Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)
  2019-07-01 10:02:24, hétfő
 
   
  Kiemelt vallási ünnep Sarlós boldog asszony Ünnepe: július 2.
Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta rokonát, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. Az ünnep liturgikus neve ezért: ,,Szűz Mária látogatása Erzsébetnél" vagy latinul: Visitatio Beatae Mariae Virginis. A 13. századtól július 2-án tartották, egészen a II. vatikáni zsinatig, amikor is május 31-re helyezték át. Azonban néhány országban - így Magyarországon is - napjainkban is július 2-án ünneplik. S mivel ez a nap az aratás kezdetének ideje, ezért magyarul a Sarlós Boldogasszony nevet viseli.
...... ........... ..........


- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből
Az Úr, Izrael királya közötted él.
Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből, Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A balsorsot elfordítottam tőled, hogy ne viseld többé a gyalázatot.
Ez az Isten igéje. Szof 3,14-18

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
Testvéreim!
Szeressetek tettetés nélkül. Irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok! Legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.
Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok őket. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázok, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
Ez az Isten igéje. Róm 12,9-16b

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Erzsébet így szólt: Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki." Mária megszólalt:
,,Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre." Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Ezek az evangélium igéi. Lk 1,39-56

Egyetemes könyörgés
Pap: Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak!
3. Add, hogy Szűz Mária példáját követve, mi is készen álljunk felebarátaink megsegítésére!
4. Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk Anyját!
5. Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át!
Pap: Jóságos mennyei Atyánk! Engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

*
- Wikipedia oldalon Link

- Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
...... ..........


Magyarországon régi szokás szerint július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kezdődnek az aratási munkák, és a katolikus magyarság minden munkáját a Szűzanya oltalma alatt végezte, ezért Sarlós Boldogasszonynak nevezték el az ünnepet.
Mária Gábriel főangyaltól tudta meg, az angyali üdvözletkor, hogy idős rokona, Erzsébet áldott állapotban van. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban Erzsébet segítségére lehessen, aki Keresztelő Szent Jánost hordta a szíve alatt.
E mai ünnep tartalma az a három hónap, amit Mária Erzsébet és Zakariás házában töltött, egészen Keresztelő Szent János születéséig. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, illetve a két magzat, Jézus és Keresztelő János találkozását és János megszentelődését ünnepeljük. Mária és Erzsébet találkozásakor Erzsébet betelt Szentlélekkel, méhében megmozdult (,,repesett") a magzat.
Mária pedig elénekelte csodálatos hálaénekét, a Magnificatot.
,,Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát.
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, és Szent az ő Neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik.
Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevélykedőket.
Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt.
Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat.
Felkarolta szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre." (Lk 1,46-55)
- Sarlós Boldogasszony, a csíksomlyói kegytemplom búcsúünnepe. 2018 évben
Videó Link

Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. A ferencesek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 13. század folyamán július 2-án, a Keresztelő Szent János születésének nyolcadát követő napon. Az egész Egyházra VI. Urbán pápa terjesztette ki, majd IX. Bonifác 1389-ben vigíliával és nyolcaddal egészítette ki. IX. Pius az ünnepet május 31-re helyezte, a világegyház ma is ezen a napon üli meg.
,,A látogatás misztériuma az öröm titka. [...] De mi ennek az örömnek az a rejtelmes, rejtett forrása? Jézus. Mária már megfoganta Őt a Szentlélek által, s Jézus már most megkezdte küzdelmét a félelem, az aggodalom, a szomorúság - a bűn ellen, az embert leginkább megalázó rabszolgaság ellen.
Szép szeretet anyja, imádkozz érettünk! Taníts meg minket arra, hogy úgy szeressük Istent és testvéreinket, ahogyan te szeretted őket. Add, hogy a másik iránti szeretetünk még türelmesebb, jóakaratúbb és tiszteletteljesebb legyen... Örömünk forrása, imádkozz érettünk! Ámen."
Ismeretlen spanyol mester: Mária és Erzsébet találkozása (1480-1500)
Magyarországon a 15. századtól vált Sarlós Boldogasszony tiszteltté, majd a barokk időkben teljesedett ki.
Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma. Hazánk északi vidékein az ünnepen fölvirágoztak egy széket, és a ház elé állították, hogy ha arra járna a ,,nehézkes Mária", legyen hol megpihennie.
Az ünnep jellegzetes magyar neve - Sarlós Boldogasszony - nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel - Szűz Mária látogatása Erzsébetnél - hanem az aratás kezdetére utal. Sarlós Boldogasszony napján az aratók misét hallgattak, mialatt szerszámaikat a templom falához támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblában egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, és másnap fogtak hozzá igazán a nagy munkához.
Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt, amelyre még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készült. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek.
Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a Boldogságos Szűz Mária, hogy szent Fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.[/]

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
Magyar Kurír

- Sarlós Boldogasszony ünnepe, tisztelete 1839-ben vált az Egyházban egyetemessé.
...... .......- Mai nap kezdődik az aratás. Nem szabad aratni és kenyeret sütni SARLÓS BOLDOGASSZONY NAPJÁN , mert a kepékbe belecsap a villám.
...... ......- Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
,,A látogatás misztériuma az öröm titka. [...] De mi ennek az örömnek az a rejtelmes, rejtett forrása? Jézus. Mária már megfoganta Őt a Szentlélek által, s Jézus már most megkezdte küzdelmét a félelem, az aggodalom, a szomorúság - a bűn ellen, az embert leginkább megalázó rabszolgaság ellen. Szép szeretet anyja, imádkozz érettünk! Taníts meg minket arra, hogy úgy szeressük Istent és testvéreinket, ahogyan te szeretted őket. Add, hogy a másik iránti szeretetünk még türelmesebb, jóakaratúbb és tiszteletteljesebb legyen... Örömünk forrása, imádkozz érettünk! Ámen"
(Szent II. János Pál pápa)
- Magyar kurír oldalon 2019 évben Link
...... ..........

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: beteljesedésében, alkalmazkodjatok, vendégszeretetet, tiszteletadásban, megszentelődését, boldogasszonynak, irgalmasságáról, szolgálóleányát, felmagasztalta, magyarországon, közbenjárására, meghallgatásra, találkozásakor, gondolataikban, ragaszkodjatok, magasztaljunk, szerszámaikat, alázatosságát, boldogasszony, látogatásakor, gyakoroljátok, szentlélekkel, megsegítésére, felebarátaink, egyetértésben, testvéreinket, széjjelszórta, fölvirágoztak, elfordítottam, nyomorúságban, munkatechnika, jeruzsálemhez, kevélykedőket, állhatatosak, elnevezéssel, üldözőiteket, ugyancsak gyermeket, ünnep liturgikus, aratás kezdetének, erős Szabadító, balsorsot elfordítottam, testvéri szeretetben, tiszteletadásban előzzétek, reményben legyetek, nyomorúságban béketűrők, imádságban állhatatosak, sírókkal sírjatok, egyszerű emberekhez, napokban Mária, hegyek közé, asszonyok között, gőgös szívűeket, Szűz Mária, Sarlós Boldogasszony, Keresztelő Jánost, Visitatio Beatae Mariae Virginis, OLVASMÁNY Szofoniás, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Belépett Zakariás, Amikor Erzsébet, Urunk Anyját, Sarlós Boldogasszonynak, Mária Gábriel, Keresztelő Szent Jánost, Mária Erzsébet, Keresztelő Szent János, Keresztelő János, Egyházra VI, Boldogságos Szűz Mária, Jézus Krisztus, Bálint Sándor, Magyar Kurír, SARLÓS BOLDOGASSZONY NAPJÁN, Szent II, János Pál,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
1. évközi hét szombat 01.16  Évközi 2. vasárnap Csíksomlyó ...  Szép napot kívánok !.......  Téli naplemente  Havas rózsa  Felolvasók megszentelése - fel...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Ökumenikus imahét: 01.17  Színes madárkák  Ölelés  A cica mindenit ! .........  Zokogás a sötétben  Gyümólcs kosár  Vízcseppes rózsák  Png maci  Angyali szeretet  Nem vagy senki második esélye  Gyógyító hétköznapi szépség a ...  Tengerparton  Aranyosi Ervin: Ébredezni kell...  Humbold megye - Nevada  Humbold megye - Nevada  Gyógyító hétköznapi szépség a ...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Őrangyal  Téli este  Békét kötsz magadban  Ne mondj le még a vágyaidról.....  Zokogás a sötétben  Ma csak sajnos pirítós  Az én fantáziám  Zokogás a sötétben  Téli kép  Aranyosi Ervin: Ébredezni kell...  Havas rózsa  Híd a folyót.......  A boldogtalan emberek, sosem s...  Szentmise a budapesti Médiamis...  Két cinke.......  Ökumenikus imahét: 01.17  Angyali szeretet  Színes madárkák  Only You.......  Naplemente  Téli este  1241 fővel emelkedett a beazon...  Bölcs gondolat......  Zokogás a sötétben  Zokogás a sötétben  Szép estét  Aranyosi Ervin: Ébredezni kell...  Boldogság  Alvó baby  Jó éjszakát!  Szerelmi történet.......  1241 fővel emelkedett a beazon...  Téli csokor  Örökre szóló szerelem......  Mai harmónia kártyám  Kellemes délutáni pihenést! .....  A természet csodái..........  Zuhanyzás  Zuhanyzás  Zöldike madár  Hóemberek  Szerelmi történet.......  Színes madárkák  Cantilena  1. évközi hét szombat 01.16  Nő téli öltözékben  1438 fővel emelkedett a beazon...  Hó kívánság......  Kellemes délutáni pihenést! .....  1. évközi hét szombat 01.16  Nő téli öltözékben  Havas virág  Téli kép  Természetes védekezés gombák é...  Kezek  Jó reggelt kedves látogatóimna...  1. évközi hét csütörtök 01.14  Téli kép  Korhatár nélkül  Természetes védekezés gombák é...  Bölcs gondolat......  Zokogás a sötétben  Jégvirág  Felolvasók megszentelése - fel...  A hópehely országán át  Alvó baby  Kellemes délutáni pihenést! .....  Bölcs gondolat......  Patiszon-csillagtök  Átkozott légy , Főnécía !  Udvarlás madármódra gif  Téli naplemente  Kellemes délutánt kívánok  Téli este  Jó éjszakát!  Aggódás 
Bejegyzés Címkék
ugyancsak gyermeket, ünnep liturgikus, aratás kezdetének, erős Szabadító, balsorsot elfordítottam, testvéri szeretetben, tiszteletadásban előzzétek, reményben legyetek, nyomorúságban béketűrők, imádságban állhatatosak, sírókkal sírjatok, egyszerű emberekhez, napokban Mária, hegyek közé, asszonyok között, gőgös szívűeket, éhezőket elhalmozta, gazdagokat elküldte, evangélium igéi, örök élet, mennyei hazába, napokban kezdődnek, aratási munkák, katolikus magyarság, angyali üdvözletkor, nehéz napokban, szíve alatt, gondolataikban kevélykedőket, csíksomlyói kegytemplom, ferencesek kezdték, egész Egyházra, ünnepet május, látogatás misztériuma, öröm titka, szomorúság &#8211, embert leginkább, másik iránti, barokk időkben, várandós édesanyák, ünnepen fölvirágoztak, ünnep jellegzetes, eredeti egyházi, aratás kezdetére, aratók misét, templom falához, nagy munkához, parasztember életében, legnagyobb események, gépesített munkatechnika, mindennapi kenyér, kepékbe belecsap, beteljesedésében, alkalmazkodjatok, vendégszeretetet, tiszteletadásban, megszentelődését, boldogasszonynak, irgalmasságáról, szolgálóleányát, felmagasztalta, magyarországon, közbenjárására, meghallgatásra, találkozásakor, gondolataikban, ragaszkodjatok, magasztaljunk, szerszámaikat, alázatosságát, boldogasszony, látogatásakor, gyakoroljátok, szentlélekkel, megsegítésére, felebarátaink, egyetértésben, testvéreinket, széjjelszórta, fölvirágoztak, elfordítottam, nyomorúságban, munkatechnika, jeruzsálemhez, , ,
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 13 db bejegyzés
e hónap: 269 db bejegyzés
e év: 269 db bejegyzés
Összes: 46990 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3700
  • e Hét: 10061
  • e Hónap: 112746
  • e Év: 112746
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.