Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító
  2019-08-01 12:07:19, csütörtök
 
   
  ...... ........... .................... ........... .............


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A lélek törvénye, amely a Krisztus Jézusban való életből fakad, felszabadít minket a bűnnek és a halálnak törvényétől.
Testvéreim!
Nincs semmi ítéletre méltó azokban, akik Jézus Krisztusban élnek. Hiszen a lélek törvénye, amelyet a Jézus Krisztusban való élet ad, felszabadít minket a bűnnek és a halálnak törvényétől.
Amire ugyanis az Ószövetségben adott törvény képtelen volt, mert a test miatt erőtlenné vált, azt Isten végrehajtotta. A bűn miatt tulajdon Fiát küldte, a bűnös testhez hasonló alakban. Ő azért jött, hogy elítélje a testben lévő bűnt, hogy beteljesedjék a törvény rajtunk, akik már nem a test, hanem a Lélek szerint élünk.
Ez az Isten igéje. Róm 8,1-4

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ti vagytok a világ világossága.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és Föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja azokat, igen nagy lesz a mennyek országában.
Ezek az evangélium igéi. Mt 5,13-19

Könyörgés az Egyház tanítókról
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság Atyját, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit!
Lektor: 1. Adj, Urunk, Egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje szent Fiad evangéliumát!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy megszűnjék az írástudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek!
3. Támassz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában neved dicsőségére és a lelkek javára!
4. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek!
5. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát: az imádságos lelkületet és az emberszeretet gyakorlását!
(6. Nyisd meg az igazság kapuit N. testvérünknek és minden megholt hívednek!)
Pap: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik Szentlelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

*
- Magyar kurír oldalon 2019 évben
Augusztus elseje Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító emléknapja. Arkadiusz Nocoń atya írását olvashatják a lelkes tanítóról, az ima doktoráról.
Alfonz 1696. szeptember 27-én született a Nápoly melletti Marianellában. Nemesi családból származott, nyolc testvére közül ő volt a legidősebb. Szülei, József és Anna vallásosan nevelték gyermekeiket; öt közülük Istennek szentelte életét.
A rendkívüli tehetséggel megáldott Alfonz gyors léptekkel haladt előre a tudományos életben. Még tizenhét éves sem volt, amikor már a polgári és egyházi jog doktora lett. Nápolyban, ahol dolgozott, nagy ismertségnek örvendett. Néhány éves sikeres pályafutás után azonban váratlan csapás érte: elvesztett egy nagyon fontos pert. Ettől a ténytől és a bíróságokon uralkodó korrupciót látva megrendültségében elhagyta a jogászi pályát, és teológiát kezdett tanulni.
Harminc évesen szentelték pappá. Nápoly legszegényebb negyedeiben kezdett dolgozni, ahol nagyon gyorsan ismertté vált mint híres prédikátor. Mindenekelőtt azonban az anyagilag és lelkileg elhanyagolt fiatalok atyja lett. A lelkipásztorkodásban korához képest modernnek tűnő eszközöket alkalmazott: gitározott, énekeket komponált, szabadidős programokat szervezett a fiataloknak.
Látván a vallási közömbösséget és azokat a hatalmas problémákat, amelyekkel az akkori ember küzdött, 1732-ben megalapította a Legszentebb Megváltóról nevezett kongregációt, ismertebb nevén redemptoristák rendjét, melynek fő célja a megváltás örömhírének terjesztése volt a legelhagyatottabbak és legszegényebbek között.
Az alapító buzgalmát értékelve XIII. Kelemen pápa 1762-ben kinevezte őt a Sant'Agata dei Goti Egyházmegye püspökének. Hogy kiesdje magának az áldást jövendő szolgálatára, Alfonz gyalog zarándokolt el Loretóba..
---Liguori Szent Alfonz imája
Szállj le emésztő tűz, szállj le mennyei szeretet! Eméssz el bennem mindent, ami szent Fölségednek nincs kedvére, hogy mostantól fogva egészen és osztatlanul a tiéd legyek. Csak ezért akarok élni. Nem csupán törvényeidnek és végzéseidnek akarok engedelmeskedni, hanem még óhajaidat és kedvedet is minél tökéletesebben akarom teljesíteni! Ámen.
(Részlet Liguori Szent Alfonz A Jézus Krisztus iránti szeretet című művéből.)
Jóllehet hatvanhat évesen szentelték püspökké, fiatalos lelkülettel vágott bele új munkájába. Amit szóval hirdetett, azt életpéldájával és különösen a szegényekkel való törődéssel bizonyította. (Éhínség idején eladta ezüst étkészletét, valamint bútorait, hogy az éhezőknek kenyeret vegyen).
Legyengülve az egészségtelen klíma és a szigorú aszkézisben töltött évek következtében (szőrruhát viselt, rendszeres koplalással és virrasztással sanyargatta magát), tizenhárom év után lemondott az egyházmegye vezetéséről, hogy a következő tizenhármat a testi-lelki szenvedésekkel teli időszaknak és teljesen Isten akaratának szentelje.
A róla szóló életrajzi írások különleges egyéniségnek nevezik őt. Több területen kiemelkedő tehetséggel megáldott ember volt: ismert mint festő, költő, zeneszerző, építész, de mindenekelőtt mint híres teológus és szent. Elképzelhetetlen, hogyan talált időt számos lelkipásztori kötelessége mellett (több mint ötszáz missziót és lelkigyakorlatot tartott) akkora terjedelmű tudományos munkára, amelynek hagyatéka több mint százhatvan írás az aszketika, dogmatika, apologetika és az erkölcsteológia területéről, és amelyeket hatvan nyelvre fordítottak le, együttesen tizenhétezer kiadásban. Évek múltán a legbuzgóbb tanítónak (Doctor zelantissimus) kezdték nevezni. Ő volt egyben az utolsó, akit teológusként avattak szentté.
Liguori Szent Alfonz nem csak saját nemzedékére volt hatással. Erkölcsteológiája csaknem hivatalos tankönyvvé vált a hitoktatásban; az imádságról írt írásaiért pedig megkapta az ,,ima doktora" megtisztelő címet. Kiemelkedő tanultsága mellett írt nagyon egyszerű, még a tanulatlanok számára is érthető műveket: ilyenek voltak például az általa komponált karácsonyi énekek. Az egyik leghíresebb, az egész világon ismert, Leszállsz a csillagokból című daláról Giuseppe Verdi azt mondta: ,,e dal nélkül a karácsony nem lenne karácsony". Ha az igazi teológia, vagyis ,,a megismerés, ima és aszkézis", elvezet az egyre nagyobb istenszeretetre, akkor teológus lehet, sőt teológusnak kell lennie minden kereszténynek.
...... ..........


Szent Alfonz 1787. augusztus 1-jén halt meg a Salerno melletti Paganiban.
816. szeptember 15-én VII. Pius pápa boldoggá, 1839. május 26-án XVI. Gergely pápa szentté avatta. 1871. március 23-án IX. Pius pápa egyháztanítóvá (Doctor zelantissimus) nyilvánította. Ereklyéi Paganiban találhatók. A gyóntatók és az erkölcsteológusok védőszentje.
Istenünk, te Egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguori Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Lengyelből fordította: Szemere János atya
Forrás: Vatikáni Rádió

- - Magyar kurír oldalon 2013 évben Link
*
- Katolikus válasz oldalon Link
...... ........... ...........- Saját TVN blogomba Link

- Ima lánc oldalon Link
...... .......- Katolikus Network oldalon Link

- Szolgáló hittan oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: elképzelhetetlen, tanulmányainkban, lelkigyakorlatot, istenszeretetre, írástudatlanság, engedelmeskedni, erkölcsteológia, legszegényebbek, tökéletesebben, szenvedésekkel, egyháztanítóvá, életpéldájával, redemptoristák, kiapadhatatlan, tanítványaihoz, legszegényebb, hitoktatásban, megalapította, beteljesedjék, törvényeidnek, lelkipásztori, jótetteiteket, mindenekelőtt, zelantissimus, közömbösséget, tanúskodjanak, szolgálatában, hithirdetőket, egészségtelen, gyarapodjanak, következtében, végrehajtotta, virrasztással, megszüntessem, világosságtok, szentlélekkel, lélek törvénye, halálnak törvényétől, test miatt, bűnös testhez, testben lévő, törvény rajtunk, világ világossága, időben Jézus, föld sója, hegyen épült, lámpatartóra teszik, emberek előtt, törvényt vagy, legkisebb parancsok, mennyek országában, evangélium igéi, Liguori Szent Alfonz Mária, SZENTLECKE Szent Pál, Krisztus Jézusban, Jézus Krisztusban, EVANGÉLIUM Szent Máté, Arkadiusz Nocoń, Legszentebb Megváltóról, Goti Egyházmegye, Szent Alfonz, Részlet Liguori Szent Alfonz Jézus Krisztus, Liguori Szent Alfonz, Giuseppe Verdi, Ereklyéi Paganiban, Jézus Krisztus, Szemere János, Vatikáni Rádió, Saját TVN, Katolikus Network,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Köszvény ellen : podagrafű  Aki megfestette a Szűzanya arc...  Nemzetközi Úszóliga 1 forduló...  A kétségbeesés pillanatait  A pycnogenol (tengerparti feny...  Gázolás  Facebookon kaptam  Kellemes hetet  1478 fővel emelkedett a beazon...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. október...  Sikeres új hetet!  Kandalló mellett  szerzetesnővérnek állított szo...  Évközi 29. vasárnap 10.18 Dé...  Rocker kakas  Esti szentmise 29. évközi hét ...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Nemzetközi Úszóliga 1 forduló...  You Raise Me Up" - cover by CO...  Facebookon kaptam  hatalmas falfestmény II. János...  Facebookon kaptam  Minden várakozáshoz  Béby  II. János Pál pápát egyelőre n...  Téli éjszakák  Késlekedés és szenvedés  Delfin  Nehéz harcolni  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  29. évközi hét hétfő 10.19  Jelzőlámpa  29. évközi hét hétfő 10.19  Az anyósnyelv (Sansevieria tri...  Szèp estét  Őszi kép  szerzetesnővérnek állított szo...  Innen nem viszed el, amid van  Facebookon kaptam  Őszi kép  Delfin  Az anyósnyelv (Sansevieria tri...  Őszi dekoráció  Hogy is lehetne őket elfeledni...  Dédapám romos házánál Még nem ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az eperfa levelének gyógyhatás...  Kollégiumi 56-os megemlékezés  Gonosz testvér  Áldott estét - békés éjszakát ...  Katica  Miért nézel így  Duna Arénában zajló Nemzetközi...  Facebookon kaptam  Isten gondviselése  A kékszőlő gyógyhatásairól  Tanuld meg szeretni, a változó...  Őszi kép  Poser tube  Katica  Png nő  A nap eljön  Nem tudsz mindenkit  Évközi 29. vasárnap 10.18 Dé...  Facebookon kaptam  Dédapám romos házánál Még nem ...  Facebookon kaptam  Őszi hónapjaink kezdete  Akiben sok az együttérzés, a m...  Egy korsó sör  Mai napi üzenet  29. évközi hét kedd 10.20  Olvasni nem azért érdemes, hog...  szerzetesnővérnek állított szo...  Az eperfa levelének gyógyhatás...  Boldogságot - reményekkel teli...  Békés, szép napot Mindenkinek!  Facebookon kaptam  József Attila : Isten  Na Anyu  Png nő  Kicsinek nem lenni kell, hanem...  Vidám ébredést!  Facebookon kaptam  Png nő  Útravaló – 2020. október...  Anyaság  Facebookon kaptam  Őszi hónapjaink kezdete  Isten gondviselése  Selyemkóró gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Jelzőlámpa  Szentmise a Tósokberéndi Szent... 
Bejegyzés Címkék
lélek törvénye, halálnak törvényétől, test miatt, bűnös testhez, testben lévő, törvény rajtunk, világ világossága, időben Jézus, föld sója, hegyen épült, lámpatartóra teszik, emberek előtt, törvényt vagy, legkisebb parancsok, mennyek országában, evangélium igéi, mindenható Istent, világ egyre, emberi tudás, lelkek javára, szentek tudományát, imádságos lelkületet, emberszeretet gyakorlását, igazság kapuit, lelkes tanítóról, rendkívüli tehetséggel, tudományos életben, nagyon fontos, bíróságokon uralkodó, jogászi pályát, vallási közömbösséget, hatalmas problémákat, akkori ember, megváltás örömhírének, alapító buzgalmát, áldást jövendő, tiéd legyek, szegényekkel való, éhezőknek kenyeret, egészségtelen klíma, szigorú aszkézisben, egyházmegye vezetéséről, következő tizenhármat, testi-lelki szenvedésekkel, róla szóló, erkölcsteológia területéről, legbuzgóbb tanítónak, tanulatlanok számára, általa komponált, egyik leghíresebb, egész világon, csillagokból című, igazi teológia, egyre nagyobb, erkölcsteológusok védőszentje, erényes élet, mennyei jutalomban, elképzelhetetlen, tanulmányainkban, lelkigyakorlatot, istenszeretetre, írástudatlanság, engedelmeskedni, erkölcsteológia, legszegényebbek, tökéletesebben, szenvedésekkel, egyháztanítóvá, életpéldájával, redemptoristák, kiapadhatatlan, tanítványaihoz, legszegényebb, hitoktatásban, megalapította, beteljesedjék, törvényeidnek, lelkipásztori, jótetteiteket, mindenekelőtt, zelantissimus, közömbösséget, tanúskodjanak, szolgálatában, hithirdetőket, egészségtelen, gyarapodjanak, következtében, végrehajtotta, virrasztással, megszüntessem, világosságtok, szentlélekkel, szakembereket, feledkezzenek, emberszeretet, testvérünknek, ószövetségben, marianellában, elhanyagoljuk, , ,
2020.09 2020. Október 2020.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 259 db bejegyzés
e év: 4999 db bejegyzés
Összes: 45492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 994
  • e Hét: 30385
  • e Hónap: 150963
  • e Év: 1709387
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.