Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Limai Szent Róza szűz - virágárusok, kertészek, hímzők ....
  2019-08-23 17:10:32, péntek
 
   
  ...... ........... ............... ........... ........


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Eljegyeztelek benneteket egy férfival, hogy mint tiszta szüzeket vezesselek el Krisztushoz.
Testvéreim!
Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Mert nem az a megbízható, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Isten ajánl. Bárcsak eltűrnétek részemről egy kis oktalanságot. Sőt viseljetek el engem is. Én ugyanis Isten szeretetének féltékenységével féltelek titeket, mert eljegyeztelek benneteket egy férfival, hogy mint tiszta szüzeket vezesselek el Krisztushoz benneteket.
Ez az Isten igéje. 2Kor 10,17-11,2

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Isten országa többet ér minden földi kincsnél.
Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet.
Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
Ezek az evangélium igéi. Mt 13,44-46

Egyetemes könyörgés
Pap: Kedves testvéreim! Terjesszük kéréseinket a mi Urunk, Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet!
Lektor: 1. Aki Egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2 Aki Szűzanyától születtél, és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét!
3. Aki nekünk Szent N. szüzet a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben!
4. Aki gondját viseled hívő népednek, támassz közöttünk sok nagylelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért!
5. Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virrasszunk, és lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged!
(6. Aki megadtad híveidnek a megszentelő kegyelem menyegzős köntösét, ne zárd ki N. testvérünket [nővérünket] és többi halottunkat mennyei lakomádról!)
Pap: Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesítsd kéréseinket, és adj Egyházadnak hívásodat követő szüzeket és törvényed szerint élő házastársakat! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

*
- A virágárusok, kertészek, hímzők védőszentje, a misztikus Limai Szent Róza életútját idézzük fel liturgikus emléknapján, augusztus 23-án.
Isabel Flores y de Oliva Limában született 1586 áprilisában. A család egy indián szolgálója kezdte Rózának becézni, és a név rajta maradt, ez lett a bérmaneve is. A Szűz Máriáról nevezett Róza - ezt a nevet mint harmadrendi domonkos nővér kapta később.
Dél-Amerika és Peru számára olyan jelentős szent ő, mint Itáliának Sienai Szent Katalin vagy Spanyolországnak Avilai Szent Teréz. Róza egész életében vezekelt: hajának levágásával tiltakozott és fordult szembe családja tervével, hogy feleségül adják egy jó házból való ifjúhoz; a kezeit oltatlan mésszel csúfította el; a derekán haláláig egy súlyos lakattal lezárt láncot viselt; a fejére vasból készült töviskoronát rakott; ciliciumot hordott és ostorozta magát; az ágya kemény deszkából készült; szülei házából kiköltözött a kertbe egy saját kezűleg épített kunyhóba. E vezekléseivel is lelki anyja és mesternője, a kétszáz évvel korábban élt, s ugyancsak domonkos harmadrendi Sienai Szent Katalin példáját követte.

Mindez környezetét részben csodálatra, részben megütközésre indította. Ő maga azonban tudta, hogy - Szent Pál szavaival élve - hiába adná oda a testét egészen elégő áldozatul, hiába osztaná szét mindenét a szegényeknek, ha a szeretet kettős törvényét nem teljesíti, semmit nem használ neki. Ezért minden erejével és figyelmével Isten és a felebarát iránti szeretet útján akart járni. Szerette és követte Sienai Szent Katalin példáját; buzgón olvasta Granadai Szent Lajos és Keresztes Szent János írásait; csodálattal és imádsággal kísérte Solanói Szent Ferenc perui misszióját, melyet az indiánok között végzett.
,,Ha nem nő volnék, tanulmányaim végeztével azonnal teljes erőmmel a missziós munkának szentelném magam. Arra törekednék, hogy a legvadabb és legelhagyatottabb vidékekre menjek, ahol még kannibálok élnek. Csak azzal törődnék, hogy az indiánok megmentésére és üdvözítésére ajánljam fel mindenemet: erőmet, verítékemet, véremet, hogy hirdethessem nekik az evangéliumot, és taníthassam őket: Térjetek meg! Térjetek meg!"
1606. augusztus 10-én öltötte magára a domonkos harmadrendi nővérek ruháját. Azért nem lett domonkos apáca, mert Peruban akkor még a domonkos rend női ága nem telepedett le. Szerzetesi ruhája nem választotta el az emberektől, hanem mindenki számára nyilvánvalóvá tette életének lényeges célját: Krisztusnak szentelte magát.
Napjaiból olykor tizenkét órát töltött imádsággal. Lelkigyakorlatait kézimunkával váltogatta: font, szőtt, hímzett, művelte a kertet, és bevételeivel szüleit támogatta. Életformája lett az Úr Krisztus jelenlétében való élet és a vele való szüntelen társalgás. Éppen ez jelentette lelki életének mindennapos táplálékát.
,,A szemlélődés teljes nyugalmában, mindent beragyogó fényességben álltam, telve csodálattal, és a fényesség közepén feltűnni láttam a Megváltó Keresztjét. E ragyogó fényesség legbensejében megpillantottam az én Uram, Jézus Krisztus szentséges emberségét. Éreztem, hogy Jézus Krisztus emberségéből a felség elmondhatatlan sugarai hatoltak lelkem mélyéig, úgy, hogy arra gondoltam: tökéletesen szabad vagyok, és átkerültem az örök boldogság örömébe."
Keresztes Szent János tanítványaként abból a felismerésből indult ki, hogy a teremtmény ,,semmi" önmagától, de Isten épp azért teremtette, hogy a kegyelemmel oly magasságba emelkedjék, hogy a Megtestesült Ige menyasszonya legyen.
...... ........... ..........


Mint a többi nagy szent, sokat szenvedett az Egyházért. Gyötrelmeiről így írt: ,,Az életgyónás igen nagy szenvedést jelentett... Szorongás, vigasztalanság, elkeseredés, kísértés, harc, meghazudtolás a gyóntató atyák részéről, meg nem értés emberektől, betegségek, fájdalmak és a láz." Sokat betegeskedett, és kis házában maga is ápolt betegeket és haldoklókat. Ebből nőtt ki a rendszeres szegénygondozás Peruban.
,,Anyám, ne ügyelj arra, hogy ruhád bepiszkolódik-e a betegek sebeitől. A hóhérok sokkal gyalázatosabban mocskolták be köpéseikkel az én Megváltóm arcát!"
Életének utolsó három évét egy barátnőjének, Don Gonzalo de la Maza feleségének házában töltötte. A szigorú vezeklés, a másokért való szünet nélküli fáradozás következtében fiatalon, 1617. augusztus 24-én halt meg, s utolsó óráiban lassan és nagyon meggondoltan mondogatta: ,,Jézusom, Jézusom, maradj mellettem!" Amikor holttestét átvitték a Szent Domonkos-templomba, olyan tömeg kísérte, hogy az alkirály katonáinak kellett megvédeniük.
Halála után azonnal általános tisztelettel vették körül Limától Madridig. Először a Szent Domonkos-templom főoltára közelében, majd a Sienai Szent Katalin-kápolnában temették el. 1668. február 12-én avatta boldoggá IX. Kelemen pápa. 1669-ban Lima, majd egész Dél-Amerika és a Fülöp-szigetek patrónája lett. Arc-és bőrbetegségek ellen is kérték oltalmát. X. Kelemen avatta szentté 1671. április 12-én. Ő Dél-Amerika első kanonizált szentje. Ünnepét 1727-ben vették fel a római naptárba, augusztus 30-ra. 1969 óta augusztus 23-án ünnepeljük.
Szent Róza életének rendkívüli megnyilvánulásait az teszi érthetővé, hogy a hódítás, a fegyveres erőszak, a kíméletlen szervezeti változtatások idején nem volt más módja, hogy Istennek szentelt életét megvalósítsa, csak az, hogy teljesen egyedül, mások számára érthetetlenül gyakorolja magát az erényekben. Ha mindezt kolostorban teszi, talán fel sem tűnik. Kolostort azonban nem talált, sőt, neki kellett az elsőt megteremtenie Dél-Amerikában. És végre is hajtotta az alapítást: megkereste a megfelelő helyet, megtervezte a kolostor épületét, gondoskodott a szükséges pénzről. A Sienai Szent Katalin-kolostor végül halála után, 1623-ban nyitotta meg kapuit. Majd a cella körül, amelyben Róza élete végét töltötte, hamarosan megalakult a második domonkos női kolostor.

Istenünk, te Limai Szent Róza lelkében lángra gyújtottad szeretetedet, és arra indítottad, hogy elhagyva a világot kemény vezeklésben egyedül neked éljen. Közbenjárására add, hogy a földön az igaz élet útját járjuk, a mennyben pedig eljussunk hozzád, minden boldogságunk forrásához. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Forrás
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Magyar Kurír

*
- Katolikus oldalon Link

- Domonkos nővérek oldalán Link

- Keresztény ünnepek oldalon Link

- Kattima oldalon Link

- Metropolita oldalon Link

- Ferenc pápa üzenetet küldött a Limai Szent Rózának szentelt jubileumi év lezárására Link

- Wikiwand oldalon Link

- Limai Szent Róza domonkos harmadrendi szűz Link

 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: féltékenységével, spanyolországnak, gyalázatosabban, szegénygondozás, megpillantottam, elmondhatatlan, korintusiakhoz, közbenjárására, tanítványainak, ártatlanságban, vigasztalanság, tanítványaként, felmagasztalta, betegeskedett, gyötrelmeiről, felismerésből, vezekléseivel, bepiszkolódik, példabeszédet, eljegyeztelek, legbensejében, megteremtenie, meghazudtolás, érthetetlenül, következtében, házastársakat, változtatások, nyilvánvalóvá, szentlélekkel, bőrbetegségek, szeretetedet, barátnőjének, tanulmányaim, igazgyöngyre, megtestesült, emberségéből, mennyek országa, földbe rejtett, kereskedő emberhez, nagyon értékes, evangélium igéi, világ ifjúsága, házasságig megőrzött, lángoló szeretet, megszentelő kegyelem, hitvesek szeretetét, misztikus Limai, indián szolgálója, nevet mint, kezeit oltatlan, derekán haláláig, súlyos lakattal, Limai Szent Róza, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent Máté, Jézus Krisztus, Szent, Isabel Flores, Oliva Limában, Szűz Máriáról, Itáliának Sienai Szent Katalin, Spanyolországnak Avilai Szent Teréz, Sienai Szent Katalin, Szent Pál, Granadai Szent Lajos, Keresztes Szent János, Solanói Szent Ferenc, Megváltó Keresztjét, Megtestesült Ige, Szent Domonkos-templomba, Limától Madridig, Szent Domonkos-templom, Sienai Szent Katalin-kápolnában, Szent Róza, Sienai Szent Katalin-kolostor, Diós István, Magyar Kurír, Limai Szent Rózának,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  A sikeres és a sikertelen  Png csokor  Jó éjszakát !......  Meghitt - áldott Vasárnapot kí...  Festés  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  2680 az új fertőzött, elhunyt ...  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  A vallásos ember botránya  Szép napot kívánok  Facebookon kaptam Krisztinától  Png kislány  Tavaszi csokor  Png tulipànok  Png férfi  Kapkodjuk a fejünket!  Kellemes napot kívánok!  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Kalkofyllit  Png cicák  Facebookon kaptam Krisztinától  Jézus szeretete  Jézus szeretete  Egészségünkért-érdemes megfont...  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Szeretet  Aranyosi Ervin: Márton, a főmu...  Egészségünkért-érdemes megfont...  Kiengesztelődés  Az egyensúly a kulcsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten szeretete  Rózsa csokor  Png nő  Egy mondat  Harmónia......  Izületi gyulladásra - gyógynöv...  Facebookon kaptam  Png cicák  A sikeres és a sikertelen  2680 az új fertőzött, elhunyt ...  Kislány cicával  Jézus szeretete  A Nemzet fája, melynek van tör...  Tulipánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ősi és érett kultúrákban  A jövőnek élek  Png nő  Tavaszi kép  Méltóságnak hívják  Facebookon kaptam  Jézus szeretete  Szép estét kedves látogatóimna...  Javulnak a járványügyi adatok  Szerbiában tízezer beoltott  Jó éjszakát !......  3 millió 250 ezer embert oltot...  Felelős cselekvés  Harmónia......  Tulipánok  További szép napot  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Tulipánok  Kalkofyllit  Barit-fluorit-kálcit  Tulipànok  Az egyensúly a kulcsa  Png csokor  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mennyi olyan tett és gondolat ...  Ahogyan Isten cselekszik velem  G.Hajnóczy Rózsa tollából  Vonzás  Jó éjszakát !......  Jó éjszakát !......  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Kapkodjuk a fejünket!  Gyógyulj meg  Ha úgy érzed, sínen van az éle...  Rózsa üvegben  Györgyike virágok  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Megállapodni azt jelenti, hogy...  Szerbiában tízezer beoltott  Jézus Krisztus 
Bejegyzés Címkék
mennyek országa, földbe rejtett, kereskedő emberhez, nagyon értékes, evangélium igéi, világ ifjúsága, házasságig megőrzött, lángoló szeretet, megszentelő kegyelem, hitvesek szeretetét, misztikus Limai, indián szolgálója, nevet mint, kezeit oltatlan, derekán haláláig, súlyos lakattal, fejére vasból, ágya kemény, saját kezűleg, kétszáz évvel, testét egészen, szeretet kettős, felebarát iránti, indiánok között, missziós munkának, indiánok megmentésére, domonkos harmadrendi, domonkos rend, vele való, szemlélődés teljes, fényesség közepén, felség elmondhatatlan, örök boldogság, felismerésből indult, teremtmény &#8222, többi nagy, életgyónás igen, gyóntató atyák, rendszeres szegénygondozás, betegek sebeitől, hóhérok sokkal, szigorú vezeklés, másokért való, alkirály katonáinak, római naptárba, teszi érthetővé, fegyveres erőszak, kíméletlen szervezeti, elsőt megteremtenie, megfelelő helyet, kolostor épületét, szükséges pénzről, cella körül, második domonkos, világot kemény, igaz élet, mennyben pedig, szentek élete, féltékenységével, spanyolországnak, gyalázatosabban, szegénygondozás, megpillantottam, elmondhatatlan, korintusiakhoz, közbenjárására, tanítványainak, ártatlanságban, vigasztalanság, tanítványaként, felmagasztalta, betegeskedett, gyötrelmeiről, felismerésből, vezekléseivel, bepiszkolódik, példabeszédet, eljegyeztelek, legbensejében, megteremtenie, meghazudtolás, érthetetlenül, következtében, házastársakat, változtatások, nyilvánvalóvá, szentlélekkel, bőrbetegségek, szeretetedet, barátnőjének, tanulmányaim, igazgyöngyre, megtestesült, emberségéből, igazgyöngyöt, megszenteled, megvásárolja, evangéliumot, hirdethessem, üdvözítésére, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 12368
  • e Hónap: 39765
  • e Év: 334327
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.