Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt 1. vasárnap .03.01
  2020-03-01 13:21:29, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Az ősszülők teremtése és bűnbeesése.
Miután a föld termékennyé vált, az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.
Az Úristen kertet telepített Édenben, Keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas, azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját.
A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amelyet az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: ,,Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?"
Az asszony így válaszolt a kígyónak: ,,A kert fáinak gyümölcseiből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok."
Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: ,,Semmi esetre; nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az Isten, aki ismeri a jót és a rosszat."
Az asszony látta, hogy a fa (gyümölcse) élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát a gyümölcsből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket fűztek össze és kötényt csináltak maguknak.
Ez az Isten igéje. Ter 2,7-9;3,1-7a

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Ahol elárad a bűn, ott túlárad a kegyelem.
Testvéreim!
Egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek.
Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek mint Ádám, aki az Eljövendő előképe.
A kegyelem azonban nem úgy hat, mint a bűnbeesés. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. A kegyelem tehát másként hat, mint annak az egy embernek a bűne. Az ítélet ugyanis egynek bűnéért rótt ki büntetést, a kegyelem pedig sok bűnből vezet el a megigazulásra. Mert ha egynek bűnbeesése következtében, egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják!
Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat.
Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma: Róm 5,12.17-19
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Ahol elárad a bűn, ott túlárad a kegyelem.
Testvéreim!
Egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek.
De ha egynek bűnbeesése következtében, egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják! Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus negyven napig böjtölt, és kísértést szenvedett.
Abban az időben:
A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!" Jézus ezt felelte: ,,Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik."
Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van:
Angyalainak megparancsolta:
A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!"
Jézus ezt válaszolta: ,,De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!"
Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: ,,Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!" Ekkor Jézus azt mondta neki: ,,Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"
Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.
Ezek az evangélium igéi. Mt 4,1-11
Képen: Sandro Botticelli: Krisztus háromszori megkísértése (1481-82; a Sixtus-kápolna freskója)
...... ..............Imádság
Mindenható Istenünk! A nagyböjt a bűnbánat ideje, amely a megváltás titkának, a te Fiad, Jézus Krisztus szenvedésének és feltámadásának ünnepére készít fel minket. A megtérés elmélyít minket a jó megismerésében és elmélyíti bennünk azt a tudatot, hogy bűnösök vagyunk, de ez nem jelenti vesztünket, hiszen te, a mi irgalmas Istenünk megbocsátasz nekünk. A bűntől te szabadítasz meg minket. Rálépünk a bűnbánat útjára és alázattal tesszük meg azon a hozzád vezető lépéseket. Észrevesszük, hogy a bűn sötétségén túl felragyog a kegyelem világossága, melyet Krisztus, a Megváltó ad nekünk. Segíts, hogy szívünkben őszinte bűnbánat ébredjen és tudjunk mindenkinek megbocsátani!

Elmélkedés
Egyszer egy fiatal férj egy családi ünnep előtt bevásárolni ment. A felesége azt kérte tőle, hogy bárányhúst vegyen. Gyönyörű, nagy szeleteket kért a boltostól, hazafelé el is képzelte, hogy milyen jól fognak mutatni az ünnepi asztalon, a tányérokon a szép nagy bárányhús szeletek. Otthon a felesége szépen megsütötte a húst, de előtte két, három darabra vágta mindet. A férj az ünnepi ebédnél meglepődve kérdezte, hogy miért vágta ilyen kis darabokra a nagy szeleteket. Az ifjú feleség ezt válaszolta: ,,Anyukámtól így láttam." A férj mindjárt oda is fordult az anyósához és megkérdezte tőle, hogy miért szokta elvágni a szeleteket. Ő ezt felelte: ,,Anyukámtól így láttam." A mama is a vendégek között volt, ezért a férj azonnal nála érdeklődött. A mama ezt mondta: ,,Régen nekem egy kicsi serpenyőm volt, abban nem fértek el a nagy szeletek, csak elvágva, kisebb darabban tudtam beletenni és megsütni a húst."
Ne vegye senki nagyböjti kísértésnek, hogy ezzel a példával éppen böjtidőben báránysültre gondolunk, és nem is az volt a szándékom, hogy jövő vasárnapra adjak ötletet, hogy mi legyen az ebéd. Ez a kis történet talán elgondolkodtat bennünket a nagyböjt elején: Teszünk valamit, de azt sem tudjuk, hogy miért! Vannak hagyományaink, vannak szokásaink, de ezek sokszor teljesen kiüresedtek. Megtartjuk őket, mert így láttuk anyukánktól és a nagyszüleinktől, de fogalmunk sincs róla, mi az értelmük. Azt hiszem, hogy a böjtöléssel is így vannak sokan. Tudjuk, hogy a húsvét előtti időben böjtölni kell. Ez a szokás, ez az Egyház hagyománya, ezt így csinálja minden keresztény ember. Péntekeken nem eszünk húst, és általában a nagyböjti idő alatt kevesebbet eszünk, lemondunk az édességről vagy más finomságokról. De miért teszünk így? Tudjuk, hogy mire való a böjt és a lemondás? Ha csak az egyházi előírásoknak akarunk engedelmeskedni vagy tényleg csak megszokásból nem eszünk ilyenkor bizonyos ételeket, akkor ez legfeljebb pár hetes fogyókúrának nevezhető, de nem vallási értelemben vett böjtölésnek.
Ne értsen senki félre! Nem a hagyományok ellen beszélek, hanem a kiüresedett hagyományoknak nem látom sok értelmét. Nem azt javaslom, hogy szüntessük meg a hagyományokat, hanem azt, hogy töltsük meg őket tartalommal! Nem a szokások ellen beszélek, hanem azok lelketlen gyakorlása ellen. Most, a nagyböjt kezdetén jó volna tudatosítanunk, hogy a böjtölés vallási cselekedet. A böjt a bűn és a kísértés elleni küzdelmet jelent, kiváló eszköz számunkra ezek legyőzéséhez. Ezt igazolja a mai vasárnap evangéliuma, amelyben Jézus megkísértéséről olvasunk. A történet így kezdődik: Jézus ,,negyven nap és negyven éjjel böjtölt." A sátán kísértései ezt követően, illetve ez idő alatt történtek. Jézus azért megy ki a pusztába negyven napra, hogy felkészüljön küldetésére. Tudjuk, hogy ezt követően kezdi meg nyilvános működését a nép körében, ezután indul el, hogy tanítsa az embereket. A gonosznak az a szándéka a kísértésekkel, hogy eltérítse Jézust a küldetésétől. De Jézus elutasítja a kísértéseket, s ezáltal megerősíti magában azt a szándékot, hogy a mennyei Atyának engedelmeskedve fog mindig cselekedni. Jézus böjtöléséből és a kísértések elutasításából egyaránt tanulhatunk. Nem vagyunk kiszolgáltatva a gonosz hatalmának, hanem Isten segítségével el tudjuk azt hárítani. A böjt önmagunk fegyelmezése, testi kívánságaink korlátozása egy lelki cél elérése érdekében. Ez a lelki cél a bűnöktől való szabadulás. Böjtölésünkkel szívünk és lelkünk tisztaságát szeretnénk elérni.
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: megkísértéséről, nagyszüleinktől, engedelmeskedve, engedelmeskedni, engedetlensége, megparancsolta, elutasításából, elgondolkodtat, feltámadásának, megismerésében, engedelmessége, tudatosítanunk, kiszolgáltatva, böjtölésünkkel, hagyományoknak, kisarjasztotta, következtében, szenvedésének, kísértésekkel, megszerzésére, finomságokról, táplálkozásra, gyümölcseiből, hagyományokat, hagyományaink, megigazulásra, megkísértése, fogyókúrának, kívánságaink, megbocsátasz, észrevesszük, küldetésétől, felkészüljön, fegyelmezése, osztályrésze, megszokásból, ősszülők teremtése, föld termékennyé, föld porából, élet leheletét, ember élőlénnyé, földből mindenféle, élet fáját, kert közepén, kígyó ravaszabb, föld minden, kert valamennyi, kert fáinak, asszony látta, tudás megszerzésére, ember által, halál minden, OLVASMÁNY Mózes, SZENTLECKE Szent Pál, Ádámtól Mózesig, Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztus, EVANGÉLIUM Szent Máté, Isten Fia, Ekkor Jézus, Sandro Botticelli, Mindenható Istenünk, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Tavaszi kép  Álmos hold  Png nő  Kellemes kávézást  Olimpiai bajnokunkat gyászolja...  Olimpiai bajnokunkat gyászolja...  Ünnepeljük a magyar költészete...  Nagyon szép.......  Olimpiai bajnokunkat gyászolja...  Az emberek néha azt hiszik  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Piros rodokrozit  Tóth Árpád költő  Facebookon kaptam  Rózsaszín rodokrozit kristály  Töltött dagadó recept  Tóth Árpád költő  Szeszélyes Április  Tulipán csokor  Ibolya illatos szép napot kívá...  Kellemes szombatot!  8053 az új fertőzött, elhunyt ...  Egyedül vagyunk az érzéseinkke...  Megvédhetnek a bőrráktól, de a...  Füstkvarc  Tavaszi csokor  Facebookon kaptam  Göngyölt, sült pörc  Zöld zafír  Göngyölt, sült pörc  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Vércukorszint csökkentése gyóg...  Tavaszi kép  Szürkehályog ellen  Epidotó kristály  Kellemes kávézást  Sorsunk minden fordulata  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyurkovics Tibor fogalmazza me...  Kriptonit  Facebookon kaptam  Kellemes szombatot!  A hol voltál? - több, mint egy...  Epidotó kristály  A KÖLTÉSZET NAPJÁRA! Hegedüs G...  Facebookon kaptam  Harmónia......  Aki azt mondja megvagyok, az n...  Vércukorszint csökkentése gyóg...  Png virágok  Tulipán csokor  Tulipán csokor  Tavaszi kép  Az Úr az én oltalmam  Fehér fluorit  Védőoltások - hasznos linkek  Lila eritrit kristály  Facebookon kaptam  Április 11 A költészet napja  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  KALENDÁRIUM - ÁPRILIS 11. A MA...  Sorsunk minden fordulata  Kellemes hétvégét kívánok!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Itt vagyok most, jó Uram  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png kislány  Facebookon kaptam  Szürkehályog ellen  Világító torony  A haj, a bőr és a köröm erősít...  Tavaszi kép  Tavaszi kép  6296 az új fertőzött, elhunyt...  Png kislány  A KÖLTÉSZET NAPJÁRA! Hegedüs G...  Töltött dagadó recept  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Négylapos zserbó, az egyik leg...  Szép napot kívánok Mindenkinek...  Erzsébet és Fülöp.......  Árvai Emil versei  Ibolya illatos szép napot kívá...  Facebookon kaptam  Epidotó kristály  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Dubarry szelet  Millei Lajos költő, író  Galenit  Csak a szeretet szava ér az ég...  Kellemes hétvégét kívánok!  Jó reggelt kedves látogatóimna... 
Bejegyzés Címkék
ősszülők teremtése, föld termékennyé, föld porából, élet leheletét, ember élőlénnyé, földből mindenféle, élet fáját, kert közepén, kígyó ravaszabb, föld minden, kert valamennyi, kert fáinak, asszony látta, tudás megszerzésére, ember által, halál minden, mózesi törvény, halál mégis, kegyelem azonban, kegyelem tehát, ítélet ugyanis, kegyelem pedig, miatt uralomra, megigazulás bőséges, pusztába vitte, sátán megkísértse, kövek változzanak, szent városba, templom oromzatára, tenyerükön hordozzanak, igen magas, világ valamennyi, evangélium igéi, bűnbánat ideje, megváltás titkának, megtérés elmélyít, bűnbánat útjára, hozzád vezető, kegyelem világossága, fiatal férj, családi ünnep, ünnepi asztalon, szép nagy, felesége szépen, ünnepi ebédnél, nagy szeleteket, ifjú feleség, férj mindjárt, vendégek között, férj azonnal, kicsi serpenyőm, nagy szeletek, példával éppen, nagyböjt elején, húsvét előtti, édességről vagy, egyházi előírásoknak, hagyományok ellen, kiüresedett hagyományoknak, szokások ellen, nagyböjt kezdetén, böjtölés vallási, kísértés elleni, sátán kísértései, pusztába negyven, mennyei Atyának, kísértések elutasításából, gonosz hatalmának, böjt önmagunk, bűnöktől való, megkísértéséről, nagyszüleinktől, engedelmeskedve, engedelmeskedni, engedetlensége, megparancsolta, elutasításából, elgondolkodtat, feltámadásának, megismerésében, engedelmessége, tudatosítanunk, kiszolgáltatva, böjtölésünkkel, hagyományoknak, kisarjasztotta, következtében, szenvedésének, kísértésekkel, megszerzésére, finomságokról, táplálkozásra, gyümölcseiből, hagyományokat, hagyományaink, megigazulásra, megkísértése, fogyókúrának, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 1327
  • e Hónap: 11220
  • e Év: 305782
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.