Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)
  2019-07-01 10:02:24, hétfő
 
   
  Kiemelt vallási ünnep Sarlós boldog asszony Ünnepe: július 2.
Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta rokonát, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. Az ünnep liturgikus neve ezért: ,,Szűz Mária látogatása Erzsébetnél" vagy latinul: Visitatio Beatae Mariae Virginis. A 13. századtól július 2-án tartották, egészen a II. vatikáni zsinatig, amikor is május 31-re helyezték át. Azonban néhány országban - így Magyarországon is - napjainkban is július 2-án ünneplik. S mivel ez a nap az aratás kezdetének ideje, ezért magyarul a Sarlós Boldogasszony nevet viseli.
...... ........... ..........


- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből
Az Úr, Izrael királya közötted él.
Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből, Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A balsorsot elfordítottam tőled, hogy ne viseld többé a gyalázatot.
Ez az Isten igéje. Szof 3,14-18

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
Testvéreim!
Szeressetek tettetés nélkül. Irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok! Legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.
Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok őket. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázok, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
Ez az Isten igéje. Róm 12,9-16b

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Erzsébet így szólt: Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki." Mária megszólalt:
,,Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre." Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Ezek az evangélium igéi. Lk 1,39-56

Egyetemes könyörgés
Pap: Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak!
3. Add, hogy Szűz Mária példáját követve, mi is készen álljunk felebarátaink megsegítésére!
4. Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk Anyját!
5. Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át!
Pap: Jóságos mennyei Atyánk! Engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

*
- Wikipedia oldalon Link

- Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
...... ..........


Magyarországon régi szokás szerint július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kezdődnek az aratási munkák, és a katolikus magyarság minden munkáját a Szűzanya oltalma alatt végezte, ezért Sarlós Boldogasszonynak nevezték el az ünnepet.
Mária Gábriel főangyaltól tudta meg, az angyali üdvözletkor, hogy idős rokona, Erzsébet áldott állapotban van. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban Erzsébet segítségére lehessen, aki Keresztelő Szent Jánost hordta a szíve alatt.
E mai ünnep tartalma az a három hónap, amit Mária Erzsébet és Zakariás házában töltött, egészen Keresztelő Szent János születéséig. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, illetve a két magzat, Jézus és Keresztelő János találkozását és János megszentelődését ünnepeljük. Mária és Erzsébet találkozásakor Erzsébet betelt Szentlélekkel, méhében megmozdult (,,repesett") a magzat.
Mária pedig elénekelte csodálatos hálaénekét, a Magnificatot.
,,Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát.
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, és Szent az ő Neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik.
Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevélykedőket.
Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt.
Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat.
Felkarolta szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre." (Lk 1,46-55)
- Sarlós Boldogasszony, a csíksomlyói kegytemplom búcsúünnepe. 2018 évben
Videó Link

Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. A ferencesek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 13. század folyamán július 2-án, a Keresztelő Szent János születésének nyolcadát követő napon. Az egész Egyházra VI. Urbán pápa terjesztette ki, majd IX. Bonifác 1389-ben vigíliával és nyolcaddal egészítette ki. IX. Pius az ünnepet május 31-re helyezte, a világegyház ma is ezen a napon üli meg.
,,A látogatás misztériuma az öröm titka. [...] De mi ennek az örömnek az a rejtelmes, rejtett forrása? Jézus. Mária már megfoganta Őt a Szentlélek által, s Jézus már most megkezdte küzdelmét a félelem, az aggodalom, a szomorúság - a bűn ellen, az embert leginkább megalázó rabszolgaság ellen.
Szép szeretet anyja, imádkozz érettünk! Taníts meg minket arra, hogy úgy szeressük Istent és testvéreinket, ahogyan te szeretted őket. Add, hogy a másik iránti szeretetünk még türelmesebb, jóakaratúbb és tiszteletteljesebb legyen... Örömünk forrása, imádkozz érettünk! Ámen."
Ismeretlen spanyol mester: Mária és Erzsébet találkozása (1480-1500)
Magyarországon a 15. századtól vált Sarlós Boldogasszony tiszteltté, majd a barokk időkben teljesedett ki.
Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma. Hazánk északi vidékein az ünnepen fölvirágoztak egy széket, és a ház elé állították, hogy ha arra járna a ,,nehézkes Mária", legyen hol megpihennie.
Az ünnep jellegzetes magyar neve - Sarlós Boldogasszony - nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel - Szűz Mária látogatása Erzsébetnél - hanem az aratás kezdetére utal. Sarlós Boldogasszony napján az aratók misét hallgattak, mialatt szerszámaikat a templom falához támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblában egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, és másnap fogtak hozzá igazán a nagy munkához.
Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt, amelyre még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készült. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek.
Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a Boldogságos Szűz Mária, hogy szent Fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.[/]

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
Magyar Kurír

- Sarlós Boldogasszony ünnepe, tisztelete 1839-ben vált az Egyházban egyetemessé.
...... .......- Mai nap kezdődik az aratás. Nem szabad aratni és kenyeret sütni SARLÓS BOLDOGASSZONY NAPJÁN , mert a kepékbe belecsap a villám.
...... ......- Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
,,A látogatás misztériuma az öröm titka. [...] De mi ennek az örömnek az a rejtelmes, rejtett forrása? Jézus. Mária már megfoganta Őt a Szentlélek által, s Jézus már most megkezdte küzdelmét a félelem, az aggodalom, a szomorúság - a bűn ellen, az embert leginkább megalázó rabszolgaság ellen. Szép szeretet anyja, imádkozz érettünk! Taníts meg minket arra, hogy úgy szeressük Istent és testvéreinket, ahogyan te szeretted őket. Add, hogy a másik iránti szeretetünk még türelmesebb, jóakaratúbb és tiszteletteljesebb legyen... Örömünk forrása, imádkozz érettünk! Ámen"
(Szent II. János Pál pápa)
- Magyar kurír oldalon 2019 évben Link
...... ..........

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: beteljesedésében, alkalmazkodjatok, vendégszeretetet, tiszteletadásban, megszentelődését, boldogasszonynak, irgalmasságáról, szolgálóleányát, felmagasztalta, magyarországon, közbenjárására, meghallgatásra, találkozásakor, gondolataikban, ragaszkodjatok, magasztaljunk, szerszámaikat, alázatosságát, boldogasszony, látogatásakor, gyakoroljátok, szentlélekkel, megsegítésére, felebarátaink, egyetértésben, testvéreinket, széjjelszórta, fölvirágoztak, elfordítottam, nyomorúságban, munkatechnika, jeruzsálemhez, kevélykedőket, állhatatosak, elnevezéssel, üldözőiteket, ugyancsak gyermeket, ünnep liturgikus, aratás kezdetének, erős Szabadító, balsorsot elfordítottam, testvéri szeretetben, tiszteletadásban előzzétek, reményben legyetek, nyomorúságban béketűrők, imádságban állhatatosak, sírókkal sírjatok, egyszerű emberekhez, napokban Mária, hegyek közé, asszonyok között, gőgös szívűeket, Szűz Mária, Sarlós Boldogasszony, Keresztelő Jánost, Visitatio Beatae Mariae Virginis, OLVASMÁNY Szofoniás, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Belépett Zakariás, Amikor Erzsébet, Urunk Anyját, Sarlós Boldogasszonynak, Mária Gábriel, Keresztelő Szent Jánost, Mária Erzsébet, Keresztelő Szent János, Keresztelő János, Egyházra VI, Boldogságos Szűz Mária, Jézus Krisztus, Bálint Sándor, Magyar Kurír, SARLÓS BOLDOGASSZONY NAPJÁN, Szent II, János Pál,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Reményik Sándor: A karácsonyfa...  Szőke nő egy madárral a téli k...  Legyen MINDENKINEK meghitt, g...  Facebookon kaptam  ...a szelídek  ...akik éheznek és szomjaznak ...  ...Ügyelj rá, hogy szánj némi ...  Hajvágási Naptár...  Ajándék  Szép estét  Legyen MINDENKINEK meghitt, g...  Szép őszi napot  Angyalok  Megigazulás  Facebookon kaptam  Mikulás virágról, amit tudni k...  Png nő  Több jótékony hatása mellett a...  Tiszta  Png virág  Nők téli öltözékben  Kellemes délutánt kívánok  Mikulás, kedves Mikulás!  Télapó zsák  Angyalok  Téli kép  Egy édesanya képe  Őri István: Szeretnék a boldog...  Facebookon kaptam Ani barátnőm...  Jön...jön...jön...  Akit szeretnek, az van  Facebookon kaptam  Az első tánc ma a hit lángja. ...  Hegyi tó  Hull a hó - a nőre  Mikulás virág  Bornemisza Endre - Mikulás  Téli kép  Facebookon kaptam  Ekcémára - természetes gyógy...  Facebookon kaptam  A mikulás hozzon-  Mosolygós - derűs reggelt kívá...  Reményik Sándor: A karácsonyfa...  Gárdonyi Géza:
 Mikor it...  Facebookon kaptam  Emberi vágyak .  Jó éjszakát  Png virág  4. Őszödi beszéd az EU-s megsz...  Akit szeretnek, az van  Minden kis gyermeknek!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét  Meg kell értetni a magyarokkal...  Facebookon kaptam  Emberi vágyak .  Már készülődik!!! Szívünk rég ...  Télapó  Png nő  Pro Urbe fal  Télapó  Kiváló csütörtököt  Facebookon kaptam  Adventi fények  Téli kép  Png virág  Télapó zsák  Jön...jön...jön...  Lelkem eleped utánad...  Úton van a Mikulás  NP Photo = hobbi fotózás  Kellemes délutánt kívánok  Png virág  Pete László Miklós: Mikulás  Facebookon kaptam  Fiatalító táplálékok  Amit a kanadai vadlibáktól tan...  Jön...jön...jön...  Ismeri fájdalmunkat  Tiszta  Png kutya  Facebookon kaptam  Téli kép  József Attila: Tél Valami nag...  Fogjunk kezet ismét  Télapó  Havas téli képek  Érelmeszesedés ellen  Pink rózsa  Romantikus szép estét  Megváltás  Ekcémára - természetes gyógy...  Télapó zsák  Adventi fények  Jó reggelt kávéval  Png virág  Facebookon kaptam  Png virág 
Bejegyzés Címkék
ugyancsak gyermeket, ünnep liturgikus, aratás kezdetének, erős Szabadító, balsorsot elfordítottam, testvéri szeretetben, tiszteletadásban előzzétek, reményben legyetek, nyomorúságban béketűrők, imádságban állhatatosak, sírókkal sírjatok, egyszerű emberekhez, napokban Mária, hegyek közé, asszonyok között, gőgös szívűeket, éhezőket elhalmozta, gazdagokat elküldte, evangélium igéi, örök élet, mennyei hazába, napokban kezdődnek, aratási munkák, katolikus magyarság, angyali üdvözletkor, nehéz napokban, szíve alatt, gondolataikban kevélykedőket, csíksomlyói kegytemplom, ferencesek kezdték, egész Egyházra, ünnepet május, látogatás misztériuma, öröm titka, szomorúság &#8211, embert leginkább, másik iránti, barokk időkben, várandós édesanyák, ünnepen fölvirágoztak, ünnep jellegzetes, eredeti egyházi, aratás kezdetére, aratók misét, templom falához, nagy munkához, parasztember életében, legnagyobb események, gépesített munkatechnika, mindennapi kenyér, kepékbe belecsap, beteljesedésében, alkalmazkodjatok, vendégszeretetet, tiszteletadásban, megszentelődését, boldogasszonynak, irgalmasságáról, szolgálóleányát, felmagasztalta, magyarországon, közbenjárására, meghallgatásra, találkozásakor, gondolataikban, ragaszkodjatok, magasztaljunk, szerszámaikat, alázatosságát, boldogasszony, látogatásakor, gyakoroljátok, szentlélekkel, megsegítésére, felebarátaink, egyetértésben, testvéreinket, széjjelszórta, fölvirágoztak, elfordítottam, nyomorúságban, munkatechnika, jeruzsálemhez, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 4277 db bejegyzés
Összes: 40980 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1482
  • e Hét: 17258
  • e Hónap: 17258
  • e Év: 991877
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.