Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Urunk megkeresztelkedése 01.12
  2020-01-12 14:03:55, vasárnap
 
   
  ...... ......


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Íme az én szolgám, akiben kedvem telik.
Ezt mondja az Úr:
Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.
Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek.
Ez az Isten igéje. Iz 42,1-4;6-7

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Az Úr fölkente őt Szentlélekkel.
Kornéliusz házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.
Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten."
Ez az Isten igéje. ApCsel 10,34-38

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Amikor Jézus megkeresztelkedett, látta, hogy leszáll rá a Szentlélek.
Abban az időben:
Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: ,,Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?" Jézus azonban így szólt: ,,Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos." Erre, János engedett neki.
Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!"
Ezek az evangélium igéi. Mt 3,13-17
...... ........... ................ ........... ........... ........... .............- Útravaló
A mai ünnep is epifánia, Jézus istenségének kijelentése. Izajás próféta leírása Jézus keresztségekor történelmi valósággá válik. Galamb képében leszáll rá a Szentlélek és az Atya hangja hallatszik. Isten a maga szentháromságos valóságában jelenik meg itt mindenki számára. Jézus keresztsége tehát az elindulás küldetése teljesítésére. A küldetésre, melynek révén az üdvösségtörténet a Szentháromságban valósul meg. Amikor Jézust a Keresztelő alámeríti a Jordán folyóban, egy kezdetet látunk. Isten a Fiában belép az emberek közé, hogy mint ember magába fogadja Szentlelkét, így a rendet helyreállítja a világban. A befogadás nem megy egyik pillanatról a másikra. Amikor meghal a kereszten, akkor fogadja be tökéletesen a Szentlelket, mert a Szentlélek csak ott jelenik meg, ahol a szeretet életté válik. Nagyobb szeretete pedig senkinek nincs annál, aki életét adja barátaiért. Amikor meghal a kereszten, akkor fejeződik be keresztsége, mert mindenestől elfogadta a Szentlelket. S a Szentlélek, Isten ereje támasztja fel őt a halottak közül egy új életre. A mi keresztségünk Jézus keresztségében való részesedés. Megszabadulunk minden bűnünktől, mert eltörli az áteredő bűnt és a személyes bűnöket. A megéléséhez megkapjuk a Szentlelket, akiben Isten gyermekeivé válunk. Isten népének, az Egyháznak tagjaivá leszünk. De az emberi természetünkből fakadó hibáink megmaradnak. Ezért feladatunk van: a keresztségben hozott döntés megvalósítása. Ebben segít nekünk a Szentlélek, ha hallgatunk rá. Hordozod-e magadban és használod-e a Lélek ajándékait? A keresztség folyamata akkor fejeződik be, amikor földi életünk véget ér. Tényleg meghalunk a bűnnek, mert utána már nem tudunk sem jót, sem rosszat tenni. Isten pedig aszerint fog megítélni, hogyan éltük meg a keresztségben kapott feladatunkat.
A keresztséget mint életprogramot jelképezi ószövetségi előképe. A keresztelés szertartása a tengeren való átkelés, amikor magunk mögött hagyjuk a bűn rabságának birodalmát, és Jézus vezetésével útnak indulunk. A keresztelés után még nem érünk rögtön célba. Nem vagyunk az üdvösségben. Sokan itt meg is állnak, nem haladnak tovább a szentségi úton. Ezért számukra távolivá válik az Ígéret földje. Mi pedig halálunkig vándorlunk célunk felé, botladozva bűneinkben, míg halálunkban megérkezünk az Ígéret földjére: az Isten valóságába. A mennyei Jeruzsálembe. De ahogy nem mindenki jutott be az Ígéret földjére, láthatjuk, hogy sajnos köztünk is vannak, akik nem járták végig a keresztségük után az életük útját a Szentlélekre hagyatkozva, hanem saját erejükben bízva a bűn birodalmába vágyakoztak vissza, a húsosfazekak mellé, vagy bálványaiknak hódolva megfeledkeztek arról, hogy ki az igaz Istenük. Ezért méltatlanná váltak az üdvösségre. A keresztség tehát nem csupán egy szertartás, hanem az élet! Élet-feladat, élet-forma. Terád is leszállt a Szentlélek, amikor megkereszteltek, de vajon rajtad maradt-e? Krisztusra leszállt a Szentlélek megkeresztelésekor, és rajta is maradt. A Lélek, Isten Lelke, az örök Szeretet, akivel együtt egy az Atyával. Aki feltámasztotta őt harmadnapon. Ha Jézust hallgatod, akiben az Atyának ,,kedve telik", és a Szentlélek ajándékait használod, akkor feltámaszt téged is az utolsó napon.
Magyar Kurír/

Imádság
Irgalmas mennyei Atyánk! A te gyermekeid vagyunk. Segíts úgy élnünk, hogy méltók legyünk arra, hogy szeretett gyermekednek nevezz bennünket, és mindig megőrizzük magunkban az istengyermekség kegyelmét. Segíts minket, hogy irgalmad és megbocsátásod által újjászülessünk! Isten Fia, Jézus Krisztus, hirdetted és elhoztad nekünk az Atya irgalmát! Taníts minket alázatra és igaz bűnbánatra! Szentlélek Isten, aki a kiengesztelődés forrása vagy! Világosíts meg minket, hogy minden szegényben és rászorulóban Jézust lássuk, akivel jót tehetünk, amikor irgalmasak vagyunk hozzá!

Elmélkedés C.Horváth István Sándor atya
A hit útjának kezdete
A mai napon Jézus megkeresztelkedését ünnepeljük, ami Keresztelő János által történt a Jordán folyó vizében. Keresztelő János azzal kezdte működését, hogy bűnbánatra szólította fel a népet. Ezt hirdette: ,,Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa" (Mt 3,2). Szavának hatását így írja le Szent Máté evangélista: ,,Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, Júdea és az egész Jordán-vidék. Megvallották bűneiket és megkeresztelkedtek nála a Jordán folyóban" (Mt 3,5). Az elbeszélés tehát világosan kimondja, hogy János keresztsége egy tisztulási szertartás volt, amely a bűntől való megtisztulást, megszabadulást jelképezte.
Ez a tény megérteti velünk, hogy miért tiltakozott János és miért furcsa a mi számunkra is az, hogy Jézus is meg akar keresztelkedni. Neki ugyanis nincs szüksége a lelki megtisztulásra, hiszen nincs semmilyen bűne, ő a szent Isten. Akkor miért áll be mégis Jézus a bűnösök sorába, miért hárítja el János tiltakozását, és miért kéri kifejezetten, hogy János őt is keresztelje meg? Jézus nem azért lép a Jordán vizébe és nem azért merül alá, hogy megtisztuljon, hanem hogy ő tisztítsa meg a vizet, amely által sokak lelke megtisztul. Jézus nem kérkedik azzal a nép előtt, hogy ő a bűntelen Isten, hanem nagy alázattal áll be azok közé, akik bűnbánattal a szívükben jönnek Jánoshoz. Jézus megkeresztelkedésében azt kell meglátnunk, hogy Isten leereszkedik az emberekhez, sorsközösséget vállal a bűnösökkel. A Fiú alázatos cselekedete elnyeri a mennyei Atya tetszését, akinek hangja az égből hallatszik: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!" Nem csak a Fiú személyében telik az Atyának kedve, hanem az ő cselekedetében is, a bűnös emberekkel való közösségvállalásban.
Az Úr megkeresztelkedésének ünnepén a saját keresztségünkre is gondolnunk kell. A születésünk napját mindannyian jól tudjuk, de azt már kevesebben tudják, hogy mikor lettek megkeresztelve. Akik felnőtt korukban részesültek ebben a szentségben, bizonyára tudják a napot, emlékeznek az eseményre, de akit kisgyermekként, csecsemőként kereszteltek meg, az nem emlékezhet. A keresztség a keresztény élet kiindulópontja. Ekkor lettünk Isten gyermekeivé, ekkor töltötte el szívünket a Szentlélek, ekkor lettünk az Egyház tagjává. A szentségek között a keresztség az első, ez az a kapu, amelyen keresztül belépünk a hit világába. A keresztség szertartása folyamán a vízzel való leöntés egy új lelkiállapotba kerülést jelképez, ezért nevezzük a lelki megtisztulás, a lelki újjászületés szentségének. A keresztség összekapcsol minket az Úr halálával és feltámadásával, mégpedig abban az értelemben, hogy mi meghalunk a bűnnek, a régi ember megszűnik, és újjászületünk Istenben, azaz új teremtménnyé, új emberré leszünk.
A mai ünnep emlékeztet az Egyház s minden megkeresztelt, Krisztushoz tartozó ember sajátos küldetésére. Arra a küldetésre, amely Jézusnak a mennybemenetelkor mondott parancsából fakad: ,,Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében" (Mt 28,19). Talán a mi környezetünkben is élnek olyanok, akik nincsenek megkeresztelve. Nem ismerik Istent, de bizonyára jó szándék van a szívükben. Segítsük őket, hogy elinduljanak a hit útján! Mondjuk el nekik, hogy semmi sincs nagyobb ebben a világban, mint megismerni Krisztust. Semmi nem adhat nagyobb boldogságot az embernek, mint Jézushoz tartozni.
Hanganyag Link

- Mária rádió Link

- Werbita oldalon "Lelkiség Isten Igéje táplál"
........

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: üdvösségtörténet, szentháromságban, személyválogató, környezetünkben, megkereszteltek, szentháromságos, istengyermekség, keresztségünkre, kiengesztelődés, természetünkből, megkeresztelned, cselekedeteiből, keresztelkedni, sorsközösséget, cselekedetében, kisgyermekként, megtisztulásra, megszabadulást, újjászülessünk, kiindulópontja, feltámasztotta, megszabadulunk, megkeresztelve, keresztségekor, lelkiállapotba, megfeledkeztek, feltámadásával, kereszteljétek, keresztségében, helyreállítja, megtisztuljon, megkeresztelt, keresztségünk, keresztségben, teljesítésére, szentlélekkel, megtört nádszálat, pislákoló mécsbelet, vakok szemét, tömlöcből azokat, sötétben ülnek, igazságot cselekszi, tanítást Izrael, béke örömhírét, názáreti Jézust, evangélium igéi, maga szentháromságos, elindulás küldetése, kezdetet látunk, emberek közé, rendet helyreállítja, szeretet életté, OLVASMÁNY Izajás, Apostolok Cselekedeteiből, Jézust Szentlélekkel, EVANGÉLIUM Szent Máté, Amikor Jézus, Isten Lelkét, Amikor Jézust, Isten Lelke, Magyar Kurír, Isten Fia, Jézus Krisztus, Szentlélek Isten, Elmélkedés, Horváth István Sándor, Keresztelő János, Szent Máté, Lelkiség Isten Igéje,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Komáromi János idézet  A tüdőrák kockázati tényezői  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Facebookon kaptam  Jön a tél  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vendégség  Ház  Mindenünk a gyermek  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást  Pénz  Szép hétvégét ! ......  Szabolcsi Zsóka verséből idéze...  Mit értünk mi emberek egymáson...  Nincs Cím  Mit tegyünk, hogy ne legyünk a...  Boldog születésnapot a ma ünne...  Az ősz beköszöntével érkezik a...  Gazdagásg és világi társaságok  Egy baja van  Facebookon kaptam  Megoldottam  Szőlőhegyen  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Őszi hangulat  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Szabolcsi Zsóka verséből idéze...  49 perces felvétel -Havas egy ...  Szép estét!  Életem során  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Mindenünk a gyermek  Facebookon kaptam  Látod csupán erről szól az Éle...  Reggeli kép  Facebookon kaptam Krisztinátó...  A tüdőrák kockázati tényezői  Mai napi mosoly.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  őszi idézet  Kívánom, hogy találd meg a hit...  Fehér rózsák  Egy kis melegség kéne még  Megoldottam  Örökkévaló érték  Facebookon kaptam  Én is segítek  Csibe  Vendégség  Isten terápiája  A legnagyobb örökség  Mit tegyünk, hogy ne legyünk a...  Teafaolajról  Virág cica  Őszi csokor  Moretti Gemma: Őszül az erdő  Szép estét kedves látogatóimna...  Kaffka Margit: Vágyak  őszi idézet  Takarók  Almák kosárban  Jó napok  Facebookon kaptam  A legnagyobb örökség  Facebookon kaptam  Ez a boldogság titka !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Örökkévalóság  Kellemes napot kívánok  Gerberák vázában  Facebookon kaptam  A büszkeség bűne  Csibe  Kemény világ vár az oltatlanok...  Harmonia.......  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Isten terápiája  Facebookon kaptam  Fejlődés  Facebookon kaptam  A büszkeség bűne  Virágszirmok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fölösleg  Szép estét!  Virág cica  Őszi levelek  Gazdagság  Tudja, hol található a legtöbb...  Facebookon kaptam  Jön a tél 
Bejegyzés Címkék
megtört nádszálat, pislákoló mécsbelet, vakok szemét, tömlöcből azokat, sötétben ülnek, igazságot cselekszi, tanítást Izrael, béke örömhírét, názáreti Jézust, evangélium igéi, maga szentháromságos, elindulás küldetése, kezdetet látunk, emberek közé, rendet helyreállítja, szeretet életté, halottak közül, áteredő bűnt, személyes bűnöket, megéléséhez megkapjuk, emberi természetünkből, keresztségben hozott, keresztség folyamata, keresztségben kapott, keresztséget mint, keresztelés szertartása, tengeren való, keresztelés után, szentségi úton, mennyei Jeruzsálembe, keresztségük után, életük útját, húsosfazekak mellé, igaz Istenük, keresztség tehát, örök Szeretet, utolsó napon, istengyermekség kegyelmét, kiengesztelődés forrása, mennyek országa&#8221, egész Jordán-vidék, elbeszélés tehát, tisztulási szertartás, bűntől való, tény megérteti, lelki megtisztulásra, szent Isten, bűnösök sorába, bűntelen Isten, szívükben jönnek, mennyei Atya, égből hallatszik, bűnös emberekkel, saját keresztségünkre, születésünk napját, keresztény élet, szentségek között, keresztség szertartása, vízzel való, lelki megtisztulás, lelki újjászületés, keresztség összekapcsol, régi ember, mennybemenetelkor mondott, üdvösségtörténet, szentháromságban, személyválogató, környezetünkben, megkereszteltek, szentháromságos, istengyermekség, keresztségünkre, kiengesztelődés, természetünkből, megkeresztelned, cselekedeteiből, keresztelkedni, sorsközösséget, cselekedetében, kisgyermekként, megtisztulásra, megszabadulást, újjászülessünk, kiindulópontja, feltámasztotta, megszabadulunk, megkeresztelve, keresztségekor, lelkiállapotba, megfeledkeztek, feltámadásával, kereszteljétek, keresztségében, helyreállítja, megtisztuljon, megkeresztelt, keresztségünk, keresztségben, teljesítésére, szentlélekkel, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 101
  • e Hét: 3422
  • e Hónap: 49533
  • e Év: 605762
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.