Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Terézia Benedikta szűz és vértanú
  2019-08-08 22:20:00, csütörtök
 
   
  Augusztus 9-én emlékezünk Európa társ védőszentjére, Keresztről nevezett Szent Terézia Benediktára, Edith Steinre. A zsidó származású filozófusnő, később kármelita szerzetesnő hitéért halt vértanúhalált az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban.
A Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társ védőszentje
...... ........... ............ ........


A Keresztről nevezett Szent Terézia Benediktára, Edith Steinre, Európa társvédőszentjére emlékezünk ünnepén, augusztus 9-én. A zsidó származású filozófusnő, később kármelita szerzetesnő hitéért halt vértanúhalált az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban 1942-ben ezen a napon.
Edith Stein 1891. október 12-én született Breslauban (Wrocław) zsidó származású porosz állampolgárként. Tanulmányait szülővárosában, majd Göttingenben végezte, ahol Husserl tanítványa, később Freiburgban tanársegédje volt.
Egész életében szenvedélyesen kereste az igazságot, míg végre Avilai Szent Teréz önéletrajzát olvasva megtalálta. Ennek hatására 1922. január 1-jén megkeresztelkedett, és akkori gyóntatója, Schwindt prelátus közreműködésével a speyeri dominikánus leányiskolában lett nevelő és tanár. Amíg itt tanított (1922-1932), Erich Przywara jezsuita megbízásából németre fordította Henry Newman bíboros leveleinek és naplójának egy kötetét, Aquinói Szent Tamás De veritate (Az igazságról) című művét, és a katolikus filozófiát tanulmányozta. 1932-ben a Münsteri Pedagógiai Intézetben docensi állást kapott, de a náci kormányzat által hozott antiszemita törvények arra kényszerítették, hogy 1933-ban lemondjon állásáról. Ugyanez év október 14-én belépett a kölni kármelbe, ahol a Keresztről nevezett Terézia Benedikta nevet kapta.
Kármelita szerzetesként is folytathatta tudományos munkáját: itt írta meg Endliches und ewiges Sein (Véges és örök lét) című könyvét, amelyben próbálja összeegyeztetni Aquinói Szent Tamás és Husserl filozófiáját. 1938-ban a nácik elől a hollandiai Echt kármelita kolostorába mentették át elöljárói. Itt írta Studie über Joannes a Cruce: Kreuzeswissenschaft (Tanulmányok Keresztes Szent Jánosról - A kereszt tudománya) című könyvét.
,,Ebben az írásban Keresztes Szent János életútját elemezve saját - a kereszt és a szeretet kapcsolatáról vallott - felfogását ismerhetjük meg. Jézus Krisztus kereszthalála Isten szeretetének a megnyilvánulása, így a kereszt és a szeretet összekapcsolódik, eggyé válik, egyet jelent. Isten a keresztben mutatta meg a szeretetét. A szeretet kölcsönösségéből következően az ember Isten iránti szeretetének is a keresztben kell megmutatkoznia. »Krisztussal meg kell halni a kereszten, hogy Vele együtt feltámadjunk! Minden hívő és minden pap számára valósággá lesz ez a vágy a szentmiseáldozatban. A hit tanítása szerint a szentmise a kereszt áldozatának megújítása. Aki élő hittel mutatja be vagy vesz részt a szentmisén, annak lelkében megismétlődik a Golgota eseménye.« A kereszt tudományában Edith Steinnek a korai korszakában meglévő pszichológiai érdeklődése, irányultsága bontakozik, illetve teljesedik ki, gazdagodva a filozófiában és a vallási életben szerzett tapasztalatokkal. A léleknek azt a belső útját írja le, amelynek során egyesül Istennel, ehhez felhasználja a misztikus szerzőknél - főként Keresztes Szent Jánosnál és Avilai Szent Teréznél - megtalálható fogalmakat, szimbólumokat (sötét éjszaka, titkos létra, lelki eljegyzés).
A három fő részből álló mű (A kereszt üzenete; A kereszt tanítása; A kereszt követése) utolsó része nincs befejezve, a kereszt követése Edith Stein életútjában valósult meg. Örök fogadalmi szentképére felírt, Keresztes Szent Jánostól vett mondatát - Ezentúl az lesz a feladatom, hogy jobban szeressek!« - bibliai értelemben valósította meg, mivel János evangéliuma szerint Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. (Jn 15,13)."
Edith Stein Hollandiában sem volt biztonságban: a holland püspöki konferencia 1942. július 20-án nyilvánosan elítélte a náci fajelméletet; az állásfoglalást az ország összes templomában felolvasták. Válaszként július 26-án Hitler elrendelte Hollandiában is az áttért zsidók letartóztatását, akiket addig megkíméltek.
Augusztus 2-án Rosa nővérével Auschwitzba hurcolták, ahol augusztus 9-én megölték. Vértanúként halt meg népéért és hitéért, egészen elégő áldozatként.
Maria Amata Neyer nővér, a kölni Edith Stein Archívum vezetője így írt az elhurcolásról: ,,Miközben Edith elbúcsúzott a kármeltől, odaszólt Rosának: »Gyere, hiszen mi a népünkért megyünk!« Korabeli megcáfolhatatlan tanúságtétel igazolja, hogy ezek a szavak így hangzottak el. Jelentésüket azonban nem tudjuk egészen pontosan értelmezni. Edithnek e szavait többnyire a zsidó népre vonatkoztatják, hiszen a zsidó néppel való sorsközösséget ő soha nem adta föl. Már a zsidóüldözés elején kinyilvánította, »ennek a népnek a sorsa az én sorsom is.« Edith azonban más kérdéseket is feltett, és erről is cáfolhatatlan tanúságtételünk van. Élete vége felé többször is megkérdezte: »Ki fog majd engesztelni mindazért, amit a német nép nevében a zsidó nép ellen elkövetnek? - Ki fogja a bűnnek ezt az iszonyú áradatát mindkét nép számára áldássá változtatni?"« - Azt hiszem, szabad azt remélnünk, hogy Edith életének utolsó útján a német népért is engesztelt."
Edith Stein egész életére jellemző igazságkeresés a szeretet megtalálását jelentette. Szerinte a lényeg, az igazság és a szeretet összefügg egymással. II. János Pál pápa 1987. május 1-jén avatta boldoggá. 1998. október 11-én, szentté avatásakor pedig így fogalmazott: ,,Keresztről nevezett Teréz Benedikta nővér mindnyájunknak mondja: Ne fogadj el semmit igazságnak, ami a szeretet nélkül van. És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami az igazság nélkül van!"
Edith Stein a 20. század egyik legjelentősebb filozófusnője. Alakja mégsem tudományos vagy tanári munkája miatt vált századunk egyik jelképévé, hanem sorsa miatt.

- Edith Stein kereste az igazságot, és megtalálta Istent. Műveiből idézünk:
,,Létezik egy olyan hívás, amely arra ösztönöz, hogy Krisztussal szenvedjünk, és ezért együttműködjünk vele a megváltás művében. Ha az Úrral egyesülten élünk, tagjai vagyunk Krisztus titokzatos Testének: Krisztus tagjaiban tovább folytatja életét s szenved bennük: az Úrral egyesülten viselt szenvedés az Ő szenvedése, bekapcsolódik a megváltás nagy művébe, és ezért termékeny. Ez az az alapelv, amelyre valamennyi szerzetesrend, különösképpen pedig a Kármel élete épül: a szabadon vállalt és örvendező szenvedés által közbenjárni a bűnösökért, és együttműködni az emberiség megváltásában" - írta egyik levelében a szíve mélyén fölismert, majd életre váltott hivatásról. ,,Mosolyognom kell azon a kérdésen, hogy mennyire szoktam már meg a magányt. Életem során többnyire sokkal magányosabb voltam, mint itt (a Kármelben). Nem hiányzik semmi abból, ami odakint van, s megvan mindenem, ami odakint hiányzott, úgyhogy már csak hálát kell adnom a hivatás mindent meghaladó kegyelméért, amelyet egyáltalán nem érdemeltem meg."
,,A Szent Éjszaka: egy nemzet üdvössége, az ember üdvössége, a te üdvösséged!
Uram, mi Istenünk, kijelöltél számunkra egy hosszú és sötét, köves és kemény utat.
Miért a szenvedés, mely rázúdul a világra?
Miért tűnik úgy, hogy csökken a reménység, amikor a fény kialvóban van?
Gyakran kevesek erőim, és szinte nem remélem, hogy a fény még felragyoghat. Azonban, amikor a szívem megkövesedett egy mély fájdalomban, íme, segítséget nyújtott számomra egy világosság, egy édes csillag. Hűségesen kísért engem - és én követtem őt, eleinte tétován, aztán mindig biztosabban. Így újra megtaláltam egy kunyhó ajtaját és megláttalak Téged: Szeretet Misztériuma!
Isten nagysága egy szűk istállóban!
Az én szívem most jászollá változott, mely Téged vár.
Tudom, hogy nem kell sokáig várnom. Mert ahol látod a szegénységet, Te ott vagy. Ahol könny van, Te hozod a vigasztalást, ahol reménytelenség és félelem van, ott Te simogatsz szereteteddel, mely enyhülést ad."

Végrendeletéből:
,,Köszönetet mondok teljes szívemből elöljáróimnak és minden kedves nővértársamnak azért a szeretetért, amellyel befogadtak, és minden jóért, amiben ebben a házban részesültem.
Azt a halált, amelyet Isten nekem szánt, örömmel fogadom el már most tökéletes megadással Isten szent akaratában. Kérem az Urat, hogy fogadja el életemet és halálomat az ő dicsőségére és magasztalására, Jézus és Mária Szent Szíve és az Anyaszentegyház minden ügyéért, különösen szent rendünk, nevezetesen a kölni és echti Kármel fennmaradásáért, megszenteléséért és tökéletesedéséért, engesztelésül a zsidó nép hitetlenségéért, hogy az Urat az övéi fogadják be és eljöjjön az Ő dicsőséges országa, Németország megmentéséért és a világ békéjéért, végül élő és elhunyt hozzám tartozóimért, és mindenkiért, akit Isten nekem adott: hogy közülük egy sem menjen veszendőbe.
1939. június 9-én, úrnapja nyolcadának péntekén, lelkigyakorlatom 7. napján.
Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében."
A Keresztről nevezett Teréz Benedikta nővér O.C.D.

* * *
Atyáink Istene, te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak megadtad, hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és egészen a halálig kövesse. Közbenjárásodra add, hogy Krisztust minden ember elismerje Üdvözítőjének, és általa eljusson örök színelátásodra. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Forrás
Kármelitakolostor.hu
Kormos József: Edith Stein a filozófiáról és a vallásról
Képek: Kármelitakolostor.hu; Philomelablogja.blogspot.com; Common Wikipédia
Magyar Kurír

*
- Igenaptár oldalon
A keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Oly sok szenvedésben és küzdelemben is helytállt.
Testvéreim!
Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre, amikor megvilágosodástok után annyi küzdelemben és szenvedésben helytálltatok! Egyrészt a gyalázatnak és zaklatásnak kitéve, nevetség tárgyává lettetek; másrészt részvéttel kísértétek azokat, akikkel így bántak. Együtt szenvedtetek a foglyokkal, és vagyonotok elrablását is örömmel viseltétek el abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek.
Ezért ne veszítsétek el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte! Állhatatosaknak kell lennetek, hogy Isten akaratát teljesítve elnyerjétek az ígéretet.
Ez az Isten igéje. Zsid 10,32-36

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
Jézus így tanított az utolsó vacsorán:
,,Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.
Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.
Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
Ezek az evangélium igéi. Jn 15,9-17
...... .........Imádság
Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod lelkünk táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy bennünk élj. Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy bennünket élő közösséggé a szentáldozás, az egy kenyérből való részesedés által! Tégy minket hozzád hasonlóvá a szentáldozás által!

Talán az önzetlenség és a személyes érdekek háttérbe szorítása miatt értékes számunkra az igazi barát. A barátságban megmutatkozik továbbá a bizalom és a hűség, amelyek hosszú távra megalapozzák két személy ilyen kapcsolatát. Mindezek olyan pozitív tulajdonságok, amelyek nem csupán két ember, két barát kapcsolatára jellemzőek, hanem Isten és az ember kapcsolatára is. Jézus ezért nevezi barátainak a tanítványait, s mindazokat, akik a szeretet parancsa szerint élnek. Szavai nekünk is szólnak: ,,Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek." E kijelentést valójában felszólításként is értelmezhetjük: Legyünk Jézus barátai! Tegyük meg, amit kér tőlünk! Éljünk parancsa, a szeretet törvénye szerint!
Nagyon figyelemreméltó, hogy az Úr nem csak apostolaira, tanítványaira és követőire tekint barátként, hanem a bűnösökre is. Többször hangsúlyozta, hogy küldetése hozzájuk is szól, nekik is hirdeti az örömhírt, a bűnök bocsánatát. Tehát minden embert barátjának tekint, jókat és rosszakat egyaránt. Saját küldetéséről ezt mondja: ,,Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért." Ő mindenkinek a Megváltója, mindenkiért meghalt a kereszten, halálakor igazolódott be szavainak igazsága és jelentősége.
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: megcáfolhatatlan, tapasztalatokkal, összekapcsolódik, kölcsönösségéből, közreműködésével, megszenteléséért, lelkigyakorlatom, megnyilvánulása, közbenjárásodra, fennmaradásáért, figyelemreméltó, állampolgárként, együttműködjünk, társvédőszentje, felszólításként, hitetlenségéért, philomelablogja, kényszerítették, letartóztatását, állhatatosaknak, anyaszentegyház, összeegyeztetni, kinyilvánította, tanúságtételünk, végrendeletéből, igazságkeresés, mindnyájunknak, legjelentősebb, oltáriszentség, választottalak, leányiskolában, nővértársamnak, magasztalására, sorsközösséget, reménytelenség, színelátásodra, zsidó származású, speyeri dominikánus, katolikus filozófiát, náci kormányzat, kölni kármelbe, nácik elől, hollandiai Echt, kereszt tudománya, írásban Keresztes, szeretet kapcsolatáról, szeretet összekapcsolódik, keresztben mutatta, szeretet kölcsönösségéből, ember Isten, keresztben kell, kereszt áldozatának, Szent Terézia Benedikta, Szent Terézia Benediktára, Edith Steinre, Edith Stein, Avilai Szent Teréz, Erich Przywara, Henry Newman, Aquinói Szent Tamás De, Münsteri Pedagógiai Intézetben, Terézia Benedikta, Aquinói Szent Tamás, Tanulmányok Keresztes Szent Jánosról, Keresztes Szent János, Jézus Krisztus, Edith Steinnek, Keresztes Szent Jánosnál, Avilai Szent Teréznél, Keresztes Szent Jánostól, Edith Stein Hollandiában, Maria Amata Neyer, Edith Stein Archívum, Miközben Edith, János Pál, Teréz Benedikta, Szent Éjszaka, Szeretet Misztériuma, Mária Szent Szíve, Atyáink Istene, Szent Teréz Benedikta, Kormos József, Common Wikipédia, Magyar Kurír, EVANGÉLIUM Szent János, Legyünk Jézus, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Png nő  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Ír áldás  Babits Mihály - Az őszi tücsök...  Fokföldi ( afrikai ) ibolya  Erdő Péter bíboros köszöntő be...  A mostani kor  Rainer Maria Rilke - Őszi nap  Napraforgó  A klubfutball 14 milliárd doll...  Rózsaszál sz esőben gif  Nadányi Zoltán - Ezerarcú sze...  Kristályvirág  Vigyázok embertársaim és magam...  Harmónia......  Szilágyi Domokostól idézet  Az ősz  Kellemes délutánt ! ..........  Kellemes ébredést ! .......  Szent Kornél pápa és Szent Cip...  Másképp írjuk és másképp ejtjü...  Rainer Maria Rilke - Őszi nap  Szigorítások a járvány miatt  Böjte Csaba jegyzete a koronav...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Könyvbemutató Győrben  Napraforgó  Kristályvirág  Szilágyi Domokostól idézet  A szemét látom  Szeretettel bárkinek ki erre j...  Nyiló orchidea gif  Vizsga  Rózsás meténg  Böjte Csaba jegyzete a koronav...  Őszi levelek  Once Upon a Time - Epizódlista  Himalájai pipacs  Boldogság a naplementében  Az őszirózsa  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Viharmentes napot kívánok!  Nagyvirágú dáliák  Rózsaszín rózsa  Nadányi Zoltán - Ezerarcú sze...  Rózsaszín rózsa  Süsü keselyűk - Teszt  Mindenkinek kellemes estét, jó...  Másképp írjuk és másképp ejtjü...  Fohász Jézushoz  Látogatóimnak szeretettel........  Kellemes kávézást ! ........  Őszi levelek  Látogatóimnak szeretettel........  Látogatóimnak szeretettel........  Rózsás meténg  Máté Rózsika: Élned kell... Él...  Az éltető víz  Kellemes, szép hétvégét!  Tangó.......  Boldogság a naplementében  Rózsaszál sz esőben gif  Kellemes délutánt!  Piros rózsaszál  Őszi kép  Nyiló orchidea gif  Rózsás meténg  Virágos csendélet  A BALATON is aludt  Ezüstaszott virága  Ha tudnád  Tavaszi virágok  Szűk utcák sikátorában  A szemét látom  Facebookon kaptam  Tulipánok és császárkorona  Mai harmónia kártyám  Őszi kép  Az éltető víz  ave maria Caccini  Facebookon kaptam  Ha tudnád  Png virág  Rám köszönt az ősz  Kamarás Klára - Hulló levelek  Kellemes, szép napot!  Szökőkút és virágos kert 09.1...  Facebookon kaptam  Szép kék virágok  Mit együnk, hogy az agyunk jól...  A szemét látom  Mint a vadász a hegyekben  Szép napot kívánok  Meglátni Istent mindenben  A BALATON is aludt  D3 vitamin és a koronavírus fe...  Simogató szellő lebbent a távo...  Útravaló – 2020. szeptem...  24. évközi hét szerda 09.16 
Bejegyzés Címkék
zsidó származású, speyeri dominikánus, katolikus filozófiát, náci kormányzat, kölni kármelbe, nácik elől, hollandiai Echt, kereszt tudománya, írásban Keresztes, szeretet kapcsolatáról, szeretet összekapcsolódik, keresztben mutatta, szeretet kölcsönösségéből, ember Isten, keresztben kell, kereszt áldozatának, kereszt tudományában, korai korszakában, vallási életben, belső útját, misztikus szerzőknél, kereszt üzenete, kereszt tanítása, kereszt követése, holland püspöki, náci fajelméletet, ország összes, áttért zsidók, kölni Edith, népünkért megyünk, zsidó népre, zsidó néppel, zsidóüldözés elején, iszonyú áradatát, német népért, szeretet megtalálását, szeretet összefügg, szeretet nélkül, igazság nélkül, olyan hívás, megváltás művében, megváltás nagy, szabadon vállalt, szíve mélyén, hivatás mindent, nemzet üdvössége, ember üdvössége, fény kialvóban, szívem megkövesedett, mély fájdalomban, édes csillag, kunyhó ajtaját, szűk istállóban, házban részesültem, övéi fogadják, világ békéjéért, halálig kövesse, keresztről nevezett, elmúlt időkre, utolsó vacsorán, evangélium igéi, mindennapi kenyér, szentáldozás által, személyes érdekek, igazi barát, barátságban megmutatkozik, ember kapcsolatára, szeretet parancsa, szeretet törvénye, bűnök bocsánatát, megcáfolhatatlan, tapasztalatokkal, összekapcsolódik, kölcsönösségéből, közreműködésével, megszenteléséért, lelkigyakorlatom, megnyilvánulása, közbenjárásodra, fennmaradásáért, figyelemreméltó, állampolgárként, együttműködjünk, társvédőszentje, felszólításként, hitetlenségéért, philomelablogja, kényszerítették, letartóztatását, állhatatosaknak, anyaszentegyház, összeegyeztetni, kinyilvánította, tanúságtételünk, végrendeletéből, igazságkeresés, mindnyájunknak, legjelentősebb, oltáriszentség, választottalak, leányiskolában, , ,
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 246 db bejegyzés
e év: 4550 db bejegyzés
Összes: 45043 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3249
  • e Hét: 23624
  • e Hónap: 86549
  • e Év: 1502068
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.