Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Assisi Szent Ferenc 10.04
  2019-10-04 08:07:14, péntek
 
   
  ....


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Krisztus által keresztre szegeztetett nekem a világ, és én a világnak.
Testvéreim!
Nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.
Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten (igaz) Izraelének! Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Ámen.
Ez az Isten igéje. Gal 6,14-18

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Országa titkait a mennyei Atya elrejtette a bölcsek és okosak elől, de feltárta a kicsinyeknek.
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
Ezek az evangélium igéi. Mt 11,25-30

*

- Magyar kurír oldalon
Október 4-e szentje: Assisi Szent Ferenc. Minden idők egyik legnépszerűbb szentje, már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. XVI. Benedek pápa az ,,életszentség óriásának" nevezte.
Ferenc az 1180-as évek elején született Assisiben. Posztókereskedő édesapja az észak-itáliai város leggazdagabb embere volt, Franciaország iránti szeretetéből becézte kisfiát, akit Jánosnak kereszteltek, Francescónak, vagyis kis franciának.
A húszéves Ferenc egy hadjárat során megsebesült, s foglyul ejtették. Szabadulása után visszatért szülővárosába, és fokozatosan felhagyott a nagyvilági élettel. Megtérése meghatározó mozzanata volt találkozása egy leprással, valamint a San Damiano-templomban átélt misztikus élménye, amikor Krisztus háromszor így szólt hozzá a keresztről: ,,Ferenc, menj, és javítsd meg omladozó házamat!"
...... ........... ........... ..........


1208-ig remeteként élt, majd egyre többen csatlakoztak hozzá. Ő azonban nem mert a saját elgondolása szerint életszabályt adni társainak, ezért valamennyien a Szent Miklós-templomba mentek, ahol az oltáron ki volt téve az evangéliumos könyv. Ferenc találomra felütötte a könyvet, és erre a helyre talált: ,,Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között!" (Mt 19,12). Ekkor felkiáltott: ,,Testvérek! Ez a mi életünk! Ez a mi regulánk! Menjetek hát, és tegyétek meg, amit hallottatok!" Mindez 1209. április 15-én történt. Ez a nap a ferences rend születésnapja. Néhány év alatt a testvérek száma elérte az ötezret. Ferenc Rómába ment, és III. Ince pápa jóváhagyását kérte életformájukra. A pápa érezte, hogy Ferencet Isten világosította meg és indította el útján.
- A legenda szerint III. Ince pápa álmot látott: látta, hogy a lateráni bazilika összedőlni készül, de egy jelentéktelen kis szerzetes a templom mellé áll, s miközben ő maga egyre nagyobb lesz, a vállával megtámasztja az épületet. Néhány nappal később megjelent Ferenc társaival a pápa előtt. Ekkor hangzott el a felismerés: ,,Valóban ez az a szerzetes, aki Isten egyházát megtámasztotta, és megmentette a pusztulástól!"
- Ferenc és szerzetestestvérei az Angyalos Boldogasszony-kápolnában, vagyis a Porciunkulában telepedtek le. A kápolna körül gallyakból építették a kunyhóikat a testvérek. Ferenc a szegénységet úgy tekintette, mint ,,Krisztus menyasszonyát".
- Halála előtt Ferenc megáldotta testvéreit, felolvastatta Jézus búcsúbeszédét, és még egyszer átnyújtott a jelenlévőknek egy-egy falat kenyeret. Ezután megkérte őket, hogy vetkőztessék le, és fektessék le a puszta földre - azt akarta, hogy a végső szegénység legyen a halotti ruhája. A halált ,,Isten hozott, Halál testvér!" felkiáltással fogadta, és énekelve adta vissza lelkét az Úrnak 1226. október 3-án a Porciunkulában.
Képen: Giotto: Szent Ferenc halála
...... ........... ......


Istenünk, te megadtad Assisi Szent Ferencnek, hogy a szegénységben és alázatosságban Krisztushoz váljék hasonlóvá. Tégy készségessé minket, hogy mi is az ő útján járva kövessük Fiadat, és örvendező szívvel veled egyesüljünk! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységbe, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Bővebben Link

*
- Assisi Szent Ferenc tranzitusára emlékezünk
Az assisi Angyalos Boldogasszony-bazilikában található Tranzitus-kápolna helyén egykor álló házban halt meg Szent Ferenc, vagyis innen költözött át a földi életből a mennyei hazába 790 évvel ezelőtt, 1226. október 3-án. Ezt az eseményt nevezi a ferences emlékezet a rendalapító tranzitusának.
...... ............


A ferences, a kapucinus és a minorita templomok Szent Ferenc-oltárainál, valamint a ferences regulát követő női szerzetesi közösségekben október 3-án és 4-én világszerte megemlékeznek Szent Ferenc boldog haláláról, tranzitusáról.
A szertartás központi eleme a 141. zsoltár, amit rendtársai a haldokló szent ágyánál énekeltek. Annál a sornál, amelynél a ,,Poverello" kilehelte lelkét, a közösség tagjai letérdelnek, a templom elsötétül, majd a zsoltárt folytatják, a végén pedig kitárt karral imádságot mondanak. Az imádság során többek között elhangzik: ,,Boldog Ferencet énekszóval áldjuk, példája éltet, hogy a harcot álljuk, s jól megtanuljunk élni, halni tőle, míg eljön a nap." A szertartást a - minden ferences templomban fellelhető - Szent Ferenc-ereklye előtti tiszteletadás és a közösség vezetőjének ünnepélyes áldása zárja.
Szent Ferenc oltára
.......


- Szent Ferenc utolsó napjairól a Fioretti így számol be:
A Szent magához hívta egyik társát, és így szólt hozzá: ,,Drága testvérem, Isten kinyilatkoztatta nekem, hogy néhány napon belül meghalok. Tudod, hogy Settesoli Jacopa asszony mennyire tiszteli és szereti rendünket, s nagyon fájna neki, ha nem lehetne jelen halálomnál. Értesítsük tehát, ha életben akar még látni, jöjjön."
A testvér elhozta az írószerszámokat, Szent Ferenc pedig ezt diktálta: ,,Jacopa Asszonynak, Isten szolgálóleányának, fráter Ferenc, Krisztus szegénye, a mi Urunk Jézus Krisztusban üdvöt és a Szentlélek közösségét kívánja! Tudd meg, kedvesem, az áldott Krisztus az ő végtelen kegyelmében kinyilatkoztatta nekem, hogy rövidesen itt lesz életem vége. Ha tehát még élve akarsz látni, azonnal indulj el, és jöjj az Angyalos Boldogasszony klastromába. Hozz magaddal darócot, amelybe majd testemet belecsavarják, valamint viaszgyertyát, amennyi a temetésemhez szükséges. Kérlek arra is, hozzál abból a süteményből, amit készíteni szoktál, amikor Rómában beteg voltam."
Azonban a levélírás közben Isten tudtára adta Szent Ferencnek, hogy Jacopa asszony már közeledik a kolostorhoz, és magával hozza mindazt, amit a levélben kért tőle. Erre Szent Ferenc odaszólt a testvérnek, hogy hagyja abba az írást, mert nincs már szükség rá. Némi idő elteltével erősen zörgetnek. Amikor a kapus kaput nyit, ott áll Jacopa, római nemes asszony két szenátor fiával és nagy lovas kísérettel.
A hölgy egyenest Szent Ferenchez ment a betegszobába. Jöttére Szent Ferenc lelkét nagy öröm és vigasztalás töltötte el, s Jacopa asszony is boldog volt, hogy életben találta, és beszélgethet vele. Akkor aztán elmondta, hogy Rómában imádság közben Isten értésére adta, hogy Szent Ferenc halálán van, érte akar küldeni, és kérni akarja azokat a dolgokat, amiket, mint mondta, magával hozott. Be is hozatta mindjárt Szent Ferenchez, és enni adott neki. Szent Ferenc evett, és ettől megerősödött. Jacopa asszony pedig eléje térdelt, átfogta Krisztus sebeivel ékesített szent lábait, és oly nagy áhítattal csókolta, és öntözte könnyeivel, hogy a körülöttük álló szerzeteseknek úgy tűnt, mintha Magdolnát látnák Krisztus lábainál, és semmi módon nem tudták elszakítani onnan.
Hosszú idő után végül mégis fölemelték, félrevonták, és megkérdezték tőle, hogyan jött éppen még idejében és fölszerelve mindazokkal a dolgokkal, amiket Szent Ferenc kérni akart tőle. Elmondta Jacopa asszony, hogy Rómában, amint egyik éjjel imádkozott, hangot hallott az égből, amely ezt mondta neki: ,,Ha még életben akarod látni Szent Ferencet, késedelem nélkül indulj Assisibe, s vidd magaddal azokat a dolgokat, amiket betegségében szoktál neki adni, és amire a temetésnél szükség lesz." Én pedig - fejezte be -, így cselekedtem.
Ott maradt Jacopa asszony mindaddig, mígnem Szent Ferenc elköltözött e világból, és eltemették. A temetésen kíséretével együtt nagy tisztelettel adózott neki, és az összes költségeket vállalta. Azután visszatért Rómába, és rövid idő múlva maga is szentül halt meg.
Forrás: Fioretti. Assisi Szent Ferenc virágoskertje. Fordította: É. Megyeri András. Bécs, 1978.
Ferencesek.hu - Magyar kurír

*
- Wikipedia oldalon Link

- Kutúra oldalon Link

- ,,Beleveszett a ragyogás mélységébe" - Szent Ferenc atyánk haláláról
Itt olvasható Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: kinyilatkoztatta, kellemetlenséget, írószerszámokat, posztókereskedő, életformájukra, körülmetéltség, megtámasztotta, szerzeteseknek, nyilatkoztatni, porciunkulában, alázatosságban, tranzitusának, közösségekben, megemlékeznek, jelentéktelen, menyasszonyát, búcsúbeszédét, felolvastatta, franciaország, szentlélekkel, szülővárosába, szegénységben, virágoskertje, felkiáltással, boldogasszony, jelenlévőknek, tranzitusáról, születésnapja, legnépszerűbb, világosította, tiszteletadás, belecsavarják, viaszgyertyát, temetésemhez, szegeztetett, leggazdagabb, szabályt követik, mennyei Atya, időben Jézus, evangélium igéi, 1180-as évek, észak-itáliai város, húszéves Ferenc, hadjárat során, nagyvilági élettel, saját elgondolása, evangéliumos könyv, helyre talált, szegények között, ferences rend, testvérek száma, pápa érezte, Assisi Szent Ferenc, SZENTLECKE Szent Pál, Jézus Krisztus, EVANGÉLIUM Szent Máté, Szent Miklós-templomba, Ferenc Rómába, Ferencet Isten, Angyalos Boldogasszony-kápolnában, Szent Ferenc, Assisi Szent Ferencnek, Angyalos Boldogasszony-bazilikában, Szent Ferenc-oltárainál, Boldog Ferencet, Szent Ferenc-ereklye, Settesoli Jacopa, Jacopa Asszonynak, Urunk Jézus Krisztusban, Angyalos Boldogasszony, Szent Ferencnek, Erre Szent Ferenc, Szent Ferenchez, Jöttére Szent Ferenc, Elmondta Jacopa, Szent Ferencet, Megyeri András,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Konikalcit  Kellemes délutánt kívánok  Várat magára az igazi tavasz -...  Amint mozdulsz, a világ is moz...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Png nő  Kalkofyllit  Kellemes hétvégét kívánok!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Önzetlen ember  Sexy nő  Kislány kutyusokkal  Kapkodjuk a fejünket!  Facebookon kaptam  A sikeres és a sikertelen  Remélem megértésre talál szava...  Tündérek  Engedd, hogy a hited nagyobb l...  Facebookon kaptam  Jézus szeretete  Jézus szeretete  Önzetlen ember  Facebookon kaptam  Petőfiné szobra Koppenhágában  Kislány cicával  Facebookon kaptam  Tulipànok  Facebookon kaptam  Próbálok pozitív maradni  Szenvedés  Az élet rövid, élj!  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Megismerni egy gyönyörű nőt  Györgyike virágok  Folyvást rohanunk, soha meg ne...  Jó éjt !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Amint mozdulsz, a világ is moz...  Sikertelen ember  Png lufik  A híres SZEGEDI szalámi......  Időjárás jelentés........  Ha minden ember adna magából  Felelősségteljes élet  Facebookon kaptam  Tengeri orgona......  Voltál-e már úgy  Szenvedés  Időjárás jelentés........  Árak  Jó éjt !  Sexy nő  Facebookon kaptam Krisztinától  Jézus szeretete  Szép estét  Szenvedés  Jézus szeretete  Tanulás  Györgyike virágok  Sikertelen ember  Szép mai napot.........  Png lufik  A könny  Szép estét  Miért feledkeztél meg rólam?  Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma  Png virág  Facebookon kaptam  A híres SZEGEDI szalámi......  Időjárás jelentés........  Dupla nappal  Facebookon kaptam  Szép mai napot.........  Png virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  További szép napot  Megállapodni azt jelenti, hogy...  Isten  Árak  A jövőnek élek  Ítélet a sikeres ember felett  Azur andara kristály  Az emberiség legősibb gyógymód...  Felelősségteljes élet  Szép estét - jó éjszakát kívá...  Tulipànok  Konikalcit  Facebookon kaptam  Madarak világa.....  Facebookon kaptam  Ha pofon ér bennünket  Lehet, hogy csak egy vidéki lá...  Kislány kutyusokkal  Tavaszi kép 
Bejegyzés Címkék
szabályt követik, mennyei Atya, időben Jézus, evangélium igéi, 1180-as évek, észak-itáliai város, húszéves Ferenc, hadjárat során, nagyvilági élettel, saját elgondolása, evangéliumos könyv, helyre talált, szegények között, ferences rend, testvérek száma, pápa érezte, legenda szerint, lateráni bazilika, templom mellé, vállával megtámasztja, pápa előtt, kápolna körül, jelenlévőknek egy-egy, puszta földre, végső szegénység, halotti ruhája, halált &#8222, assisi Angyalos, földi életből, mennyei hazába, eseményt nevezi, ferences emlékezet, rendalapító tranzitusának, minorita templomok, ferences regulát, szertartás központi, haldokló szent, közösség tagjai, templom elsötétül, zsoltárt folytatják, végén pedig, imádság során, harcot álljuk, közösség vezetőjének, testvér elhozta, áldott Krisztus, temetésemhez szükséges, levélírás közben, levélben kért, kapus kaput, hölgy egyenest, körülöttük álló, temetésnél szükség, temetésen kíséretével, összes költségeket, ragyogás mélységébe&#8221, kinyilatkoztatta, kellemetlenséget, írószerszámokat, posztókereskedő, életformájukra, körülmetéltség, megtámasztotta, szerzeteseknek, nyilatkoztatni, porciunkulában, alázatosságban, tranzitusának, közösségekben, megemlékeznek, jelentéktelen, menyasszonyát, búcsúbeszédét, felolvastatta, franciaország, szentlélekkel, szülővárosába, szegénységben, virágoskertje, felkiáltással, boldogasszony, jelenlévőknek, tranzitusáról, születésnapja, legnépszerűbb, világosította, tiszteletadás, belecsavarják, viaszgyertyát, temetésemhez, szegeztetett, leggazdagabb, pusztulástól, életszabályt, csatlakoztak, beszélgethet, kereszteltek, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1611
  • e Hét: 7684
  • e Hónap: 35081
  • e Év: 329643
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.