tanítvánnyal indította
meg új rendjét, kettesével küldte a világba őket, a szent sebhelyeket viselte testén s Krisztust
utánozta egész szíve - lelke. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)
Imádság: Könyörülj rajtam, Szent Ferenc Atyám, és kérd Istentől a kegyelmet, hogy egész
életem Krisztust sugározza. Úgy tegyek mindenütt és mindig, ahogy Krisztus tenne az én
helyemben. Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Keresztvetés

- Harmadik nap: Szent Ferenc a ,,Szegény Úrnő" lovagja.
Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)
Elmélkedés: A szegénységben látta a Krisztus földi életének alapvető erényét és hódító
erejének titkát. A világtól megvetett szegénység Krisztus óta elhagyatottan bolyongott. Szent
Ferenc felismerte szépségét és lovagjává szegődött. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben,
percben!)
Imádság: Rajongva üdvözlöm én is a ,,Szegénység Úrnőt", a Te jegyesedet, Szent Ferenc
Atyám! Lemondok minden földi értékről és előnyről, hogy egész lélekkel, a földiektől
mentesen követhessem a szegényeket. Járj közbe, Szent Atyám, hogy én is, embertestvéreim
is a lemondás útján járjunk, s kizárólag az örök üdvösségért éljünk és dolgozzunk. Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Keresztvetés

- Negyedik nap: Szent Ferenc az alázatosság ragyogó példaképe.
Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)
Elmélkedés: Az emberek gúnyolódása kísérte a megtérésben. Utolsó kívánt lenni a testvérek
között, hamuval behintett puszta földön lehelte ki a lelkét. (Gondoljuk át a tartalmát néhány
mp-ben, percben!)
Imádság: Ígérem neked, Szent Ferenc Atyám, hogy mindenkor követem alázatosságodat.
Nem képzelődöm. Más ítélete előtt meghajlok, s türelemmel viselem a megszólást és
rágalmazást. Gyakran ismételgetem fohászodat: ,,Ki vagy Te, Uram, és ki vagyok én, a Te
féreg szolgád?" Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Keresztvetés

- Ötödik nap: Szent Ferenc a bűnbánatban látta az evangéliumi élet
foglalatát.
Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)
Elmélkedés: Minden prédikációjában a bűnbánatot hirdette, követőit pedig bűnbánó
testvéreknek nevezte. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)
Imádság: Könyörülj rajtam, Szent Ferenc Atyám, hogy a bűnbánat méltó gyümölcsét
teremjem. Sirassam vétkeimet és vezekeljek mind magam, mind mások bűnéért.
Bánatkönnyben tisztogassam lelkemet, hogy a megszentelő kegyelem hófehér ruhájában
vehessek részt a mennyei bárány földi és égi lakomáján. Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Keresztvetés

- Hatodik nap: Szent Ferencet választotta XI. Pius pápa a világiak
apostolságának, a Katolikus Akció védőszentjévé.
Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)
Elmélkedés: Nemcsak a szerzeteseket és apácákat állította a lelkek megmentésének
munkájába, hanem a világiakat is. A Világi Rend tagjainak megszámlálhatatlan serege
javította meg az akkori romlott világot és mentette meg a pusztulástól a társadalmat.
(Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)
Imádság: Szent Ferenc Atyám, a Katolikus Akció pártfogója. Egész lelkemmel szegődöm
ahhoz a zászlóhoz, amelyet a Te kezedbe helyezett az Úr, s dolgozom, imádkozom, szentül
élek azért, hogy Krisztus Király diadalmaskodjék minden szívben. Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Keresztvetés

- Hetedik nap: Szent Ferenc az öröm dalnoka.
Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)
Elmélkedés: Állandó lelki békéje és lemondása a földiekről csodálatos derűre hangolta szívét.
Csak az tud így örvendezni, madarakkal versenyt énekelni, akár két fadarabbal is hegedülni,
akinek a lelke annyira tele van mennyeiekkel, mint Ferenc Atyánké. (Gondoljuk át a tartalmát
néhány mp-ben, percben!)
Imádság: Eszközöld ki nekem, Szent Ferenc Atyám, a tiszta lelkiismeret nyugalmát és a szent
dolgokra irányuló gondolatokat, hogy az én lelkem is jól hangolt hárfa legyen, és hűségesen
szólaltassa meg a Szentlélek sugallatait. Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Keresztvetés

- Nyolcadik nap: Szent Ferenc a szenvedés vértanúja.
Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)
Elmélkedés: Isten mérhetetlen gyötrelmekkel tette próbára Szentünk állhatatosságát. Csak a
szenvedésből születhet meg nagy intézmény és fakadhat áldás. Élete utolsó két évében
csaknem elalélt és tehetetlenné vált a sok szenvedéstől, főképp az Úr Jézus szentséges
sebhelyeinek viselésétől. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)
Imádság: Csodálattal szemlélem szenvedéseidet, Szent Ferenc Atyám. Az én életem is tele
van megpróbáltatással és bajjal. Segíts, hogy alázatos lélekkel fogadjam az Úr kezéből
keresztemet és engedjem magam felszegezni rá Krisztus szerelméért. Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Keresztvetés

- Kilencedik nap: Szent Ferenc Szűz Mária buzgó tisztelője.
Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)
Elmélkedés: Különös kegyelettel vonzódott Angyalos Boldogasszony kápolnájához, az azóta
híressé vált Porciunkulához. Itt hódolt gyermeki lelke az Isten Anyjának. Az Ő pártfogása
alatt alapította rendjét, innen küldte tanítványait az evangélium hirdetésére, itt öltöztette be
Szent Klárát. Itt nyerte meg a híres porciunkula búcsút. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-
ben, percben!)
Imádság: Életemet egész különlegesen a Szűz Anya pártfogásába ajánlom. Sohasem lehetett
hallani, hogy ő valakit meghallgatás nélkül magára hagyott volna. Ébressz bennem bizalmat
Iránta, hogy benne bízzam életben, halálban, minden testi-lelki viszontagságban. Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Keresztvetés

...... ........... ........... ..............

 
 
0 komment , kategória:  Szentségimádás  
Címkék: szentgyónásunkat, állhatatosságban, kínszenvedésének, imameghallgatás, szentáldozáshoz, állhatatosságát, közbenjárásának, diadalmaskodjék, mennybemenetele, embertestvéreim, állhatatosabban, alázatosságodat, prédikációjában, viszontagságban, cselekedetünket, nehézségeinket, közbenjárásért, porciunkulához, apostolságának, szükségszerűen, letérdelhetünk, elragadtatásba, példabeszédben, szenvedéseidet, istenszeretet, leghűségesebb, szerzeteseket, imádkozhatjuk, megmentésének, védőszentjévé, szegénységben, bánatkönnyben, fáradhatatlan, elhagyatottan, indíthatjátok, nyomatékosító, kilenced egymás, pünkösd napja, apostolok Jeruzsálemben, igazságtalan bíróról, szegény özvegy, jóságos Mennyei, számos imameghallgatás, szentekhez folyamodunk, egész kilencedet, kegyelem állapotában, kilenced alatt, május 23-31-ig, napokban gondosan, kilencedet imádkozhatjuk, kilenced imádkozásának, szándék felindítása, Assisi Szent Ferenc, KILENCED ASSISI SZENT FERENC TISZTELETÉRE, Szűz Mária, Mennyei Atya, Szent Ferenc, Szeráfi Szent Ferenc Atyám, Jézus Krisztushoz, Szent Ferenc Krisztus, Szent Ferenc Atyám, Szegény Úrnő”, Szegénység Úrnőt”, Szent Atyám, Szent Ferencet, Katolikus Akció, Világi Rend, Krisztus Király, Ferenc Atyánké, Szent Ferenc Szűz Mária, Angyalos Boldogasszony, Isten Anyjának, Szent Klárát, Szűz Anya,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
06.29. 23:03 Koronavírus - Aggasztó tendenciát mutat a járványhelyzet alakulása Ausztriá...
06.29. 23:03 A Twitch felfüggesztette Trump csatornáját, a Reddit pedig törölte egyik tá...
06.29. 22:43 Vihar - Több mint hetvenszer riasztották a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár-Bere...
06.29. 22:03 TTE: elfogadhatatlan, hogy szakmai véleménynyilvánítást politikai alapú tám...
06.29. 22:03 Illegális bevándorlás - Bakondi: fontos érdek a konzekvens magyar álláspont
06.29. 22:03 Online nemzetközi konferenciát tartanak Orbán Viktor részvételével jövő sze...
06.29. 21:53 La Liga - Menesztette vezetőedzőjét a Valencia
06.29. 21:23 A Fehér Ház tájékoztatja törvényhozók egy csoportját az oroszok által Afgan...
06.29. 21:03 Koronavírus - Merkel: Németország és Franciaország együtt küzd a helyreállí...
06.29. 21:03 A koszovói elnök bejelentette, lemond, ha megerősítik az ellene felhozott v...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Isten  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Csend kell  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Élethosszabbító vitamin: K-vit...  Ágyő Június!  Vers neked  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Körmend prédikáció  Nő rózsákkal  Minden év július 1 a magyar eg...  Aki látja Istent  Sárga rózsák  JÚLIUS – SZENT JAKAB HAV...  Mi lenne ha...  szentmise közvetítés a Pécsi ...  Útravaló – 2020. június ...  Július  Lelki elernyedés  Fehér rózsa  A zsoltározó, Jézus helyettesí...  Péter, Pál napi szentmise 06.2...  Facebookon kaptam  A máért érdemes élni  Facebookon kaptam Maroka barát...  Kellemes kávézást!  Gyógyulás  Nyári kép  Virág és tollpihe  Facebookon kaptam  JÚLIUS – SZENT JAKAB HAV...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Müller Cecília kitüntetést kap  Ady Endre: Istenhez hanyatló á...  Facebookon kaptam  Sárga rózsa  Mai hangulatom  Körmend prédikáció  A béke vize – Roma lelki...  30 éve történt Mosonmagyaróvár...  Máltai Lovagrend ünnepe: 06.24...  Így használd a vonzás törvényé...  Álmomban zene voltál  Nyári kép  Facebookon kaptam Annuska bará...  Az a pünkösdi tűz  Minden év július 1 a magyar eg...  Facebookon kaptam  Nálunk  Facebookon kaptam  JÚLIUS – SZENT JAKAB HAV...  Fehér rózsa  Aki látja Istent  Reviczky Gyula - Magamról (rés...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bará...  Harag  Az a pünkösdi tűz  Facebookon kaptam  Lelki elégültség  Mennyország  13. évközi hét szerda 06.01  Esti szentmise Csíksomlyó 07.0...  Esti szentmise Csíksomlyó 07.0...  Jézust nézd  Lelki elernyedés  Facebookon kaptam  Sárga rózsa  Mai harmónia kártyám  A megtorló hatalom 1990-ben át...  Útravaló – 2020. július ...  Isten törvényei  Facebookon kaptam  Az a pünkösdi tűz  30 éve történt Mosonmagyaróvár...  Mezei virágok  Esőben  Ágyő Június!  Köszönöm  Facebookon kaptam  Lila rózsa  Július  Szúnyog  Nagy kilenced július 3-tól  A máért érdemes élni  30 éve történt Mosonmagyaróvár...  Gyönyörű az, ha az ember célba...  Minden év július 1 a magyar eg...  Ha haragot táplálsz  Szúnyog  Nyári kép  Isten  A tükör  Szèp estét kedves látogat...  Többre  Elmegyek  Szerelem 
Bejegyzés Címkék
kilenced egymás, pünkösd napja, apostolok Jeruzsálemben, igazságtalan bíróról, szegény özvegy, jóságos Mennyei, számos imameghallgatás, szentekhez folyamodunk, egész kilencedet, kegyelem állapotában, kilenced alatt, május 23-31-ig, napokban gondosan, kilencedet imádkozhatjuk, kilenced imádkozásának, szándék felindítása, napi elmélkedés, napi imádságban, istenszeretet lángoló, tartalmát néhány, szeretet ragadott, keresztre feszített, szeretet nagy, világba őket, szent sebhelyeket, szegénységben látta, világtól megvetett, lemondás útján, örök üdvösségért, alázatosság ragyogó, emberek gúnyolódása, bűnbánatban látta, evangéliumi élet, bűnbánatot hirdette, bűnbánat méltó, megszentelő kegyelem, mennyei bárány, lelkek megmentésének, akkori romlott, öröm dalnoka, földiekről csodálatos, lelke annyira, tiszta lelkiismeret, szenvedés vértanúja, evangélium hirdetésére, híres porciunkula, szentgyónásunkat, állhatatosságban, kínszenvedésének, imameghallgatás, szentáldozáshoz, állhatatosságát, közbenjárásának, diadalmaskodjék, mennybemenetele, embertestvéreim, állhatatosabban, alázatosságodat, prédikációjában, viszontagságban, cselekedetünket, nehézségeinket, közbenjárásért, porciunkulához, apostolságának, szükségszerűen, letérdelhetünk, elragadtatásba, példabeszédben, szenvedéseidet, istenszeretet, leghűségesebb, szerzeteseket, imádkozhatjuk, megmentésének, védőszentjévé, szegénységben, bánatkönnyben, fáradhatatlan, elhagyatottan, indíthatjátok, nyomatékosító, meghatározott, apostolkodtál, boldogasszony, közbenjárását, mozdulatlanul, imádkozásának, jeruzsálemben, visszavonulva, gyötrelmekkel, keresztvetés, , ,
2020.06 2020. Július 2020.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 43 db bejegyzés
e év: 3558 db bejegyzés
Összes: 44051 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1263
  • e Hét: 1263
  • e Hónap: 20985
  • e Év: 1077326
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.