Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az ember veresége és győzelme.
  2020-01-28 14:41:42, kedd
 
   
  Szent II. János Pál homíliája Auschwitz-Birkenauban
...


1979. június 7-én, lengyelországi apostoli útja során Szent II. János Pál pápa az egykori auschwitz-birkenaui koncentrációs táborba látogatott, és szentmisét mutatott be az emlékhelyen. Homíliájának magyar nyelvű fordítását közöljük a tábor felszabadulásának 75. évfordulója alkalmából, a holokauszt nemzetközi emléknapján.
...... ......


1. ,,Ez az a győzelem, amely legyőzi a világot: a mi hitünk." (1Jn 5,4)
Szent János levelének szavai jutnak eszembe, és átjárják a szívemet, amikor itt vagyok ezen a helyen, ahol a hit különleges győzelme következett be. A hité, amely révén megszületik Isten és a felebarát szeretete, az egyetlen szeretet, a legnagyobb szeretet, amely kész ,,életét adni barátaiért" (Jn 15,13; vö. Jn 10,11). A szeretet győzelme, amelyet a hit éltetett egészen a tanúságtétel végső és döntő pillanatáig.
A hitnek és a szeretetnek ezt a győzelmét egy Maximilian Maria keresztnevű, Kolbe nevű ember hozta el ezen a helyen, aki foglalkozására nézve (ahogyan írták róla a koncentrációs tábor nyilvántartásában): katolikus pap; hivatása szerint: Szent Ferenc gyermeke; születésénél fogva: egyszerű, dolgos és istenfélő szülők gyermeke, akik Łódź környékén szövésből éltek; Isten kegyelméből és az Egyház döntése alapján: boldog.
A hit és a szeretet győzelme annál is inkább ragyogó, mert egy olyan helyen történt, amit azért építettek, hogy teljesen megtagadják a hitet - az Istenben és az emberben való hitet -, és gyökeresen sárba tiporják nem csupán a szeretetet, hanem az emberi méltóság minden jelét is. Olyan hely, amelyet egy őrült ideológia nevében az ember iránti gyűlöletre és megvetésre építettek - a kegyetlenségre épített hely. Egy kapu vezet be ide, ami ma is létezik, rajta a felirat: ,,Arbeit macht frei", ami gúnyosan hangzik, mert a tartalma gyökeresen ellentmondott mindennek, ami itt bent történt.
Az éhségnek ebben a bunkerében, e szörnyű tömegmészárlás helyén, ahol négymillió különböző nemzetiségű ember lelte halálát, Maximilian atya azzal, hogy önkéntesen ajánlkozott a halálra, hogy megmentse ezzel egy testvérét - aki még ma is él lengyel földön -, olyan spirituális győzelmet idézett elő, ami magának Krisztusnak a győzelméhez hasonló.
De Maximilian Kolbe volt az egyetlen? Persze, ő olyan győzelmet idézett elő, amely azonnal megérintette fogolytársait, és amelynek visszhangja még ma is érzékelhető az Egyházban és a világban.
Ismerünk azonban más hasonló győzelmeket is, gondolok például a wrocławi zsidó család leszármazottja, a Keresztről nevezett Benedikta kármelita nővér - világi nevén Edith Stein, Husserl kiváló tanítványa, aki a kortárs német filozófia büszkesége lett - halálára a koncentrációs tábor krematóriumában.
Nem akarok megállni ennél a két névnél, amikor felteszem a kérdést: Ő volt az egyetlen férfi? Ő volt az egyetlen nő...? Inkább azt a kérdést teszem fel magamnak: Vajon hány győzelem zajlott le ezen a helyen különféle felekezetű, ideológiájú és bizonyára nem csupán hívő emberek által? A legmélyebb tisztelet érzésével kívánjuk magunkhoz ölelni e győzelmek mindegyikét, az emberiesség minden megnyilvánulását. Ezen a helyen, ahol a fajgyűlölet és a megvetés nevében rettenetes módon sárba tiporták az emberi méltóságot, a szeretet és a hit véghez vitte a végső nagy győzelmet.
Csodálkozhat-e bárki is azon, hogy a pápa, aki ezen a földön született és nevelkedett, a pápa, aki abból az egyházmegyéből került Szent Péter székébe, amelynek területén az auschwitzi tábor fekszik, első enciklikáját a Redemptor Hominis szavakkal kezdte, és teljes egészében az ember ügyének, az emberi méltóságnak, az őt érő fenyegetéseknek és az ember elidegeníthetetlen jogainak szentelte, amelyeket más, hasonló emberek oly könnyen sárba tiporhatnak és megsemmisíthetnek? Elég más egyenruhába öltöztetni az embert, felfegyverezni az erőszak eszközeivel, elég rákényszeríteni azt az ideológiát, amelyben az emberi jogok alárendelődnek, teljesen alárendelődnek a rendszer igényeinek, olyannyira hogy gyakorlatilag nem is léteznek?

2. Zarándokként jöttem ma ide. Tudható, hogy sokszor voltam már itt... Milyen sokszor! És sokszor lementem Maximilan Kolbe halálának cellájába, sokszor megálltam a gyilkos falaknál, jártam a birkenaui krematóriumok romjainál. Nem tehettem meg, hogy pápaként nem jövök el.
Eljöttem tehát ebbe a különleges szentélybe, ahol született - mondhatjuk így is - e nehéz évszázad védőszentje, ahogyan kilenc évszázaddal ezelőtt kard által megszületett vértanúságának helyén Szent Szaniszló, a lengyelek védőszentje.
De nem csak azért jöttem, hogy megtiszteljem korunk védőszentjét. Azért jöttem, hogy még egyszer, veletek együtt, függetlenül attól, milyen a hitetek, szembenézzek az ember ügyével. Azért jövök, hogy imádkozzam veletek, mindannyiotokkal, akik eljöttetek ide, és együtt egész Lengyelországgal, együtt egész Európával. Krisztus azt akarja, hogy én, aki Szent Péter utóda lettem, tanúságot tegyek a világ előtt arról, ami korunk emberének nagyságát és nyomorát jelenti. Arról, ami a veresége és ami a győzelme.
Eljöttem hát, és térdre borulok a mai világnak ezen a Golgotáján, ezeken a sírokon, amelyek nagyrészt névtelenek, mint az ismeretlen katona közös nagy sírja. Letérdelek minden egymást követő sírkő előtt, amelyekbe bele van vésve a birkenaui áldozatokra való emlékezés a következő nyelveken: lengyel, angol, bolgár, cigány, cseh, dán, francia, görög, héber, jiddis, spanyol, flamand, szerb-horvát, német, norvég, orosz, román, magyar, olasz.
Különösképpen elidőzöm itt veletek, e találkozó kedves résztvevőivel együtt a héber nyelven írott sírkő előtt. Ez a felirat feléleszti annak a népnek az emlékezetét, amelynek fiait és lányait itt küldték a végső megsemmisítésbe. Ez a nép Ábrahámtól ered, aki hitünk Atyja (vö. Róm 4,12), ahogyan tarzuszi Pál mondta. Éppen ez a nép, amely megkapta Istentől a ,,Ne ölj!" parancsát, tapasztalta meg saját maga egészen különleges mértékben azt, hogy mit jelent ölni. Senkinek nem szabad közönyösen elhaladni ez előtt a kő előtt.
Még egy sírkő mellett megállok: az orosz nyelvű előtt. Nem teszek hozzá semmit. Tudjuk, melyik nemzetről beszél. Tudjuk, milyen rész jutott ennek a nemzetnek az utolsó szörnyű háborúban a népek szabadsága érdekében. Nem lehet közönyösen elhaladni ez előtt a kő előtt.
Végül az utolsó sírkő: a lengyel nyelvű. Hatmillió lengyel vesztette életét a második világháború alatt: a nemzet egyötöde. Még egy állomása ez e nép, az én népem évszázados harcainak alapvető jogaiért Európa népei között. Még egy kiáltás azért a jogért, hogy saját helye legyen Európa térképén. Még egy fájdalmas számvetés az emberiség lelkiismeretével.
Csak három követ választottam. A létező kövek mindegyikénél meg kellene állni, és így is fogunk tenni.
...... .........


3. Auschwitz számvetés az emberiség lelkiismeretével a sírköveken keresztül, amelyek e népek áldozatairól tanúskodnak, ahova nem lehet csak ellátogatni, hanem félelemmel kell gondolni mindarra, ami a gyűlölet végső határa volt.
Auschwitz tanúságtétel a háborúról. A háborúval együtt jár a gyűlölet, a rombolás, a kegyetlenség aránytalan növekedése. És ha nem is lehet tagadni, hogy fel is tárja az emberi bátorság, a hősiesség, a hazaszeretet új lehetőségeit is, mindenképpen ott van az a tény, hogy a veszteség a nagyobb. Egyre nagyobb, mert napról napra növekszik a modern technika által létrehozott fegyverek romboló ereje. A háborúért nemcsak azok felelősek, akik közvetlenül előidézik, hanem azok is, akik nem tesznek meg mindent, ami lehetséges, hogy megakadályozzák. Ezért engedjék meg nekem, hogy elismételjem ezen a helyen VI. Pál szavait, amelyeket az ENSZ előtt mondott: ,,Elég emlékeztetni arra, hogy emberek millióinak vére, az ő hallatlan és mérhetetlen szenvedésük, a felesleges mészárlások és borzalmas rombolások szentesítik azt az egyezséget, amely egyesíti Önöket, azzal az esküvel, amelynek meg kell változtatnia a világ jövőbeli történelmét: soha többé háborút, soha többé háborút! A béke, a béke az, aminek meg kell határoznia a népek és az egész emberiség sorsát!" (VI. Pál, Beszéd az ENSZ közgyűléséhez, 1965. október 4-én - Tőzsér Endre fordítása).
Auschwitz erőteljes hívása, az itt meggyötört ember kiáltása gyümölcsöket kell hogy hozzon Európa (és a világ) számára, ugyanakkor le kell vonni a jogos következtetéseket az Emberi jogok nyilatkozatából, ahogyan erre XXIII. János buzdított a Pacem in terris enciklikában. Abban ugyanis ,,egyenesen ünnepélyesen elismerik minden ember számára az emberi személy méltóságát, és biztosítják minden ember számára az igazság szabad keresését, a becsületesség normáinak követését, az igazságosság érvényesítését, az emberhez méltó élet élését s más ezekkel kapcsolatos dolgokat" (Pacem in terris, 144.)
Vissza kell térni a régi mester, Paweł Włodkowic, a krakkói Jagelló Egyetem 15. századi rektorának bölcsességéhez, és biztosítani kell a nemzetek jogait: a létezéshez, a szabadsághoz, a függetlenséghez, a saját kultúrához, a becsületes fejlődéshez. Włodkowic ezt írja: ,,Ahol inkább működik a hatalom, mint a szeretet, ott az emberek a saját javukat keresik, nem pedig Jézus Krisztusét, és ezért könnyen eltávolodnak az isteni törvény szabályrendszerétől... Minden joggal szemben áll az, aki veszélyezteti azokat, akik békében akarnak élni; szemben a polgárjoggal..., a kánonjoggal..., a természeti joggal, vagyis azzal az alapelvvel: »Amit magadnak akarsz, azt tedd másnak is«. Szemben áll az isteni joggal, amely a »Ne lopj!« kijelentéssel megtilt minden rablást és a «Ne ölj!« kijelentéssel megtilt minden erőszakot". (Paweł Włodkowic, Saevientibus [1415], Tract. II, Solutio quaest. 4ª; cf. L. Ehrlich, Pisma Wybrane Pawła Włodkowica, Warszawa 1968, t. 1, p. 61; 58-59).
És nemcsak a joggal szegül szembe, hanem legfőképpen a szeretettel. A felebarát iránti szeretettel, amelyben megnyilatkozik és megnyilvánul Isten szeretete, amit Krisztus a parancsaként hirdetett ki. De ez az a parancs is, amit minden ember a szívében hordoz, maga a Teremtő véste bele. Ez a parancs ,,a másik tiszteletben tartásában", a személyisége, az öntudata tiszteletben tartásában konkretizálódik; a ,,másikkal való párbeszédben" valósul meg, abban, hogy meg tudjuk keresni, meg tudjuk ismerni azt, ami jó és pozitív lehet abban az emberben, akinek más elképzelései vannak, mint nekünk, abban is, aki jóhiszeműen, de valójában hibázik...
Soha nem megengedett egy nemzetnek sem, hogy saját hatalmát a másik kárára, a másik alávetése árán, meghódítása, bántalmazása, kizsákmányolása és halála árán gyarapítsa! Ezek XXIII. János és VI. Pál gondolatai a modern világ békéjéről. Ezeket a szavakat méltatlan utódjuk mondta ki. Ám annak a nemzetnek a fia is mondja, amely régmúlt és közelebbi történelme során sok gyötrelmet szenvedett el másoktól.
Engedjétek meg, hogy ne mondjak neveket... Egy olyan helyen vagyunk, ahol szeretnénk testvérként gondolni minden népre, minden emberre. És ha abban, amit mondtam, volt is keserűség, kedves testvéreim, nem állt szándékomban vádaskodni, csak emlékezni.

Nem csak arra a négymillió áldozatra gondolva szólok, akik ebben a hatalmas táborban haltak meg; minden nemzet nevében beszélek, amelyeknek a jogait megsértik és elfelejtik. Azért mondom ezt, mert erre ösztönöz az igazság és a mindegyikünkben jelen lévő ember iránti gondoskodási kötelezettség.
Kérem ezért mindazokat, akik hallgatnak engem, hogy gondolkodjanak el, és minden erejükkel munkálkodjanak az emberért. Kérem mindazokat, akik a Jézus Krisztusban való hittel hallgatnak, hogy merüljenek el az imádságban a békéért és a kiengesztelődésért.
Kedves testvéreim, nincs más mondanivalóm. Csak a fohász szavai jutnak eszembe: Szent Isten, hatalmas Isten, szent és halhatatlan! Ments meg minket, Urunk, a pestistől, az éhezéstől, a tűzvésztől és a háborútól... és a háborútól. Ámen.

- Három pápa tett már látogatást az egykori auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban, 1979. június 7-én Szent II. János Pál szentmisét mutatott be a szenvedés színterén.
Ferenc pápa 2016. július 29-én csendben imádkozott az áldozatok emlékművénél, majd Szent Maximilian Kolbe vértanúságának helyszínén imádkozott, és megáldotta a koncentrációs táborok tizenkét túlélőjét. A Szentatya nem mondott beszédet, a láger emlékkönyvébe ezt írta: ,,Uram, légy irgalmas a te népedhez! Uram, bocsánatot kérünk a megannyi kegyetlenkedésért!
XVI. Benedek 2006. május 28-án látogatott el ide, találkozott harminckét túlélővel, és imádkozott Maximilan Kolbe cellájában.
...... .........


...... .........
Fordította: Thullner Zsuzsanna
Forrás: www.vatican.va
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Szent II. János Pál pápa  
Címkék: lelkiismeretével, lengyelországgal, megnyilvánulását, mindannyiotokkal, megsemmisítésbe, megakadályozzák, krematóriumában, rákényszeríteni, fenyegetéseknek, konkretizálódik, mindegyikünkben, kizsákmányolása, függetlenséghez, nyilatkozatából, egyházmegyéből, kegyetlenségre, gondolkodjanak, felfegyverezni, alárendelődnek, bölcsességéhez, vértanúságának, érvényesítését, tömegmészárlás, munkálkodjanak, leszármazottja, megnyilatkozik, lengyelországi, foglalkozására, megtiszteljem, emlékkönyvébe, koncentrációs, különösképpen, gyakorlatilag, krematóriumok, ellentmondott, fogolytársait, egykori auschwitz–, tábor felszabadulásának, holokauszt nemzetközi, felebarát szeretete, egyetlen szeretet, legnagyobb szeretet, szeretet győzelme, tanúságtétel végső, koncentrációs tábor, olyan helyen, hitet –, emberben való, emberi méltóság, őrült ideológia, ember iránti, kegyetlenségre épített, Szent II, János Pál, Szent János, Maximilian Maria, Szent Ferenc, Maximilian Kolbe, Edith Stein, Szent Péter, Redemptor Hominis, Maximilan Kolbe, Szent Szaniszló, Tőzsér Endre, Paweł Włodkowic, Jagelló Egyetem, Jézus Krisztusét, Pisma Wybrane Pawła Włodkowica, Ezek XXIII, Jézus Krisztusban, Szent Isten, Szent Maximilian Kolbe, Thullner Zsuzsanna, Vatican News, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Jó éjszakát !......  3 millió 250 ezer embert oltot...  Jó éjszakát !......  Festés  Szép napot kívánok  A kereszt alatt  Áldjon meg az Úr . . .  Aranyosi Ervin: Szamóca, az ep...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Egy jó történet  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Mindenkinek  Megtapasztalás  Új hét, új csodák.....  Facebookon kaptam  Tulipánok  Kellemes kávézást  Szép napot kívánok !.......  Aranyosi Ervin: Márton, a főmu...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kereszt  Facebookon kaptam Krisztinától  Osztozni Isten szenvedésében  Facebookon kaptam  Izületi gyulladásra - gyógynöv...  A kereszt alatt  A kereszt alatt  Isten az egyetlen reményünk  Isten az egyetlen reményünk  Ha valakinek  Kereszt  Jó reggelt kedves látogatóimna...  A kutyák 96 százalékos pontoss...  Lilaszegélyes orgonasoron.  Honnan tudjam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Kereszt  Jézus engem megtalált . . .  Rózsa üvegben  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png nő  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Legenda a pitypangról  Tavaszi kép  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  A kutyák 96 százalékos pontoss...  Jézus Krisztus  Facebookon kaptam  A túlvilág is  Facebookon kaptam Krisztinától  Szeretlek Cica  2680 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Cipő emlékére  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A változatlan tavaszban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rózsa üvegben  Tavaszi kép  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Sok baj éri az igazat, de vala...  Az egyensúly a kulcsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szívből kívánom !  Facebookon kaptam  Saját életünk keresztje  Középkori tündérhíd- Skócia......  Javulnak a járványügyi adatok  Felelős cselekvés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  Tavaszi kép  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten szeretete  Facebookon kaptam  3 millió 250 ezer embert oltot...  Pitypangról  Szép napot kívánok !.......  A kereszt fája  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
egykori auschwitz&#8211, tábor felszabadulásának, holokauszt nemzetközi, felebarát szeretete, egyetlen szeretet, legnagyobb szeretet, szeretet győzelme, tanúságtétel végső, koncentrációs tábor, olyan helyen, hitet &#8211, emberben való, emberi méltóság, őrült ideológia, ember iránti, kegyetlenségre épített, kapu vezet, tartalma gyökeresen, éhségnek ebben, testvérét &#8211, győzelméhez hasonló, wrocławi zsidó, kortárs német, egyetlen férfi, kérdést teszem, helyen különféle, legmélyebb tisztelet, emberiesség minden, megvetés nevében, emberi méltóságot, végső nagy, földön született, egyházmegyéből került, auschwitzi tábor, ember ügyének, emberi méltóságnak, erőszak eszközeivel, emberi jogok, rendszer igényeinek, gyilkos falaknál, birkenaui krematóriumok, különleges szentélybe, lengyelek védőszentje, ember ügyével, világ előtt, ismeretlen katona, birkenaui áldozatokra, következő nyelveken, héber nyelven, felirat feléleszti, végső megsemmisítésbe, sírkő mellett, orosz nyelvű, utolsó szörnyű, népek szabadsága, utolsó sírkő, lengyel nyelvű, második világháború, nemzet egyötöde, kiáltás azért, fájdalmas számvetés, emberiség lelkiismeretével, létező kövek, sírköveken keresztül, gyűlölet végső, háborúval együtt, kegyetlenség aránytalan, emberi bátorság, modern technika, háborúért nemcsak, felesleges mészárlások, világ jövőbeli, egész emberiség, jogos következtetéseket, emberi személy, igazság szabad, becsületesség normáinak, igazságosság érvényesítését, emberhez méltó, régi mester, krakkói Jagelló, nemzetek jogait, saját kultúrához, becsületes fejlődéshez, saját javukat, isteni törvény, természeti joggal, isteni joggal, joggal szegül, felebarát iránti, parancsaként hirdetett, szívében hordoz, parancs &#8222, másik tiszteletben, öntudata tiszteletben, másik kárára, másik alávetése, modern világ, szavakat méltatlan, négymillió áldozatra, hatalmas táborban, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 573
  • e Hét: 18847
  • e Hónap: 46244
  • e Év: 340806
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.