Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje 04.09 - Lámosás
  2020-04-08 20:10:22, szerda
 
   
  OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
A húsvéti vacsora parancsa.
Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: ,,Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének: A hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Aszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap tizennegyedik napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete estefelé vágja le. Vegyenek a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik. A húsát - tűzön megsütve - még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. Így fogyasszátok: Legyen a derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem. Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre."
Ez az Isten igéje. Kiv 12,1-8.11-14

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek.
Testvéreim!
Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ,,Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: ,,Ez a kehely az újszövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!" Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.
Ez az Isten igéje. 1Kor 11,23-26

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Mindvégig szerette őket.
Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte.
Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: ,,Uram, te akarod megmosni az én lábamat?" Jézus így felelt: ,,Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted." De Péter tiltakozott: ,,Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha?" Jézus azt felelte: ,,Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöd hozzám!" Erre Péter így szólt: ,,Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!" Jézus azonban kijelentette: ,,Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan." Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: ,,Nem vagytok mindnyájan tiszták." Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: ,,Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg."
Ezek az evangélium igéi. Jn 13,1-15
...... ...........Imádság
Uram, Jézus Krisztus! Te az utolsó vacsorán a kenyeret testedként, a bort véredként adtad az apostoloknak. E cselekedetednek köszönhetően mennybemeneteled után is valóságosan jelen vagy köztünk, a szentmisében jelenvalóvá válsz az átváltoztatott kenyérben és borban. Azt akartad, hogy cselekedetedet követőid ismételjék meg: adjunk hálát az Istentől kapott adományokért, ajánljuk fel velük együtt önmagunkat Istennek, fogadjuk magunkba a te szent testedet. Köszönjük, hogy velünk vagy az Oltáriszentségben és köszönjük, hogy táplálsz minket. Az általad adott kenyér keresztény életünk forrása. Segíts, hogy áldozatodhoz kapcsolódva mi is felajánljuk életünket a mennyei Atyának

Elmélkedés
Jézus szolgálata és ajándéka
Nagycsütörtökön, az esti szentmisében az utolsó vacsorára emlékezünk. Két dolog teszi emlékezetessé ezt az eseményt, Jézus szolgálata és az ő ajándéka. Az elsőt értünk teszi, a másodikat nekünk szánja. Szolgálata a lábmosásban, ajándéka az Oltáriszentségben mutatkozik meg.
Amikor ajándékot adunk valakinek, gyakran halljuk: ,,Igazán nem kellett volna!" Olykor csak formaságból, megszokásból vagy egyszerűen csak udvariasságból hangzik el ez a mondat, máskor egészen komolyan gondolja a megajándékozott személy. Természetesen mi is ilyeneket szoktunk mondani, még akkor is, ha szívünk mélyén örülünk is az ajándéknak. Az ajándékozó kedvét nem veszi el ez a röpke mondat, más alkalomból, más személynek újra ajándékot fog adni. Ahhoz, hogy megajándékozottak legyünk vagy elfogadjunk valamilyen segítséget a másiktól, fel kell adnunk a büszkeségünket. El kell fogadnunk azt a tényt, hogy olyan dolog is a miénk lehet, legyen az akár kézzelfogható tárgy, akár egy jó szó, cselekedet vagy éppen megbocsátás, amiért nem küzdöttünk meg, nem is fizettünk érte, és talán meg sem érdemeljük.
Amikor Jézus megmossa tanítványai lábát, akkor szolgálatot végez és egyúttal a szolgálatra ad példát. És mi erre a reakció? Péter apostol tiltakozása: ,,Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha." Mintha csak azt mondaná: Erre igazán nincs semmi szükség! Formaságból vagy megszokásból biztosan nem mondja ezt Péter, mert Jézus soha máskor nem tett ilyet. Bizonyára komolyan gondolta, hogy egy Mesternek nem az a dolga, hogy szolgaként megmossa tanítványai lábát. Az biztos, hogy erre nem volt senki felkészülve, sem Péter, sem a többi apostol. Olyat látnak most Mesterüktől, amit máskor sosem láttak. Jézus pedig úgy gondolja, hogy igenis szükség van erre a különleges, egyszeri szolgálatra az ő részéről, mégpedig azért, hogy övéi megtisztuljanak és a későbbiekben Mesterük példája szerint szolgáljanak. Péter is és a többiek is elfogadják ezt az értük végzett szolgálatot. Annak érdekében, hogy megértsék az Úr cselekedetének jelentőségét, elhangzik a parancs a lábmosás után: ,,Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg." Jézus egyszeri cselekedete az Egyház életében sokszorosan folytatódik.
Az utolsó vacsora másik fontos eseménye az, amikor a kenyérben Jézus az ő testét, a borban az ő vérét adja apostolainak. A jelenlévő apostolok fejében is megfordulhatott és tőlünk sincs távol az a gondolat, hogy ezt igazán nem kellett volna! Kisebb ajándékkal is beértük volna, ezt nem érdemeljük meg. Ebben megint az emberi tiltakozás mutatkozik meg. De erre a tiltakozásra semmi szükség! Nem a mi érdemeink jutalmaként kapjuk ezt az értékes, lelki életünk számára legértékesebb ajándékot, hanem az Úr irántunk való szeretetéből. Jézus olyat tesz közvetlenül a halála előtt, amit korábban sosem tett. Az apostolok olyan ajándékot kapnak, amelyre nem számítottak. Az Egyház olyan ajándékot kap Jézustól az Oltáriszentségben, amelyet azóta is a legértékesebbnek tart. Aztán elhangzik az Úr parancsa: ,,Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" A parancsnak engedelmeskedve az Egyház újra és újra megismétli, jelenvalóvá teszi az Úr áldozatát. Jézus egyszeri ajándéka az Egyház életében megsokszorozódik. Valahányszor részt veszünk a szentmisén és a szentáldozásban magunkhoz vesszük Krisztus szent testét, akkor elfogadjuk az ő nekünk szánt ajándékát. Azzal az örömmel jöjjünk a szentmisére, hogy itt Jézus ajándékát kapjuk, és azzal az örömmel távozzunk, hogy Isten ajándékozott meg minket.
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: mennybemeneteled, legértékesebbnek, megsokszorozódik, szemöldökfájára, engedelmeskedve, megtisztuljanak, nagycsütörtökön, szentáldozásban, cselekedetednek, megfordulhatott, megajándékozott, tanítványainak, átváltoztatott, cselekedetedet, cselekedetének, korintusiakhoz, fölébresztette, udvariasságból, büszkeségünket, legértékesebb, emlékezetemre, tizennegyedik, kézzelfogható, megjelölésére, emlékezetessé, cselekedjétek, elsőszülöttet, ajtófélfájára, természetesen, megértettétek, meghívottakat, közösségének, szolgáljanak, megsemmisítő, szeretetéből, későbbiekben, húsvéti vacsora, hónap legyen, kezdő hónap, hónap tizedik, bárányt családonként, bárányt házanként, család kicsi, személyek számának, szomszédos családdal, állat legyen, hónap tizennegyedik, húsát –, derekatok felövezve, éjszakán Egyiptomon, vért használjátok, megsemmisítő csapás, OLVASMÁNY Mózes, Áronhoz Egyiptomban, Akkor Izrael, SZENTLECKE Szent Pál, Urunk Jézus, EVANGÉLIUM Szent János, Karióti Simon, Amikor Simon Péterhez, Erre Péter, Jézus Krisztus, Amikor Jézus, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Tulipànok  Depresszió elleni táplálékok  A zene plátói igazságot közvet...  Szegfűk  Facebookon kaptam  A természetrajz azt tanítja,ho...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Rózsaszin rózsa  csak ha kedvem van  Tavaszi kép  Hála  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A bókolás nem lehet hamis híze...  G.Ferenczy Hanna - Április  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Png rózsa csokor  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Facebookon kaptam  Tavaszi zsongás  Egy ősi lélek szeretete AJÁN...  DIY szájvizek, amelyek óvják a...  Az önkényes gyógyszerelhagyás ...  600 éve született Gutenberg  Egészség - szeretet  Hála  Facebookon kaptam  Bokkoli a strok és infarktus e...  A zene plátói igazságot közvet...  Ne szabjuk meg egymásnak, merr...  Április - Rúzsa Magdi  Tavaszi kép  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Egy ősi lélek szeretete AJÁN...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyerekszáj  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Már csak 3 év és India lesz a ...  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  DIY szájvizek, amelyek óvják a...  Nem vagyunk mások  Facebookon kaptam  Nem tudnak mindent, de mindent...  Amiben most élünk, egy átmenet...  Kislány virágzó fával  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Hetvenkedő lettem  Hetvenkedő lettem  Egy ősi lélek szeretete AJÁN...  Facebookon kaptam  Kellemes ébredést mindenkinek  Facebookon kaptam  Verzasca-völgy-Svájc.......  Európában az első és egyetlen:...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Tavasz tündérekkel kép  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Tulipán csokor  Verzasca-völgy-Svájc.......  Bokkoli a strok és infarktus e...  Dolomit kristály  Facebookon kaptam  A négy egyezség  Magyarország kifosztásának tör...  Nagyon szép.......  A terhesség alatti gyógyszersz...  Maradtunk azonban még akik bíz...  A mesés India – mesék né...  Jó kívánságom !  Nagyon szép.......  Jó éjszakát!  Hallgatás  Facebookon kaptam  A bókolás nem lehet hamis híze...  Visszajárok egy régi utcába . ...  600 éve született Gutenberg  Talán az a valódi megvilágosod...  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Mert mint leszáll az eső És a ...  Facebookon kaptam  Szeresd velem Karinthy Frigyes...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Tarján Iza – Bolond ápri...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
húsvéti vacsora, hónap legyen, kezdő hónap, hónap tizedik, bárányt családonként, bárányt házanként, család kicsi, személyek számának, szomszédos családdal, állat legyen, hónap tizennegyedik, húsát &#8211, derekatok felövezve, éjszakán Egyiptomon, vért használjátok, megsemmisítő csapás, vacsora után, újszövetség kelyhe, világból vissza, világban voltak, végső jelét, kezébe adott, vacsora mellől, derekára kötötte, derekára kötött, lábát kell, evangélium igéi, utolsó vacsorán, kenyeret testedként, bort véredként, szentmisében jelenvalóvá, átváltoztatott kenyérben, általad adott, mennyei Atyának, esti szentmisében, utolsó vacsorára, elsőt értünk, másodikat nekünk, megajándékozott személy, ajándékozó kedvét, röpke mondat, miénk lehet, akár kézzelfogható, többi apostol, későbbiekben Mesterük, értük végzett, lábmosás után, utolsó vacsora, kenyérben Jézus, jelenlévő apostolok, emberi tiltakozás, tiltakozásra semmi, halála előtt, apostolok olyan, legértékesebbnek tart, parancsnak engedelmeskedve, szentáldozásban magunkhoz, örömmel jöjjünk, örömmel távozzunk, mennybemeneteled, legértékesebbnek, megsokszorozódik, szemöldökfájára, engedelmeskedve, megtisztuljanak, nagycsütörtökön, szentáldozásban, cselekedetednek, megfordulhatott, megajándékozott, tanítványainak, átváltoztatott, cselekedetedet, cselekedetének, korintusiakhoz, fölébresztette, udvariasságból, büszkeségünket, legértékesebb, emlékezetemre, tizennegyedik, kézzelfogható, megjelölésére, emlékezetessé, cselekedjétek, elsőszülöttet, ajtófélfájára, természetesen, megértettétek, meghívottakat, közösségének, szolgáljanak, megsemmisítő, szeretetéből, későbbiekben, végigvonulok, használjátok, tiltakozásra, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3142
  • e Hét: 7751
  • e Hónap: 17644
  • e Év: 312206
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.