Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent XXIII. János pápa 10.11
  2019-10-11 07:32:27, péntek
 
   
  ........


- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Amint a pásztor juhainak gondját viseli, magam gondoskodom nyájamról - mondja az Úr.
Ezt mondja az Úr, az Isten:
,,Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszéledt juhai között, íme, én is gondjaimba veszem juhaimat, amelyek szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a sötét fellegek napján szétszóródtak. Kivezetem őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból, és visszaviszem őket saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein.
Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket - mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és az egészségeset. Az igazság szerint legeltetem őket."
Ez az Isten igéje

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Neveljék szolgálatuk betöltésére a szenteket, és építsék föl Krisztus testét!
Testvéreim!
Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok: teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól.
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent áthat és mindenben benne van.
Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben.
Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljes életkorának mértékére.
Ez az Isten igéje. Ez 34,11-16 vagy Ef 4,1-7.11-13

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Legeltesd bárányaimat! Legeltesd juhaimat!
Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: ,,Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: ,,Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!" Erre Jézus azt mondta neki: ,,Legeltesd bárányaimat!"
Aztán újra megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő azt felelte: ,,Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki: ,,Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: ,,Szeretsz engem?", és ezt válaszolta: ,,Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!" Jézus pedig ismét ezt mondta: ,,Legeltesd juhaimat!"
Ezek az evangélium igéi. Jn 21,15-17
...... ..........*
- Magyar kurír oldalon
Amikor hazatértek, otthon találjátok majd a gyermekeket. Simogassátok meg őket, s mondjátok nekik: Ez a pápa simogatása
...... ........... .....


Korunk szentjére, XXIII. János pápára emlékezünk október 11-én. Hosszú csendes, szolgáló évek után került Szent Péter székébe, és felismerve az idők jeleit elindította az Egyház megújulását.
XXIII. János pápa Angelo Giuseppe Roncalli néven született Olaszországban, a Bergamo melletti Sotto il Montéban 1881. november 25-én. Bergamóban és Rómában tanult. 1904-ben doktorált, és ugyanebben az évben augusztus 10-én szentelték pappá. Püspöki titkár volt, és tanított a bergamói szemináriumban, majd az I. világháborúban tábori lelkészként szolgált. Ezt követően különböző feladatokat látott el Rómában, leginkább a missziók területén.
1925-ben aeropoliszi címzetes érsekké nevezték ki és püspökké szentelték. Diplomáciai szolgálatát Bulgáriában kezdte, apostoli vizitátorként. Fáradozásai eredményeként 1926-ban létrehozták Szófiában az apostoli exarchátust. 1931-től Bulgária, 1934-től Törökország és Görögország apostoli delegátusa lett, székhelye először Isztambulban, majd 1937-től Athénban volt. 1944 decemberében Franciaország apostoli nunciusává nevezték ki. 1952-től a Szentszék állandó megfigyelője lett az UNESCO-nál.
1953-ban bíborossá kreálták, és velencei pátriárka lett. 1958. október 28-án pápává választották. 1959. január 25-én a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában kihirdette a II. vatikáni zsinat összehívását. A gyűlést 1962. október 11-én nyitotta meg a világ püspökeinek részvételével.
A zsinat megnyitásának estéjén dolgozószobája ablakából mondott, legendássá vált beszédében XXIII. János pápa így szólt a Szent Péter téren összegyűltekhez: ,,Azt mondhatjuk, hogy ma este még a hold is sietett... nézzétek csak, ott fent... hogy megnézze ezt a látványosságot. Amikor hazatértek, otthon találjátok majd a gyermekeket. Simogassátok meg őket, s mondjátok nekik: - Ez a pápa simogatása
...... .......


XXIII. János 1963. június 3-án halt meg. Utóda VI. Pál lett Szent Péter székében.
II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án avatta boldoggá. Emléknapját október 11-ére (a II. vatikáni zsinat megnyitásának évfordulójára) helyezték. Ferenc pápa 2014. április 27-én, az isteni irgalmasság vasárnapján avatta szentté XXIII. Jánost II. János Pál pápával együtt. XXIII. János pápa enciklikái: Ad Petri cathedram, Princeps pastorum, Mater et Magistra, Pacem in terris.
Mindenható, örök Isten, te Szent XXIII. János pápa életében az egész világ előtt felragyogtattad a jó pásztor példáját. Közbenjárására add, hogy az igaz keresztény szeretetet mi is örömmel sugározzuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
- XXIII. János és II. János Pál szentté avatásához kapcsolódva a pápákról szóló rövid történetek, anekdoták, illetve a pápák mondásai közül szemezgettünk összeállításunkban,,
mely itt olvasható sok cikket tartalmaz az oldal Link
- Török Csaba teológus Szent XXIII. János pápáról szóló írását ITT olvashatják. "Egy ember, aki engedte, hogy az Úr vezesse" Link- Lánchíd oldalon Link
...... ........- Kultúra oldalon Link
II. János Pál és XXIII. János szentté avatása.
...... ........- Wikipedis oldalon Link
Szent XXIII. János 1881. november 25. - Róma, 1963. június 3.
Szegény részesbérlő családból származott, s ezt sohasem felejtette el: élete végén szellemi testamentumában is hálát adott, hogy szegényen halhat meg. Egyszerűségének, közvetlenségének és őszinte emberszeretetének köszönhetően minden idők egyik legnépszerűbb pápája volt. A hívő nép ajkán megbecsülést kifejező megszólításai születtek. Özönlöttek hozzá a zarándokok, az egyszerű emberek szentjeként vonul be a Panthéonba.
Bár pápasága csak viszonylag rövid ideig - kevesebb mint öt évig - tartott, mégis tudott ez alatt maradandót alkotni: teljesen váratlanul összehívta a II. vatikáni zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes zsinatát, amelynek feladata az egyház reformja, valamint a többi keresztény felekezettel és a nem hívő világgal való viszonyának rendezése volt. Ezzel új korszakot nyitott a katolikus egyház történelmében.
II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án boldoggá avatta, emléknapját október 11-én (a II. vatikáni zsinat megnyitásának évfordulóján) tartja a katolikus egyház. Szentté avatása 2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján, az őt korábban beatifikáló II. János Pál pápával együtt történt

- Hazalátogat" szülőföldjére Szent XXIII. János pápa ereklyéje Link

*
-Imádság a nap kezdetén - Szent XXIII. János pápa.
Egy gyönyörű, őszinte imádság Szent XXIII. János pápától, melynek útmutatását követve mindannyian jobb emberré válhatunk.
Mennyei Atyám!
Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd!
Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá.
Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.
Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő.
Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban.
Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által.
Ámen.

*
- Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez.
Számos dolog teszi folyamatosan próbára lelki békénket. Hogy ezekkel meg tudjunk birkózni, nem árt ismernünk néhány egyszerű, de fontos szabályt. Szent XXIII. János pápa listáját közöljük.
1. Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem összes problémáját.
2. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre: senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak... csak magamat.
3. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra születtem... nemcsak a másvilági, hanem az e világi boldogságra is.
4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy megkívánnám: a körülmények alkalmazkodnak az én kívánságaimhoz.
5. Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmányra; amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges.
6. Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele.
7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen; ha gondolataimban sértődöttnek érezném magam, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.
8. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. És két rossztól tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól.
9. Szilárdan hiszek - akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják - abban, hogy az isteni Gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világon.
10. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban. Nekem adatott meg, hogy tizenkét órán át jót tegyek.
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: közvetlenségének, felragyogtattad, megajándékoztál, egyszerűségének, összegyűltekhez, testamentumában, helyreigazítsak, ajándékozásának, olaszországban, gondolataimban, tanítványainak, közbenjárására, megismerésében, dolgozószobája, látványosságot, szemináriumban, alkalmazkodnak, kívánságaimhoz, körülményekhez, világháborúban, evangélistává, részvételével, szemezgettünk, megszólításai, fenntartsátok, legnépszerűbb, visszaterelem, szétszóródtak, szentlélekkel, megnyitásának, eredményeként, évfordulójára, elszomorodott, franciaország, vizitátorként, megfogalmazom, pásztor juhainak, pásztor számba, sötét fellegek, népek közül, ország lakott, igazság szerint, béke kötelékével, lelki egységet, reményre szól, evangélium igéi, pápa simogatása, idők jeleit, évben augusztus, bergamói szemináriumban, missziók területén, apostoli exarchátust, Szent XXIII, OLVASMÁNY Ezekiel, SZENTLECKE Szent Pál, Mindegyikünk Krisztus, Isten Fia, EVANGÉLIUM Szent János, Simon Pétertől, Erre Jézus, Szent Péter, Angelo Giuseppe Roncalli, Szent Pál-bazilikában, Utóda VI, János Pál, Jánost II, Jézus Krisztus, Török Csaba, Mennyei Atyám, Szent Fiadhoz,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép estét, jó éjt!  Lamartine: ŐSZ Köszöntlek őszi...  Beethoven: 3. szimfónia  Aranyosi Ervin: Vidítanálak...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szilágyi Domokos : Délelőtt  Png fa  Facebookon kaptam  A bőr a pofádon  2316 fővel emelkedett a beazon...  Facebookon kaptam  Kitüntették az ’56-os pe...  Facebookon kaptam  2020.10.25 Szentmise Évközi 30...  Véres csütörtök  Boldog - pihentető Vasárnap dé...  Facebookon kaptam  Kun Magdolna: Hulló falevelek  Beethoven: 3. szimfónia  Facebookon kaptam  Csokor vázában  Halottaknak napján Halottaknak...  Png autó  Úrangyala imádság Pio atyával  Papsajt  Beethoven: Egmont nyitány  Emma  Facebookon kaptam  Jó éjt, szép álmokat!  Png kutya  Tadzs Mahal - az örök szerelem...  Kellemes, szép hétvégét!  Mai napi mosoly Nektek ! ........  Óraátállítás......  Csokor kancsóban  Őszi kép  Facebookon kaptam  A Nigara vízesés- 2020. októbe...  A sír nem hagy lehetőséget  Png baby  Kellemes napot  Békés, szép napot Mindenkinek!  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam  Mária  Mindnyájan utazók vagyunk  Kellemes, szép hétvégét!  A bőr a pofádon  Isten kezében  Presser: Nem szónak a csillago...  Őszi levelek  Kellemes teázást  A fegyelemnek belülről kell jö...  Menyecske ruha.......  Kellemes, szép hétvégét!  Aranyosi Ervin: Szépen szeretn...  Isten kezében  Kellemes, szép napot!  Mégegyszer kivánok kellemes he...  Diakónusszentelés - Pécsi Egyh...  Png nő  Facebookon kaptam  Teázó nők  Kellemes délutáni pihenést  Egyik nap egy nő az utcán sétá...  A sír nem hagy lehetőséget  Menyecske ruha.......  Őszi dekoráció  Karafiáth Orsolya: Próbáljon é...  Papsajt  Itt van az ősz, itt van újra.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Halottaknak napján Halottaknak...  Nagyon szép.......  Facebookon kaptam  Óraátállítás......  Kutya esőkabátban  Ameddig időnk van Rohannak az ...  Szép őszi napot!  Csokor vázában  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam Krisztinától  Kislány őszi levelekkel  Óraátállítás......  Mégegyszer kivánok kellemes he...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Isten az várja tőlünk, emberek...  Szentmise Tihanyból 2020. októ...  Vasárnap........  Üvegbe zárva  Szép estét, jó éjt!  Png virág kosárban  Facebookon kaptam  Kukucs  Isten kezében  Itt van az ősz, itt van újra.....  Szívek  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
pásztor juhainak, pásztor számba, sötét fellegek, népek közül, ország lakott, igazság szerint, béke kötelékével, lelki egységet, reményre szól, evangélium igéi, pápa simogatása, idők jeleit, évben augusztus, bergamói szemináriumban, missziók területén, apostoli exarchátust, gyűlést 1962, világ püspökeinek, zsinat megnyitásának, isteni irgalmasság, egész világ, igaz keresztény, pápákról szóló, pápák mondásai, egyszerű emberek, katolikus egyház, egyház reformja, többi keresztény, egészséges pihenésért, testvért lássa, krisztusi szeretet, szomorú világban, lelki nyugalom, körülményekhez anélkül, körülmények alkalmazkodnak, testi élethez, lelki élethez, napi jótettet, ellenkezőjét mutatják, isteni Gondviselés, közvetlenségének, felragyogtattad, megajándékoztál, egyszerűségének, összegyűltekhez, testamentumában, helyreigazítsak, ajándékozásának, olaszországban, gondolataimban, tanítványainak, közbenjárására, megismerésében, dolgozószobája, látványosságot, szemináriumban, alkalmazkodnak, kívánságaimhoz, körülményekhez, világháborúban, evangélistává, részvételével, szemezgettünk, megszólításai, fenntartsátok, legnépszerűbb, visszaterelem, szétszóródtak, szentlélekkel, megnyitásának, eredményeként, évfordulójára, elszomorodott, franciaország, vizitátorként, megfogalmazom, szülőföldjére, alkalmazkodom, történelmében, barátságtalan, fellépésemre, választották, összegyűjtöm, folyamatosan, sértődöttnek, egészségeset, mindegyikünk, decemberében, felekezettel, simogassátok, ellenkezőjét, köszönhetően, visszaviszem, megbecsülést, megfigyelője, efezusiakhoz, évfordulóján, összehívását, , ,
2020.09 2020. Október 2020.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 365 db bejegyzés
e év: 5105 db bejegyzés
Összes: 45598 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1588
  • e Hét: 19275
  • e Hónap: 208703
  • e Év: 1767127
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.