Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Márta
  2019-07-29 09:48:35, hétfő
 
   
  ........


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten.
Testvéreim!
Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül.
Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút, mint a világ Üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten őbenne.
Ez az Isten igéje. 1Jn 4,7-16

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.
Abban az időben a zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.
Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked." Jézus ezt felelte neki: ,,Testvéred fel fog támadni!" Erre Márta így szólt: ,,Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon."
Jézus folytatta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?" Márta ezt válaszolta neki: ,,Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!"
Ezek az evangélium igéi.

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézust egy Márta nevű asszony látta vendégül; Mária a jobbik részt választotta.
Abban az időben Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait.
Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: ,,Uram - méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem." Az Úr azonban így válaszolt: ,,Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha."
Ezek az evangélium igéi. Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42

Imádság
Uram, Jézus Krisztus! Vezess végső célom, a mennyei Atya felé! Belátom, hogy egyedül a krisztusi út, a szeretet útja, a remény útja, a megbocsátás útja, az öröm útja, az igazi szabadság útja, az élet tiszteletének útja vezet az Atyához az örök üdvösségre! Segíts megtalálnom a helyes utat és támogass, hogy ezt az utat soha el ne hagyjam s azon meg ne álljak! Segíts kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te vezess életutamon! Vezess a szeretet útján!

*
- Július 29.SZENT MÁRTA
Márta a betániai Lázár és Mária nővére volt. Jézus szívesen látott vendégük volt. Ő volt az, aki törődött mindennel (Jn 12,2). "De csak egy a szükséges" - mondta neki Jézus. Neki mondotta e szavakat is: "Én vagyok a feltámadás és az élet." Válaszul Márta hitvallóan Jézust Messiásnak, Isten Fiának nevezte. Ő a háziasszonyok védőszentje. Kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni.
Márta hite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hit. Erősítsük meg mi is a feltámadásba vetett hitünket. Kérjük Istent, adja meg a rendíthetetlen hit kegyelmét.
Ő a háziasszonyok védőszentje. Kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni. Továbbá: a családok, özvegyek, hitoktatók, vendéglősök, pincérnők, szállodások, szobrászok védőszentjére
Példája: Munkával, vagy Krisztusra figyeléssel - igyekezzünk a 'jobbik részt választani'
'Mindenható, örök Isten, te Szent Mártát kitüntetted azzal, hogy Fiad szállást vett nála. Közbenjárására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen

- Himnusz Szent Mártához
Téged köszönt ma énekünk,
Szent Márta, áldott asszonyunk,
te méltó voltál többször is,
hogy Krisztust házadban fogadd.

A nagy Vendéget boldogan
szolgálta szíved s két kezed,
szorgoskodó gondokba vitt
az Úrért égő szeretet.

Jézust örömmel láttad el,
míg két testvéred éhesen
kaphatta tőle égi jók
s az élet szent falatjait.

A kínhalálba indulót
húgod nárdusszal kente meg,
s te legvégső szolgálatod
éber jelét adtad neki.

Urunk jó háziasszonya,
gyújtsd lángra most szívünket is,
barátságos, hű otthona
legyünk az Úrnak szüntelen.

A Háromság dicséretét,
ha majd végső hazát nyerünk,
veled daloljuk boldogan
időtlen századok során! Amen.
------------
"Boldogok, akik méltók voltak arra, hogy Krisztust saját otthonukban fogadják!'"
...... .......


Minket e lelkes, ünnepi dicséret
érdemeidhez társulva segítsen,
Márta, kit kedvel az Úr, és szívéhez
fűz szeretettel.

Gyakran betért ő hozzád, s otthonodban
töltött vendégként nyugalmas órákat,
hallgatta szódat, szolgáló sürgésed
látta örömmel.

Gyászba borultan siratod a testvért,
nagy keserűen húgod is zokog csak,
s íme, a Mester könnyezik, s szavára
éled a holt már.

Sziklaszilárdan hiszed a halottak
újrakeltését, Urad is tanítja,
kérj a szívünkbe újra-újra vágyat
égi hazánkba.

Zengjük Atyánkat, egy Fia kegyelmét,
velük a Lélek azonos hatalmát,
s hogy dicsőségük veled együtt lássuk,
esdve könyörgünk. Amen.

*
- Magyar kurír oldalon 2018 évben és 2019 évben
Márta és Mária! A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házimunka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallhassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből.
Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adnia számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább, a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos, mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit. De ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket.
- A másik megszívlelendő tanulság: sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az (és nem Mária), aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között. Ora et labora! E szavak tartalmazzák a teljes programot: nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását.
Szent II. János Pál pápa/
- Három alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és a testvérekről.
1) Az első találkozást, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács beszéli el. Jézus tanítványai kíséretében úton volt, és betértek Betániába, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őket a házába. Márta húga, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta sürgött-forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt, és így méltatlankodott: ,,Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem!" Az Úr azonban így válaszolt: ,,Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha." (vö. Lk 10,38-42)
A két nővérben az Egyház a lelki élet két alaptípusát látja: Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője.
2) A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus egyik legnagyobb csodája: Lázár feltámasztása. Szent János mondja el evangéliuma 11. fejezetében ezt az utolsó, legnagyobb jelet, amely mindenki számára kézzelfoghatóan bizonyította Jézus küldetését és Messiás voltát. A csodát leginkább Márta és Mária értette, akik hittel tekintettek az Úrra.
3) A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk a testvérekkel, közvetlenül húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja el, hogy hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek, és a vacsorára a három testvér is hivatalos volt: ,,Márta felszolgált és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával." (Jn 12,2-3)
-----
A család későbbi sorsa a legendákban maradt ránk. Eszerint az ősegyház elleni üldözésben (Kr.u. 40 körül) az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező, vitorla és kormánylapát nélküli hajón a tengerre bocsátották őket. A csoport tagja volt Mária Magdolna is. A hajó nem süllyedt el, hanem a keleti hagyomány szerint Ciprusnál, a nyugati hagyomány szerint Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek, és hirdetni kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett Aix városában, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta, Mária pedig remeteként élt még harminc esztendeig. Mária története megegyezik Mária Magdolna történetével.
Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, július 29-én. A 13. század végén a római naptárba is áttették. A liturgikus megemlékezés Máriára nem terjed ki, mivel alakja egybemosódott Mária Magdolnáéval.
Szent Mártát háziasszonyként ábrázolják, oltalmát kérték hirtelen halál, vérfolyás és pestis ellen.
Képen: Vermeer: Jézus Márta és Mária házában (17. század)
...... ..........


Mindenható, örök Isten, te Szent Mártát kitüntetted azzal, hogy Fiad szállást vett nála. Közbenjárására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Magyar Kurír

*
- Jeles napok oldalon Link

- Tiszta szívvel oldalon Link
Mindenható, örökkévaló Isten, kinek megtestesült Igéje arra méltatta Szent Mártát, hogy betért a házába, és elfogadta gondoskodását, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy testvéreinkben hűségesen szolgáljuk Fiadat, és a mennyben otthonra leljünk nálad!

- Katolikus rádió oldalon Link

- Katolikus oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: méltatlankodott, háziasszonyként, kézzelfoghatóan, személyiségeket, sziklaszilárdan, rendíthetetlen, testvéreinkben, megszívlelendő, közbenjárására, szemlélődésben, jótékonyságban, megtestesítője, összeolvadását, háziasszonyok, történelmében, elmélkedésnek, evangéliumban, kulcscsomóval, tiszteletének, egybemosódott, szentlélekkel, feltámasztott, védőszentjére, tapasztalnunk, pótolhatatlan, feltámadáskor, világosságunk, gondoskodását, feltámasztása, engesztelésül, kormánylapát, újrakeltését, evangéliumot, hangsúlyozta, szárazföldet, háziasszonya, szeretet Istentől, világba egyszülött, világ Üdvözítőjét, zsidók közül, utolsó napon, evangélium igéi, jobbik részt, időben Jézus, egyik faluba, mennyei Atya, szeretet útja, remény útja, megbocsátás útja, öröm útja, igazi szabadság, élet tiszteletének, Szent Márta, SZENTLECKE Szent János, Isten Fia, EVANGÉLIUM Szent János, Amint Márta, Erre Márta, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Jézus Krisztus, SZENT MÁRTA, Válaszul Márta, Jézust Messiásnak, Isten Fiának, Kérjük Istent, Szent Mártát, Himnusz Szent Mártához, Zengjük Atyánkat, Mária Jézus, Szent II, János Pál, Jézus Márta, Szent Lukács, Szent János, Ismét János, Jézus Betániába, Mária Magdolna, Mária Magdolnáéval, Diós István, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Tóbiás könyve 5.22  Balatomfüred  Harmónia......  Az idősekre leselkedő veszély ...  Várakozás  Biztonságos gyulladáscsökkentő...  Lúgosító élelmiszerek  Facebookon kaptam  Megérzéseink  Jézusi áldás gif  24. évközi hét kedd szentmise ...  A világ meg fogja ismerni a bé...  Biblia óra Déván 09.21  Balatomfüred  A nyugtató hatású citromfűtea  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsa  Balatonfüred minden szemszögbő...  Virágos  Jézus megfeszítése  Covid  24. évközi hét csütörtök Csík...  56-os mosonmagyaróvári arcképc...  Köszönet  Szergej Jeszenyin - Aranylik, ...  Öntöző kanna  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A veseproblémák kezelésének 5 ...  Isten ajándéka az életem  Vasárnapi szentmise Csaba test...  Jézus temetése  Jézus temetése  Vasárnapi szentmise Csaba test...  Könyvbemutató helyett  Gyógynövények 2-es típusú cuko...  Öntöző kanna  Esti ima !  Szèp estét kedves látogat...  Esti kép  Isten a szeretetet adta az emb...  Befejeződött az Eucharisztia j...  Gyógyszer és fűszer: zsálya  Jézus temetése  Uram ! Te vagy az egyetlen rem...  Szèp estét kedves látogat...  Ha az ember megszúrja az ujját...  Fehér rózsák  24. évközi hét csütörtök Csík...  Hervadozó vadvirágok tövében ...  Jézus, tudom, hogy itt vagy és...  Szép napot kívánok  A fahéj gyógyhatásairól  Esti ima !  Madarak  Jókívánságom neked!  Útravaló – 2020. szeptem...  Erősítse immunrendszerét citru...  Számadás  Reggel  Szeretettel meghívlak egy elmé...  Szeretettel meghívlak egy elmé...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Emily Dickinson: Mint bánat, é...  Facebookon kaptam  Balatonfüred minden szemszögbő...  Folytassák a megfigyelést,  Ételek jótékony egészségügyi h...  A veseproblémák kezelésének 5 ...  Kellemes kávézást  Almák kosárban  A rákos betegségek néma, de ár...  Facebookon kaptam  Közös olvasására hív a NEK  Kellemes nyújtozkodást !  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Jézus  Facebookon kaptam  Nagyon fontos, hogy mindenki t...  Szép napot kívánok  Esti ima !  Facebookon kaptam  Covid  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Köszönet  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Esti szentmise Csíksomlyó 09.2...  A nyugtató hatású citromfűtea  Png nő  Kellemes hetet  Várnai Zseni - Őszi napfény  Kellemes nyújtozkodást !  Hitoktatói Veni Sancte a Szen...  Harmónia......  Szeptemberi (őszi) nap-éj egye...  Te hogy vagy ezzel ? 
Bejegyzés Címkék
szeretet Istentől, világba egyszülött, világ Üdvözítőjét, zsidók közül, utolsó napon, evangélium igéi, jobbik részt, időben Jézus, egyik faluba, mennyei Atya, szeretet útja, remény útja, megbocsátás útja, öröm útja, igazi szabadság, élet tiszteletének, örök üdvösségre, helyes utat, utat soha, szeretet útján, betániai Lázár, háziasszonyok védőszentje, feltámadásba vetett, nagy Vendéget, élet szent, kínhalálba indulót, szívünkbe újra-újra, keresztény szellemiség, elmélkedésnek szentelték, evangéliumi szövegből, szónak kell, bensőséges találkozásra, belső szennyeződés, másik megszívlelendő, elmélkedés között, teljes programot, egyformán fontos, evangélisták Márta, első találkozást, háziasszonyi teendőket, húgom elnézi, lelki élet, jótékonyságban tevékeny, szemlélődésben elmerülő, második alkalom, csodát leginkább, harmadik alkalommal, három testvér, vendégek között, font valódi, kenet illatával, család későbbi, legendákban maradt, ősegyház elleni, egész keresztény, tengerpartra hurcolták, tengerre bocsátották, csoport tagja, keleti hagyomány, nyugati hagyomány, legenda szerint, város betegeit, ferencesek kezdték, római naptárba, liturgikus megemlékezés, szentek élete, mennyben otthonra, méltatlankodott, háziasszonyként, kézzelfoghatóan, személyiségeket, sziklaszilárdan, rendíthetetlen, testvéreinkben, megszívlelendő, közbenjárására, szemlélődésben, jótékonyságban, megtestesítője, összeolvadását, háziasszonyok, történelmében, elmélkedésnek, evangéliumban, kulcscsomóval, tiszteletének, egybemosódott, szentlélekkel, feltámasztott, védőszentjére, tapasztalnunk, pótolhatatlan, feltámadáskor, , ,
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 320 db bejegyzés
e év: 4624 db bejegyzés
Összes: 45117 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2797
  • e Hét: 25496
  • e Hónap: 115335
  • e Év: 1530854
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.