Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt 5. vasárnap 03.29
  2020-03-29 07:56:33, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Belétek oltom lelkemet és életre keltek.
Így szólt az Úr Ezekiel prófétához:
,,Jövendölj és így beszélj népemhez: Ezt mondja az Úr, az Isten: »Íme, kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem«" - mondja az Úr.
Ez az Isten igéje. Ez 37,12b-14

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Isten Lelke, aki Jézust feltámasztotta a halálból, bennetek lakik.
Testvéreim!
Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus Lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.
Ez az Isten igéje. Róm 8,8-11

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Én vagyok a feltámadás és az élet.
Abban az időben:
Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt.
A két leánytestvér megüzente Jézusnak: ,,Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!" Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ,,Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön."
Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: ,,Menjünk el ismét Judeába?"
A tanítványok ezt mondták neki: ,,Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint odamégy?" Jézus ezt felelte: ,,Nem tizenkét órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság." Ezt mondta, azután hozzátette: ,,Lázár, a mi barátunk elaludt. De én megyek és fölkeltem." A tanítványok így szóltak: ,,Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul."
Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: ,,Lázár meghalt. És hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá!"
Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz: ,,Menjünk, és haljunk meg mi is vele együtt!"
Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy tizenöt stádiumra (fél óra járásnyira). Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.
Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked." Jézus ezt felelte neki: ,,Testvéred fel fog támadni!" Erre Márta így szólt: ,,Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon."
Jézus folytatta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?" Márta ezt válaszolta neki: ,,Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!"
E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki: ,,Megjött a Mester, és hív téged!" Ennek hallatára ő rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott.
A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek.
Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát.
Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!"
Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: ,,Hova temettétek?" Azok így szóltak: ,Jöjj, Uram, és lásd!" Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: ,,Nézzétek, mennyire szerette őt!" Némelyek azonban így szóltak: ,,Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?"
Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: ,,Vegyétek el a követ!" Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: ,,Uram, már szaga van, hiszen negyednapos." Jézus ezt válaszolta neki: ,,Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!" Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: ,,Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttél engem!"
E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: ,,Lázár, jöjj ki!" A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: ,,Oldjátok fel, hogy járni tudjon!"
A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett.
Ezek az evangélium igéi.
...... ........


Vagy rövidebb forma:
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Én vagyok a feltámadás és az élet.
Abban az időben:
Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: ,,Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!" Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ,,Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön."
Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: ,,Menjünk el ismét Judeába!"
Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt.
Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked." Jézus ezt felelte neki: ,,Testvéred fel fog támadni." Erre Márta így szólt: ,,Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon."
Jézus folytatta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?" Márta ezt válaszolta neki: ,,Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!"
Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: ,,Hova temettétek?" Azok így szóltak: ,jöjj, Uram, és lásd!" Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: ,,Nézzétek, mennyire szerette őt!" Némelyek azonban így szóltak: ,,Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?"
Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: ,,Vegyétek el a követ!" Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: ,,Uram, már szaga van, hiszen negyednapos." Jézus ezt válaszolta neki: ,,Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!" Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: ,,Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttél engem!"
E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: ,,Lázár, jöjj ki!" A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: ,,Oldjátok föl, hogy járni tudjon!"
A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett.
Ezek az evangélium igéi. Jn 11,1-45 rövidebb: Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Te kinyilatkoztattad, hogy aki benned hisz, örökké élni fog. Szavaidat megerősítetted azzal, hogy Lázárt visszaszólítottad az életbe, feltámasztottad őt a halálból. Te felébresztetted az ő testvérében a hitet, és megerősítetted, hogy kimondja, kifejezze a feltámadásba vetett hitét. Urunk, mi is hittel valljuk, hogy te vagy az élet forrása, te vagy az élet Ura, te vagy az Üdvözítő. Nem földi életünket akarod a végtelenségig meghosszabbítani, hanem az örök élettel akarsz minket megajándékozni. Vezess minket a feltámadás által az Atyához, akinek szeretetében örökké élhetünk a mennyben

Elmélkedés
Meglátni Isten dicsőségét
A mai evangéliumban szereplő Lázárt Jézus barátjának szoktuk nevezni, de János evangélista elbeszéléséből az is kiderül, hogy az ő két testvére, Márta és Mária is ugyanolyan közel álltak az Úr szívéhez. Amikor Jézus hírt kap arról, hogy Lázár beteg, akkor kissé elgondolkodik, majd prófétai módon beszél arról, hogy Lázár betegsége Isten Fiának megdicsőülésére fog szolgálni. A körülötte lévő tanítványok aligha értették, hogy mire gondol Mesterük, mi is csak a végkifejlet ismeretében értjük. Isten Fia megdicsőülésének gondolata már előkerült a nagyböjt folyamán. Jézus színeváltozására gondoljunk, amikor az isteni dicsőség fényében látja őt a három kiválasztott apostol és hallják az égből a mennyei Atya tanúskodását: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!" (Mt 17,5). A mostani esetben más jellegű az Úr megdicsőülése. Az a tény fog számára dicsőséget szerezni és az fogja az emberekben felébreszteni a hitet, hogy feltámasztja Lázárt a halálból. Cselekedetében, csodájában az ő isteni hatalma mutatkozik meg.
Jézus néhány nap késlekedéssel indul útnak. Szándéka, célja világos, fel akarja támasztani Lázárt. Haláláról csak ő tud, a jelenlévők továbbra is azt gondolják, hogy Lázár ,,csak" beteg, s abban bíznak, hogy majd meggyógyul. Ha a történet rövid változatát olvassuk, akkor nem derülnek ki ezek a részletek, ezért érdemes a teljes történetet végigolvasnunk János evangéliumának 11. fejezetében (vö. Jn 11,1-45).
Amikor Jézus megérkezik Betániába, akkor Lázár már négy napja halott. Ebben a faluban jól ismerték Jézust és azt is tudták róla, hogy a három testvér házában szokott megszállni jeruzsálemi tartózkodása idején. Amikor megpillantják a falu határában, rögtön megviszik a hírt a két nővérnek, Márta indul elé, Mária azonban otthon marad. Jézus és Márta beszélgetése a feltámadásról szól. Látszólag ugyanarról beszélnek mindketten, de hamar kiderül, hogy egészen másra gondolnak a feltámadással kapcsolatban. Márta azt gondolja, hogy majd az idők végén, a halottak feltámadásának napján új életre fog kelni Lázár. Jézus azonban tudja, hogy hamarosan, szinte perceken belül meg fog ez történni. Márta szavaiból egy kis szemrehányás sugárzik, aztán rögtön kifejezi bizalmát. Nehezményezi, hogy Jézus nem jött korábban, mert akkor meggyógyíthatta volna Lázárt, aztán kifejezi hitét, hogy Isten mindenkor teljesíti Jézus kérését. Ahogyan korábban a tanítványok nem értették Jézus kijelentését, most Márta sem érti egészen az Úr szavait. Ugyanakkor szívét egyre inkább eltölti a remény, hogy ha más emberek tehetetlenül állnak is a halál tényével szemben, Jézusnak mindenhez van hatalma. Mind a tanítványok, mind pedig Márta értetlenségéből levonhatjuk azt a tanulságot: Jézus szavainak és cselekedeteinek megértése nem könnyű számunkra, mert ő olyan területre visz bennünket, ahol nincsenek bizonyosságok, ez már a hit világa.
Jézus lelkiállapotát így írja le az evangélista: a lelke mélyéig megrendült és megindult, majd pedig könnyekre fakadt. Ekkor kéri, hogy vezessék a sírhoz. Miután elhengerítik a sírt lezáró követ, elhangzik felszólítása: ,,Lázár, jöjj ki!" És Lázár kijön a sírból. Az első pillanatokban még ő sem érti, hogy mi történt vele, hol van tulajdonképpen és miért állnak körülötte ennyien csodálkozva.
A halál hitünk egyik legnagyobb próbatétele. Ilyenkor mutatkozik meg leginkább, hogy kinek fogy el és kinek marad meg a hite. Ha hiszünk, meglátjuk Isten dicsőségét!
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link

*
- Egy kis túlzással mondhatjuk, hogy Lázár feltámasztása Jézus életébe került. - Sebestyén Péter atya gondolatai a mai evangéliumról.
...... ........


Katolikus ma oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: színeváltozására, megdicsőülésének, meghosszabbítani, értetlenségéből, cselekedeteinek, megdicsőülésére, meggyógyíthatta, feltámasztottad, felébresztetted, megparancsolta, tanítványokhoz, cselekedetében, evangéliumának, lelkiállapotát, végigolvasnunk, tulajdonképpen, akadályozhatta, megerősítetted, feltámadásának, elbeszéléséből, feltámasztotta, megajándékozni, feltámadáskor, bizonyosságok, elgondolkodik, evangéliumban, feltámadásról, megdicsőülése, meghallgattál, végtelenségig, megdicsőüljön, feltámadással, megpillantják, letelepítelek, pillanatokban, következtében, megigazulás következtében, halottak közül, bennetek lakó, beteg Lázár, világ világosságát, álomba merülésre, sírban feküdt, utolsó napon, helyen volt, zsidók pedig, házban voltak, sírhoz megy, vele jött, zsidók megjegyezték, sírhoz ment, kővel elzárt, OLVASMÁNY Ezekiel, SZENTLECKE Szent Pál, Isten Lelke, Krisztus Lelke, EVANGÉLIUM Szent János, Amikor Jézus, Isten Fia, Jézus Lázár, Erre Jézus, Betánia Jeruzsálem, Amint Márta, Erre Márta, Amikor Mária, Mikor Jézus, Ekkor Jézus, Jézus Krisztus, Meglátni Isten, Lázárt Jézus, Isten Fiának, Horváth István Sándor, Sebestyén Péter,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kettőnk csendje  Facebookon kaptam  Jó kívánságom !  Árvai Emil versei  Facebookon kaptam  A recept az egybe sütött nyaka...  Imádság  Váltakozó virág.......  Facebookon kaptam  Az Úr az én oltalmam  Szelíd éjszaka  Facebookon kaptam  Kettőnk csendje  Zongora rózsákkal  Galenit ásvány  Nagyon szép.......  Tüzes gitár  Imádság  Ne fuss a gondjaid elől . . ...  10 dolog, ami megváltozik miut...  Lila eritrit kristály  Kellemes, szép napot!  Rózsaszín rodokrozit kristály  Facebookon kaptam  A máj egészségének javítása  Cinatotrihite kristály  Kellemes szombatot!  Lila tanzanit  Az Úr az én oltalmam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  A könyv tündére 27. ........  Kellemes, szép napot!  Kölcsey Ferenc idézet  Egyedül blues......  Csodáld a természetet  Kellemes délutánt!  Facebookon kaptam  Imádság  Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügy...  Bizmut  Facebookon kaptam  Lila tanzanit  A recept az egybe sütött nyaka...  Füstkvarc  Jó éjszakát!  Jó éjszakát!  Mai harmónia kártyám  Zongora rózsákkal  Kék-lila tanzanit kristály  Facebookon kaptam Krisztinától  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Pitty  Mai harmónia kártyám  Aki azt mondja megvagyok, az n...  Szeszélyes időjárás  Facebookon kaptam Krisztinától  Imádság  A fagyba dermedt  Ne fuss a gondjaid elől . . ...  Szép estét, jó éjt!  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Imádság  Imádság  Akarsz-e fényt...  Png nő  Ne fuss a gondjaid elől . . ...  Kettőnk csendje  A máj egészségének javítása  Régen a házak sárból voltak  Rózsaszín kalcit kristály  Kellemes hétvégét kívánok!  Töltött dagadó recept  Hintázzunk együtt......  Szeszélyes időjárás  Facebookon kaptam  Pitty  Van aki vár.....  Facebookon kaptam  Az adaptogen gyógynövényekról  Természetes vesetisztító étele...  Természetes vesetisztító étele...  Rózsa  Akarsz-e fényt...  Esti kép  Zongora rózsákkal  Cinnabar kristály  Lufik  Szép reggelt, kellemes napot!  Facebookon kaptam  Rossz döntés született  Mai harmónia kártyám  Az Úr az én oltalmam  Egyedül vagyunk az érzéseinkke...  Facebookon kaptam Mírjam bará... 
Bejegyzés Címkék
megigazulás következtében, halottak közül, bennetek lakó, beteg Lázár, világ világosságát, álomba merülésre, sírban feküdt, utolsó napon, helyen volt, zsidók pedig, házban voltak, sírhoz megy, vele jött, zsidók megjegyezték, sírhoz ment, kővel elzárt, elhunyt testvére, égre emelte, halott azonnal, rátekert leplekkel, zsidók közül, evangélium igéi, lelke mélyéig, feltámadásba vetett, élet forrása, végtelenségig meghosszabbítani, örök élettel, feltámadás által, körülötte lévő, végkifejlet ismeretében, nagyböjt folyamán, isteni dicsőség, három kiválasztott, mennyei Atya, mostani esetben, emberekben felébreszteni, jelenlévők továbbra, történet rövid, teljes történetet, három testvér, falu határában, feltámadásról szól, feltámadással kapcsolatban, idők végén, halottak feltámadásának, halál tényével, sírt lezáró, első pillanatokban, halál hitünk, színeváltozására, megdicsőülésének, meghosszabbítani, értetlenségéből, cselekedeteinek, megdicsőülésére, meggyógyíthatta, feltámasztottad, felébresztetted, megparancsolta, tanítványokhoz, cselekedetében, evangéliumának, lelkiállapotát, végigolvasnunk, tulajdonképpen, akadályozhatta, megerősítetted, feltámadásának, elbeszéléséből, feltámasztotta, megajándékozni, feltámadáskor, bizonyosságok, elgondolkodik, evangéliumban, feltámadásról, megdicsőülése, meghallgattál, végtelenségig, megdicsőüljön, feltámadással, megpillantják, letelepítelek, pillanatokban, következtében, késlekedéssel, evangéliumról, felébreszteni, feltámasztása, nehezményezi, kiválasztott, világosságát, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 685
  • e Hét: 685
  • e Hónap: 10578
  • e Év: 305140
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.