Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Emlékezés Kinizsi Pálra
  2019-10-22 19:39:58, kedd
 
   
  Szerző: Tarján M. Tamás

,,Kinizsi Pál mindkét felől fegyvert kötött vala fel és mint egy oroszlán oly fele vala az viadalban. Valamely felé fordul vala, mind levágja a törököket és rakva vala mind a két keze vérrel. És erős kiáltással bátorítja vala az adakozókat és hódítja vala őket a viadalra."
(Leírás Kinizsi Pálról a kenyérmezei csatából)
1494. november 24-én hunyt el Kinizsi Pál, Hunyadi Mátyás (ur. 1458-1490) legendás hadvezére, aki a monda szerint rendkívüli testi erejével keltette fel a király figyelmét. Kinizsi vakmerősége és kegyetlensége nyomán később számos népi legenda hősévé vált, a férfi ugyanakkor nem csak kiváló hadvezér, de bőkezű várúr is volt, aki két évtized alatt felvirágoztatta Nagyvázsonyt és környékét.
Bár Kinizsi életének első feléről a nép ajkán kelt legendáknak köszönhetően rengeteg információval rendelkezünk, hiteles források híján ezeket az adatokat igencsak óvatosan kell kezelnünk. A hős feltehetőleg az 1430-as években született, szűkebb pátriája azonban ismeretlen, ennek nyomán máig több település verseng azért, hogy Kinizsi Pált saját szülöttjének mondhassa: Nagyvázsonynál, Biharban és a Bánátban egyaránt előszeretettel mutogatják azt a malmot, ahol a rendkívüli erővel bíró molnárlegény állítólag malomkövön szolgálta fel a frissítőt Mátyás király - más mondák szerint Magyar Balázs - számára.
Kinizsi a legenda szerint ezzel a tettével bizonyult méltónak arra, hogy a király katonája legyen. Akár így történt, akár nem, az tény, hogy a férfi 1468-ban, Morvaországban már annál a Magyar Balázsnál szolgált, aki később - 1480 körül - leányát, Benignát hozzá adta feleségül. Kinizsi ekkorra a hadvezérek közé emelkedett, ugyanis a két cseh hadjárat - 1468, 1471 - után a lengyelek ellen vívott 1474-es boroszlói háborúban is kitüntette magát, három évvel később pedig már saját serege élén vezetett várostromot Alsó-Ausztriában. Az erejéről messze földön híres katona tehát rászolgált későbbi legendás hírnevére, hőstetteit pedig Mátyás gazdag adományokkal honorálta: az uralkodó 1472-ben Kinizsinek ajándékozta Nagyvázsonyt - a hozzá tartozó birtokokkal együtt -, a hadvezér esküvője után pedig ,,hozományként" Somló várát is átadta.
Kinizsi Pál uradalmában legalább olyan jelentős vezetőnek bizonyult, mint a csatamezőn, ugyanis erőfeszítései nyomán Nagyvázsony és környéke a 15. század végén ugrásszerű fejlődésnek indult. A fekete sereg rettegett katonája nem csak a kezébe került várakon végzett komoly erődítési munkálatokat, de a pálosok számára épített kolostorral és templommal a kulturális élet vérkeringésébe is bekapcsolta birtokát. Nagyvázsony Kinizsi alatt lett az a kiterjedt komplexum, melynek romjai ma népszerű turistalátványosságnak számítanak.
A félelmetes erejű katona aztán a csehek és osztrákok után 1478-tól az oszmánok ellen hadakozhatott, Mátyás ugyanis ebben az esztendőben Temesvár urának és alsó-magyarországi főkapitánynak tette meg hadvezérét. Kinizsi az 1479. évi kenyérmezei csatában oroszlánrészt vállalt a magyar seregek győzelmében, miután az egyik török szárnynak a hadvezér puszta látványától inába szállt a bátorsága. A főkapitány a következő évben 30 000 fős seregével Krusevácig nyomult előre az oszmánok által megszállt Szerbiában, majd a későbbiekben Szendrőnél többször is győzelmet aratott a törökök ellen, miután pedig Mátyás és I. Bajazid szultán (ur. 1481-1512) 1483-ban tíz évre szóló békeszerződést kötött, a határ menti oszmán portyák megakadályozása lett a fő feladata.
1490-ben meghalt Hunyadi Mátyás, Kinizsi pedig főkapitányként egyszeriben jelentős politikai befolyáshoz jutott, amit nem az elhunyt uralkodó kérése szerint - tehát Corvin János javára -, hanem II. Ulászló (ur. 1490-1516) trónra juttatása érdekében használt fel; ő vezette például azt a hadsereget, amely a Tolna megyei Csontmezőn legyőzte a dél felé vonuló János herceg csapatait. Kinizsi ezen az eseten kívül akkor sem lehetett könnyű helyzetben, amikor a fosztogatásig süllyedt, egykor dicső fekete sereg maradványait - 1492 nyarán - épp neki kellett szétverni a Száva mellett.
Kinizsi Pál - aki II. Ulászló szolgálatában az országbírói tisztségig jutott - politikai orientációja ellenére nem szűnt meg Magyarország érdekében munkálkodni: a Mátyás halála utáni zűrzavarban oroszlánrészt vállalt a trónkövetelő Miksa római király - későbbi császár (ur. 1493-1519) - kiűzésében, a végeken pedig nem csak martalóccá züllött egykori katonái, de az oszmánok ellen is bátran táborba szállt. Kinizsi számos alkalommal tört be Szerbiába, 1494 során pedig megakadályozta, hogy egyes áruló tisztek átadják a törököknek Nándorfehérvárt, majd szörnyű kínzásokkal teremtett rendet. A bátorságáról és kegyetlenségéről egyaránt messze földön híres katona az eset után nem sokkal szélütést kapott, azonban hordszéken, félig bénán is a törökök ellen vonult.
Kinizsi 1494 őszén már megrendült egészségi állapotban vette ostrom alá a Duna-parti Szendrő várát, melynek vívása közben, 1494. november 24-én, Szent-Kelemen faluban befejezte küzdelmes pályafutását. A törökverő hőst Nagyvázsonyban, az erődítmény kápolnájában helyezték végső nyugalomra, tisztelete - majdhogynem kultusza - pedig idővel az egész országban elterjedt: egy olyan korban, mikor a Kinizsi által százszor megvert ellenség felülkerekedett Magyarországon, a nép nosztalgikus érzéssel őrizte meg azt a hőst, aki szinte egymaga elegendő volt ahhoz, hogy távol tartsa az ellenséget határainktól.

*
- Legyünk készek bátran, testvéreink iránti szeretetből Isten akaratát teljesíteni! 540 évvel ezelőtt, 1479. november 13-kán Mátyás király serege megütközött Kenyérmezőn az országba betörő török katonákkal. Ecsedi Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán vezette magyar seregek, a rájuk bízott országot, az itt élő civil lakosságot s azok anyagi javait, egy véres csatában megvédték. Bonfini krónikájában a törökök veszteségét harmincezer főben nevezi meg, ugyancsak ő, a magyarok veszteségét nyolcezerre teszi.
Báthori, Kinizsi és a velük együtt harcoló hősök, életüket nem kímélve, gyilkos csatában megvédték szülőföldjüket és annak lakóit, "Mária népét". Az ő emlékükre, a Szent Ferenc Alapítvány szászvárosi háza, a Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség és a Mária Út Egyesülete zarándoklattal egybekötött lelkigyakorlatos megemlékezést szervez. November 22-én 14.00 órakor Kenyérmezőn találkozunk Alkenyéren, (románul Sibot). A csatatéren álló emlékműnél meghallgatjuk a megemlékező beszédeket, elhelyezzük tisztelettel a koszorúinkat, majd a gyerekekkel és a kedves vendégeinkkel elindulunk a legközelebbi templomba, az algyógyi Szent István előtt épült rotondo (körkörös) templomba, hol szentmise áldozatot mutatunk be az elesett hőseinkért. A zarándok út hossza 13-14 km. A szentmise végén házigazdánk Menyhárt Ernő, a szászvárosi Szent Erzsébet Otthon vezetője szeretettel lát egy estebédre. Szombaton is együtt leszünk, imádkozunk, meglátogatjuk a Hunyadi kastély Mátyás Király által építtetett szárnyát, majd e letűnt kor dallamaival, táncaival ismerkedünk! Vasárnap délben a gyermekeinkkel együtt imádkozunk, a szentmise után ebéddel ér véget a hőseink tiszteletére szervezett megemlékezés.
Isten által ránk bízott feladataink felvállalása, azok bátor, hősies teljesítése életünk célja, értelmet ad napjainknak. Ingyen, két szép szemünkért sem az őseinknek, sem nekünk nem jár a mennyország, az örök élet. A létért küzdeni kell! Szeretteinkkel való törődés, az ők szolgálata, a családjaink létének fenntartása, s ha kell életünk árán is az ők testi, lelki épségüknek a megóvása védése olyan feladat, amely mindannyiunk életét meghatározza.
540 évvel ezelőtt Mátyás király seregei megtették amit a haza elvárt tőlük, megvédték e föld lakóit, teljesítették kötelességüket. Ezért mi, az ők kései utódai nemcsak tisztelgünk bátor helytállásuk előtt, hanem tanulni is szeretnénk tőlük. Mi is szeretnénk óvni, védelmezve vezetni a gondjainkra bízott családokat, gyermekeket. Biztatlak, szeretettel hívlak, gyertek tanuljunk hős példaképeinktől,
Csaba testvér
Ide tartozó evangélium:
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Lk 12,35-38.
 
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Címkék: kegyetlenségéről, lelkigyakorlatos, példaképeinktől, felülkerekedett, megakadályozása, felvirágoztatta, nándorfehérvárt, előszeretettel, nagyvázsonynál, zarándoklattal, tanítványaihoz, gyermekeinkkel, nagyvázsonyban, megérkezésekor, főkapitányként, békeszerződést, vérkeringésébe, megakadályozta, magyarországon, szeretteinkkel, szülőföldjüket, morvaországban, kötelességüket, megemlékezést, fosztogatásig, szolgálatában, oroszlánrészt, teljesítették, vendégeinkkel, információval, meghallgatjuk, hadakozhatott, meglátogatjuk, hasonlítsatok, főkapitánynak, magyarországi, kenyérmezei csatából, monda szerint, király figyelmét, férfi ugyanakkor, adatokat igencsak, 1430-as években, rendkívüli erővel, frissítőt Mátyás, legenda szerint, tettével bizonyult, király katonája, férfi 1468-ban, hadvezérek közé, lengyelek ellen, erejéről messze, uralkodó 1472-ben, Emlékezés Kinizsi Pálra, Tarján, Kinizsi Pál, Leírás Kinizsi Pálról, Hunyadi Mátyás, Kinizsi Pált, Magyar Balázs, Magyar Balázsnál, Nagyvázsony Kinizsi, Corvin János, Duna-parti Szendrő, Ecsedi Báthori István, Szent Ferenc Alapítvány, Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség, Mária Út Egyesülete, Szent István, Menyhárt Ernő, Szent Erzsébet Otthon, Mátyás Király,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kék turmalinkristály  Egy szerzetes úgy dönt, hogy e...  Életem morzsái  Gondolkoztál már azon, hogy mi...  Örökké  Facebookon kaptam  Az eskü és a hazugság  Gyors ebéd  Békés - szép estét kívánok !  Kisróka  Facebookon kaptam  Kávézzunk  Harmonia.......  Gondolkoztál már azon, hogy mi...  Minden szónak a helyén kell le...  Facebookon kaptam  Drága Jézusom !  Az őszhöz........  A képzelet szárnyán  Minden szónak a helyén kell le...  Két szék között  Szent-Györgyi Albert: Psalmus ...  Hallgatnak a fák  Facebookon kaptam  A Nyár szépségeiből jó lenne v...  Pirkadat Ma még a Nap fénye ra...  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Müller Péter idézet  Minden szónak a helyén kell le...  Sárga rigó  Facebookon kaptam  Szupertáplálékok, melyekkel nö...  Névnapra  Facebookon kaptam  Kétszínű emberek - Idézetek  Szomorúan szállnak alá . . .  Facebookon kaptam  Szóbeli bántalmazás  Facebookon kaptam  A Dudás-per  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Magnetit  Jó éjszakát!  Jó éjszakát !  Plitvicei tavak  A fájdalom súlya alatt más emb...  Szép estét kedves látogatóimna...  Klóros víz és gázszag buktatta...  A gyógynövények, a természet c...  Facebookon kaptam  A kókuszolaj nem csak egészség...  Szép estét kedves látogatóimna...  Drága Jézusom !  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Áprily Lajos: Carpe diem... M...  Találd meg a szépségét!  Kávézzunk  Szép estét kedves látogatóimna...  Vándor vagyok - e Földön . . ...  Ezek okozhatják az időskori me...  Facebookon kaptam  Békés - szép estét kívánok !  Facebookon kaptam  Egy szerzetes úgy dönt, hogy e...  Minden szónak a helyén kell le...  Ellentmondás a gondolat és a k...  Hallgatnak a fák  Csökkenti az étvágyat és a kol...  Minden egyes pillanat az élet ...  Pirit és kálcit  Nem átjáróház  Szóbeli bántalmazás  Facebookon kaptam  Győzelemről énekeljen napkelet...  Facebookon kaptam  Federico Faber - Mosolyod  Magnetit  Érintés  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Egy angyalnak nincs neve  Jó éjszakát!  Oly régóta szerettem volna elm...  Lecke a vadludaktól  Szép estét  Pásztorgém  Ellentmondás a gondolat és a k...  Facebookon kaptam  Az eskü és a hazugság  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  A kókuszolaj nem csak egészség...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Minden szónak a helyén kell le...  Jó éjszakát!  Imádság szombat estére  Az őszhöz........ 
Bejegyzés Címkék
kenyérmezei csatából, monda szerint, király figyelmét, férfi ugyanakkor, adatokat igencsak, 1430-as években, rendkívüli erővel, frissítőt Mátyás, legenda szerint, tettével bizonyult, király katonája, férfi 1468-ban, hadvezérek közé, lengyelek ellen, erejéről messze, uralkodó 1472-ben, hozzá tartozó, hadvezér esküvője, fekete sereg, kezébe került, pálosok számára, kulturális élet, félelmetes erejű, oszmánok ellen, esztendőben Temesvár, magyar seregek, egyik török, hadvezér puszta, következő évben, oszmánok által, későbbiekben Szendrőnél, törökök ellen, határ menti, elhunyt uralkodó, eseten kívül, fosztogatásig süllyedt, országbírói tisztségig, trónkövetelő Miksa, végeken pedig, törököknek Nándorfehérvárt, eset után, törökverő hőst, erődítmény kápolnájában, egész országban, olyan korban, ellenséget határainktól, országba betörő, rájuk bízott, véres csatában, törökök veszteségét, magyarok veszteségét, velük együtt, csatatéren álló, megemlékező beszédeket, kedves vendégeinkkel, legközelebbi templomba, algyógyi Szent, elesett hőseinkért, szentmise végén, szászvárosi Szent, gyermekeinkkel együtt, szentmise után, hőseink tiszteletére, örök élet, létért küzdeni, családjaink létének, megóvása védése, haza elvárt, gondjainkra bízott, időben Jézus, olyan emberekhez, második vagy, harmadik őrváltáskor, kegyetlenségéről, lelkigyakorlatos, példaképeinktől, felülkerekedett, megakadályozása, felvirágoztatta, nándorfehérvárt, előszeretettel, nagyvázsonynál, zarándoklattal, tanítványaihoz, gyermekeinkkel, nagyvázsonyban, megérkezésekor, főkapitányként, békeszerződést, vérkeringésébe, megakadályozta, magyarországon, szeretteinkkel, szülőföldjüket, morvaországban, kötelességüket, megemlékezést, fosztogatásig, szolgálatában, oroszlánrészt, teljesítették, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1724
  • e Hét: 3346
  • e Hónap: 41335
  • e Év: 597564
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.