Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nekem szóló gondolatok /a mai napra/ - Szentlélekről
  2019-07-08 19:44:39, hétfő
 
   
  Mint nagyítóüveg a tárgyakat, a Szentlélek nagynak láttatja velünk a jót és rosszat. A Szentlélekkel az ember mindent nagyban lát: látjuk Istenért végzett legkisebb cselekedeteink nagyságát, és látjuk a legkisebb hibák nagyságát.

Akiben a Szentlélek lakik, nem mondhat gonoszat, mert a Szentlélek minden gyümölcse jó.

Fontos megtudnunk, hogy ki is vezet bennünket. Ha nem a Szentlélek, akkor jótetteinknek nincs igazán se eredménye, se íze, zamata. Ha a Szentlélek, akkor meleg boldogság jár a jótettel; szinte meghalunk a gyönyörűségtől.

A Szentlélek megtelepszik az igazak lelkében, mint galamb a fészkében. A tiszta lélekben költi a jó vágyakat, ahogy a madár költi fiókáit.

A halat nem bántja, hogy túl sok a víz, a jó keresztényt sem bántja soha, hogy túl sokat időzik a jó Istennel. Akadnak, akik számára unalmas a vallás; ez csak azért van, mert nincs bennük a Szentlélek.

A Szentlélek úgy pihen a tiszta lélekben, mint valami rózsaágyon. Távozóban olyan jó illatot hagy hátra a lélekben, mint a virágpompában álló szőlő.

A Szentlélek által vezetett ember számára úgy tűnik, a világ nem is létezik. A világ számára pedig úgy tűnik, hogy Isten nem létezik.

Gyermekeim, milyen szép az, hogy az Atya Teremtőnk, a Fiú Megváltónk, a Szentlélek pedig a Nevelőnk!

A keresztény, akit a Szentlélek vezet, tud különbséget tenni. Nem nehéz otthagynia a világ javait, és keresnie a mennyei javakat.

Miért szakadtak el a szentek úgy a földtől? Mert engedték magukat a Szentlélek által vezetni. Akiket a Szentlélek vezet, azoknak helyes fogalmaik vannak. Látjátok, hogy ezért tud többet sok tudatlan a tudósoknál!

Akiben a Szentlélek lakik, az Isten jelenlétében van és sosem unatkozik, mert szívéből szeretet árad.

A Szentlélek olyan, mint az az ember, akinek pompás kocsija és lova van, és ajánlkozik, hogy Párizsba visz minket. Csak azt kell mondanunk: Igen! - és beszállhatunk. Igent mondani már csak könnyű dolog! A Szentlélek az égbe akar vinni minket. Csak mondjunk igent és engedjük, hogy vezessen!

Akikben a Szentlélek lakik, annyira ismerik szegény, nyomorult voltukat, hogy szinte nem is tudnak elbizakodni. Rendesen azok a kevélyek, akikben a Szentlélek nem vett lakást.

A Szentlélek olyan, mint a kertész: munkálja a lelkünket. A Szentlélek nekünk dolgozik.

A Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az utca köve... Végy egy követ az egyik kezedbe, másikba meg vízzel telt szivacsot: szorítsd meg mindkettőt. A kőből semmi sem jön, a szivacs meg bőven ontja a vizet. A szivacs a lélek, amelyet betölt a harmadik isteni személy, a kő meg a hideg és kemény szív, ahol nem lakik a Szentlélek.

Minden reggel ezt kellene mondanunk: Istenem, küldd el nekem Lelkedet, hogy megismertesse velem: ki vagyok én, és ki vagy te!

A Szentlélek erő. A Szentlélek tartotta fönn Oszlopos Szent Simont az oszlopon. Ő adott kitartást a vértanúknak, nélküle elhullottak volna, mint a falevelek. Amikor meggyújtották alattuk a máglyát, a Szentlélek vette el a tűz melegét az istenszeretet forróságával

Azok, akik gyakran mennek szentmisére, jobban boldogulnak, mint azok, akik kishitűen azt gondolják, hogy erre soha nincs idejük. Ha egész bizalmunkat Istenbe helyeznénk, és nem csupán a munkánkra számítanánk, mennyivel boldogabbak lennénk!

Rajta tehát, gyermekeim, végezzetek szentáldozást! Menjetek Jézushoz szeretettel és bizalommal! Éljetek belőle, hogy élhessetek érte! Ne mondjátok, hogy sok a munka. Nem mondotta-e az isteni Üdvözítő: Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én felüdítlek titeket!? Tudnátok ellenállni ilyen gyöngéd és barátságos meghívásnak?

Ne mondjátok, hogy bűnösök vagytok, hogy sok a nyomorúságtok és ezért nem mertek Hozzá közeledni! Szeretném hallani, mondjátok-e, hogy azért nem akartok orvosságot szedni, mert nagyon betegek vagytok...

Ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók magatokhoz venni Urunk szent testét! Az igaz, hogy nem vagytok méltók, de szükségetek van rá. Ha Krisztus Urunk méltó voltunkat tekintené, sosem alapítja meg a szeretet nagy szentségét, mert senki a világon nem méltó rá, még a szentek sem, az angyalok sem, az arkangyalok sem, de még a Szent Szűz sem. Ám Ő azt tartotta szem előtt, hogy rászorulunk, és valóban, mindnyájan rászorulunk.

Isten szeretettel nézi a tiszta lelket, megad neki mindent, amit kér. Hogyan is állna ellen annak, aki mindent érte, vele s benne akar? Ezért megmutatkozik neki, ha keresi őt; eljön hozzá, ha hívja, és egyesül vele. A tiszta lélek szinte fogva tartja Isten akaratát, mindenható az Úr Jézus jóságos Szíve által.

Isten Teste és Vére a lélek tápláléka. Ó, szépséges táplálék! A lélek csak Istennel tud táplálkozni! Neki semmi sem elég, csak az Isten! Csak Isten tudja betölteni! Csak Isten képes csillapítani az éhségét. Neki föltétlenül Isten kell!

Amikor az ember megáldozott, valami szokatlant érez, valami jóleső fut át egész testén, minden ízén. Mi ez a jó érzés? Krisztus Urunk közli magát testünk minden porcikájával s mintegy megborzongatja valamennyit... Azt kell mondanunk, amit Szent János apostol: Az Úr az (Jn 21,7). Sajnálni valók azok, akik ebből semmit sem éreznek.

Íme, mily nagy a pap hatalma! A pap szava Istenné változtat egy darabka kenyeret. Ez több, mint világot teremteni.

Ha egy üveg finom bort vesztek és jól eldugaszoljátok, megtarthatjátok romlatlanul, amíg csak akarjátok. Ugyanígy, ha szentáldozás után összeszedettségben őrzitek Krisztus Urunkat, sokáig érzitek majd azt az emésztő tüzet, amely hajlandóságot éget szívetekben a jóra, és ellenkezést a rosszra.

Amikor Isten táplálékot akart adni lelkünknek, hogy elbírja az élet zarándokútját, végigjártatta tekintetét a világon, de semmit sem talált, ami a lélekhez méltó lett volna. Erre önmagára tekintett, és elhatározta, hogy saját magát adja nekünk...

Volt egy ember, ki sosem ment el a templom előtt anélkül, hogy be ne tért volna. Reggel, amikor munkába ment, este, amikor munkából jött, ajtónál hagyott csákányt, lapátot, és sokáig imába merülve maradt az Oltáriszentség előtt. Ennek én nagyon örültem... Egyszer megkérdeztem tőle, hogy mit mond Krisztus Urunknak a hosszú látogatás alatt? Tudjátok, mit felelt? Ah, plébános úr, nem mondok én neki semmit. Csak nézem Őt, s Ő néz engem!

Aki áldozik, az úgy belevész a jó Istenbe, mint a vízcsöpp az óceánba: nem tudjuk többé kiválasztani. De ha jól meggondoljuk, érdemes beleveszni mindörökre a szeretetnek ebbe a mélységébe.

Az oltárszekrény a keresztények éléskamrája... Mily szép ez, gyermekeim! Amikor a pap föltartja az ostyát és ti áldozni jöttök, azt mondhatjátok magatokban: Íme, az én ennivalóm!... - Gyermekeim, túl nagy a mi jólétünk!... Milyen kár, hogy csak az égben tudjuk majd megérteni!

Minden jó cselekedet együttvéve sem ér föl a szentmise áldozattal; mert a jó cselekedet az ember műve, a mise pedig Isten műve.

Gyermekeim, ha az emberek megértenék a szentáldozás értékét, kerülnék a legkisebb vétket is, csakhogy minél gyakrabban részesüljenek ebben a vigasztalásban! Mindig tisztán őriznék lelküket Isten szeme előtt.

Rá sem mertünk volna gondolni, hogy Istentől saját Fiát kérjük! Ami az embernek kigondolhatatlan és kimondhatatlan, és ami után még kívánkozni sem mert volna, azt Isten szeretetében kigondolta, kimondta és megcselekedte.
*
Amikor befogadjátok Krisztus Urunk testét, mondjátok: Ó, én jó Atyám, aki a mennyekben vagy, fölajánlom most neked a te kedves Fiadat úgy, amint levették a keresztről és a Szent Szűz karjába tették, úgy, amint Ő fölajánlotta magát értünk való áldozatul. Fölajánlom szentséges Testét, és szent Anyja ajkával kérem tőled bűneim bocsánatát, hogy jó szentáldozást végezhessek, hogy elnyerjem ezt és ezt a kegyelmet... a hitet, szeretetet, alázatosságot...

A vértanúság az ember áldozata, amelyet élete árán készít az Istennek, a mise a jó Isten áldozata, amelyet saját testéből és véréből készít az embernek.

A föld túl kicsiny ahhoz, hogy lelkünket jól tartsa. Az egyedül Istent éhezi, azt egyedül Isten képes kielégíteni. És lám, a jó Isten nem félt, hogy túl sokat tesz, ha a földre jön és testet vesz magára, hogy ez a test tápláléka legyen lelkünknek. Az én testem - mondja Krisztus Urunk - valóban étel ... A kenyér, amelyet én adok, az én testem, a világ életéért. (Jn 6,55. 51)

Amikor az angyalok föllázadtak Isten ellen, akkor a jó Isten látva, hogy nem tudják többé élvezni a boldogságot, amelyért teremtette őket, megalkotta az embert és ezt a látható világot rendelte testének táplálására. De hát a lelkét is táplálni kell! Mivel teremtett dolog nem táplálhatja a lelket, mert szellem, Isten önmagát adta eledelül.

Amikor Isten az oltárra tekint, ezt mondja: Ez itt az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik. (Mt 3,17) Semmit sem tud megtagadni, ha ennek az áldozatnak érdemeire hivatkozunk.

Ó, ha angyalszemünk volna, és látnánk Krisztus Urunkat, amint jelen van az oltáron és néz minket, mennyire tudnánk szeretni Őt! Nem akarnánk többé elszakadni tőle, mindig ott maradnánk lábainál.

Milyen gyönyörű szép is az, hogy Krisztus Urunk az átváltozás után éppen úgy jelen van itt, mint az égben! Ha az ember jól megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől. Isten kímél minket, mert gyöngék vagyunk.

*
Amikor az Oltáriszentség előtt vagyunk, ne tekingessünk körbe, hanem csukjuk be szemünket, és nyissuk ki szívünket. Akkor a jó Isten is ki fogja nyitni az övét. Mi nála leszünk, Ő hozzánk jön, mi kérünk, Ő ad. Olyan lesz ez, mint amikor két lehelet eggyé olvad. Milyen boldogság elfeledkezni magunkról, hogy Istent keressük!

Az isteni Eucharisztia nélkül nem volna vigasztalás a földön, az élet nem volna többé elviselhető. Amikor a szentáldozáshoz járulunk, örömünket és boldogságunkat fogadjuk magunkba.

Mivel a jó Isten szeretetének szentségében önmagát akarta nekünk adni, azért már előre hatalmas, olthatatlan vágyat oltott szívünkbe, amelynek csak Ő tud eleget tenni... - Mi e nagy szentség mellett olyanok vagyunk, mint aki nagy kincs mellett szegény marad, pedig csak a kezét kellene kinyújtania!
 
 
0 komment , kategória:  Szentségimádás  
Címkék: kigondolhatatlan, szentáldozáshoz, eldugaszoljátok, megtarthatjátok, kimondhatatlan, gyönyörűségtől, vigasztalásban, oltáriszentség, boldogságunkat, cselekedeteink, megborzongatja, meggyújtották, alázatosságot, beszállhatunk, megmutatkozik, istenszeretet, nyomorúságtok, jótetteinknek, szentáldozást, angyalszemünk, oltárszekrény, részesüljenek, megismertesse, végigjártatta, zarándokútját, megcselekedte, szentlélekkel, hajlandóságot, virágpompában, meggondoljuk, megtelepszik, szeretetének, befogadjátok, szentségében, szentáldozás, kiválasztani, ember mindent, legkisebb hibák, igazak lelkében, tiszta lélekben, madár költi, virágpompában álló, világ számára, világ javait, mennyei javakat, égbe akar, utca köve…, egyik kezedbe, kőből semmi, harmadik isteni, istenszeretet forróságával, munkánkra számítanánk, Atya Teremtőnk, Oszlopos Szent Simont, Menjetek Jézushoz, Krisztus Urunk, Szent Szűz, Isten Teste, Csak Isten, Szent János, Krisztus Urunkat, Amikor Isten, Krisztus Urunknak,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Jó reggelt kedves látogatóimn...  Benedek Elek – Dal a sze...  Szakály Sanyiékkal a Balatonon  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Elhízás  Facebookon kaptam  Kellemes új hetet!........  Te sem vetted észre . . .  Szép estét kedves látogatóimna...  Áprily Lajos - Gesztenyelomb  Minden percben  Gyönyörű a világ  246 az új fertőzött, elhunyt 4...  Mi a különbség  Facebookon kaptam  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Napfény  Pilinszky János tollábó  Mai harmónia kártyám  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Szakály Sanyiékkal a Balatonon  Turmalin kristály  Tiszteletem jeléül !  Magyar mutáns  Facebookon kaptam  Őszül már  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pilinszky János tollábó  Pillangók  Mindig is kívülállónak éreztem...  Pilinszky János tollábó  Naplemente  Ferenc pápa Magyarországon  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsák  A remény magvai  Őszül már  Üzennék...  Őszirózsák  Facebookon kaptam  Sárga piromorfit  Facebookon kaptam  Áprily Lajos - Gesztenyelomb  Őszi kép  Napindító gondolat a "haza böl...  Facebookon kaptam  Minden szép  Antoine de Saint-Exupéry idéze...  Szép estét kedves látogatóimna...  Napindító gondolat a "haza böl...  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Őszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét  Ha boldog az ember, sugárzik a...  Aranyosi Ervin: Levél-tündér  Kohut Katalin: Ima  Randevú  Png nő  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Őszi kép  Boldog születésnapot a ma ünne...  Hagyni kell  Szép estét kedves látogatóimna...  Png csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Elhunyt motorosok emlékműve  Mai harmónia kártyám  Mindig is kívülállónak éreztem...  Antoine de Saint-Exupéry idéze...  Hiánytünet nélkül, nincs telje...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Kék virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Üzennék...  Az örömöd a táncod forrása  Móra Ferenc - A cinege cipője  Azt adom, mi legnagyobb, a szí...  Facebookon kaptam  Jó éjt !  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  Sárga piromorfit  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát... 
Bejegyzés Címkék
ember mindent, legkisebb hibák, igazak lelkében, tiszta lélekben, madár költi, virágpompában álló, világ számára, világ javait, mennyei javakat, égbe akar, utca köve&#8230, egyik kezedbe, kőből semmi, harmadik isteni, istenszeretet forróságával, munkánkra számítanánk, isteni Üdvözítő, szeretet nagy, tiszta lelket, tiszta lélek, lélek tápláléka, lélek csak, ember megáldozott, darabka kenyeret, üveg finom, emésztő tüzet, élet zarándokútját, lélekhez méltó, templom előtt, hosszú látogatás, szeretetnek ebbe, keresztények éléskamrája&#8230, égben tudjuk, szentmise áldozattal, ember műve, mise pedig, emberek megértenék, szentáldozás értékét, legkisebb vétket, embernek kigondolhatatlan, mennyekben vagy, ember áldozata, egyedül Istent, test tápláléka, világ életéért, angyalok föllázadtak, látható világot, oltárra tekint, áldozatnak érdemeire, átváltozás után, isteni Eucharisztia, szentáldozáshoz járulunk, kezét kellene, kigondolhatatlan, szentáldozáshoz, eldugaszoljátok, megtarthatjátok, kimondhatatlan, gyönyörűségtől, vigasztalásban, oltáriszentség, boldogságunkat, cselekedeteink, megborzongatja, meggyújtották, alázatosságot, beszállhatunk, megmutatkozik, istenszeretet, nyomorúságtok, jótetteinknek, szentáldozást, angyalszemünk, oltárszekrény, részesüljenek, megismertesse, végigjártatta, zarándokútját, megcselekedte, szentlélekkel, hajlandóságot, virágpompában, meggondoljuk, megtelepszik, szeretetének, befogadjátok, szentségében, szentáldozás, kiválasztani, forróságával, tekingessünk, elfáradtatok, szeretetében, jelenlétében, keresztények, porcikájával, mondhatjátok, fölajánlotta, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1189
  • e Hét: 12321
  • e Hónap: 33161
  • e Év: 589390
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.