Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Advent 3. vasárnapja 12.15
  2019-12-15 07:22:26, vasárnap
 
   
  - Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nekünk.
Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét.
Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: ,,Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek." Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong.
Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé.
Ez az Isten igéje. Iz 35,1-6a.10

SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
Legyetek állhatatosak, mert az Úr e jövetelének ideje közel van!
Testvéreim!
Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig! Lám, a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, és legyetek állhatatosak, mert az Úr eljövetelének ideje közel van.
Testvéreim, ne zúgolódjatok egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Mert íme, a bíró ott áll már az ajtó előtt.
Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak!
Ez az Isten igéje. Jak 5,7-10

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Te vagy-e az, akinek jönnie kelt, vagy valaki mást várjunk?
Abban az időben:
Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: ,,Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?" Jézus igy válaszolt nekik: ,,Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!"
Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: ,,Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában.
Ezek az evangélium igéi. Mt 11,2-11
...... .......Imádság
Urunk, Istenünk! Az advent a megújulás, a lelki megtisztulás ideje számunkra. Nem tisztíthatjuk meg önmagunkat, erre egyedül te vagy képes. Tőled kérjük a megtisztulást, az újjászületést. A helyreállítás műve, amely által újra békében és szeretetben élünk veled, nem a mi erőfeszítésünk eredménye és nem a mi érdemünk, hanem a tiéd, aki bennünk élsz. A te csendes, türelmes, kitartó munkálkodásod éppen a mi megtisztulásunkban mutatkozik meg leginkább. Segíts, hogy irgalmad megérintse lelkünket az advent folyamán, hogy lelkileg újjászületve és az újjászületés örömével várjuk a Megváltó érkezését!

Elmélkedés
Miért teszi ezt Isten?
Az első két adventi vasárnap arról elmélkedtünk, hogy mit jelent az, hogy velünk az Isten, illetve a ,,lélek sötét éjszakája" idején, hogyan rejtőzik el előlünk, amikor egy időre azt tapasztaljuk, hogy nincs velünk az Isten. Ezeket a gondolatokat folytassuk ma egy harmadik lelki tapasztalattal, azzal, amikor azt érezzük, hogy Isten ellenünk van. Vannak nagyszerű elképzeléseink és terveink, de semmit sem sikerül megvalósítanunk belőlük. Bármibe is kezdünk, minden balul sül el. Bármerre is indulunk, újra és újra zsákutcában találjuk magunkat. Bármit teszünk, nem érezzük munkánkon, fáradozásunkon az Isten áldását. Sőt, úgy tűnik, mintha Isten mindent megakadályozna, amit szeretnénk. Keresztbe tesz az elképzeléseinknek, mégpedig nem könnyen átléphető szalmaszálakat, hanem komoly falakat épít, amelyek meghátrálásra kényszerítenek minket. Miért teszi ezt Isten? Mi lehet a szándéka? Mire jó ez?
Évekkel ezelőtt egy amerikai nagyvárosban egy utcai banda gyilkosságot követett el. Tettükről hallván, egy lelkipásztor elhatározta, hogy segíteni próbál nekik. Úgy gondolta, hogy Isten hívja őt arra, hogy segítsen nekik. Szeretett volna a bandatagok bírósági tárgyalására bejutni, de a biztonsági szolgálat ezt megakadályozta. Szeretett volna beszélni a bíróval, aki engedélyezhette volna neki, hogy a fogházban meglátogassa a vádlottakat, de ezt sem engedélyezték neki. A következő tárgyalásra is elment, de akkor sem engedték be. Próbálkozása felkeltette a jelenlévő újságírók figyelmét, akik szándékáról kérdezték és fényképeket is készítettek róla. Másnap az újságok címlapjára került papi ruhában, kereszttel a nyakában és Bibliával a kezében, a következő címmel: Egy lelkipásztor félbe akarta szakítani a gyilkossági pert. Szavait kiforgatták, meg sem említették, hogy jó szándékkal segíteni akart a vádlottakon. Olyan negatív színben tüntették fel őt, amire nem számított. Elöljárói és közössége is elfordultak tőle, mert elhitték mindazt, amit az újságokban olvastak róla. Ő maga sem értette a helyzetet, hiszen korábban azt érezte, hogy maga Isten szólítja fel őt, hogy segítsen, és most minden a lehető legrosszabbra fordult.
Néhány hét múlva a város utcáin járva más bandák tagjai felismerték őt. ,,Te vagy az a lelkipásztor, akit utál a bíróság és a rendőrség! Akkor te a mi barátunk vagy." - mondták neki. Így történt, hogy elfogadták őt, s ettől kezdve az utcai bandákat próbálta jobb belátásra bírni, hogy ne a bűnözésből éljenek meg. Maga is rájött, hogy ha nem lettek volna a róla szóló negatív újságcikkek, akkor soha nem fogadták volna el őt a bandák. Íme, egy olyan eset, amikor Isten látszólag keresztbe tesz az emberi terveknek, aztán mégis mindent jóra fordít.
Mit tegyünk azokban a helyzetekben, amikor azt érezzük, hogy Isten ellenünk dolgozik? Kár volna őt hibáztatni vagy vádolni, mert ezzel nem fogunk előbbre jutni. Talán egyszerűen csak oda kellene állnunk Isten elé és imádságunkban elmondani neki, hogy nem értjük a szándékát, nem értjük az akaratát. És ki kellene fejeznünk a hitünket, hogy még így is bízunk Istenben, így is rá merjük bízni az életünket. Biztos vagyok benne, hogy akiben megszületik a hit, a bizalom és az Istenre hagyatkozás, az mellé oda fog állni az Isten.
C. Horváth István Sándor

*
Útravaló
Az öröm vasárnapján a szentmise bevezető éneke az örömre buzdít Szent Pál apostol szavával: ,,Örüljetek, az Úr közel van!" Isten közelében van helye az örömnek is. Sőt, az igazi örömünket nála és benne tudjuk megtalálni. Egy híres angol megtérő önéletrajzi könyvének ez a címe: Az öröm vonzásában. Valami ilyesmit élt meg ő is, mint amit ma Izajásnál olvastunk: a puszta és a kiaszott vidék ujjongani kezd. Életének szövevényes útjain, miközben kereste az igazságot és a szépséget, egyre szomjasabban és egyre kiégettebben, egyszer csak megérezte Isten közelségét, megérezte Isten örömét, az Isten adta élet örömét.
Az adventi készületben természetes, hogy mi is elfáradunk, hogy ellankadunk, figyelmünk lanyhul. Buzdít a próféta: ,,Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg." Miért is? Mert ,,maga az Isten jön el". Micsoda ígéretet kapunk, és micsoda ajándék ez nekünk! Persze nem olyan egyszerű ennek az ígéretnek a fényében élni. A zsidó nép évszázadokon keresztül várta a Messiás születését, mi lassan kétezer éve várjuk Krisztus második eljövetelét, és meg kell elégednünk a hit erejével, mert ,,a szemlélés még nem osztályrészünk".
A türelem erényét is kell gyakorolnunk, és abban is növekednünk. Szent Jakab ma erre buzdít bennünket: ,,Legyetek türelemmel ti is, és legyetek állhatatosak." A türelem mai világunkban hiánycikk lett. A technika fejlődése sok minden dolgot meggyorsított, felgyorsult világban élünk. Másodpercek alatt érnek célba leveleink, üzeneteink, akár a világ túloldalára. Egy kattintás csak, és már nézhetjük élőben a világ másik oldalán zajló történéseket. A régen többnapos vagy akár -hetes orvosi beavatkozások pár órásra rövidültek, a fájdalomcsillapítók pár perc alatt hatnak. A sorban állás, várakozás időrablásnak tűnik, feszültté tesz bennünket. Pedig van értéke és szépsége a lassúságnak, a türelmes várakozásnak. Mert van időnk felkészülni, van időnk rá, hogy a lelkünk teljes készenlétbe kerüljön. Mennyi élmény ér bennünket, és nem is tudjuk már értékelni. A türelmesen várakozó ember minden részletét meg tudja jegyezni a találkozásnak, a várt eseménynek, és ez alakítani is fogja az életét.
Azért is az adventi készület, hogy rendesen fel tudjunk készülni, hogy tervezni tudjuk a találkozást a megtestesült Igével. Így mi is meg tudjuk kérdezni Jézustól: ,,Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?" Jézus Keresztelő Szent Jánosnak a próféták által várt Messiás tulajdonságait üzeni vissza: ,,A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt." Nekünk ma ilyeneket üzenne a kérdésünkre: sokan életüket adják a nevemért, örökre elköteleződnek mellettem fogadalmaikkal, megfogant életeket mentenek meg és árvákat nevelnek fel miattam, önzetlenül segítik a szegényeket és rászorulókat, naponta milliók imádkoznak a szentmiséken, ahol újra feláldozom magam értük, ellenállnak az ördög csábításának, és megtartják parancsaimat. Sok millió ember teszi meg ezt naponta Krisztus miatt - észrevesszük ezeket a nagy jókat a világban, a környezetünkben? Észrevesszük Isten csendes munkáját a világban? Vagy türelmetlenül és figyelmetlenül csak a rosszra tekintünk?

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Advent  
Címkék: engedélyezhette, megvalósítanunk, környezetünkben, megakadályozta, kényszerítenek, figyelmetlenül, szalmaszálakat, elköteleződnek, elképzeléseink, fáradozásunkon, megakadályozna, osztályrészünk, tapasztalattal, fogadalmaikkal, szilárdítsátok, tulajdonságait, erőfeszítésünk, imádságunkban, legrosszabbra, munkálkodásod, helyreállítás, újjászületést, engedélyezték, megtisztulást, tisztíthatjuk, türelmetlenül, elviselésében, találkozásnak, meggyorsított, beavatkozások, eljövetelének, meghátrálásra, gyakorolnunk, várakozásnak, gyilkosságot, parancsaimat, kiaszott vidék, elernyedt kezeket, roskadozó térdeket, csüggedt szívűeknek, vakok szeme, süketek füle, némák nyelve, föld drága, ajtó előtt, szenvedés elviselésében, kitartó türelemben, börtönben raboskodó, vakok látnak, sánták járnak, halottak feltámadnak, szegényeknek pedig, OLVASMÁNY Izajás, SZENTLECKE Szent Jakab, EVANGÉLIUM Szent Máté, János Jézus, Keresztelő Jánosnál, Horváth István Sándor, Szent Pál, Szent Jakab, Jézus Keresztelő Szent Jánosnak, Észrevesszük Isten, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.27. 23:13 Az amerikai külügyminiszter szerint meg kell erősíteni Irak szuverenitásána...
01.27. 22:43 Amerikai-francia védelmi tárgyalások: Washington még nem döntött arról, hog...
01.27. 21:43 Brexit - Barnier: az EU szoros figyelemmel követi a Nagy-Britanniában élő E...
01.27. 21:42 Koronavírus - Német lap: a berlini vezetés a hadsereg közreműködésével szál...
01.27. 21:32 Az igazságszolgáltatás függetlenségére figyelmeztette Macront a legfőbb bír...
01.27. 21:12 Holokauszt-emléknap - Merkel: szembe kell szállni az intoleranciával és a g...
01.27. 21:02 Impeachment - Starr belpolitikai háborúhoz hasonlította az elnök elleni elj...
01.27. 20:53 Jégkorong Erste Liga - Fehérvári siker az alsóházban
01.27. 20:23 Az apasági teszt szerint a volt belga király Delphine Boel biológiai apja
01.27. 20:23 Újabb rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi a Fidesz a szegedi par...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Krisztus jár előttem - hazafel...  Őrangyal a hídnál  Arany János - A RÉGI PANASZ  Szèp estét  3. évközi hét hétfő 01.27.  A fény felé  Betty Boop  Pethes Mária versei  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Szegfűk  Betty Boop  Téli kép  Akire büszkék lehetnénk - Kéts...  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Mózes  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hóvirág  Retro könyves szekrény  Facebookon kaptam  Téli naplemente  Zsoltárok 118:29  Angyal hóesésben  Ami még van  Szegfűk  Ne csak mondjam...  Az ördög elvitte a fináncot  Szép napot kívánok !  Kellemes hetet  Kislány cicával  Havas csodák  Facebookon kaptam  Téli örömök  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Őrangyal a hídnál  Téli kép  Jó éjszakát  2020.01.26 Szentmise évközi 3....  Facebookon kaptam  Szép téli napokat!  Facebookon kaptam  ÉletMentő alkalmazás  Vándorkereskedő  Ima, minden nap, Ferenc Pápa i...  Erőtlenül erős  Rövid pályás gyors korcsolya 2...  Az egyensúly a kulcs mindenben...  Facebookon kaptam  Hóesés  Szeretet fény gif  Őrangyal  Betty Boop  Őrangyal a hídnál  Betty Boop  Holnap munka......  Facebookon kaptam  Az ördög elvitte a fináncot  Kávézó nők  Ha mennél hideg szélben  Dália  Téli kép  Szépség.......  Hóvirág  Virágok pohárban  Piros gerbera vázában  Restaurátorra van szükséged...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az emberek, akik a mulandóság ...  Cicák virágokkal  Az ördög elvitte a fináncot  Az átjárónál  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Ha mennél hideg szélben  A menedék - film - gyerekeknek...  Alázattal és imával építjük a ...  Mai harmónia kártyám  No comment .......  A gomba jótékony hatásairól  Szépség.......  Facebookon kaptam  ÉletMentő alkalmazás  Alázattal és imával építjük a ...  Facebookon kaptam  Tojás szemek  Erőtlenül erős  Facebookon kaptam Krisztina...  Az egyensúly a kulcs mindenben...  Facebookon kaptam  A skót Petőfi születésének nap...  Az élet 7 szabálya.......  Ideális testsúly, életkor sze...  Facebookon kaptam  Körte balerina  Grál kehely  Az emberek, akik a mulandóság ... 
Bejegyzés Címkék
kiaszott vidék, elernyedt kezeket, roskadozó térdeket, csüggedt szívűeknek, vakok szeme, süketek füle, némák nyelve, föld drága, ajtó előtt, szenvedés elviselésében, kitartó türelemben, börtönben raboskodó, vakok látnak, sánták járnak, halottak feltámadnak, szegényeknek pedig, utat teelőtted, mennyek országában, evangélium igéi, lelki megtisztulás, helyreállítás műve, advent folyamán, újjászületés örömével, gondolatokat folytassuk, harmadik lelki, amerikai nagyvárosban, utcai banda, lelkipásztor elhatározta, bandatagok bírósági, biztonsági szolgálat, fogházban meglátogassa, következő tárgyalásra, jelenlévő újságírók, újságok címlapjára, következő címmel, lelkipásztor félbe, gyilkossági pert, újságokban olvastak, lehető legrosszabbra, város utcáin, utcai bandákat, bűnözésből éljenek, róla szóló, olyan eset, emberi terveknek, öröm vasárnapján, szentmise bevezető, örömre buzdít, igazi örömünket, híres angol, öröm vonzásában, adventi készületben, fényében élni, türelem erényét, technika fejlődése, világ túloldalára, kattintás csak, világ másik, régen többnapos, sorban állás, türelmes várakozásnak, lelkünk teljes, türelmesen várakozó, várt eseménynek, adventi készület, megtestesült Igével, próféták által, ördög csábításának, nagy jókat, rosszra tekintünk, engedélyezhette, megvalósítanunk, környezetünkben, megakadályozta, kényszerítenek, figyelmetlenül, szalmaszálakat, elköteleződnek, elképzeléseink, fáradozásunkon, megakadályozna, osztályrészünk, tapasztalattal, fogadalmaikkal, szilárdítsátok, tulajdonságait, erőfeszítésünk, imádságunkban, legrosszabbra, munkálkodásod, helyreállítás, újjászületést, engedélyezték, megtisztulást, tisztíthatjuk, türelmetlenül, elviselésében, találkozásnak, meggyorsított, beavatkozások, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 505 db bejegyzés
e év: 505 db bejegyzés
Összes: 41004 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 385
  • e Hét: 8019
  • e Hónap: 306353
  • e Év: 306353
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.