Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei
  2019-07-26 08:21:27, péntek
 
   
  Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei - a nagyszülők védőszentjei.
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek: sok próféta és igaz kívánta látni, amit ti láttok, - és nem láthatta; kívánta hallani, amit ti hallotok, - és nem hallotta."
Mt 13,16-17
...... ........... .............


Szent Annára és Szent Joachimra, a Boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án.
Az újszövetségi könyvek semmit nem mondanak Szűz Mária szüleiről, nevüket sem említik. Egy 2. századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név annyit jelent: kegyelemmel áldott, a Joachim pedig: Isten megvigasztal.
Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a 13-14. században terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők - ekkor élénkült fel az Üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is.
Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza a Bethesda-tó közelében állt. Az 5-6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, melyet július 26-án szenteltek föl. A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját, amely napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa 1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét felvették a római naptárba, július 26-ra.
Szent Joachimot 1584-től március 20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben egy napra tették Szent Annával.
Képen: Giotto: Anna és Joachim találkozása az Arany Kapunál (1305).
.........


- A legenda szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között. Gyermektelenségük fájdalmát továbbfokozta egy eset: a templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta.
Képen: Murillo: Szent Anna tanítja Máriát (17. század)
......


Joachimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta: nem marad többé a városban, hanem elbujdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az Arany Kapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Így is történt. Joachim és Anna találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek, visszatértek otthonukba, Názáretbe. Anna az ígéret szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el.
Máriát három éves korában a jeruzsálemi templomban Istennek szentelték. Joachim ezután hamarosan meghalt, Anna azonban megérte Jézus születését. A kicsi Jézus ott volt halálos ágya mellett, és békés, nyugodt halállal ajándékozta meg nagyanyját.
Képen: Imeretlen festő: Szent Anna, a Szent Szűz és a Gyermek (1520 körül)
...... ........... .....


Nyugaton a keresztes háborúk Szentföld-élményének hatására és a ferencesek nyomán lett népszerű Szent Anna ünnepe.
Hazánkban Szent Annát Szent Anna asszonyként, a szegedi hagyományban Kedd asszonyaként emlegették. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép. Anyák, családok, gyermeket várók, vajúdók kérik oltalmát.
Anna az asztalosok, bognárok, botfaragók, csipkeverők, esztergályosok, gazdaasszonyok, harisnyakötők, lovászok, molnárok, orvosok, szülésznők, takácsok, varrónők, vászonkereskedők védőszentje. Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza. A kádárok is tisztelték, nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő: belőle termett a megváltás bora. A barokk korban Szent Anna külön tisztelt patrónája volt a haldoklóknak.
Urunk, atyáink Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült Fiad édesanyja. Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Forrás
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II. Magyar Kurír

*
- Pesti Ferences oldalon Link

- Katolikus oldalon Link

- Magnificat oldalon:
Anna és Joakim csendes, észrevétlen életet éltek. Életüket gyümölcséről, a Szűzanyáról lehet felismerni. Ma is szükség van csendben szolgáló, szerető emberekre, akik Isten szeretetét élik és tanúsítják. Szent Anna talán nem is sejtette, kit bízott gondjaira Isten, amikor Mária édesanyja lett. Becsülettel tette dolgát, hitre, imádságra nevelte lányát. Sokszor mi is csak később vesszük észre, milyen nagy dolgot tett velünk az Isten. Legyünk mindig hálásak Istennek.
Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek, Szent Joakimnak és Szent Annának emléknapját tarja az Egyház. Az ő gyermekük volt a Boldogságos Szűz Mária. A II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.

- Network oldalon Link
............ ........... ........... ......*
- Útravaló - 2019. július 26.
Szent Anna talán nem is sejtette, kit bízott gondjaira Isten, amikor hosszú idő után Mária édesanyja lett. Becsülettel tette dolgát, hitre, imádságra, Isten szeretetére nevelte leányát. Sokszor mi is csak később vesszük észre, milyen nagy dolgot tett velünk az Isten. Legyünk mindig hálásak Istennek! Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek, Szent Joachimnak és Szent Annának emléknapját tartja az Egyház. Az ő gyermekük volt a Boldogságos Szűz Mária. Adjunk hálát azért, hogy vannak olyan nagyszülők, akik családjuk lelki növekedésére is figyelnek. Akik megtanítják gyermekeiket, unokáikat hitre, imádságra és Isten szeretetére. Köszönjük nagyszüleink megélt hitét, és áldozatos szeretetét!

*
- Igenaptár oldalon
Ennek az emléknapnak saját olvasmányai vannak.
OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből
Nevük él, nemzedékről nemzedékre.
Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi őseinket, nemzedékeik sorában. Ezek a jámbor férfiak azok, akiknek jótetteit nem felejtik el. Javaik gyermekeiknél fennmaradnak, szent örökségük unokáiknál sem vész el, mert ivadékaik, és kedvükért még fiaiknak fiai is az isteni szövetség részesei maradnak. Nemzetségük örökre megmarad, és dicsőségük nem merül feledésbe.
Testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre. Bölcsességükről beszélnek a népek, és dicséretüket hirdeti a gyülekezet. Ez az Isten igéje.

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
Reméltek az Istenben.
Szeretteim!
Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek közülük nem hisznek is az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életüket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, arany ékszereket aggatnak magukra vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában.
Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is: reméltek az Istenben és engedelmeskedtek a férjüknek. Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem riadtok vissza. Hasonlóképpen, ti, férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint a gyengébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint a kegyelmi életben örököstársatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya.
Mindnyájan legyetek egyetértők, együtt érzők, a testvériség szeretői, irgalmasok, szerények, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal, hanem ellenkezőleg, mondjatok áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.
Ez az Isten igéje. Sir 44,1.10-15 vagy 1Pét 3,1-9

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Sok próféta és igaz ember kívánta látni azt, amit ti láttok.
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek: sok próféta és igaz kívánta látni, amit ti láttok, - és nem láthatta; kívánta hallani, amit ti hallotok, - és nem hallotta."
Ezek az evangélium igéi. Mt 13,16-17
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: terméketlenségét, vászonkereskedők, templomszentelés, engedelmeskedtek, engedelmeskedett, fölszentelésének, visszautasította, bölcsességükről, évfordulójából, megszégyenítés, céhpatrónaként, tabernákulumot, megfontolásból, megvigasztalta, tanítványaihoz, gazdaasszonyok, esztergályosok, fogantatásától, fenyegetéstől, emléknapjukon, érdeklődésnek, jeruzsálemben, feltételezett, föltételezett, hasonlóképpen, külsőségekben, mesteremberek, oltárszekrény, szentlélekkel, nagyszüleinek, harisnyakötők, patrónájaként, szétosztották, szelídségében, továbbfokozta, alamizsnáiért, nagyszülők védőszentjei, alkalommal Jézus, újszövetségi könyvek, érdeklődésnek következményeként, hívők –, ünnep dátuma, hagyomány ugyanis, bizánci rítusban, július 26-i, római naptárba, napra tették, legenda szerint, vagyonukat három, részt maguknak, másik részt, papoknak adták, Szent Joakim, Szent Anna, Boldogságos Szűz Mária, Szent Annára, Szent Joachimra, Szűz Mária, Szent Joachim, Mária Jeruzsálemben, Szent Joachimot, Szent Annával, Arany Kapunál, Szent Szűz, Hazánkban Szent Annát Szent Anna, Szent Joakimnak, Szent Annának, Urunk Jézus Krisztus, Diós István, Bálint Sándor, Magyar Kurír, Pesti Ferences, Jézus Krisztus, Szent Annát, Szent Joachimnak, OLVASMÁNY Sirák, SZENTLECKE Szent Péter, EVANGÉLIUM Szent Máté,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutáni pihenést  Png nő  Várom a gazdimat ! ........  Alma  Mit őriz még a holnap . . . ...  Facebookon kaptam  Ne hidd a fényt öröknek  Megszületett  Minden pusztitó...  Várom a gazdimat ! ........  Tulipànok  Nő téli öltözékben  Marosi Ágnes: Tél  Facebookon kaptam  Szarvasbőgés alkonyatkor  Nő téli öltözékben  Kis gitáros  Hóesés  Őzika család  Aranyosi Ervin: Rólad mesélt a...  Őzika család  Minden ékessége elveszett a t...  Kellemes délutánt kívánok  Hóvirágok  Facebookon kaptam  Híd építés......  Gondolat........  Galamb  Macska farka.......  Szép estét kedves látogatóimna...  Vers az orosz importról  Téli este  Png kislány  Nő téli öltözékben  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli kép  Kellemes kávézást  Szép mai napot.........  Téli kép  Szarvasbőgés alkonyatkor  Ne hidd a fényt öröknek  Téli kép  Png kislány  Három mókus  Macska farka.......  Szép estét mindenkinek !......  Rózsaszín rózsa  A téli hónapok alatt  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Téli este  Szarvasbőgés alkonyatkor  nem javasolták az orosz vakci...  Youtube Parkettás  Flört  459 fővel emelkedett a beazono...  Legyen szép napos téli napod!  Téli kép  Kupaktanács a faodúnál :-)  Freud híres mese-tesztje  3. évközi hét kedd 01.26  Szerencsés új hetet ! .......  Piros rózsa  Szerencsés új hetet ! .......  A könyv tündére....3......  Macska farka.......  Facebookon kaptam  Sárga rózsa  Galamb  Aranyosi Ervin: Rólad mesélt a...  Nő téli öltözékben  459 fővel emelkedett a beazono...  Mai harmónia kártyám  Téli kép  Őzika család  Facebookon kaptam  Az ellenfél  Téli keret  Híd építés......  Fekete István - Egyedül  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsa  Kellemes délutánt kívánok  Png nő  Téli kép  Ne hidd a fényt öröknek  Freud híres mese-tesztje  · tél a parkban  Szeretet, békesség.......  3. évközi hét kedd 01.26  Téli kép  Gyógynövények az egészségünk s...  Téli kép  Facebookon kaptam  Kis akrobata  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kellemes délutáni pihenést  Facebookon kaptam  Várom a gazdimat ! ........ 
Bejegyzés Címkék
nagyszülők védőszentjei, alkalommal Jézus, újszövetségi könyvek, érdeklődésnek következményeként, hívők &#8211, ünnep dátuma, hagyomány ugyanis, bizánci rítusban, július 26-i, római naptárba, napra tették, legenda szerint, vagyonukat három, részt maguknak, másik részt, papoknak adták, harmadik részt, szegények között, templomszentelés ünnepére, ajándékot azzal, megszégyenítés olyan, pásztorok közé, gyermek fogantatásától, templomba menjen, ígéret szerint, jeruzsálemi templomban, kicsi Jézus, keresztes háborúk, ferencesek nyomán, szegedi hagyományban, asztalosok azért, oltárszekrény elkészítése, mesteremberek feladatai, méhében hordozza, megváltás bora, barokk korban, szentek élete, újkorban fejlődött, emléknapnak saját, híres férfiakat, jámbor férfiak, isteni szövetség, feleségük magaviselete, ember rejtett, maga békés, szent asszonyok, gyengébb nemmel, kegyelmi életben, testvériség szeretői, rosszért rosszal, szidalomért szidalommal, áldás legyen, evangélium igéi, terméketlenségét, vászonkereskedők, templomszentelés, engedelmeskedtek, engedelmeskedett, fölszentelésének, visszautasította, bölcsességükről, évfordulójából, megszégyenítés, céhpatrónaként, tabernákulumot, megfontolásból, megvigasztalta, tanítványaihoz, gazdaasszonyok, esztergályosok, fogantatásától, fenyegetéstől, emléknapjukon, érdeklődésnek, jeruzsálemben, feltételezett, föltételezett, hasonlóképpen, külsőségekben, mesteremberek, oltárszekrény, szentlélekkel, nagyszüleinek, harisnyakötők, patrónájaként, szétosztották, szelídségében, továbbfokozta, alamizsnáiért, gyermekeiknél, nemzetségéből, újszövetségi, védőszentjei, magaviselete, házasságának, megokolással, gyermekeiket, nagyszüleink, , ,
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 344 db bejegyzés
e év: 344 db bejegyzés
Összes: 47065 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 455
  • e Hét: 6673
  • e Hónap: 140596
  • e Év: 140596
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.