Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az ember veresége és győzelme.
  2020-01-28 14:41:42, kedd
 
   
  Szent II. János Pál homíliája Auschwitz-Birkenauban
...


1979. június 7-én, lengyelországi apostoli útja során Szent II. János Pál pápa az egykori auschwitz-birkenaui koncentrációs táborba látogatott, és szentmisét mutatott be az emlékhelyen. Homíliájának magyar nyelvű fordítását közöljük a tábor felszabadulásának 75. évfordulója alkalmából, a holokauszt nemzetközi emléknapján.
...... ......


1. ,,Ez az a győzelem, amely legyőzi a világot: a mi hitünk." (1Jn 5,4)
Szent János levelének szavai jutnak eszembe, és átjárják a szívemet, amikor itt vagyok ezen a helyen, ahol a hit különleges győzelme következett be. A hité, amely révén megszületik Isten és a felebarát szeretete, az egyetlen szeretet, a legnagyobb szeretet, amely kész ,,életét adni barátaiért" (Jn 15,13; vö. Jn 10,11). A szeretet győzelme, amelyet a hit éltetett egészen a tanúságtétel végső és döntő pillanatáig.
A hitnek és a szeretetnek ezt a győzelmét egy Maximilian Maria keresztnevű, Kolbe nevű ember hozta el ezen a helyen, aki foglalkozására nézve (ahogyan írták róla a koncentrációs tábor nyilvántartásában): katolikus pap; hivatása szerint: Szent Ferenc gyermeke; születésénél fogva: egyszerű, dolgos és istenfélő szülők gyermeke, akik Łódź környékén szövésből éltek; Isten kegyelméből és az Egyház döntése alapján: boldog.
A hit és a szeretet győzelme annál is inkább ragyogó, mert egy olyan helyen történt, amit azért építettek, hogy teljesen megtagadják a hitet - az Istenben és az emberben való hitet -, és gyökeresen sárba tiporják nem csupán a szeretetet, hanem az emberi méltóság minden jelét is. Olyan hely, amelyet egy őrült ideológia nevében az ember iránti gyűlöletre és megvetésre építettek - a kegyetlenségre épített hely. Egy kapu vezet be ide, ami ma is létezik, rajta a felirat: ,,Arbeit macht frei", ami gúnyosan hangzik, mert a tartalma gyökeresen ellentmondott mindennek, ami itt bent történt.
Az éhségnek ebben a bunkerében, e szörnyű tömegmészárlás helyén, ahol négymillió különböző nemzetiségű ember lelte halálát, Maximilian atya azzal, hogy önkéntesen ajánlkozott a halálra, hogy megmentse ezzel egy testvérét - aki még ma is él lengyel földön -, olyan spirituális győzelmet idézett elő, ami magának Krisztusnak a győzelméhez hasonló.
De Maximilian Kolbe volt az egyetlen? Persze, ő olyan győzelmet idézett elő, amely azonnal megérintette fogolytársait, és amelynek visszhangja még ma is érzékelhető az Egyházban és a világban.
Ismerünk azonban más hasonló győzelmeket is, gondolok például a wrocławi zsidó család leszármazottja, a Keresztről nevezett Benedikta kármelita nővér - világi nevén Edith Stein, Husserl kiváló tanítványa, aki a kortárs német filozófia büszkesége lett - halálára a koncentrációs tábor krematóriumában.
Nem akarok megállni ennél a két névnél, amikor felteszem a kérdést: Ő volt az egyetlen férfi? Ő volt az egyetlen nő...? Inkább azt a kérdést teszem fel magamnak: Vajon hány győzelem zajlott le ezen a helyen különféle felekezetű, ideológiájú és bizonyára nem csupán hívő emberek által? A legmélyebb tisztelet érzésével kívánjuk magunkhoz ölelni e győzelmek mindegyikét, az emberiesség minden megnyilvánulását. Ezen a helyen, ahol a fajgyűlölet és a megvetés nevében rettenetes módon sárba tiporták az emberi méltóságot, a szeretet és a hit véghez vitte a végső nagy győzelmet.
Csodálkozhat-e bárki is azon, hogy a pápa, aki ezen a földön született és nevelkedett, a pápa, aki abból az egyházmegyéből került Szent Péter székébe, amelynek területén az auschwitzi tábor fekszik, első enciklikáját a Redemptor Hominis szavakkal kezdte, és teljes egészében az ember ügyének, az emberi méltóságnak, az őt érő fenyegetéseknek és az ember elidegeníthetetlen jogainak szentelte, amelyeket más, hasonló emberek oly könnyen sárba tiporhatnak és megsemmisíthetnek? Elég más egyenruhába öltöztetni az embert, felfegyverezni az erőszak eszközeivel, elég rákényszeríteni azt az ideológiát, amelyben az emberi jogok alárendelődnek, teljesen alárendelődnek a rendszer igényeinek, olyannyira hogy gyakorlatilag nem is léteznek?

2. Zarándokként jöttem ma ide. Tudható, hogy sokszor voltam már itt... Milyen sokszor! És sokszor lementem Maximilan Kolbe halálának cellájába, sokszor megálltam a gyilkos falaknál, jártam a birkenaui krematóriumok romjainál. Nem tehettem meg, hogy pápaként nem jövök el.
Eljöttem tehát ebbe a különleges szentélybe, ahol született - mondhatjuk így is - e nehéz évszázad védőszentje, ahogyan kilenc évszázaddal ezelőtt kard által megszületett vértanúságának helyén Szent Szaniszló, a lengyelek védőszentje.
De nem csak azért jöttem, hogy megtiszteljem korunk védőszentjét. Azért jöttem, hogy még egyszer, veletek együtt, függetlenül attól, milyen a hitetek, szembenézzek az ember ügyével. Azért jövök, hogy imádkozzam veletek, mindannyiotokkal, akik eljöttetek ide, és együtt egész Lengyelországgal, együtt egész Európával. Krisztus azt akarja, hogy én, aki Szent Péter utóda lettem, tanúságot tegyek a világ előtt arról, ami korunk emberének nagyságát és nyomorát jelenti. Arról, ami a veresége és ami a győzelme.
Eljöttem hát, és térdre borulok a mai világnak ezen a Golgotáján, ezeken a sírokon, amelyek nagyrészt névtelenek, mint az ismeretlen katona közös nagy sírja. Letérdelek minden egymást követő sírkő előtt, amelyekbe bele van vésve a birkenaui áldozatokra való emlékezés a következő nyelveken: lengyel, angol, bolgár, cigány, cseh, dán, francia, görög, héber, jiddis, spanyol, flamand, szerb-horvát, német, norvég, orosz, román, magyar, olasz.
Különösképpen elidőzöm itt veletek, e találkozó kedves résztvevőivel együtt a héber nyelven írott sírkő előtt. Ez a felirat feléleszti annak a népnek az emlékezetét, amelynek fiait és lányait itt küldték a végső megsemmisítésbe. Ez a nép Ábrahámtól ered, aki hitünk Atyja (vö. Róm 4,12), ahogyan tarzuszi Pál mondta. Éppen ez a nép, amely megkapta Istentől a ,,Ne ölj!" parancsát, tapasztalta meg saját maga egészen különleges mértékben azt, hogy mit jelent ölni. Senkinek nem szabad közönyösen elhaladni ez előtt a kő előtt.
Még egy sírkő mellett megállok: az orosz nyelvű előtt. Nem teszek hozzá semmit. Tudjuk, melyik nemzetről beszél. Tudjuk, milyen rész jutott ennek a nemzetnek az utolsó szörnyű háborúban a népek szabadsága érdekében. Nem lehet közönyösen elhaladni ez előtt a kő előtt.
Végül az utolsó sírkő: a lengyel nyelvű. Hatmillió lengyel vesztette életét a második világháború alatt: a nemzet egyötöde. Még egy állomása ez e nép, az én népem évszázados harcainak alapvető jogaiért Európa népei között. Még egy kiáltás azért a jogért, hogy saját helye legyen Európa térképén. Még egy fájdalmas számvetés az emberiség lelkiismeretével.
Csak három követ választottam. A létező kövek mindegyikénél meg kellene állni, és így is fogunk tenni.
...... .........


3. Auschwitz számvetés az emberiség lelkiismeretével a sírköveken keresztül, amelyek e népek áldozatairól tanúskodnak, ahova nem lehet csak ellátogatni, hanem félelemmel kell gondolni mindarra, ami a gyűlölet végső határa volt.
Auschwitz tanúságtétel a háborúról. A háborúval együtt jár a gyűlölet, a rombolás, a kegyetlenség aránytalan növekedése. És ha nem is lehet tagadni, hogy fel is tárja az emberi bátorság, a hősiesség, a hazaszeretet új lehetőségeit is, mindenképpen ott van az a tény, hogy a veszteség a nagyobb. Egyre nagyobb, mert napról napra növekszik a modern technika által létrehozott fegyverek romboló ereje. A háborúért nemcsak azok felelősek, akik közvetlenül előidézik, hanem azok is, akik nem tesznek meg mindent, ami lehetséges, hogy megakadályozzák. Ezért engedjék meg nekem, hogy elismételjem ezen a helyen VI. Pál szavait, amelyeket az ENSZ előtt mondott: ,,Elég emlékeztetni arra, hogy emberek millióinak vére, az ő hallatlan és mérhetetlen szenvedésük, a felesleges mészárlások és borzalmas rombolások szentesítik azt az egyezséget, amely egyesíti Önöket, azzal az esküvel, amelynek meg kell változtatnia a világ jövőbeli történelmét: soha többé háborút, soha többé háborút! A béke, a béke az, aminek meg kell határoznia a népek és az egész emberiség sorsát!" (VI. Pál, Beszéd az ENSZ közgyűléséhez, 1965. október 4-én - Tőzsér Endre fordítása).
Auschwitz erőteljes hívása, az itt meggyötört ember kiáltása gyümölcsöket kell hogy hozzon Európa (és a világ) számára, ugyanakkor le kell vonni a jogos következtetéseket az Emberi jogok nyilatkozatából, ahogyan erre XXIII. János buzdított a Pacem in terris enciklikában. Abban ugyanis ,,egyenesen ünnepélyesen elismerik minden ember számára az emberi személy méltóságát, és biztosítják minden ember számára az igazság szabad keresését, a becsületesség normáinak követését, az igazságosság érvényesítését, az emberhez méltó élet élését s más ezekkel kapcsolatos dolgokat" (Pacem in terris, 144.)
Vissza kell térni a régi mester, Paweł Włodkowic, a krakkói Jagelló Egyetem 15. századi rektorának bölcsességéhez, és biztosítani kell a nemzetek jogait: a létezéshez, a szabadsághoz, a függetlenséghez, a saját kultúrához, a becsületes fejlődéshez. Włodkowic ezt írja: ,,Ahol inkább működik a hatalom, mint a szeretet, ott az emberek a saját javukat keresik, nem pedig Jézus Krisztusét, és ezért könnyen eltávolodnak az isteni törvény szabályrendszerétől... Minden joggal szemben áll az, aki veszélyezteti azokat, akik békében akarnak élni; szemben a polgárjoggal..., a kánonjoggal..., a természeti joggal, vagyis azzal az alapelvvel: »Amit magadnak akarsz, azt tedd másnak is«. Szemben áll az isteni joggal, amely a »Ne lopj!« kijelentéssel megtilt minden rablást és a «Ne ölj!« kijelentéssel megtilt minden erőszakot". (Paweł Włodkowic, Saevientibus [1415], Tract. II, Solutio quaest. 4ª; cf. L. Ehrlich, Pisma Wybrane Pawła Włodkowica, Warszawa 1968, t. 1, p. 61; 58-59).
És nemcsak a joggal szegül szembe, hanem legfőképpen a szeretettel. A felebarát iránti szeretettel, amelyben megnyilatkozik és megnyilvánul Isten szeretete, amit Krisztus a parancsaként hirdetett ki. De ez az a parancs is, amit minden ember a szívében hordoz, maga a Teremtő véste bele. Ez a parancs ,,a másik tiszteletben tartásában", a személyisége, az öntudata tiszteletben tartásában konkretizálódik; a ,,másikkal való párbeszédben" valósul meg, abban, hogy meg tudjuk keresni, meg tudjuk ismerni azt, ami jó és pozitív lehet abban az emberben, akinek más elképzelései vannak, mint nekünk, abban is, aki jóhiszeműen, de valójában hibázik...
Soha nem megengedett egy nemzetnek sem, hogy saját hatalmát a másik kárára, a másik alávetése árán, meghódítása, bántalmazása, kizsákmányolása és halála árán gyarapítsa! Ezek XXIII. János és VI. Pál gondolatai a modern világ békéjéről. Ezeket a szavakat méltatlan utódjuk mondta ki. Ám annak a nemzetnek a fia is mondja, amely régmúlt és közelebbi történelme során sok gyötrelmet szenvedett el másoktól.
Engedjétek meg, hogy ne mondjak neveket... Egy olyan helyen vagyunk, ahol szeretnénk testvérként gondolni minden népre, minden emberre. És ha abban, amit mondtam, volt is keserűség, kedves testvéreim, nem állt szándékomban vádaskodni, csak emlékezni.

Nem csak arra a négymillió áldozatra gondolva szólok, akik ebben a hatalmas táborban haltak meg; minden nemzet nevében beszélek, amelyeknek a jogait megsértik és elfelejtik. Azért mondom ezt, mert erre ösztönöz az igazság és a mindegyikünkben jelen lévő ember iránti gondoskodási kötelezettség.
Kérem ezért mindazokat, akik hallgatnak engem, hogy gondolkodjanak el, és minden erejükkel munkálkodjanak az emberért. Kérem mindazokat, akik a Jézus Krisztusban való hittel hallgatnak, hogy merüljenek el az imádságban a békéért és a kiengesztelődésért.
Kedves testvéreim, nincs más mondanivalóm. Csak a fohász szavai jutnak eszembe: Szent Isten, hatalmas Isten, szent és halhatatlan! Ments meg minket, Urunk, a pestistől, az éhezéstől, a tűzvésztől és a háborútól... és a háborútól. Ámen.

- Három pápa tett már látogatást az egykori auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban, 1979. június 7-én Szent II. János Pál szentmisét mutatott be a szenvedés színterén.
Ferenc pápa 2016. július 29-én csendben imádkozott az áldozatok emlékművénél, majd Szent Maximilian Kolbe vértanúságának helyszínén imádkozott, és megáldotta a koncentrációs táborok tizenkét túlélőjét. A Szentatya nem mondott beszédet, a láger emlékkönyvébe ezt írta: ,,Uram, légy irgalmas a te népedhez! Uram, bocsánatot kérünk a megannyi kegyetlenkedésért!
XVI. Benedek 2006. május 28-án látogatott el ide, találkozott harminckét túlélővel, és imádkozott Maximilan Kolbe cellájában.
...... .........


...... .........
Fordította: Thullner Zsuzsanna
Forrás: www.vatican.va
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Szent II. János Pál pápa  
Címkék: lelkiismeretével, lengyelországgal, megnyilvánulását, mindannyiotokkal, megsemmisítésbe, megakadályozzák, krematóriumában, rákényszeríteni, fenyegetéseknek, konkretizálódik, mindegyikünkben, kizsákmányolása, függetlenséghez, nyilatkozatából, egyházmegyéből, kegyetlenségre, gondolkodjanak, felfegyverezni, alárendelődnek, bölcsességéhez, vértanúságának, érvényesítését, tömegmészárlás, munkálkodjanak, leszármazottja, megnyilatkozik, lengyelországi, foglalkozására, megtiszteljem, emlékkönyvébe, koncentrációs, különösképpen, gyakorlatilag, krematóriumok, ellentmondott, fogolytársait, egykori auschwitz–, tábor felszabadulásának, holokauszt nemzetközi, felebarát szeretete, egyetlen szeretet, legnagyobb szeretet, szeretet győzelme, tanúságtétel végső, koncentrációs tábor, olyan helyen, hitet –, emberben való, emberi méltóság, őrült ideológia, ember iránti, kegyetlenségre épített, Szent II, János Pál, Szent János, Maximilian Maria, Szent Ferenc, Maximilian Kolbe, Edith Stein, Szent Péter, Redemptor Hominis, Maximilan Kolbe, Szent Szaniszló, Tőzsér Endre, Paweł Włodkowic, Jagelló Egyetem, Jézus Krisztusét, Pisma Wybrane Pawła Włodkowica, Ezek XXIII, Jézus Krisztusban, Szent Isten, Szent Maximilian Kolbe, Thullner Zsuzsanna, Vatican News, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.16. 23:42 Koronavírus - Már három izraelit találtak, aki megfertőződött a Jokohamában...
02.16. 21:52 Riói tenisztorna - Balázs Attila nem jutott főtáblára
02.16. 21:12 Birkózó Eb - Orosz, olasz, török és georgiai aranyak
02.16. 21:02 Kálló Gergely nyerte az időközi választást Dunaújvárosban és környékén
02.16. 20:42 Jégkorong Erste Liga - Háromgólos hátrányból nyert a Vasas
02.16. 20:04 Salvini: elég volt az Európai Uniótól kapott pofonokból
02.16. 20:04 Labdarúgó NB II - Az éllovas MTK nem bírt otthon a Békéscsabával
02.16. 20:02 Osztrák jégkorongliga - A Fehérvár kiütötte a sereghajtót
02.16. 20:02 Charles Michel: cél a kapcsolat elmélyítése a nyugat-balkáni országokkal
02.16. 19:42 Női kézilabda NB I - Otthon győzött a Szombathely
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  „Hadd menjek Istenem, mi...  Tóth Árpád - Isten oltó - kése  XXIII. Hét, 3. Keresztség: A k...  Epres  Nem nem  Öreg nénike és a macska  Welcome  Boldog Valentin napot kívánok ...  XXIII. Hét, 3. Keresztség: A k...  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Szivárvány ragyogott a Balaton...  A balgák bölcsessége - gondola...  Hízelgés  Útravaló – 2020. február...  Libben a függöny  Tánc a zongorán  Facebookon kaptam  Virág csendélet  Susie és a tanárnő  Kellemes kávézást!  ... - de a szíved, olykor...  Nem nem  Png rózsa  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást!  Mentsük meg együtt a Gazdagrét...  Autómosás  Valentin love  Nem nem  Szent Gábriel Irodalmi Klub BÁ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi hóesés  Aranyosi Ervin: Különleges sze...  ... - de a szíved, olykor...  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  MONTE CASSINO, Szent Benedek ő...  Png virág  Facebookon kaptam  Hőmérséklet változás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Álomtündér  Könnyek  Szent János-sziget......  Susie és a tanárnő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Maroka barát...  Csordogál  Rózsák kosárban  Facebookon kaptam  Png virág  Png mókus  Anya és én  Ratzinger bíborosról érdekes h...  Szent János-sziget......  Ne menj még kedves  Facebookon kaptam  Öreg nénike és a macska  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldogság!  Keresztút - A Golgotán áll a k...  Boldogság!  Libben a függöny  Png rózsa  Png virág  Facebookon kaptam  Madár tánc  A szabadság lényege -  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldogság!  Facebookon kaptam  XXIII. Hét, 3. Keresztség: A k...  Ördögi  Anya és én  Facebookon kaptam  Bohóc  Tündéri kép !  Hízelgés  Facebookon kaptam  Engedjetek ki  A nő  Évközi 6. vasárnap 02.16  Facebookon kaptam Krisztina...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Múló idő  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Ékszerek 
Bejegyzés Címkék
egykori auschwitz&#8211, tábor felszabadulásának, holokauszt nemzetközi, felebarát szeretete, egyetlen szeretet, legnagyobb szeretet, szeretet győzelme, tanúságtétel végső, koncentrációs tábor, olyan helyen, hitet &#8211, emberben való, emberi méltóság, őrült ideológia, ember iránti, kegyetlenségre épített, kapu vezet, tartalma gyökeresen, éhségnek ebben, testvérét &#8211, győzelméhez hasonló, wrocławi zsidó, kortárs német, egyetlen férfi, kérdést teszem, helyen különféle, legmélyebb tisztelet, emberiesség minden, megvetés nevében, emberi méltóságot, végső nagy, földön született, egyházmegyéből került, auschwitzi tábor, ember ügyének, emberi méltóságnak, erőszak eszközeivel, emberi jogok, rendszer igényeinek, gyilkos falaknál, birkenaui krematóriumok, különleges szentélybe, lengyelek védőszentje, ember ügyével, világ előtt, ismeretlen katona, birkenaui áldozatokra, következő nyelveken, héber nyelven, felirat feléleszti, végső megsemmisítésbe, sírkő mellett, orosz nyelvű, utolsó szörnyű, népek szabadsága, utolsó sírkő, lengyel nyelvű, második világháború, nemzet egyötöde, kiáltás azért, fájdalmas számvetés, emberiség lelkiismeretével, létező kövek, sírköveken keresztül, gyűlölet végső, háborúval együtt, kegyetlenség aránytalan, emberi bátorság, modern technika, háborúért nemcsak, felesleges mészárlások, világ jövőbeli, egész emberiség, jogos következtetéseket, emberi személy, igazság szabad, becsületesség normáinak, igazságosság érvényesítését, emberhez méltó, régi mester, krakkói Jagelló, nemzetek jogait, saját kultúrához, becsületes fejlődéshez, saját javukat, isteni törvény, természeti joggal, isteni joggal, joggal szegül, felebarát iránti, parancsaként hirdetett, szívében hordoz, parancs &#8222, másik tiszteletben, öntudata tiszteletben, másik kárára, másik alávetése, modern világ, szavakat méltatlan, négymillió áldozatra, hatalmas táborban, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 253 db bejegyzés
e év: 828 db bejegyzés
Összes: 41326 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 743
  • e Hét: 3663
  • e Hónap: 57783
  • e Év: 374545
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.