Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Pünkösdvasárnap - ünnepi mise 06.09
  2019-06-09 07:32:50, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és beszélni kezdtek.
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették:
,,Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!"
Ez az Isten igéje. ApCsel 2,1-11

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által.
Testvéreim!
Senki sem mondhatja magától: ,,Jézus az Úr!", csak a Szentlélek által.
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.
Ez az Isten igéje.

Vagy:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten, fiai.
Testvéreim!
Aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha Krisztus bennetek van, jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él.
Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, bennetek lakó Lelke által halandó testeteket is életre kelti.
Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.
Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa szólítjuk őt így: Abba, Atya!
A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
Ez az Isten igéje. 1Kor 12,3b-7.12-13 vagy Róm 8,8-17

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a Szentlelket
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot."
Ezek az evangélium igéi.

...... ........


Vagy:
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
A Szentlélek megtanít titeket mindenre, amit mondtam nektek.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.
Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.
Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Ezek az evangélium igéi. Jn 20,19-23 vagy Jn 14,15-16.23b-26

Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!

Imádság
Jöjj, Szentlélek! Te vagy az új élet forrása, aki jelen vagy minden születésnél és újjászületésnél. Jelen vagy minden ember születésénél és a keresztségben való újjászületésénél. Jelen vagy lelki újjászületésünknél, amikor a szentgyónásban bocsánatot nyerünk. Jelen vagy az Egyház születésénél és az Egyház állandó újjászületésénél. Ösztönözz minket hitünk titkainak megértésére és indíts Krisztus evangéliumának hirdetésére! Te legyél mindannyiunk számára a hitben való újjászületés forrása!


Elmélkedés:
A Szentlélek működése
Az idős kor velejárója, egyeseknél betegsége a feledékenység. Az emlékezetből kiesnek az emlékek, a régi képek. Évek és évtizedek élményei, tapasztalatai tűnnek el. Nincs rendszer, előre meghatározott sorrend, hogy mely emlékek tűnnek el hamarabb, s melyek maradnak meg tovább, hogy aztán egyszer ezek is eltűnjenek. Az emlékeit lassan elfeledő ember környezetében élők értetlenül, s tehetetlenül szemlélik a folyamatot. Isten közben már régen felírta az élet könyvébe mindet. Az eseményeket, az élethelyzeteket, a döntéseket, a szavakat és a cselekedeteket. Számára nem múltba vesző emlékek ezek, hanem az örökkévalóság része. Egy ember életének minden mozzanata megmarad az örökkévalóság számára.
Pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetelének napja az örökkévalóság felé nyit utat az Egyház és a hívők számára. Isten emlékezetéből nem hullanak ki az Egyház életének eseményei, mert azok a Szentlélek ösztönzésére történtek, s emiatt legalább annyira tartoznak Istenhez, mint az Egyházhoz. Nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán, az apostolaitól búcsúzó Jézus megígérte a Szentlélek elküldését, s ez az ígéret teljesedett be pünkösdkor, a feltámadás utáni ötvenedik napon. A Lélek egykor megértette a tanítványokkal a krisztusi tanítás igazságát, megvilágította számukra a Megváltóról szóló prófétai jövendöléseket, amelyek Jézusban teljesedtek be. Ezeket a hatásokat a Lélek ma is kifejti a megkeresztelt emberekben, illetve azokban, akik jóakarattal keresik az Istenhez vezető igazságot.
Az első pünkösd alkalmával a Lélek kiáradt az apostolokra és útnak indította őket a tanúságtétel útján. Sok kihívással, sikerrel és kudarccal járt ez az út az évszázadok során, és a jövőben is erre lehet számítani. Bár pünkösd az egyházi év egyik legnagyobb ünnepe, ez nem jelenti azt, hogy a Szentlélek működését csak ünnepi pillanatokban, jelentősebb események alkalmával tapasztalhatjuk meg. Éppen ellenkezőleg: Isten Lelke az egészen hétköznapi élethelyzetben segíti az embert: erőt ad a fáradtság idején. Vigasztalást nyújt a bánatban és lelkesedést ébreszt a lelki szárazság, kiégés idején. Lelki társként mutatkozik meg, amikor elhagyatottnak és magányosnak érezzük magunkat. Nyugalommal tölt el minket, amikor valami miatt zaklatott, háborgó a lelkünk, és utat mutat számunkra, amikor tanácstalanok vagyunk. Buzgóságra ösztönöz minket, amikor lankad vallásosságunk. Megvilágosítja értelmünket hitünk igazságaival kapcsolatban és megerősíti akaratunkat a jóra való törekvésben. Őszinte bűnbánatot ébreszt bennünk és megadja a lelki újjászületést.
Korunk problémáit látva megállapíthatjuk, hogy szükségünk van a Szentlélekre. A nemzetek között uralkodó és az egyének szívében elhatalmasodó békétlenség láttán Isten lelkétől várjuk a béke megteremtését a közösségekben és az egyénekben. A testi és lelki szenvedések láttán a Szentlélektől várjuk a testi gyógyulást és a lelki megtisztulást. A céltalan és felelőtlen emberek láttán a Szentlélektől várjuk az útmutatást az értelmes élethez és a hivatás felismeréséhez. Egyházunk botladozásait látva a Szentlélektől várjuk, hogy az evangélium erejével és igazságával megfiatalítson minket!
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: újjászületésénél, megállapíthatjuk, tapasztalhatjuk, meglepetésükben, nagycsütörtökön, újjászületésnél, valamennyiünket, élethelyzeteket, cselekedeteiből, mezopotámiának, cselekedeteket, megbocsátjátok, megvilágította, jövendöléseket, élethelyzetben, tanítványaihoz, megvilágosítja, vallásosságunk, szentgyónásban, evangéliumának, feltámasztotta, elhagyatottnak, húsvétvasárnap, felismeréséhez, tanítványoknak, korintusiakhoz, tanítványokkal, megfiatalítson, pillanatokban, szentlélektől, mindannyiukat, jeruzsálemben, keresztségünk, örökkévalóság, eljövetelének, emlékezetéből, emeleti teremben, zúgás támadt, saját nyelvén, líbiai Ciréne, testté lettünk, lelki adományok, test ugyan, megigazulás következtében, halottak közül, testnek lekötelezve, test szerint, test szerinti, szolgaság lelkét, fogadott fiúság, zsidóktól való, bocsánatot nyer, Apostolok Cselekedeteiből, SZENTLECKE Szent Pál, Akiket Isten Lelke, Isten Lelke, Krisztus Lelke, EVANGÉLIUM Szent János, Igazság Lelkét, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Április 16 Magyarországon 2001...  Esernyő  Kereszt  Kereszthordozás  Facebookon kaptam  Gyertya  Aranyosi Ervintől idézet  Padlizsánkrémrecept Hozzávaló...  Fogadj örökbe egy igaz barátot...  Facebookon kaptam  Ma találkoztam valakivel,  Facebookon kaptam  A vese egészségés működéséhez ...  Az aktív szén szerepe a szépsé...  Várják a túristákat......  Alvó baby  Pécs tavasszal  Facebookon kaptam  Megelőző cselekedet  Szenvedés  Szükségszerű  Png nő  Elvetettség és szenvedés  Keresztyén lét  Tisztázták a szakemberek: itt ...  Tasnádi Györgyi - Coronita Cla...  Helyettesítés  Oxy Crystal Oxigén Csepp  Tulipànok  Tihanyi Márk-Az ember ébredése  Hívő ember  Szép estét  Maurice Maeterlinck  Szárnyalhatunk.  Keresztyéni magatartás  Jó éjt !  Mindent, amit adtál.....  Naplemente  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Spirálgalaxis  Facebookon kaptam  A szerencse  Png nő  Nősülés után.......  Ha minden ember adna magából  Szeretet nem lesz többé áru  Az élet rövid, élj!  Igaz ügyért való szenvedés  Ma Győr - beoltják a mamát  Sexy nő  Önzetlen ember  Ima a Családom védelméért  Várják a túristákat......  Naplemente  Gramofon  Adassék nékem annyi lelki erő ...  A vese egészségés működéséhez ...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Esernyő  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szívapály  Kereszt  Naplemente  Elhunyt Törőcsik Mari, a legna...  Kellemes délutánt kívánok  Hinni valamiben  Png nő  Mesés pillanat.....  Esernyő  Facebookon kaptam  Igaz ügyért való szenvedés  5216 az új fertőzött, elhunyt ...  Az élet rövid......  Oxy Crystal Oxigén Csepp  Kereszt  Adassék nékem annyi lelki erő ...  Elvetettség és szenvedés  A kereszt nagysága  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Az élet rövid, élj!  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Helyettesítés  Mai napi mosoly Nektek :) ...  Facebookon kaptam  Folyvást rohanunk, soha meg ne...  A szerencse  Az aktív szén szerepe a szépsé...  Igaz ügyért való szenvedés  Facebookon kaptam  Oxy Crystal Oxigén Csepp  Ma találkoztam valakivel,  Tegyünk egyszer egy próbát. Zá...  Vágyakozás  Olvass álhíreket!  Szép tavaszi napot.....  Aratás  Ima a Családom védelméért  Aratás  Elvetettség és szenvedés 
Bejegyzés Címkék
emeleti teremben, zúgás támadt, saját nyelvén, líbiai Ciréne, testté lettünk, lelki adományok, test ugyan, megigazulás következtében, halottak közül, testnek lekötelezve, test szerint, test szerinti, szolgaság lelkét, fogadott fiúság, zsidóktól való, bocsánatot nyer, evangélium igéi, időben Jézus, tanítás pedig, nevemben küld, mindenható Atyaistent, keresztségben való, szentgyónásban bocsánatot, hitben való, emlékezetből kiesnek, régi képek, emlékeit lassan, élet könyvébe, örökkévalóság része, ember életének, örökkévalóság számára, örökkévalóság felé, hívők számára, utolsó vacsorán, apostolaitól búcsúzó, ígéret teljesedett, feltámadás utáni, krisztusi tanítás, megkeresztelt emberekben, első pünkösd, tanúságtétel útján, évszázadok során, egészen hétköznapi, fáradtság idején, lelki szárazság, jóra való, lelki újjászületést, nemzetek között, egyének szívében, béke megteremtését, testi gyógyulást, lelki megtisztulást, értelmes élethez, hivatás felismeréséhez, evangélium erejével, újjászületésénél, megállapíthatjuk, tapasztalhatjuk, meglepetésükben, nagycsütörtökön, újjászületésnél, valamennyiünket, élethelyzeteket, cselekedeteiből, mezopotámiának, cselekedeteket, megbocsátjátok, megvilágította, jövendöléseket, élethelyzetben, tanítványaihoz, megvilágosítja, vallásosságunk, szentgyónásban, evangéliumának, feltámasztotta, elhagyatottnak, húsvétvasárnap, felismeréséhez, tanítványoknak, korintusiakhoz, tanítványokkal, megfiatalítson, pillanatokban, szentlélektől, mindannyiukat, jeruzsálemben, keresztségünk, örökkévalóság, eljövetelének, emlékezetéből, következtében, kappadóciának, meghatározott, tapasztalatai, környezetében, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5328
  • e Hét: 5328
  • e Hónap: 32725
  • e Év: 327287
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.