Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Urunk bemutatása 02.02 - Gyertya szentelő ....
  2020-02-02 06:46:36, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből
Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek.
Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk: ,,Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! - mondja a Seregek Ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak."
Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, éppúgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években.
Ez az Isten igéje. Mal 3,1-4

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez.
Testvéreim!
A testvéreknek közös a testük és a vérük. Ebből Jézus is részt vállalt, hogy így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik a sátánt, és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett.
Hiszen Jézus nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és levezekelje a nép bűneit.
Mivel ő maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésekkel küzdenek.
Ez az Isten igéje Zsid 2,14-18

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Simeon meglátta a Szabadítót, a Messiást.
Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. *
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: ,,Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!" Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Ezek az evangélium igéi. Vagy rövidebb forma a -ig Lk 2,22-40 rövidebb: Lk 2,22-32
...... .....Imádásg
Uram, Jézus Krisztus! Te vagy a világ világossága! Te vagy az én világosságom. Veled nem járok sötétségben, hanem Isten felé visz életutam. Te a sötétségből a világosságra hívsz, és azt kéred tőlem, hogy a világosság fiaként éljek. Ha a te követődként, a világosság igaz fiaként élek, akkor magam körül szétsugárzom az isteni fényt és szeretetet. Az örök világosság felé vezető utamon legyen közbenjáróm édesanyád, Szűz Mária, aki méhében hordozott téged, a világ világosságát! Segíts, hogy letérjek a bűn sötét útjáról és mindig a hit világosságának útján járjak! Hozz örömöt és világosságot az életembe és minden ember életébe!

Elmélkedés: C. Horváth István Sándor atya
Krisztus szelíd fénye
A mai ünnep az egyik legkedvesebb számomra a liturgikus év folyamán, ezért minden esztendőben nagyon várom. Sajnos kicsit méltatlanul megfeledkezünk róla, mert a legtöbbször hétköznapra esik, és emiatt kevesebben jönnek el az ünnepi szentmisére. Idén azonban vasárnapra esik, s talán így több figyelmet kap. Az ünnep hivatalos elnevezése Urunk bemutatása, de a magyar hagyomány Gyertyaszentelő Boldogasszonynak nevezi. E napon arra az eseményre emlékezünk, hogy negyven nappal születése után szülei elvitték Jézust a jeruzsálemi templomba és bemutatták őt Istennek. A Megváltót elhozzák szülei a templomba, ahol találkozik az ószövetségi népet jelképező két személlyel, Simeonnal és Annával. A fiatal szülők találkoznak két idős személlyel, akik egész életükön át várták a Messiást, és várakozásuk most beteljesedik. A gyermek Jézusban ez a két idős ember felismeri a Megváltót, akinek jövetelét Isten egykor megígérte, s akit évszázadokon át várt az ószövetségi választott nép az isteni ígéret alapján.
Abban az időben mindenki a Megváltó jövetelére várt. Jézus korában a római megszállás miatt a köznép gondolatait nap mint nap foglalkoztatta a szabadító érkezése. Azt remélték, hogy Isten majd küld egy uralkodót, egy hadvezért, aki az elnyomóktól megszabadítja a népet és kivívja az ország függetlenségét. Ezeket az elvárásokat azonban Jézus nem fogja teljesíteni, mert ő nem politikai értelemben szabadító, hanem lelki értelemben, azaz a bűntől és annak következményétől szabadítja meg az emberiséget megváltó szenvedésével és halálával.
Figyelemre méltó, hogy Simeon is ebben az értelemben beszél Jézusról, mint szabadítóról, bár jól ismerte kortársainak gondolkodását és elképzelését az eljövendő Messiásról. Amikor Simeon szeretettel karjába veszi a gyermeket, akkor azt állítja róla, hogy nem csak a zsidóság számára hoz szabadulást, hanem minden nemzet számára, azaz Jézus minden ember Megváltója. Simeon prófétai módon hirdeti, hogy Jézus mind a zsidók, mind a pogányok számára világosság lesz. Aztán pedig arról beszél röviden, hogy a gyermek az ellentmondás jele lesz, akivel sokan szembeszállnak, és az ő elutasítása édesanyjának is fájdalmat fog okozni. Simeon előre látja a gyermek sorsát és édesanyja sorsát is, aki osztozik majd fia szenvedésében, fájdalmában.
Jézus templomi bemutatásakor Mária és József azt teszik, amit a törvény előír számukra. Cselekedetükkel azt fejezik ki, hogy a gyermek nem csak az övék, hanem valójában és elsősorban Istené. Igaz ez minden gyermekre, de legfőképpen Jézusra, aki az Isten Fia. Az áldozat, amit Mária és József felajánl, hálaadás és a köszönet megnyilvánulása. Milyen jó lenne, ha az ő példájukat látva minden szülő Isten ajándékának tekintené gyermekét! Milyen jó volna, ha minden szülő, amikor elhozza gyermekét a templomba és megkeresztelését kéri, akkor egyúttal Istennek ajánlaná gyermekét, és az ő gondoskodását és áldását kérné gyermeke számára!
A mai ünnephez kötődik a gyertyaszentelés hagyománya. A gyertya egyszerű jel, önmagáért beszélő jelkép. Nem lobogó tűz, hanem csak egy kicsiny láng ég, amelynek fénye nyugtató hatással van az emberre. Engedjük, hogy Krisztus szelíd fénye betöltse életünket!
Hanganyag Link

*
- Magyar kurír oldalon Link
Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Képen: Giotto di Bondone: Krisztus bemutatása a templomban (1306)
...... .......


Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek.
"Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett."


- Szentmise_Csíksomlyó Link

- Jeles napok oldalon Link
Dicséret gyertya szentelő Boldog Asszonyról - vers: Link

- A gyermeket elhelyezték a templomban, és az ölébe fogadta Simeon, aki megnyugvást kapott, mert a szolga szemei meglátták Istent, a mindeneknek támadt, ragyogó Világosságot.
...... ........... ........... ..........


Szentelt gyertyák fénye
...... .............- Két templom van Gyertyaszentelő Boldogasszonynak szentelve Magyarországon: a pécsi Gázi Kászim pasa dzsámija (közismertebb nevén a pécsi belvárosi templom, azaz a dzsámi), illetve Szarvasgede település temploma.

*
- Útravaló
Az Ószövetség szüléshez és születéshez kapcsolódó törvényeit Lukács evangélista ma a Világosság megjelenésének fényében olvassa újra.
Először is Jézusra, Máriára és Józsefre úgy mutat rá, mint Isten szegényeire, hiszen a Szűzanya egy pár gerlét vagy galambfiókát (vö. 3Móz 12,1-8) ajánlott fel, ami nem a vagyonosok áldozati adománya. Mindhárman szegények, a szó bibliai értelmében: létük az Atyától függ, ő ad neki értelmet, benne van minden bizodalmuk. A történet csodája pedig: Mária, bár nem bárányt mutat be áldozati adományként, mint a tehetősek, mégis a leggazdagabb: karján tartja a Bárányt.
Jézust szülei nem kiváltják, pénzzel, mint az elsőszülöttet szokás, hanem a jeruzsálemi templomba mennek, és a történet tanúsága szerint felajánlják. Lukács evangéliumában József és Mária úgy áll előttünk, mint akik ezzel a tettükkel őáltala, ővele és őbenne dicsőtik az Atyát, egyben pedig arra az áldozatra utalnak, aki beteljesít minden ószövetségi áldozatot, kiváltást, helyébe léptetve egyetlen és örök engesztelését, felajánlását.
Ma a Törvény elérkezik a Törvényhozóhoz, ahogy az ádventi időszakban ezért és ekként hívtuk: Ó, Emmanuel! Törvényünk és Törvényhozónk! Népeknek reménysége s mindenek Üdvözítője! Jöjj el, és üdvözíts minket, mi Urunk, Istenünk. Belép népe körébe a Messiás, elfoglalja szent templomát, hogy majd ő legyen az egészen elégő áldozat, aki tűzzel keresztel (Lk 3,16), vagyis magára véve megsemmisítse, elégesse bűneinket, ahogy a tarlón a szikra tovaharapódzik (Bölcs 3,7). Ezért testének föláldozásakor a templom függönye kettészakad (vö. Lk 23,45), és ekkor benne nemcsak a zsidók, hanem mindenki számára kinyilvánul Isten irgalmassága. Halálakor a nap elsötétül (uo.), hogy meglássák a mi szemeink is: ő a világ igazi Világossága (Lk 2,30-32).
Mindezek alapján belátható: a gyermekségtörténetnek ezt a bensőséges jelenetét az apró jelek a húsvéti áldozat és az áldozatbemutató Egyház képére formálják át.
Ebben pedig egészen közeli tanúként ott áll két személy, a két agg, Anna asszony és Simeon, akik életmódszerűen is a várakozásban vannak, a többieknél hosszabb időt szánnak a templomban létre, és így érzékenyebbek az Úrnak a jelenben, valamint a jövőben megnyilvánuló működésének befogadására, kimondására. A szerzetesség képei ők, melynek az Egyházban betöltött szerepét nem akkor értjük meg, ha onnan közelítünk hozzá - mint a jozefinista gondolkodók -, hogy miért hasznosak a társadalom számára, hanem ha azt várjuk el tőlük, amit ez a két Isten előtt álló szent megjelenít: a találkozás realitásában való létet, hogy ezt Isten népéért és a többi életállapot nevében éljék. Mert a történelem azt láttatja velünk, a szerzetesség leginkább gyümölcsöző tettei - melyek az Istennek szentelt személyek életét oly gyakran kísérik - éppen ebből a létmódból fakadnak.
Ma a szentmiséken gyertyát szentelünk, így ez az ünnep mintegy hídként kapcsolja össze karácsony és húsvét éjszakáját, ahogy Simeon Máriának szóló jövendölése is a jelre és a tőrre utal. Urunk születésekor a jászolnál Izrael kitaszítottjai, a pásztorok jelenítették meg az Egyházat, vízkeresztkor a bölcsek, ma pedig mi, akik a hit Isten által bennünk meggyújtott fényében járjuk életünket, és reményeink szerint Krisztus megváltó áldozatában miséről misére részesedve beléphetünk a Világosság országába.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: megkeresztelését, gyertyaszentelés, következményétől, boldogasszonynak, kinyilatkoztatás, kinyilatkoztatta, nyolcvannegyedik, leszármazottait, gyertyaszentelő, áldozatbemutató, megnyilvánulása, cselekedetükkel, magyarországon, föláldozásakor, megjelenésének, törvényhozóhoz, életmódszerűen, evangéliumában, kitaszítottjai, tovaharapódzik, függetlenségét, megfeledkezünk, világosságának, foglalkoztatta, szembeszállnak, szabadításodat, engesztelését, boldogasszony, érzékenyebbek, vízkeresztkor, ezüstolvasztó, előrehaladtak, bemutatásakor, felszabadítsa, törvényhozónk, jeruzsálemben, szövetség angyala, olvasztók tüze, ványolók lúgja, ezüstöt szokás, régmúlt időkben, első években, testvéreknek közös, halálon uralkodott, haláltól való, gyermek Jézust, törvény előírásai, karjára vette, ellentmondás jele, nyolcvannegyedik évét, templomot soha, gyermekről mindazoknak, OLVASMÁNY Malakiás, Seregek Ura, Megtisztítja Lévi, Ebből Jézus, Hiszen Jézus, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Amikor Mózes, Jézust Jeruzsálembe, Jézus Krisztus, Szűz Mária, Horváth István Sándor, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak, Amikor Simeon, Isten Fia, Szent II, János Pál, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Szűz Mária Jézus, Boldog Asszonyról, Gázi Kászim, Simeon Máriának, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Heltai Jenő - Mert dalaimnak  Sylvester Anita - Finito  Pethes Mária : Ki vagy, mi vag...  Jó éjszakát!  szilánkok  Szép estét - békés álmokat kív...  Ha ezt megérted  Valami  Más énekli nekem  Facebookon kaptam  Fekete István szavaival kíváno...  Minden férfinek .......  Facebookon kaptam  Lackfi János : Faggató  Hummel-figurák.  Virág a hajadban  Ha ezt megérted  Meseszép Kékszalagunk van idén...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A férfiak.......  Szonettek Laurához-9. szonett  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt ! .....  Facebookon kaptam  Az igazi barátság......  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  A szivárvány – Mózes 1. ...  Kórus a naphoz  A Vándor Róbert kormányozta RS...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fésűs Éva: Láttad-e?  A férfiak.......  Mária Földy barátságkövei  Nyári zenekar  XXXII. Nyári olimpia Tokió - M...  A szivárvány – Mózes 1. ...  · Néhány üdítő  Facebookon kaptam  Kosár virág  Jó reggelt kedves látogatóimn...  A nyár kedvence: koriander  Nadányi Zoltán – Emlékez...  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Facebookon kaptam  Verskedvelő vagy? Pihenj meg n...  Facebookon kaptam  Névnapodra  Kiáradó folyó  A gyermekek - Drágaságok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Színes fluorit  Facebookon kaptam  Gondolat.....  Verskedvelő vagy? Pihenj meg n...  Pethes Mária : Ki vagy, mi vag...  Ügyeljünk a tisztaságra! ........  Illúzióink nagy zavara  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Fekete István szavaival kíváno...  Alvás  Ő még segíthet  Mi ketten  Facebookon kaptam  Illúzióink nagy zavara  Ametiszt  Ametiszt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A nyár kedvence: koriander  Mária Földy barátságkövei  Nem is gondolnánk, hogy mi min...  A Vándor Róbert kormányozta RS...  Gondolat.....  A Rózsadombi-paktum - A békés ...  Szép Ernőtől idézet  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Péntek......  Sylvester Anita - Finito  XXXII. Nyári olimpia Tokió - M...  Bögre mosoly  Vigyázzunk kis barátainkra ! ....  Facebookon kaptam  Egyedül  Ő még segíthet  Nyogodt hét  Melyik egyenes?  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Acsai Roland : Itt nőttél fel  Felbosszantottak  Stefan George: Júliusi bánat  Jó reggelt kedves látogatóimn...  A jómodorról... 
Bejegyzés Címkék
szövetség angyala, olvasztók tüze, ványolók lúgja, ezüstöt szokás, régmúlt időkben, első években, testvéreknek közös, halálon uralkodott, haláltól való, gyermek Jézust, törvény előírásai, karjára vette, ellentmondás jele, nyolcvannegyedik évét, templomot soha, gyermekről mindazoknak, galileai Názáretbe, gyermek pedig, evangélium igéi, világ világossága, világosságra hívsz, világosság fiaként, világosság igaz, isteni fényt, örök világosság, világ világosságát, egyik legkedvesebb, legtöbbször hétköznapra, ünnepi szentmisére, ünnep hivatalos, magyar hagyomány, eseményre emlékezünk, jeruzsálemi templomba, ószövetségi népet, fiatal szülők, gyermek Jézusban, ószövetségi választott, isteni ígéret, időben mindenki, római megszállás, köznép gondolatait, szabadító érkezése, elnyomóktól megszabadítja, ország függetlenségét, elvárásokat azonban, emberiséget megváltó, értelemben beszél, eljövendő Messiásról, zsidóság számára, pogányok számára, gyermek sorsát, törvény előír, köszönet megnyilvánulása, gyertyaszentelés hagyománya, gyertya egyszerű, kicsiny láng, megszentelt élet, mintegy egymillió, világon megszentelt, jeruzsálemi templomban, nyugati liturgiában, fénynek ünnepe, gyermeket elhelyezték, ölébe fogadta, szolga szemei, mindeneknek támadt, pécsi Gázi, pécsi belvárosi, vagyonosok áldozati, történet csodája, elsőszülöttet szokás, történet tanúsága, tettükkel őáltala, áldozatra utalnak, ádventi időszakban, egészen elégő, szikra tovaharapódzik, templom függönye, világ igazi, bensőséges jelenetét, apró jelek, húsvéti áldozat, áldozatbemutató Egyház, várakozásban vannak, többieknél hosszabb, templomban létre, jövőben megnyilvánuló, szerzetesség képei, jozefinista gondolkodók, társadalom számára, találkozás realitásában, többi életállapot, szerzetesség leginkább, létmódból fakadnak, szentmiséken gyertyát, ünnep mintegy, tőrre utal, jászolnál Izrael, pásztorok jelenítették, megkeresztelését, gyertyaszentelés, , ,
2021.06 2021. Július 2021.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 35
  • e Hét: 6461
  • e Hónap: 48262
  • e Év: 510971
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.