Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Szent Család: Jézus, Mária és József 12.29
  2019-12-29 13:27:15, vasárnap
 
   
  - Igenaptár oldalon:
OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
Aki féli az Urat, tiszteli szüleit.
Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját.
Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jó cselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében majd gyarapodni fogsz.
Ez az Isten igéje.Sir 3,3-7.14-17a

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
A család élete az Úrban.
Testvéreim!
Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket!
Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr előtt!
Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék!
Ez az Isten igéje. Kol 3,12-21

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Vedd a gyermeket és anyját és menekülj Egyiptomba!
Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket." József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Egyiptomból hívtam az én fiamat.
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!" József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Judeában Arkelausz uralkodik apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: ,,Názáretinek fogják hívni".
Ezek az evangélium igéi. Mt 2,12-15.19-23
.......Imádság
Mindenható Istenünk! Te azt szeretnéd, hogy térjünk vissza hozzád, éljünk veled, ezért szüntelenül keresel minket. Kész vagy a megbocsátásra és arra, hogy visszafogadj minket szeretetedbe. Irántunk való végtelen szeretetedre emlékeztetsz minket, és újra elmondod, hogy helyünk van a te közeledben. A Szent Család otthona a mi otthonunk is, legyen az egy szegényes istálló Betlehemben, ideiglenes szálláshely az Egyiptomba való menekülés idején vagy egyszerű ház Názáret városában. A Szent Család sorsa a mi sorsunk is, legyen az boldog öröm a betlehemi barlangban, nyugtalan menekülés egy távoli országba vagy csendes munka a családi otthonban. Köszönjük, Istenünk, hogy mindig hazavársz minket!

Elmélkedés C. Horváth István Sándor írása
A szent család példája
A karácsony utáni vasárnapon Egyházunk a Szent Családot ünnepli, gyermekek, édesanyák és édesapák figyelme irányul ma a kis Jézusra, Máriára és Józsefre.
A mai ünnep evangéliumának első jelenete a Jézus születése utáni eseményeket mondja el. A szent családnak menekülnie kellett Heródes elől egy távoli országba, Egyiptomba. Jézusnak tehát úgy kezdődött az élete, hogy nem volt otthona. József és Mária Názáretben éltek, ebben a városban voltak otthon. Amikor Jézus megszületett, nem voltak otthon, mert a népszámlálás miatt éppen Betlehemben tartózkodtak. Jézus tehát nem otthon született és az ő születése után sem térhetett vissza otthonába családjával. Egyiptomba mennek, itt élnek évekig, de nem gondolják, hogy itt fognak véglegesen letelepedni. Alig várják, hogy hazatérhessenek Názáretbe, az otthonukba.
Az evangélium második jelenete már néhány évvel később játszódik, Heródes halála után. József, aki korábban, Jézus születése előtt is kapott Istentől üzenetet, most újra üzenetet kap álmában, amelyben Isten felszólítja őt, hogy térjenek vissza Názáretbe. Ettől kezdve itt élnek, dolgoznak, itt nő fel Jézus, ebben a városban van az otthonuk. Jézus, Mária és József egy családot alkotnak, családban élnek.
A család az emberiség egyik legrégebbi intézménye és közössége, amely a gyermekeknek biztonságos otthont, a felnőtteknek pedig társat, házastársat ad. A családban olyan alapvető tapasztalatok érnek minket, mint a valakihez tartozás, valakiért való felelősségvállalás, valakinek az elfogadása. A családot olyan alapvető cselekvések jellemzik, mint valakiről való gondoskodás, egymás támogatása, egymás védelme. A családban olyan alapvető élmények érnek minket, mint a boldogság, az öröm, a szomorúság, a szeretet, a megbocsátás. Mindez szép és ideális, de a gyakorlat sok esetben sajnos mást mutat, mintha megrendült volna a családnak, mint intézménynek az alapja. Ebben olyan külső erők játszottak, játszanak szerepet, mint a válás lehetővé tétele és megkönnyítése a jogban, a válás elfogadottságának növekedése a társadalom megítélésében, valamint olyan kísérletek, amelyek újszerű együttélési formákat kívánnak ugyanarra a szintre emelni, mint a házassággal megpecsételt hagyományos család. A külső hatások mellett bizonyos belső erők is megrendítették a család intézményét. Az értékek rangsora felfordult, háttérbe került az egész életre szóló elköteleződés és hűség, túlzottan rövid időre korlátozódik a felelősségvállalás. Az értékek rendjének felborulását jellemzi az állandó újdonságkeresés, az önmegvalósítás elsőbbrendűsége, a személyes szabadsághoz való túlzott ragaszkodás mások kárára, azaz mások szabadságának korlátozásával, a karrier és az egyéni érdekek önző elérése a másokért való élet helyett. Ezen erők egyaránt hozzájárultak a házasságról, a családról, a gyermekvállalásról, a nemi szerepekről, a házastársak és a családtagok kötelességeiről való gondolkodás gyökeres megváltozásához. A gyorsan változó és a sokszor kiszámíthatatlan világ a maga váratlan kihívásaival és nehézségeivel egyre gyakrabban hozza lehetetlen helyzetekbe a családokat, főként, ha a vallásosság megtartó ereje is hiányzik a családtagokból.
A szent család példája segítsen mindenkit az elköteleződésben, a hűségben, a megbocsátásban és egymás segítésében! A szent család példája segítse a családtagokat, hogy a közös házban otthonra találjanak, ahol egymásért élnek és egymás boldogságáért fáradoznak.

- Útravaló - Magyar kurír oldalon
Szent Család vasárnapja van. Erre az alapvető emberi közösségre tekintünk most. Isten maga áldja meg ezt a közösséget. Sokféle tapasztalatunk van a családról, jó és rossz egyaránt. A Szent Család, Jézus, Mária és József példát akar nekünk adni. Isten akaratát fölismerve és elfogadva tudunk csak boldog életet élni. Ha a családról beszélünk, kicsit mintha romantikus gondolataink lennének. A reklámok világa, a sorozatok családjai egy-egy mesterséges világot tárnak elénk, és néha lelkiismeret-furdalásunk van, mert nem úgy élünk, ahogy a média sugallja vagy ahogy gondoljuk, hogy más családok élnek.
A Szentírás családja, Jézus családja egészen más. Már-már botrányos is. Botrányos, de közel áll az élethez, ahhoz, amit mindennap tapasztalunk. Nem egy gazdag és mesebeli világ családja áll előttünk példaként, hanem egy zaklatott család. Nem mindennapi élettel, nem is mindennapi problémákkal. Mennyi viszontagság kíséri az életüket, mégis kitartanak, együtt vannak.
Sokan azért halogatják a családalapítást, mert előbb biztosítani akarnak hozzá mindent. De mintha alkalmas idő soha nem is jönne el: mindig van még mit elérni, miért küzdeni, és az idő közben telik. Persze nem kell kapkodni ebben sem, érezze magát mindenki eléggé érettnek, amikor családalapításra adja a fejét; könnyítsük meg a dolgukat, hogy bátorítjuk őket, hogy imádkozunk a fiatalokért, hogy melléjük állunk közösségeinkben. Milyen nagyszerű volna, ha valódi támaszt tudnánk adni a fiataloknak, ha valódi válaszokat tudnánk adni félelmeikre, kétségeikre! Szent Benedek atyánk a Regulában fölhívja a figyelmet, hogy a szerzeteséletre készülőknek ,,mondjanak el előre minden kemény és nehéz dolgot". Így kellene tennünk a fiatalokkal és jegyesekkel is, megmutatva a megküzdési stratégiákat, tanúságtevő családokat állítva eléjük. És mindig imádkozni értük és a családokért a közösségeinkben!
Minden szenvedő anya bizalommal fordulhat Máriához, ő valóban átérzi fájdalmukat, és valódi édesanyánk. A családfőnek, Józsefnek rejtett élet jut, de jelenléte erőt és biztonságot sugároz. Az evangéliumokból szinte semmit nem tudunk meg róla. Ez a rejtettség, az Istenbe vetett csendes és mély bizalom a családapák erénye. Hit abban, akiről tudják, hogy neki köszönhetik gyermeküket, hit az élet szerzőjében. A keresztény család abban igazán nagy, hogy a valóságot akarja megélni itt a földön. Hisznek abban, hogy az életük Istentől származik és oda is tér vissza. És ennek fényében élik életüket, ennek fényében kezelik a problémákat, ennek fényében szólnak egymáshoz vagy éppen hallgatnak.
A názáreti család tanít bennünket, hogy mennyi jót lehet tenni szavak, szónoklás, feltűnés nélkül, csendben, jó példával. Tanít, hogy éljünk a két kezünk munkájából, hogy ne legyünk senki terhére. Tanít a kötelességteljesítésre, az emberek iránti jóságra, egymás iránti gyöngédségre, az Istenre hagyatkozásra. A családi élet örömei és nehézségei közepette a megtestesült Ige, Krisztus legyen a legfőbb támaszunk. A vele való egyre szorosabb kapcsolat segít bennünket, hogy valódi életünk legyen, amiben az igazság uralkodik. Az életünk nem siralomvölgy, Isten boldogságot akar nekünk adni, ne legyünk ennek elrontói. Engedjük Istent be a családjaink életébe, hogy életünk valódi és boldog lehessen.

 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: elköteleződésben, kiszámíthatatlan, családalapításra, hazatérhessenek, közösségeinkben, szerzeteséletre, megváltozásához, elsőbbrendűsége, újdonságkeresés, kötelességeiről, családalapítást, evangéliumokból, meghallgatásra, önmegvalósítás, tapasztalatunk, megrendítették, korlátozásával, megbocsátásban, evangéliumának, családtagokból, kolosszeiekhez, tapasztalatok, hagyatkozásra, megbocsátásra, megítélésében, elköteleződés, beteljesedjék, hozzájárultak, nehézségeivel, családtagokat, szabadságának, bölcsességgel, boldogságáért, irgalmasságot, megkönnyítése, feleségeteket, gyermekek előtt, anya jogát, gyermekekkel szemben, jótett fejében, család élete, másik ellen, tökéletesség köteléke, bölcsek eltávoztak, próféta által, gyermek életére, álmában kapott, próféták mondtak, evangélium igéi, boldog öröm, betlehemi barlangban, távoli országba, Szent Család, OLVASMÁNY Sirák, SZENTLECKE Szent Pál, Mint Istennek, Énekeljetek Istennek, EVANGÉLIUM Szent Máté, Amikor Heródes, Judeában Arkelausz, Mindenható Istenünk, Elmélkedés, Horváth István Sándor, Szent Családot, Mária Názáretben, Amikor Jézus, Szent Benedek, Engedjük Istent,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.16. 21:52 Riói tenisztorna - Balázs Attila nem jutott főtáblára
02.16. 21:12 Birkózó Eb - Orosz, olasz, török és georgiai aranyak
02.16. 21:02 Kálló Gergely nyerte az időközi választást Dunaújvárosban és környékén
02.16. 20:42 Jégkorong Erste Liga - Háromgólos hátrányból nyert a Vasas
02.16. 20:04 Salvini: elég volt az Európai Uniótól kapott pofonokból
02.16. 20:04 Labdarúgó NB II - Az éllovas MTK nem bírt otthon a Békéscsabával
02.16. 20:02 Osztrák jégkorongliga - A Fehérvár kiütötte a sereghajtót
02.16. 20:02 Charles Michel: cél a kapcsolat elmélyítése a nyugat-balkáni országokkal
02.16. 19:42 Női kézilabda NB I - Otthon győzött a Szombathely
02.16. 19:42 Évértékelő - Ellenzéki pártok reagálásai
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Ajándék  Valentin napi gondolatom  Jó reggelt  Szeretlek  Pipás  Mai harmónia kártyám  Február 14 Szerelmesek napja  Mindig találd meg  Facebookon kaptam  Lila virágos  Nyílik a rózsa  Png rózsa  Szelíd pillantás Minket már n...  Kellemes kávézást!  Png rózsa  ... - de a szíved, olykor...  Mindig találd meg  Png virág  Pillangó  Szent János-sziget......  Szerető Szűzanyánk! Mindnyájun...  A szerelem, ha igazi...  Jó reggelt  Szeretlek  Facebookon kaptam  Rajzos nő  Múló idő  Szabad-e Valentin-napot tartan...  A kincs, te vagy  Kellemes kávézást  A bizalom olyan, akár a porcel...  Kellemes kávézást!  Facebookon kaptam  Czóbel Minka : HANGTALAN ÉNEK  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Szerelmes cica  Szép Valentin napot Mindenkine...  Kávé neked kedvesem  Kellemes teázást  Szeretlek  Liliom  A lélek kulcs 7. - Aura -  Pillangó  Tejszínes  Facebookon kaptam  Png mókus  Cukor szórás  Facebookon kaptam  Koronavírus - hasznos informác...  Szerelmes cica  Igaz legyen ám! -  Hízelgés  Pénzmosás  Fodor Ákos- Szemem és szemed  Koronavírus - hasznos informác...  Facebookon kaptam  Hiszek  Hízelgés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rózsa  Valentin-napi tipp Szalézi Sze...  Kávé neked kedvesem  Szerető Szűzanyánk! Mindnyájun...  Valentin nap  Rózsa  Facebookon kaptam  Fodor Ákos- Szemem és szemed  Szèp estét kedves látogat...  A szerelem, ha igazi...  Törékeny kis virágok . . .  Png nő  Facebookon kaptam Krisztina...  Koronavírus - hasznos informác...  Tavaszi hóesés  Szelíd pillantás Minket már n...  Levél írás  Magamat adhatom  Mártogatós  - Szeretlek - Miért szeretsz t...  Akit szeretnek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Levél írás  Valentin napi gondolatom  Valentin napra  Az igazi hála  Nagyon szép gondolat  Png kisfiú  Facebookon kaptam  A szerelem, ha igazi...  Hízelgés  Hízelgés  Nyílik a rózsa  Kellemes teázást  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Norvégia.....  ... - de a szíved, olykor... 
Bejegyzés Címkék
gyermekek előtt, anya jogát, gyermekekkel szemben, jótett fejében, család élete, másik ellen, tökéletesség köteléke, bölcsek eltávoztak, próféta által, gyermek életére, álmában kapott, próféták mondtak, evangélium igéi, boldog öröm, betlehemi barlangban, távoli országba, családi otthonban, szent család, karácsony utáni, szent családnak, városban voltak, népszámlálás miatt, evangélium második, családot alkotnak, emberiség egyik, gyermekeknek biztonságos, felnőtteknek pedig, családban olyan, valakihez tartozás, családot olyan, válás lehetővé, válás elfogadottságának, társadalom megítélésében, szintre emelni, házassággal megpecsételt, külső hatások, család intézményét, értékek rangsora, egész életre, értékek rendjének, állandó újdonságkeresés, önmegvalósítás elsőbbrendűsége, személyes szabadsághoz, egyéni érdekek, másokért való, nemi szerepekről, családtagok kötelességeiről, gyorsan változó, sokszor kiszámíthatatlan, maga váratlan, vallásosság megtartó, közös házban, alapvető emberi, családról beszélünk, reklámok világa, sorozatok családjai, média sugallja, zaklatott család, szerzeteséletre készülőknek, megküzdési stratégiákat, evangéliumokból szinte, családapák erénye, élet szerzőjében, keresztény család, valóságot akarja, életük Istentől, názáreti család, emberek iránti, családi élet, legfőbb támaszunk, vele való, igazság uralkodik, családjaink életébe, elköteleződésben, kiszámíthatatlan, családalapításra, hazatérhessenek, közösségeinkben, szerzeteséletre, megváltozásához, elsőbbrendűsége, újdonságkeresés, kötelességeiről, családalapítást, evangéliumokból, meghallgatásra, önmegvalósítás, tapasztalatunk, megrendítették, korlátozásával, megbocsátásban, evangéliumának, családtagokból, kolosszeiekhez, tapasztalatok, hagyatkozásra, megbocsátásra, megítélésében, elköteleződés, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 9 db bejegyzés
e hónap: 253 db bejegyzés
e év: 828 db bejegyzés
Összes: 41326 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2758
  • e Hét: 2758
  • e Hónap: 56878
  • e Év: 373640
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.