Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Kalkuttai Szent Teréz
  2019-09-05 08:36:59, csütörtök
 
   
  - Magyar kurír oldalon
...... .........


1997. szeptember 5-én hunyt el a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a már életében is szentként tisztelt Teréz anya. Agnes Gonxha Bojaxhiut 2016. szeptember 4-én avatta szentté Rómában Ferenc pápa.
*
Az albán nemzetiségű Teréz anya 1910. augusztus 27-én született Agnes Gonxha Bojaxhiu (ejtsd: Ányesz Gondzsa Bojadzsiu) néven Üszküb városában (ma Szkopje, a Macedón Köztársaság fővárosa). Édesapja, Kolle Bojaxhiu építési vállalkozó volt, édesanyja, Drana otthon nevelte három gyermeküket. Agnes kilenc éves volt, amikor édesapja meghalt. Az édesanya jelentős szerepet töltött be az egyházközség életében, a jótékony cselekedetek asszonyának nevezték, mivel a nála szegényebbek megsegítését mindig kötelességének tartotta. Ha egy szegény ember kopogtatott be házuk ajtaján, alamizsnát adott neki, és arra tanította gyermekeit: még ha nem is vér szerinti rokonuk, akkor is a fivérük, mert szegény.
A három gyermek szilárd vallási nevelésben részesült. Agnes állami iskolába járt és tagja lett a Mária-kongregációnak. Ebben az időben a jugoszláv jezsuiták működést vállaltak a kalkuttai főegyházmegyében. Az első csoport 1925. december 30-án érkezett Kalkuttába. Egyiküket Kuersongba küldték, ahonnan lelkes leveleket írt a bengáliai missziós lehetőségekről. A kongregáció tagjainak rendszeresen felolvasták ezeket a leveleket. A fiatal Agnes egyike volt azoknak, akik önként jelentkeztek a bengáliai misszióba. Kapcsolatba került ezért a kalkuttai főegyházmegyében is szolgálatot végző írországi Loreto-nővérekkel.
Agnes 1928-ban, áldozócsütörtökön határozta el, hogy szerzetesként Istennek szenteli életét. Iskolatársnőjével együtt felvételét kérte az angolkisasszonyok írországi anyaházába, amely a Loretói Miasszonyunk nevét viselte. Hamarosan Indiába küldték, hogy megkezdje noviciátusát Dardzsilingben. Itt tett szerzetesi fogadalmat 1931. május 25-én. A Teréz nevet az 1925-ben szentté avatott Lisieux-i Kis Szent Teréz iránt érzett tiszteletből választotta. Döntését így indokolta meg: ,,Ha keresztényi életet él az ember, akkor az biztosítja hitének növekedését. Sok szent járt előttünk, hogy vezessen minket. De én azokat szeretem, akik egyszerűek, mint Lisieux-i Szent Teréz, Jézus kis virága. Őt választottam névadómnak, mert hétköznapi dolgokat tett nem hétköznapi szeretettel."
Teréz anya 1929 és 1948 között földrajzot tanított a kalkuttai Szent Mária Iskolában, néhány évig az intézmény igazgatónője volt. 1946. szeptember 10-én vonattal indult Dardzsilingbe, lelkigyakorlatra. Zsúfoltság volt, mint máskor, különösen a harmadosztályú kocsikban, ahol a legszegényebbek utaztak. A kasztrendszer teljes, tragikus valójában mutatkozott meg előtte, és e szegények tülekedő, nyomorúságos tömegét látva hirtelen úgy érezte, nincs joga ahhoz a kényelemhez és békességhez, amit megkap a kolostorban, és amit a kedves és jómódú lányok tanítása és nevelése közben érez. Tisztán észlelte Jézus hívását, hogy hagyja el a zárdát, és éljen a legszegényebbek között. Ez volt Teréz anya életében a ,,sugallat napja".
Ezt követően engedélyt kért elöljáróitól, hogy egyedül élhessen a zárdán kívül, és a kalkuttai nyomornegyedben dolgozhasson. Kérését Róma elé terjesztették, és XII. Piusz pápa egyévi időtartamra jóváhagyta azt: szerzetesi életet élhetett, klauzúrán kívül, a kalkuttai érsek felügyelete alatt. 1948 augusztusában Teréz anya levette a Loreto-nővérek ruháját és fehér száriba öltözött, kék szegéllyel, a vállán kereszttel. Patnába ment, az amerikai missziós orvosnővérekhez, hogy beható kiképzést kapjon, mint ápolónő. Karácsonyra visszatért Kalkuttába és a szegények Kis Nővéreivel lakott. Még ugyanebben az évben engedélyt kapott első nyomornegyedbeli iskolájának megnyitására.
Képen II. János Pál pápával
............. .....


1950 októberében jóváhagyták az új szerzetestársulatot, a Szeretet Misszionáriusait, amely Kalkuttában alakult meg, és innen terjedt el egész Indiában, majd világszerte. A Szeretet Misszionáriusai 1965 februárjában pápai jogú társasággá lett. Hitvallásuk szerint: ,,Mindenekelőtt szerzetesnővérek vagyunk, és nem szociális segítők, tanárok, ápolónők vagy orvosok. A különbség köztünk és a szociális gondozók között az, hogy ők valamit cselekszenek, mi pedig Valakinek. Jézust szolgáljuk a szegényekben. Minden, amit csinálunk, Jézusért van. Életünknek ez az értelme. A nap 24 órájában Jézust szolgáljuk." A Szeretet Misszionáriusai egész szívükből, szabad elhatározással a szegényeket szolgálják, és munkájukért semmi pénzt nem fogadhatnak el.
Teréz anya tevékenységét az egész világon elismerték, rengeteg más díj és kitüntetés mellett 1979-ben megkapta a Nobel-békedíjat is. Kérésére nem tartották meg az ilyenkor szokásos bankettet, az erre szánt összeget az éhezők kapták. Teréz anya ugyanis elveihez hűen visszautasította, hogy a ceremóniát záró bankett finomabbnál finomabb ételeiből fogyasszon: ,,Nem tudnék venni belőle, és nyugodt lelkiismerettel megenni, amikor testvéreim közül annyian halnak éhen. Nekem egy darabka kenyér és egy pohár víz elegendő."
Teréz anyának a szegények sorsáról, illetve a gazdagok felelősségéről vallott nézetei II. János Pál pápa gondolkodásában is fontos helyet foglaltak el, ezért is szövődtek kivételes baráti szálak a szerzetesnővér és a Szentatya között. II. János Pál csodálattal követte Teréz anya munkáját, és 1986. február 3-án, Kalkuttában meglátogatta a Szeretet Misszionáriusainak házát. Teréz anya élete legszebb napjának nevezte e látogatás napját. A Szentatya pedig így fogalmazott: ,,A Nirmal Hriday a remény otthona. Olyan ház, amely a bátorságon és a hiten alapszik, olyan ház, ahol a szeretet uralkodik. A Nirmal Hridayban az emberi szenvedés misztériuma találkozik a hit és a szeretet titkával. És ebben a találkozásban az emberi lét legmélyebb kérdései érthetővé válnak."
Teréz anya 1997. szeptember 5-én halt meg. II. János Pál pápa avatta boldoggá 2003. október 19-én, a szentek sorába pedig Ferenc pápa iktatta 2016. szeptember 4-én. Liturgikus emléknapja szeptember 5., égi születésnapjának évfordulója.
A Szeretet Misszionáriusainak rendjéhez ma már több mint négyezer apáca és négyszáz szerzetes tartozik. Gyógyító-gondozó tevékenységüket hárommillió önkéntes segíti. Öt földrész csaknem százötven országában - köztük Magyarországon - vannak jelen, gondoskodnak a szegényekről, ápolják a betegeket, a legsúlyosabbakat, így a leprásokat is. Az alapítás óta eltelt ötven esztendő alatt Teréz anya és rendje kiterjesztette tevékenységét a világ minden országára és az ,,élet minden sebesültjére".
...... ........


Istenünk, te Kalkuttai Szent Teréz anyát arra hívtad, hogy a kereszten szomjazó Fiad szeretetére a legszegényebbek iránt való áldozatkész szeretettel válaszoljon. Közbenjárására add, hogy szenvedő testvéreinkben mi is Krisztust lássuk és szolgáljuk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Katolikus.hu
Magyar Kurír

*
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY az Énekek énekéből
Erős a szerelem, mint a halál.
Tégy engem mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Mert a szerelem erős, mint a halál, könyörtelen a féltékenység, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja.
Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is kevesellnék!
Ez az Isten igéje.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
A szeretet nem szűnik meg sohasem.
Testvéreim!
Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
* A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.
Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ti vagytok a világ világossága.
Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.
Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg?
Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban.
Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
Ezek az evangélium igéi. Mt 5,1-12a

Egyetemes könyörgés
Pap: Kedves testvéreim! Terjesszük kéréseinket a mi Urunk, Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet!
Lektor: 1. Aki Egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2 Aki Szűzanyától születtél, és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét!
3. Aki nekünk Szent N. szüzet a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben!
4. Aki gondját viseled hívő népednek, támassz közöttünk sok nagylelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért!
5. Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virrasszunk, és lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged!
(6. Aki megadtad híveidnek a megszentelő kegyelem menyegzős köntösét, ne zárd ki N. testvérünket [nővérünket] és többi halottunkat mennyei lakomádról!)
Pap: Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesítsd kéréseinket, és adj Egyházadnak hívásodat követő szüzeket és törvényed szerint élő házastársakat! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

*
- Wikipedia oldalon Link

- Teréz Anya fiatal korában
...... .................. ........... ............ 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: nyomornegyedbeli, visszautasította, misszionáriusait, születésnapjának, szerzetesnővérek, legsúlyosabbakat, főegyházmegyében, lelkigyakorlatra, gondolkodásában, lelkiismerettel, békességszerzők, gyermekkoromban, tevékenységüket, legszegényebbek, nyomornegyedben, misszionáriusai, orvosnővérekhez, kiterjesztette, közbenjárására, lehetőségekről, ártatlanságban, korintusiakhoz, magyarországon, testvéreinkben, harmadosztályú, kongregációnak, felmagasztalta, szerzetesnővér, kötelességének, elhatározással, felelősségéről, dardzsilingben, elmozdíthatom, prófétálásunk, megismerésünk, szétoszthatom, albán nemzetiségű, édesanya jelentős, egyházközség életében, jótékony cselekedetek, nála szegényebbek, szegény ember, három gyermek, jugoszláv jezsuiták, kalkuttai főegyházmegyében, első csoport, bengáliai missziós, kongregáció tagjainak, fiatal Agnes, bengáliai misszióba, angolkisasszonyok írországi, 1925-ben szentté, Kalkuttai Szent Teréz, Szeretet Misszionáriusai, Agnes Gonxha Bojaxhiut, Rómában Ferenc, Agnes Gonxha Bojaxhiu, Ányesz Gondzsa Bojadzsiu, Macedón Köztársaság, Kolle Bojaxhiu, Egyiküket Kuersongba, Loretói Miasszonyunk, Hamarosan Indiába, Lisieux-i Kis Szent Teréz, Lisieux-i Szent Teréz, Szent Mária Iskolában, Kérését Róma, Képen II, János Pál, Szeretet Misszionáriusait, Szeretet Misszionáriusainak, Nirmal Hriday, Nirmal Hridayban, Magyar Kurír, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent Máté, Jézus Krisztus, Szent, Teréz Anya,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szent Teréz első karácsonya  Szerelemről  Rorate caeli desuper - organ a...  Mókuska  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Teológusi vélemény a halálbünt...  Őszi kép  Rorate I hét, szerda Csíksoml...  Teológusi vélemény a halálbünt...  Az ismertebb SZEKTÁKRÓL és VAL...  Kisfiú távcsővel  Nem Isten elitalakulata vagyun...  Nem is az a lényeg,  2 év  Szarvas és a csillagok  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Újabb veterán kihívója akadt M...  Gyógyteák téli időszakra  Muflon  Mikulás virág  6635 fővel emelkedett a beazon...  Őszi kép  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Hangolódjunk az ünnepekre!  Facebookon kaptam  A Magyar konyha ínyencségei &#...  Mezei pacsírta  XVII. Béke bajnok Szent Rita  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kislány cicával  A nap képe - bizalom és szeret...  Gondolatok a halálbüntetés elt...  Facebookon kaptam  Megérkezett a hó Zala megyében  Szerelemről  Szombatista vallás  Facebookon kaptam  6635 fővel emelkedett a beazon...  Mezei pacsírta  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az Úr az én oltalmam  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam Krisztinától  ADVENT szó  Kellemes délutáni pihenést  Rorate caeli desuper - organ a...  Png rózsa  Az Úr az én oltalmam  A banán gyógyhatásairól  Krizantém  Májvirág  Orchidea  Teológusi vélemény a halálbünt...  Igaz mondások Pio atyától  Facebookon kaptam  A pitypang gyógyhatásai  Gyógyteák téli időszakra  Advent  Sziklai kőhúr  Ruzsozás  Karácsony közeledtével...  A vén xilofonos  Testvéreim, itt  Harminc néppárti képviselő  Mókus nefelejccsel  Mókuska  Szép napot kívánok  Christmas Saxophone Music 24/7  Mai harmónia kártyám  Újabb veterán kihívója akadt M...  A Magyar konyha ínyencségei &#...  A nap képe - bizalom és szeret...  Békés, boldog ADVENTI ünnepeke...  Violin, Piano & Orchestra, Tra...  Mi ilyenkor " pörgünk "  Leánykökörcsin  A gyertyaszínek jelentései  Facebookon kaptam  Mókus és a viztükör  A legfontosabb ajándék  Facebookon kaptam  Olyan lángot gyújtani az ember...  Kellemes délutánt kívánok  Mosolygós  A mikulásvirág csodája  Mókusok a víznél  Advent  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Őszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bajnokok Ligája, G csoport, 5....  A nap képe - bizalom és szeret...  Tisza, holtág télen 
Bejegyzés Címkék
albán nemzetiségű, édesanya jelentős, egyházközség életében, jótékony cselekedetek, nála szegényebbek, szegény ember, három gyermek, jugoszláv jezsuiták, kalkuttai főegyházmegyében, első csoport, bengáliai missziós, kongregáció tagjainak, fiatal Agnes, bengáliai misszióba, angolkisasszonyok írországi, 1925-ben szentté, biztosítja hitének, kalkuttai Szent, intézmény igazgatónője, harmadosztályú kocsikban, legszegényebbek utaztak, kasztrendszer teljes, legszegényebbek között, zárdán kívül, kalkuttai nyomornegyedben, kalkuttai érsek, vállán kereszttel, amerikai missziós, évben engedélyt, különbség köztünk, szociális gondozók, szegényeket szolgálják, egész világon, ilyenkor szokásos, erre szánt, éhezők kapták, ceremóniát záró, darabka kenyér, szegények sorsáról, gazdagok felelősségéről, remény otthona, hiten alapszik, szeretet uralkodik, emberi szenvedés, szeretet titkával, szentek sorába, világ minden, kereszten szomjazó, legszegényebbek iránt, szerelem erős, emberek vagy, angyalok nyelvén, összes titkokat, nélkülözők között, szeretet türelmes, szeretet jóságos, maga javát, igazság győzelmében, prófétálás véget, nyelvek elhallgatnak, tudomány elenyészik, gyermek szokásait, világ világossága, időben Jézus, lélekben szegények, mennyek országa, tiszta szívűek, föld sója, hegyen épült, lámpatartóra teszik, emberek előtt, evangélium igéi, világ ifjúsága, házasságig megőrzött, lángoló szeretet, megszentelő kegyelem, hitvesek szeretetét, nyomornegyedbeli, visszautasította, misszionáriusait, születésnapjának, szerzetesnővérek, legsúlyosabbakat, főegyházmegyében, lelkigyakorlatra, gondolkodásában, lelkiismerettel, békességszerzők, gyermekkoromban, tevékenységüket, legszegényebbek, nyomornegyedben, misszionáriusai, orvosnővérekhez, kiterjesztette, közbenjárására, , ,
2020.11 2020. December 2021.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 22 db bejegyzés
e hónap: 89 db bejegyzés
e év: 5728 db bejegyzés
Összes: 46219 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4044
  • e Hét: 28471
  • e Hónap: 18873
  • e Év: 1991437
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.