Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Remete Szent Pál 01.16
  2020-01-15 08:47:14, szerda
 
   
  ...... ........... .....


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Törekszem a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten onnan felülről adott Jézus Krisztusban.
Testvéreim!
Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is.
Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem.
Testvéreim, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
Ez az Isten igéje. Fil 3,8-14

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Országa titkait a mennyei Atya elrejtette a bölcsek és okosak elől, de feltárta a kicsinyeknek.
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
Ezek az evangélium igéi. Mt 11,25-30

*
- Wikipedia oldalon Link
341. január 15. Hunyt el. az első ismert nevű keresztény remete, a sivatagi atyák egyike. A 13. századi, egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Pálos rend névadója, akit a pálosok szellemi ősként, példaképeként tisztelnek.
Életszentségének híre gyorsan terjedt, és 494-ben I. Geláz pápa szentté avatta. Remete Szent Pál romlatlan állapotban talált tetemét 1169-ben Konstantinápolyba szállították

- Jeles napok oldalon Link
Képen: Remete Szent Antal és Szent Pál ereklyéi (fotó: Legeza Dénes István)
...... ........... ........... .............- Pálos rend oldalon Link

- Magyar kurír oldalon Link
Szent Jeromos, Remete Szent Pál életrajzírója így számol be erről:
,,Decius (259-261) és Valerianus (253-260) császárok idejében igen nagy üldözés támadt az egész világon a keresztények ellen, de főképpen Thébában, Egyiptom tartományában, a Nílus folyó vizeinél. A császárok szolgái vagy inkább ördögei minden igyekezetükkel keresték a keresztényeket, hogy igen kegyetlen gyötrelmekkel mind testi, mind lelki életüktől megfosszák őket, megtagadtatva velük az igaz hitet. Pál tizenöt esztendős volt (sic!), mikor sógora - hogy jószágát, amelyet atyja hagyott rá, megszerezze - el akarta őt árulni a kegyetlen üldözőknek, nem tekintve felesége könnyeire. Ezért Pál elhatározta, hogy mindenét elhagyja, s a pusztába megy lakni a vadak közé, gondolva, hogy azok kegyesebbek lesznek hozzá, mint az emberek."
A sivatagban egy hegy tövében kies barlangra talált: benne tiszta forrás csörgedezett, a barlang felső nyílásán besütött a nap, a bejáratánál pedig nagy pálmafa adott árnyékot és gyümölcsöt. Ide húzódott Pál, s bár időközben az üldözések alábbhagytak, majd 313-ban Nagy Konstantin császár türelmi rendelete nyomán teljesen megszűntek, itt is maradt haláláig. Hat évtizedet töltött a barlangban, imába és munkába merülve. Isteni jelként egy holló naponta elhozta Pálnak mindennapi táplálékát, egy darab kenyeret.
,,Senki ne csodálkozzék ezen - írja Szent Jeromos -, mert bizonyságom Jézus Krisztus az ő angyalaival, hogy én két remetét láttam Szíria pusztájában, kik közül az egyik ötven esztendeig volt egy barlangban, és egész idő alatt makkból készített kenyérrel és zavaros vízzel élt. A másik egy régi kútban lakott, s naponta csak öt száraz fügét evett, semmi egyebet. Abban az időben, amikor Pál a pusztában élt, Szent Antal barát is ott lakott, aki kilencvenesztendős lévén elgondolkozott azon, vajon van-e valaki, aki nála több időt töltött a pusztában. És jelentették neki, hogy van egy nála tökéletesebb, s induljon el keresésére. Mindjárt útnak indult a jó öregember, egy botocskával támogatva megrokkant testét."
,,Megnézték egymást a szent vének nagy csodálkozással, és aztán összeölelkezve nevükön szólították egymást, mintha már régi ismerősök lennének, és nagy hálát adtak Istennek. Azután leültek a forrás közelében, és Pál szólni kezdett: »Íme, itt van, akit a pusztában annyi fáradsággal kerestél. Íme, a már megsenyvedt tagok megőszült szőrrel fedve. Íme, az ember, ki majd porrá lesz.« [...] Miközben beszélgettek, eljött egy holló, leszállt a közeli fára, azután kedvesen hozzájuk repülve letett közéjük egy kenyeret, és elszállt. Akkor Pál azt mondta Antalnak: - Áldott legyen az Úristen, ki nekünk eledelt küldött. Tudnod kell, hogy hatvan esztendeje már, hogy ez a holló nekem mindennap fél kenyeret hord, de most a te eljöveteledért az Úr megkettőzte az élelmet." -
,,»Édes Atyámfia, régóta tudtam én, hogy te e pusztában lakol. És az Úristen megígérte nekem, hogy meglátlak téged halálom előtt. Ezért eljött az idő, melyet oly igen kívántam, melyben az én lelkem eloldódik testem kötelékeitől. Az Isten hozott téged ide, hogy eltemesd az én testemet, földbe temetve a földet.« Mikor Antal ezt megértette, sírni kezdett, és kezdte kérlelni, hogy vigye őt magával arra az útra. Erre Pál így felelt: »Antal, nem illik, hogy azt akarjad, ami nem tetszik az Istennek. Jó volna neked a test terhét elhagynod, és a makula nélküli Bárányt, Krisztus Jézust követned, de atyádfiainak hasznáért szükséges, hogy bizonyos ideig még velük maradj, őket tanítsd és jó példát adj nekik. És ha nem restellnéd a fáradságot, megkérnélek, hogy menj el, és hozd el nekem azt a palástot, amit neked Atanáz adott, hogy abba takarva temesd el testemet.« Pál nem azért mondta ezt, mintha gondja lett volna arra, hogy holtteste mibe lesz takarva, hanem hogy Antal ne legyen jelen halálakor, és így kevésbé fájjon neki a halála."
Antal el is ment a köpenyért, s mire visszatért, Pál már halott volt.
...... ........... ........


,,Uram, Istenem, meg akarok halni a szolgád mellett. Itt akarok megpihenni, mert ily módon boldog lesz a lelkem. - Midőn Szent Antal így szólt, egyszer csak két oroszlán jött a sűrű erdőből, kiket Antal meglátva igen megrémült. De szívét Istenhez emelte, és segítséget kért tőle. Látta, hogy az oroszlánok úgy közelítenek hozzá, mint a szelíd bárányok. Megálltak Szent Pál teste mellett, és ordításukkal mutatták, hogy ahogyan tudják, siratják az ő halálát. Aztán kisvártatva körmükkel kaparni kezdték a földet, s hamarosan akkora árkot ástak, amelyben elfért egy ember teste. Elvégezvén munkájukat Szent Antalhoz közeledtek, és fejüket szelíden ingatva nyaldosták a kezét, mintha jutalmat kérnének munkájukért. Antal úgy ítélte, hogy áldást kérnek tőle, ezért szemeit az Úrhoz emelve így szólt: Uram, Istenem, kinek gondviselése nélkül a falevél sem rezdül, és a legkisebb madár sem veszíti életét, add meg ezeknek az állatoknak, kik téged tisztelnek, ami nekik illendő. És megáldva azokat, intett a kezével, hogy elmehetnek, s azok úgy is cselekedtek."

Istenünk, te Remete Szent Pálnak a magányban erőt adtál arra, hogy a szegény és alázatos Krisztust kövesse mindhalálig. Közbenjárására add meg nekünk is, hogy hivatásunkban hűségesek legyünk és eljussunk arra a tökéletességre, amelyet egyszülött Fiadban állítottál elénk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Budáról november 14-én ünnepi körmenet kísérte az ereklyéket a Buda szentlőrinci pálos monostorba. A körmenetet maga Lajos király vezette. Idővel külön kápolnát építettek az ereklyéket tartalmazó díszes márványkoporsó részére. A zarándokoknak engedélyezett búcsúk a későbbiek során tovább gyarapodtak, a búcsúnyerés lehetősége is hozzájárult ahhoz, hogy Buda Szentlőrinc az ország egyik legnépszerűbb zarándokhelye lett. Nagy Lajos az ereklye magyar földre hozatalával Remete Szent Pál oltalmába ajánlotta hazánkat, s ettől kezdve Pál Magyarország társ védőszentje.
A 13. században élt Boldog Özséb, a pálos rend alapítója huszonnégy évet töltött a Pilisben, húsz éven át szervezte, irányította, kormányozta rendjét, melyet Remete Szent Pál oltalma alá helyezett, hiszen első remeteként ő volt ennek az életformának az elindítója.

*
- Béke bajnok Remete Szent Pál - Böjte Csaba előadása
Videó Link

- hungaricazenekar videója Link
Angol felirattal.

- Remete Szent Pál ünnepe - Györfi B. Szabolcs OSPPE Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: életszentségének, hungaricazenekar, keresztényeket, összeölelkezve, csodálkozással, elgondolkozott, tökéletességre, közbenjárására, nyilatkoztatni, márványkoporsó, eljöveteledért, feltámadásának, igyekezetükkel, engedélyezett, gyötrelmekkel, zarándokoknak, szerzetesrend, tartományában, megtagadtatva, legnépszerűbb, szentlélekkel, példaképeként, életrajzírója, zarándokhelye, hivatásunkban, tökéletesebb, elnyerhessem, gondviselése, feltámadásra, ordításukkal, filippiekhez, szenvedésben, beszélgettek, kicsinyeknek, csodálkozzék, kötelékeitől, hivatásnak jutalmáért, törvény útján, célban lennék, mennyei Atya, időben Jézus, evangélium igéi, első ismert, sivatagi atyák, pálosok szellemi, egész világon, keresztények ellen, császárok szolgái, igaz hitet, kegyetlen üldözőknek, pusztába megy, vadak közé, Remete Szent Pál, SZENTLECKE Szent Pál, Jézus Krisztusban, Krisztus Jézusnak, Jézus Krisztusba, EVANGÉLIUM Szent Máté, Remete Szent Antal, Szent Pál, Legeza Dénes István, Szent Jeromos, Ezért Pál, Nagy Konstantin, Jézus Krisztus, Szent Antal, Akkor Pál, Édes Atyámfia, Mikor Antal, Erre Pál, Krisztus Jézust, Midőn Szent Antal, Megálltak Szent Pál, Szent Antalhoz, Remete Szent Pálnak, Buda Szentlőrinc, Nagy Lajos, Boldog Özséb, Böjte Csaba, Györfi, Szabolcs OSPPE Videó,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Pitty  Isten nem hangulat kérdése  Facebookon kaptam  Epidotó kristály  Jó kívánságom !  Lufik  10 dolog, ami megváltozik miut...  Facebookon kaptam  Húsvét....!  Natur arany kvarckristályon  10 dolog, ami megváltozik miut...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Csak egyetlen leckét  Epidotó kristály  Kellemes hétvégét!  Cinnabar kristály  Szelíd éjszaka  Facebookon kaptam  idézet  Kellemes hétvégét kívánok!  Londoni szelet. Nagyon finom é...  A fagyba dermedt  Tavaszi kép  Mai harmónia kártyám  Egyedül vagyunk az érzéseinkke...  Harmónia......  Jó reggelt szép napot  Bizmut  Húsvét - Kellemes ünnepeket!  Kék-lila tanzanit kristály  Ha félelemből élsz: kizársz, s...  Facebookon kaptam  Több száz ember veszett oda a ...  Menyecske ruha......  A recept az egybe sütött nyaka...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Az Élet győz, megszabadít a ro...  Kellemes délutánt!  Helend kristály  A múltból  Png virág  Tüzes gitár  Szegfűk vödörben  Lelkünk isteni eredetét  Te mit tennél ember ? ......  DVORÁK ETELA Valami között Ha...  Kék-lila tanzanit kristály  10 konyhai élelmiszer, amely j...  Png nő  Hintázzunk együtt......  Göngyölt, sült pörc  Dubarry szelet  Tavaszias szép napot!  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Galenit  Nagyon szép.......  Úgy szeretnék......  10 dolog, ami megváltozik miut...  Mai harmónia kártyám  Húsvét....!  A recept az egybe sütött nyaka...  Isten nem hangulat kérdése  Facebookon kaptam  Png virág  Kókuszkrémes pudingos szelet, ...  Bizmut  Facebookon kaptam  Csak a szeretet szava ér az ég...  Kellemes délutánt!  Egy meleg mosoly  Galenit ásvány  Tavaszias szép napot!  Csak a szeretet szava ér az ég...  Délutáni teázás.......  Szeszélyes időjárás  Akarsz-e fényt...  Natur arany kvarckristályon  Kellemes délutánt!  Szervezem  Isten nem hangulat kérdése  Vallás  Rózsaszín rodokrozit kristály  Kellemes szombatot!  Ima  Galenit  Álmos hold  Almaecet és a bélflóra egészsé...  Facebookon kaptam  A fagyba dermedt  Az élet naponta részesít bennü...  Facebookon kaptam  Epidotó kristály  Facebookon kaptam  Több száz ember veszett oda a ...  Szeret, nem szeret ? ......... 
Bejegyzés Címkék
hivatásnak jutalmáért, törvény útján, célban lennék, mennyei Atya, időben Jézus, evangélium igéi, első ismert, sivatagi atyák, pálosok szellemi, egész világon, keresztények ellen, császárok szolgái, igaz hitet, kegyetlen üldözőknek, pusztába megy, vadak közé, hegy tövében, barlang felső, bejáratánál pedig, üldözések alábbhagytak, holló naponta, darab kenyeret, egyik ötven, régi kútban, nála tökéletesebb, botocskával támogatva, szent vének, forrás közelében, pusztában annyi, közeli fára, holló nekem, test terhét, makula nélküli, szolgád mellett, sűrű erdőből, szelíd bárányok, ember teste, legkisebb madár, magányban erőt, körmenetet maga, ereklyéket tartalmazó, zarándokoknak engedélyezett, későbbiek során, búcsúnyerés lehetősége, ország egyik, ereklye magyar, pálos rend, életszentségének, hungaricazenekar, keresztényeket, összeölelkezve, csodálkozással, elgondolkozott, tökéletességre, közbenjárására, nyilatkoztatni, márványkoporsó, eljöveteledért, feltámadásának, igyekezetükkel, engedélyezett, gyötrelmekkel, zarándokoknak, szerzetesrend, tartományában, megtagadtatva, legnépszerűbb, szentlélekkel, példaképeként, életrajzírója, zarándokhelye, hivatásunkban, tökéletesebb, elnyerhessem, gondviselése, feltámadásra, ordításukkal, filippiekhez, szenvedésben, beszélgettek, kicsinyeknek, csodálkozzék, kötelékeitől, magasztallak, magyarország, atyádfiainak, életformának, szállították, keresztények, csörgedezett, nekilendülök, alábbhagytak, szentlőrinci, munkájukért, kegyesebbek, szentlőrinc, hozzájárult, angyalaival, megkettőzte, krisztusban, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 161
  • e Hét: 161
  • e Hónap: 10054
  • e Év: 304616
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.