Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Kovács Gergely érsek Gyulafehérvár
  2020-02-22 16:06:53, szombat
 
   
  Cikk és videó a katolikus ma oldalon Link
Videó lejátszási idő 3 óra

*
- Erdő Péter bíboros megindító köszöntő szavai Kovács Gergely gyulafehérvári érseknek
,,Nagy elődök nyomába lépsz, amikor az erdélyi főpásztori széket elfoglalod. A huszadik században Márton Áron püspök hősies helytállásának és nagylelkű szeretetének példája bevilágította nem csak egyházmegyéje, hanem egész katolikus közösségünk életét is. Szívből kívánom, hogy érseki szolgálatodat vezesse Márton Áron püspök példája."
...... .........


Kovács Gergelyt február 22-én püspökké szentelték és beiktatták gyulafehérvári érseki székébe. Az új főpásztort többek között Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek is köszöntötte a gyulafehérvári székesegyházban tartott szentelési és beiktatási szertartás végén.
Erdő Péter bíboros beszédét teljes terjedelmében közöljük.
Excellenciás és Főtisztelendő Érsek Úr!
Kedves Püspöktestvérek!
Kedves Gergely!

Nagy szeretettel és örömmel köszöntelek új szolgálatod kezdetén. Az egyházi és a világi közösség örömmel és érdeklődéssel fogadja ilyenkor az új vezetőt. Azonban a hit szemével tekintve erre a küldetésre meglátjuk mögötte magát Krisztust, aki már életében elküldte tanítványait azokba a városokba és falvakba, ahova menni szándékozott, nagy missziós parancsában pedig felszólította az apostolokat, hogy vigyék el az örömhírt az egész világra, tanítsák meg parancsait és kereszteljék meg azokat, akik befogadják az evangéliumot. Több olyan újonnan szentelt püspökkel találkoztam, aki beszámolt arról az élményéről, hogy fizikailag is megérezte a Szentlélek hatását, amikor püspökké szentelték. Giuseppe Pittau jezsuita atya, aki a Pápai Gergely Egyetem rektora volt, majd püspökké szentelése után a Nevelési Kongregáció titkáraként működött, különösen megrendítő levélben számolt be erről az élményéről. Ha jómagam ilyen fizikai hatást talán nem is éltem át, de húsz évvel ezelőtt, amikor Rómából a szentelés után hazatértem, a Pázmány Egyetemen olyan emberi problémákkal fordultak hozzám, amelyekről az jutott eszembe: ,,igen, a küldetésünk arra szól, hogy emberhalászok legyünk". Ez a tapasztalat pedig kizökkentett az adminisztratív és a tudományos munka egyébként fontos és szép rutinjából, mert úgy éreztem, hogy hitem és papságom lényege van megszólítva, és hogy valamiképpen eszköztelenül, nem úgy, mint a mindenre felkészült jó diák, hanem pusztán Krisztus és a Szentlélek segítségével kell megoldanom nagyon fontos helyzeteket.
Kedves Gergely Testvérem! A Gondviselés úgy hozta, hogy püspökként hazajöttél Erdélybe a saját néped, a mi népünk körébe. Ennek a közösségnek pedig szomjazik a lelke arra, hogy Krisztus olyan módon, olyan nyelven, olyan emberi stílusban szóljon hozzá, ami a szívéhez a legközelebb áll. Maga Jézus is ennyire közel akart állni az emberekhez. Néhányan meg is botránkoztak rajta. Tudták, hogy ácsként dolgozott, ismerték a rokonait, alig akarták elhinni, hogy valaki a szomszéd községből vagy városkából Isten különleges küldöttje, prófétája legyen, és valami olyat képviseljen, ami végtelen távlatokat nyit előttük. Pedig a papnak, főként pedig a püspöknek éppen ez a feladata. Egyszerre képviselni a közelséget és a végtelen távlatot, átérezni a ránk bízott nép örömeit, gondjait, helyzetének nehézségeit és szépségeit, és ugyanakkor képviselni Jézus Krisztust. Mert ő a mi Urunk és Mesterünk, ő a kereszténység igazodási pontja. Jézus Krisztus valóságos történelmi személy, akinek volt hazája, népe, anyanyelve, kultúrája és vallási környezete, akinek a tanítását az Újszövetségből és az Egyház hagyományából híven megismerhetjük ma is. Nem kell tehát sem kiigazítanunk, sem megváltoztatnunk, amit tőle kaptunk. De Krisztus a történelem Ura is, aki minden kor minden emberéhez szól, aki üzenetét ma is át akarja adni a teremtett környezet pusztulása miatt szorongó világnak. Ő az, aki nem csak arra bátorít, hogy bizalommal tekintsünk a magunk és a saját közösségünk, sőt az egész emberiség életére, hanem azt is megmondja, hogy ennek a bizalomnak alapja van. Isten az, aki mindenható és irgalmas, ő az, aki szereti az emberiséget, és ő az, aki nem engedi el a kezünket, akkor sem, amikor a földi életünk véget ér.
Küldetésed olyan egyházmegyébe szólít, amelyre különösen is érvényes, amit Ferenc pápa Amazóniáról szólva tanít. ,,Meg kell védeni a térség kulturális gazdagságát." (Querida Amazonia 7.) És az Egyház képviselőjeként vállalkozni kell az őszinte társadalmi párbeszédre. (Uo. 27.)
Kedves Gergely Testvérem! Nagy elődök nyomába lépsz, amikor az erdélyi főpásztori széket elfoglalod. A huszadik században Márton Áron püspök hősies helytállásának és nagylelkű szeretetének példája bevilágította nem csak egyházmegyéje, hanem egész katolikus közösségünk életét is. Szívből kívánom, hogy érseki szolgálatodat vezesse Márton Áron püspök példája, és segítse a Boldogságos Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának, Szent Mihály főangyalnak és egész Közép-Kelet Európa minden szentjének közbenjáró támogatása. Ad multos annos!


Forrás: Gyulafehérvári Főegyházmegye
Fotó: Merényi Zita
Magyar Kurír 2020. február 22.

*
- A ti szeretetekre bízom őt - Püspökké szentelték és beiktatták Erdély új érsekét, Kovács Gergelyt
Imádkozzunk együtt Gyulafehérvár új érsekért!
Kovács Gergelyt, aki csaknem harminc évig élt a világegyház szívében, Rómában, február 22-én püspökké szentelték és beiktatták gyulafehérvári érseki székébe. Főszentelője korábbi elöljárója, Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke volt; a társszentelők Miguel Maury Buendía bukaresti apostoli nuncius és Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek voltak.
Kovács Gergelyt Ferenc pápa 2019. december 24-én - Márton Áron püspöki kinevezése után napra pontosan 81 évvel - nevezte ki a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye 83. főpásztorává, miután elődje, Jakubinyi György - a hagyományoknak megfelelően - 75. életévének betöltésekor benyújtotta lemondását. (Vele együtt nyugalomba vonult segédpüspöke, Tamás József is.)
A gyulafehérvári főszékesegyházben bemutatott ünnepi szentmisén koncelebrált több mint negyven főpásztor, köztük Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke; Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK alelnöke; Ternyák Csaba egri érsek, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és az MKPK számos tagja; valamint közel négyszáz pap. A protestáns és ortodox testvéregyházakat is magas szinten képviselték. Jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár.
Sok ezer ember követte a gyulafehérvári székesegyház előtti téren a szentelési és beiktatási szertartást a téli hideg ellenére, a Duna Televízió és az Erdélyi Mária Rádió közvetítésének köszönhetően pedig még többen követték a távolból a kiemelkedő eseményt.
A szentmise elején Jakubinyi György nyugalmazott érsek köszöntötte az egybegyűlteket olasz és magyar nyelven.
...... ...........


Az evangélium meghallgatása után került sor a szentelési szertartásra, amelynek kezdetén, a püspökjelölt bemutatásának részeként Miguel Maury Buendía nuncius latinul, Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök magyarul ismertette Ferenc pápa 2019. december 24-én kelt bulláját.
- Ferenc püspök, Isten Szolgáinak Szolgája kedves fiának, Kovács Gergelynek, a Gyulafehérvári főegyházmegye áldozópapjának, aki eddig a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője volt, a fentnevezett Főegyházmegye kinevezett Érsekének üdvözletét és apostoli áldását küldi.
Midőn eljött üdvösségünk hajnala és meglátogatott minket Fölkelő Napunk a magasságból, csodálattal elmélkedünk azon misztérium fölött, amelyről Szent Ágoston így vall: ,,Örvendezve ünnepeljük üdvösségünk és megváltásunk eljövetelét. Azt a napot ünnepeljük, amelyen a nagy és örök napból nagy és örök nap jött el erre a mi, gyorsan tovatűnő napunkra" (Sermo 185, 2). Az Úr Születésének ebben az időszakában, amikor az élő Isten Fiát imádjuk, minden hívő lelki szükségleteire gondolunk és számukra derék Pásztorokat akarunk adni. Ilyen Pásztorra akarjuk a Gyulafehérvári Egyház nyáját is bízni, amely tiszteletreméltó testvérem, Jakubinyi György Miklós lemondásával elveszítette Főpásztorát. Ezért, szeretett Fiam, Tekintetünket reád emeltük, és mivel türelmesen, okosan és bátran tettél tanúságot Krisztus mellett, úgy tűnt Számunkra, hogy rendelkezel azokkal a szükséges erényekkel, amelyekkel a szent dolgok főpásztori hivatalát el tudod látni.
Miután tehát meghallgattuk a Püspöki Kongregáció véleményét, apostoli tekintélyünknél fogva, kinevezünk és megteszünk téged a Gyulafehérvári Egyház érsekének, megadva neked minden jogot és hivatalt, amelyek a szent kánonok alapján ezzel a püspöki méltósággal járnak. A püspökszentelést pedig Róma falain kívül bármely katolikus Püspöktől elnyerheted. Ám ezt megelőzően hitvallást és hűségesküt kell tenned Nekünk és Utódainknak az Egyház törvényei és szabályai szerint. Ezenfelül a te feladatod lesz, hogy erről a döntésünkről mind a klérust, mind pedig híveket kellőképpen értesítsd, akiket arra buzdítunk, hogy veled egységben maradjanak. Közben arra biztatunk téged, kedves Fiam, hogy egész püspöki életedet ajánld Krisztusnak. Őáltala, Ővele és Őbenne az üdvösség igéit és műveit pedig helyesen add át a Gyulafehérvári Egyház híveinek, Szent Mihály Főangyal, Szent Pál Apostol és Loyolai Szent Ignác hathatós közbenjárásának a segítségével.
Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr kétezer-tizenkilencedik, pápaságunk hetedik esztendejében, december hónap huszonnegyedik napján. Franciscus
- Ezt követte Gianfranco Ravasi szentbeszéde, amelyben a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke három szimbolikus jelentéssel bíró helyszínt idézett fel. Az egyik Galilea vidékének eldugott falucskájának, Názáret szerény zsinagógája. A felolvasásra jelentkező Jézus a zsidó szertartás keretén belül azt az Izajás prófétától vett szakaszt olvasta fel, amely a szentelési szentmisén is felhangzott. Jézus ezt a szentírási részt igehirdetésének programbeszédévé tette. ,,Úgy érzi, hogy ő az a Fölkent, aki megvalósítja Isten leghőbb vágyát: a szegényeknek reményt hoz a világba, letörli a szenvedők könnyeit, felszabadítja az elnyomottakat és megalázottakat, határozottan fellép az igazságosság érdekében, megtöri az egyedüllétet, és mosolyt csal a szomorkodók arcára."
Érseki gyűrű
...... ........... .......


Képen: Kovács Gergely érsek
...... ..............


Érseki címer
...... ........... ...........


Kovács Gergely érsek címerének magyarázata
A húsz zöld bojt és a dupla kereszt az érseki címerek jellemzői. Az aranyszínű kereszt öt piros drágaköve az Úr Jézus sebhelyeinek jelképe.
A fenyőfa emlékeztet egyrészt az érsek szülőföldjére, másrészt Isten szolgája, Márton Áron püspök címerére. A Nap és a növekvő félhold szintén kettős jelentést hordoz: Erdély címerében a Nap és a Hold a székely népet, keresztény szimbólumként a felkelő Nap Krisztust, a Hold pedig a Napba öltözött asszonyt (Jel 12,1) vagyis égi Édesanyánkat, Máriát szimbolizálja. Ahogyan Hold a Naptól, úgy Mária is Fiától kapja fényét. A fenyő közepén látható krisztogram Krisztust jelenti, akit a többségében katolikus székelyek szívükben hordanak, és akire teljesen ráhagyatkoznak.
A címerpajzs kékje a földi értékektől való elszakadást szimbolizálja és a lélek Istenhez való felemelkedését. Az ezüst jelentése az átláthatóság (ez nyitottságot, kommunikációt és felelősségvállalást jelent), az igazság és az igazságosság, amelyen a főpásztor mindennapi buzgó szolgálata áll.


Fotó: Merényi Zita
Agonás Szonja/Magyar Kurír 2020.02.22 Link

*
- “A ti szeretetetekre bízom őt, abban a bizonyosságban, hogy elfogadjátok őt és együtt haladtok “a legfőbb Pásztort" követve." Gianfranco Ravasi bíboros úr szavai hozzánk!
Ima Msgr. Dr. Kovács Gergely érsek atyánkért
Istenünk, minden hívők pásztora és kormányzója, tekints kegyesen szolgádra, Gergely püspökre, akit Főegyházmegyénk főpásztorává rendeltél és add, kérünk, hogy mindazoknak, akiknek elöljárója, szavával és példájával javukra legyen, hogy így a rábízott nyájjal együtt az örök életre jusson. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. - Böjte Csaba testvér

*
- Kovács Gergely érsek köszönő szavai a püspökszentelésen Link
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Címkék: megváltoztatnunk, tiszteletreméltó, püspökszentelést, programbeszédévé, tekintélyünknél, közbenjárásának, főegyházmegyénk, tizenkilencedik, képviselőjeként, székesegyházban, püspöktestvérek, igehirdetésének, nagyasszonyának, miniszterelnök, szükségleteire, bizonyosságban, szeretetetekre, gyulafehérvári, ráhagyatkoznak, egybegyűlteket, közvetítésének, megalázottakat, hagyományoknak, felemelkedését, áldozópapjának, újszövetségből, megismerhetjük, adminisztratív, huszonnegyedik, kapcsolatokért, helytállásának, felszabadítja, bevilágította, főegyházmegye, meghallgatása, szimbolizálja, erdélyi főpásztori, huszadik században, gyulafehérvári székesegyházban, világi közösség, küldetésre meglátjuk, egész világra, szentelés után, jutott eszembe, küldetésünk arra, tapasztalat pedig, tudományos munka, mindenre felkészült, saját néped, közösségnek pedig, lelke arra, szomszéd községből, Kovács Gergely, Erdő Péter, Márton Áron, Kovács Gergelyt, Főtisztelendő Érsek Úr, Kedves Püspöktestvérek, Kedves Gergely, Giuseppe Pittau, Pápai Gergely Egyetem, Nevelési Kongregáció, Pázmány Egyetemen, Kedves Gergely Testvérem, Maga Jézus, Jézus Krisztust, Jézus Krisztus, Boldogságos Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának, Szent Mihály, Közép-Kelet Európa, Gyulafehérvári Főegyházmegye, Merényi Zita, Magyar Kurír, Gianfranco Ravasi, Kultúra Pápai Tanácsának, Miguel Maury Buendía, Jakubinyi György, Kovács Gergelyt Ferenc, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, Tamás József, Veres András, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Udvardy György, Ternyák Csaba, Bábel Balázs, Semjén Zsolt, Kövér László, Soltész Miklós, Potápi Árpád János, Duna Televízió, Erdélyi Mária Rádió, Isten Szolgáinak Szolgája, Kovács Gergelynek, Fölkelő Napunk, Szent Ágoston, Isten Fiát, Ilyen Pásztorra, Gyulafehérvári Egyház, Jakubinyi György Miklós, Püspöki Kongregáció, Szent Mihály Főangyal, Szent Pál Apostol, Loyolai Szent Ignác, Kelt Rómában, Szent Péternél, Ahogyan Hold, Agonás Szonja, Böjte Csaba,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.02. 08:21 Devizapiac - Gyengült a forint csütörtök reggelre
04.02. 08:11 Koronavírus - Elhunyt egy újabb beteg Magyarországon
04.02. 08:11 A veszélyhelyzet alatt is bekapcsolja az E.ON a háztartási napelemrendszere...
04.02. 08:11 Tőzsde - Vegyes kezdés várható az európai tőzsdéken
04.02. 07:50 Megöltek egy embert Gödöllőn
04.02. 07:30 Koronavírus - 585-re emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon
04.02. 07:05 Koronavírus - Szijjártó: a magyarok és a szlovénok ismét használhatják a ba...
04.02. 07:04 Elindult Magyarország első virtuális tőkebefektetési piactere
04.02. 07:04 Koronavírus - Trump: az Egyesült Államok megerősíti a drogkartellek elleni ...
04.02. 07:04 Koronavírus - Missouriban terrorizmus gyanújával vádat emeltek egy férfi el...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Raniero Cantalamessa, a Pápai ...  Mi számít?  Levendula  4. Titkok, melyeket nem vihete...  Ferenc pápa a hajléktalanokért...  Április bolondja  Eljött végre április! Április ...  Pope Francis-Holy Mass at Casa...  Kislány cicával  Facebookon kaptam  Clematis  Aprócska kis csoda: chiamag  Virágok vázában  Jó éjszakát  Szikora Róberttel imáról, otth...  Imádkozzunk együtt napról napr...  Facebookon kaptam  Április  Facebookon kaptam  Lazítós estét  Egy Fülöp-szigeteki nővér is a...  Hosszú életet biztosító gyümöl...  Székely János: Gyöngyöspatai i...  Kellemes délutáni pihenést  Megbocsátás  Most tedd meg legalább!  Egy Fülöp-szigeteki nővér is a...  Április - Rúzsa Magdi  Mai nap képe - gyönyörű virág  Gerberák  Kórházzá alakították az Euroví...  Vidám szép napot kívánok !  Kislány csokorral  Csigi Péter: Meghallom-e, amit...  Narancsbőrgyilkos táplálékok  Esti kép  Szuhanics Albert Ne félj!  Az E-vitamin és a szívizomsej...  Facebookon kaptam  Clematis  Facebookon kaptam  Pio atya Teljes film magyarul  Facebookon kaptam  Április  Áprilisi tréfálkozás  Eljött végre április! Április ...  A lélek nyugalmát . . .  Halló Április!  Szikora Róberttel imáról, otth...  Imádkozzunk együtt napról napr...  Imádkozzunk együtt napról napr...  Ne, menj el... Kulka János  Raniero Cantalamessa, a Pápai ...  Isten hozott virágos Április!  4. Titkok, melyeket nem vihete...  Néptelen utcákon  Gyerekeink itt Déván megint al...  Szèp délutánt  Kellemes délutáni pihenést  Ferenc pápa a hajléktalanokért...  Facebookon kaptam  Erdős Anna - Köszöntelek Ápri...  Clematis  Facebookon kaptam  Április ... Ó Április!  Jelek, hogy veszélyben vannak ...  Esti kép  Csigi Péter: Meghallom-e, amit...  Isten hozott virágos Április!  Adakozás  Kellemes délutáni pihenést  Isten hozott virágos Április!  Áprilisi tréfálkozás  Jelek, hogy veszélyben vannak ...  Olaszországban már több mint 3...  Nő gerberával  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünn...  Április - Rúzsa Magdi  A lélek nyugalmát . . .  Clematis  Üdvözöllek április  Elmélkedés az önkéntes karanté...  Figyelem  Png virág  San Giovanni Rotondo harangsz...  Víztükrös virágok  Az ember teremtetésének célja  Imádság  Isten fel akar minket emelni  Ferenc pápa a hétfő reggeli sz...  Áprilisi tréfálkozás  Ragyogó rügyre ült le most a n...  Jó reggelt  Április  Eljött végre április! Április ...  Bohócruhában  Áprilisi tréfálkozás  ÁPRILIS 1. - BOLONDOK NAPJA R...  Szuhanics Albert Ne félj!  Útravaló – 2020. április... 
Bejegyzés Címkék
erdélyi főpásztori, huszadik században, gyulafehérvári székesegyházban, világi közösség, küldetésre meglátjuk, egész világra, szentelés után, jutott eszembe, küldetésünk arra, tapasztalat pedig, tudományos munka, mindenre felkészült, saját néped, közösségnek pedig, lelke arra, szomszéd községből, püspöknek éppen, végtelen távlatot, ránk bízott, kereszténység igazodási, teremtett környezet, saját közösségünk, egész emberiség, bizalomnak alapja, földi életünk, térség kulturális, őszinte társadalmi, világegyház szívében, társszentelők Miguel, hagyományoknak megfelelően, gyulafehérvári főszékesegyházben, gyulafehérvári székesegyház, téli hideg, kiemelkedő eseményt, szentmise elején, egybegyűlteket olasz, evangélium meghallgatása, szentelési szertartásra, püspökjelölt bemutatásának, fentnevezett Főegyházmegye, napot ünnepeljük, szükséges erényekkel, szent dolgok, szent kánonok, püspöki méltósággal, püspökszentelést pedig, döntésünkről mind, üdvösség igéit, egyik Galilea, felolvasásra jelentkező, zsidó szertartás, szentelési szentmisén, szentírási részt, szegényeknek reményt, szenvedők könnyeit, igazságosság érdekében, szomorkodók arcára, húsz zöld, dupla kereszt, érseki címerek, aranyszínű kereszt, fenyőfa emlékeztet, érsek szülőföldjére, növekvő félhold, székely népet, fenyő közepén, többségében katolikus, címerpajzs kékje, földi értékektől, lélek Istenhez, ezüst jelentése, főpásztor mindennapi, legfőbb Pásztort&#8221, rábízott nyájjal, örök életre, megváltoztatnunk, tiszteletreméltó, püspökszentelést, programbeszédévé, tekintélyünknél, közbenjárásának, főegyházmegyénk, tizenkilencedik, képviselőjeként, székesegyházban, püspöktestvérek, igehirdetésének, nagyasszonyának, miniszterelnök, szükségleteire, bizonyosságban, szeretetetekre, gyulafehérvári, ráhagyatkoznak, egybegyűlteket, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 38 db bejegyzés
e év: 1762 db bejegyzés
Összes: 42258 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1923
  • e Hét: 15515
  • e Hónap: 5737
  • e Év: 632066
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.