Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Lőrinc diakónus és vértanú 08.10
  2019-08-10 08:58:10, szombat
 
   
  ...... ........... .......


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Isten a jókedvű adakozót szereti.
Testvéreim!
Azt mondom nektek: Aki szűken vet, szűken is arat, aki pedig bőven vet, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon; ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden kegyelmet bőven árasszon rátok, hogy mindenkor mindenben bővelkedve, készen legyetek minden jótettre. Hiszen ezt olvassuk a Szentírásban: ,,Bőségesen adakozik a szegényeknek, nagylelkűsége örökké megmarad."
Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt eledelül, az megsokasítja a vetésteket és megszaporítja jótékonyságtok gyümölcsét.
Ez az Isten igéje. 2Kor 9,6-10

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Ha a búzaszem elhal sok termést hoz.
Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz:
,,Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya."
Ezek az evangélium igéi. Jn 12,24-26

Imádság
Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen! Hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe! Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, és lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek! Add, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, értelmem éber és friss legyen az igazság csak az igazság befogadására, és akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel!

*

- Adorans oldalon
...... ........... ........... .....


Lőrinc mint diákonus különösen gondot viselt a szegényekre és a betegekre. Mivel fődiákonus volt, másik hat társának munkáját is ő irányította. Maga is mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott közöttük alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyított meg csodálatos módon, és vakok szeme világát is visszaadta.
Mikor letartóztatták, a bíró első kérdése az Egyház kincseire vonatkozott. Szerinte ugyanis az Egyház mérhetetlenül gazdag volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a kincstárnok. Hallották ugyanis és jelentették a bírónak is, hogy a pápa, mikor elhurcolták, odakiáltotta neki, hogy ossza szét az Egyház kincseit. Lőrinc kért a bírótól három napot, s megígérte, hogy elhozza az Egyház kincseit. Mikor a kiszabott három nap eltelt, megjelent egy sereg koldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a bírónak: ,,Íme, itt vannak az Egyház kincsei!'' A bíró úgy vélte, hogy gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta Lőrincet a hóhérnak.
Mint sok más vértanúnak, a kivégzés előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és felszólították Lőrincet: ,,Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka kínozni fogunk!'' A győztes válasza így hangzott: ,,Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fényben úszik!'' Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a tűz fölé tették. -- A hívő nép pedig később az augusztus 10-e körül látható hullócsillagokat így nevezte el: ,,Lőrinc könnyei''.
Szent Lőrinc II. Szixtusz pápának (257-258) volt egyik legkedvesebb diakónusa. Feladata a liturgiában való segédkezés és a szegények szolgálata volt. Lőrincet tüzes rostélyon megégették, és a közelben eltemették.
Egy Ciriaca nevű keresztény özvegyasszonynak a közelben volt sírtelke, és felajánlotta, hogy oda temessék el Lőrincet. Nagy Konstantin császár 330-ban nem a vértanú sírjára, hanem melléje épített templomot. A sír köré pedig ezüstráccsal elválasztott félkör alakú helyiséget vájatott ki. A vértanú sírja fölé csak II. Pelagiusz pápa (?590) építette fel a bazilikát. A többször átépített és bővített bazilika legértékesebb képei a XI. századból valók, melyek megörökítik Szent Péter apostolt Szent István és Lőrinc diakónusokkal. De itt található húsz freskó Szent Lőrinc életéről. Itt található a vértanú diakónus ereklyéje is, akinek dicsőségét a diadalív felírása is hirdeti: "Szenvedésed lángjai templomaidat tiszteletre méltó fénybe burkolták, Lőrinc levita!"

- Magyar kurír oldalon
...... ........


Szent Lőrincre, a tisztítótűzben szenvedő lelkek, a diákok, szegények, gondnokok, könyvtárosok, szakácsok, az égési sérüléseket szenvedettek s a tűzzel dolgozók védőszentjére emlékezünk liturgikus ünnepén, augusztus 10-én.
Legendája szerint Szent Lőrinc Valerianus császár keresztényüldözése idején II. Sixtus pápa tanítványa és - kiváló tulajdonságai miatt - fiatal kora ellenére fődiakónus volt; a szent áldozat bemutatásánál segédkezett. Törődött a szegényekkel és a betegekkel is, alamizsnát osztott közöttük. A hagyomány szerint sok beteget gyógyított meg csodálatos módon, és vakok szeme világát is visszaadta.
A pápát 258. augusztus 6-án elfogták. Lőrincre bízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza szét az egészet a szegények között. Mihelyt megtudták, hogy Lőrinc a vagyon őrzője, elfogták őt is, és követelték tőle a kincseket. Ekkor Lőrinc elővezette a betegeket és a szegényeket, mondván, hogy ők az egyház kincsei.
Képen: Fra Angelico: Szent Lőrinc alamizsnát oszt
...... .........


Ezután kegyetlenül megkínozták Lőrincet, és fogságba vetették. Itt is gyógyított és keresztelte a megtérteket. Kivégzése előtt kínzói először megostorozták, majd kínpadra vonták Lőrincet, aki a legrettenetesebb gyötrelmek közepette is Istent magasztalta: ,,Áldott légy Uram, Istenem, hogy ennyire könyörületes vagy méltatlan szolgád iránt. Add kegyelmedet, hogy a jelenlevők lássák: nem hagyod el szolgáidat, megvigasztalod őket a veszedelem idején." Ekkor - a hagyomány szerint - megjelent az Úr angyala, és letörülte a verítéket homlokáról, a vért sebeiről. Amikor megfenyegették, hogy egész éjjel a kínpadon sanyargatják, így kiáltott: ,,Az én éjszakám sötétséget nem ismer; ott minden nappali fényárban úszik". Végül 258. augusztus 10-én tüzes rostélyra fektették a diakónust, lángra lobbanni nem engedték, hogy továbbtartson a szenvedése. A legenda szerint amikor már egy darabig mozdulatlanul feküdt a parázs fölött, vidáman szólt a prefektusnak: ,,most már megfordíthatnál; ez az oldalam eléggé megsült".
Képen: Fra Angelico: Szent Lőrinc vértanúsága
...... .........


A legenda ugyanakkor arról is beszámol, hogy kínzása közben könnyeket ontott embertársai bűnei miatt. Az égre emelve szemét, imádkozott; könnyei végigfolytak az arcán. Nem magát siratta: Róma megtérését kérte az Úrtól. Haláláig szüntelenül imádkozott. A hívő nép az augusztus 10-e körül látható hullócsillagokat ,,Lőrinc könnyei"-nek nevezi.
Vértanúságának feltételezett helyén, a Via Tiburtina mellett 330-ban Nagy Konstantin császár bazilikát építtetett (San Lorenzo fuori le mura), mely egyike Róma hét fő templomának
...... ..........


Szent Lőrinc hosszú ideig a legnépszerűbb szentek közé tartozott. Róma egyik kerülete is róla kapta nevét; Spanyolország nemzeti szentje (állítólagos hispániai származása következtében). Nevét viseli Kanada legnagyobb tengeri öble és egyik folyója; Dél-Amerikában hegyet neveztek el róla. Európában számos településnév és templom őrzi emlékét. Amikor I. Ottó császár 955-ben Augsburg mellett, Lech mezején győzelmet aratott a kalandozó magyarok felett, éppen Szent Lőrinc ünnepe volt, ezért Németországban is népszerű szent. Magyarországon is több település viseli nevét. Napját Szent László törvénykönyve a kötelező ünnepek közé sorolta. A néphagyomány szerint Lőrinc esőjével bő szőlő- és gyümölcstermést jósol.
Istenünk, a te szereteted tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban és dicsőségessé a vértanúságban Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
Magyar Kurír

*
- Idén is várjuk a meteorhullást, ,,Szent Lőrinc tüzes könnyeit"
Az augusztusi éjszakák egyik nagy látványossága az átlagosnál sűrűbb csillaghullás. Ez több meteorrajnak is köszönhető, de leginkább a Perseidáknak. ,,Szent Lőrinc könnyei" idén az augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszakán lesznek a legjobban megfigyelhetőek.
...... ............


A néphagyomány ,,Szent Lőrinc könnyeinek" nevezi azt az égi jelenséget, melyet a Perseida meteorraj felvillanási maximumaként emlegetnek a csillagászok: amikor a Föld Nap körüli útján a Swift-Tuttle-üstökös pályáját keresztezi, a kométa számtalan apró darabja kerül a Föld légkörébe, felizzik, majd elég. Az év során ez a legsűrűbb csillaghullás. E napokban - idén várhatóan augusztus 12-ről 13-ára virradó éjjel - számtalan pici fény felvillanását figyelhetjük meg; de a megelőző napokban is magas lesz a hullócsillagok száma. Az idei előrejelzések szerint óránként körülbelül ötven meteor lesz látható.
A földről nézve a Perseus csillagkép körül tűnnek fel az égi jelenségek, ezért hívják ezt a meteorrajt Perseidáknak. A meteorok száma évenként változik. Amikor az üstökös napközelbe ér, veszít anyagából, és ezek a porszemnyi törmelékek szétszóródnak a pályáján. A meteorok mintegy 60 kilométer/óra sebességgel érkeznek a föld légkörébe, és 80-300 kilométeres magasságban a levegővel való súrlódás következtében elégnek. A meteorok mérete a néhány tized millimétertől egy centiméterig terjed. A hullócsillagokat - amelyeket a szent emléknapja, augusztus 10. körül lehet megfigyelni - Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik. Lőrincet, aki diakónus volt, 258. augusztus 10-én ölték meg, tüzes rostélyra fektették. A legenda szerint a kivégzés előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és felszólították a hitvallót: ,,Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka kínozni fogunk!" Válasza így hangzott: ,,Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fényben úszik!" Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a tűz fölé tették. A hívő nép később az augusztus 10-e körül látható hullócsillagokat Lőrinc könnyeiként emlegette.
A ,,fényszennyezés" miatt a városoktól távolabb érdemes figyelni a jelenséget. És szakítani kell a ,,mindent és azonnal" logikájával, szent nyugalommal felvértezve érdemes szemlélni az eget.

Forrás: Csillagászat.hu; Avvenire.it
Fotó: Max Pixel
Magyar Kurír

*
- Az ember ösztönösen irtózik a szenvedéstől, az erőszaktól, a haláltól, mivel harmóniára van teremtve. Ez mutatkozott meg az Istenember Getszemáni kert-beli gyötrelmében - Atyám, ha lehet, múljék el ez a pohár! Jézusban az Atya és az emberek iránti szeretet legyőzte ezt az irtózást, ezt a félelmet. A vértanúk ebben követték és követik Jézust. Az Isten és emberek iránti szeretet felülkerekedik bennük az ösztönös irtózáson. Ennek az irtózásnak az alapja nem más, mint az önzés. Ez pedig nem lehetett meg Jézusban, és nem lehet meg egyetlen igazi követőjében sem. Minden keresztény hivatása az, hogy Isten és az emberek iránti szeretetből lemondjon önzéséről és Krisztus követésében másokért éljen. Ez a mennyország kezdete a földön.
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: özvegyasszonynak, hullócsillagokat, legrettenetesebb, megfordíthatnál, kényszerűségből, megfigyelhetőek, elhatározásának, gyümölcstermést, letartóztatták, magyarországon, tisztítótűzben, hullócsillagok, jótékonyságtok, fényszennyezés, rábilincselték, felszólították, tanítványaihoz, felülkerekedik, németországban, megvigasztalod, megfenyegették, vértanúságának, korintusiakhoz, szétszóródnak, felvillanását, előrejelzések, következtében, továbbtartson, bemutatásánál, legértékesebb, megszaporítja, megostorozták, csillaghullás, millimétertől, mozdulatlanul, spanyolország, jókedvű adakozót, búzaszem elhal, időben Jézus, örök életre, evangélium igéi, emberek szemébe, emberek szükségét, igazság csak, igazság befogadására, szegények lábát, bíró első, bírótól három, kiszabott három, sereg koldussal, kivégzés előtt, lehetőséget adtak, Szent Lőrinc, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent János, Szent Lőrinc II, Nagy Konstantin, Szent Péter, Szent István, Szent Lőrincre, Szent Lőrinc Valerianus, Ekkor Lőrinc, Amikor, Napját Szent László, Szent Lőrincet, Jézus Krisztus, Diós István, Bálint Sándor, Magyar Kurír, Föld Nap, Istenember Getszemáni,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Párbeszéd két ismeretlen közö...  Isten terápiája  Harmonia.......  Imádság  Twitterről hoztam  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Őszi csokor  Miért kiabálunk amikor dühösek...  Boldogság és jólét  Szép estét!  Nő csokorral  Pénz  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szabolcsi Zsóka verséből idéze...  Harry herceg és felesége vissz...  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Facebookon kaptam  Van egy általános igazság, ami...  Facebookon kaptam  Isten kezéből elfogadni  Facebookon kaptam  Fejlődés  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Isten terápiája  Jó éjszakát!  Őszi kép  Cica az avarban  Zelk Zoltán tollából  Kívánom, hogy találd meg a hit...  Szép estét kedves látogatóimna...  Párbeszéd két ismeretlen közö...  Őszi kép  Budapest, Hősök tere, Gábriel ...  Facebookon kaptam  A tüdőrák kockázati tényezői  Facebookon kaptam  Egy kis melegség kéne még  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Szép hétvégét ! ......  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Boldog születésnapot a ma ünne...  Búzavirágok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi kép  Zelk Zoltán tollából  Facebookon kaptam  Sárgállik a homoktövis ültetvé...  Vendégség  Búzavirágok  Facebookon kaptam  Kemény világ vár az oltatlanok...  Kapzsiság  Sárhelyi Erika: Őszi dal (ré...  Az ősz beköszöntével érkezik a...  Mindennap igér valami szépet ...  Isten kezéből elfogadni  E világ "istenei"  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam Krisztinátó...  A bizalom törékeny kincs  Boldog születésnapot a ma ünne...  Szép hétvégét ! ......  Látod csupán erről szól az Éle...  Facebookon kaptam  A szüret kemény munka, - és ün...  Hoztam virágot  Facebookon kaptam  Pipacs  Almák kosárban  E világ "istenei"  Őszi kép  Örökkévaló érték  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Takarók  Facebookon kaptam  Jó reggelt!  Őszi kép  Látod csupán erről szól az Éle...  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok  Gombák kosárban  Sárhelyi Erika: Őszi dal (ré...  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szabolcsi Zsóka verséből idéze...  Cica az avarban  E világ "istenei"  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Csak azt adhatjuk, amink van.  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
jókedvű adakozót, búzaszem elhal, időben Jézus, örök életre, evangélium igéi, emberek szemébe, emberek szükségét, igazság csak, igazság befogadására, szegények lábát, bíró első, bírótól három, kiszabott három, sereg koldussal, kivégzés előtt, lehetőséget adtak, haláltól való, győztes válasza, augusztus 10-e, liturgiában való, szegények szolgálata, közelben eltemették, közelben volt, vértanú sírjára, vértanú sírja, többször átépített, vértanú diakónus, diadalív felírása, tisztítótűzben szenvedő, égési sérüléseket, tűzzel dolgozók, szent áldozat, hagyomány szerint, egyház kincseit, szegények között, vagyon őrzője, egyház kincsei, legrettenetesebb gyötrelmek, jelenlevők lássák, veszedelem idején, verítéket homlokáról, vért sebeiről, kínpadon sanyargatják, legenda szerint, darabig mozdulatlanul, parázs fölött, oldalam eléggé, legenda ugyanakkor, égre emelve, legnépszerűbb szentek, kalandozó magyarok, kötelező ünnepek, néphagyomány szerint, szentek élete, augusztusi éjszakák, átlagosnál sűrűbb, augusztus 12-ről, legjobban megfigyelhetőek, néphagyomány &#8222, kométa számtalan, legsűrűbb csillaghullás, megelőző napokban, hullócsillagok száma, idei előrejelzések, földről nézve, meteorrajt Perseidáknak, meteorok száma, üstökös napközelbe, porszemnyi törmelékek, meteorok mintegy, föld légkörébe, levegővel való, meteorok mérete, néhány tized, centiméterig terjed, hullócsillagokat &#8211, szent emléknapja, városoktól távolabb, ember ösztönösen, emberek iránti, vértanúk ebben, ösztönös irtózáson, mennyország kezdete, özvegyasszonynak, hullócsillagokat, legrettenetesebb, megfordíthatnál, kényszerűségből, megfigyelhetőek, elhatározásának, gyümölcstermést, letartóztatták, magyarországon, tisztítótűzben, hullócsillagok, jótékonyságtok, fényszennyezés, rábilincselték, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 101
  • e Hét: 3422
  • e Hónap: 49533
  • e Év: 605762
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.