Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Krizma szentelési szentmise a Szent István-bazilikában
  2020-04-09 11:48:10, csütörtök
 
   
  Erdő Péter bíboros, prímás a budapesti Szent István-bazilikában mutatott be krizma szentelési szentmisét április 18-án, nagycsütörtökön. A hagyományoknak megfelelően a homíliát követően a főegyházmegye lelkipásztorai megújították a felszentelésükkor tett papi ígéreteiket.
...... .......


Erdő Péter bíboros Michael August Blume SVD érsekkel, apostoli nunciussal, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökeivel, papjaival és szerzetes papjaival együtt mutatta be a szentmisét, amelyen részt vettek a főegyházmegye diakónusai és számos hívő is.
Nagycsütörtök este a harangok Rómába mennek - tartja a mondás. A krizma szentelési szentmise előtt viszont a belvárosban járó ember jogosan úgy érezhette, az Egyház papjai mind a bazilikába mennek. A zebránál az átkelésre várva egyszerre legalább tíz reverendás férfi gyűlt össze, akik beszélgetve tartottak a szertartásra. A belvárost járó turisták fényképezték őket, a húsvéti ajándékokat és élelmiszereket őrült izgalommal vásárlók némi értetlenséggel szemlélték e látványt.
Elgondolkodtam: hányan vannak vajon közülük, akik tudják, hogy a negyvennapos böjti idő a végéhez közeledik a keresztény hívők számára? Vajon hányan tudják, mi a szent három nap? Vajon hányan tudják, hogy szerte a világban, a püspöki székesegyházakban nagycsütörtök délelőtt olajszentelési misét tartanak, este pedig minden templomban az utolsó vacsorára, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására emlékeznek?
Nem tudom minderre a választ, de a pár perces séta elgondolkodtatott: vajon én a negyven napot miként töltöttem? Megtartottam az elején tett ígéreteimet? Felkészültem a húsvét igazi megünneplésére? Nem merem leírni a választ...
A bazilikába lépve a főhajó első fele már szinte tele volt az egyházmegye papjaival, a hátsó fele pedig a világi hívekkel. A szentmise kezdetén az asszisztencia után bevonuló papokat követte a nuncius, az egyházmegye segédpüspökei, végül a főcelebráns bíboros.
A köszöntés után Erdő Péter e szavakkal fordult a hívek felé: ,,Nagycsütörtök van, az olajszentelési szentmisét végezzük. Ilyenkor a püspök, a papság és az egész hívő közösség egységét ünnepélyesen kifejezzük. A szentelt olaj és maga az Eucharisztia, amelynek majd ma este az alapítását ünnepeljük, egyetlen közösséggé, egyetlen családdá fog össze minket. Itt, az egyházmegyében most látható módon is, de az egész Világegyházban is. Ennek a testnek nem szenvedhet egyetlen tagja sem úgy, hogy ne szenvedjen vele együtt a többi is, és nem örvendhet, nem élheti át az áldásnak, sikernek a pillanatait egyetlen tagja sem úgy, hogy ne örvendjen vele együtt az egész Egyház. Amikor most majd megújítjuk papi ígéreteinket, gondoljunk arra, hogy egymással szorosan összetartozunk, mert mindannyian Krisztus munkatársai lettünk az egyházi rend szentségében."
A templomba rendszeresen járó hallhatta, hogy az énekek és a szentmisén a hívek által mondott válaszok különös erővel zengtek a templomban - a papság énekelte, mondta most azokat is. Nyugodtan szégyenkezhetünk hát mi, hívek, hiszen sokszor alig-alig hallani a szertartásokon hangunkat, válaszainkat.
*
- Erdő Péter homíliája,:
Főtisztelendő apostoli nuncius úr, kedves testvéreim a püspöki és papi rendben, kedves diakónus testvéreim, Krisztusban kedves testvérek!
Egyházunk egyik legrégibb szertartása az olajszentelés. Már a Traditio Apostolica néven ismert ősi egyházi rendtartásban ezt olvassuk: ,,Ha valaki olajat ajánl fel, a püspök ugyanúgy adjon hálát, mint a kenyér és a bor felajánlásakor, bár nem ugyanazokkal a szavakkal, de ugyanolyan értelemben. Ezt mondja: Amiként ennek az olajnak a megszentelésével, amellyel felkented a királyokat (1Kir 1,39; 2Kir 9,6), a papokat (Lev 8,12-30) és a prófétákat (1Kir 19,16; Ez 29,7), üdvösséget adsz, Istenünk azoknak, akik ezt használják és megkapják, úgy hozzon ez az olaj megerősödést azoknak, akik megízlelik, és üdvösséget azoknak, akik használják" . A mediterrán világban különösen nagy a szerepe az olajnak a mindennapi életben, de a szent szertartásokban is. A felkenés a lélek különleges ajándékát, vagy akár magát a Szentlelket közvetíti. A püspökök és áldozópapok tisztségét pedig már nagyon korán úgy tekintették, mint részesedést Krisztus papságában. A püspökökről és a diakónusokról úgy tartották, hogy ők látják el a próféták és a tanítók szolgálatát.
A 4. század végére már az is világos, hogy krizmát csak a püspök szentelhet, de a krizmával való megkenést, így a bérmálást a püspök megbízásából a papok is kiszolgáltathatják. Fontosnak tartották, hogy a püspök a húsvét előtti időben szentelje meg a krizmát, hogy azt a diakónusok elvihessék a távolabb levő templomokba úgy, hogy a szentelt krizma húsvét napjára megérkezzen.
Kedves paptestvérek! Megkaptuk a Szentlélek ajándékát, bemutathatjuk a szentmisét, kiszolgáltathatjuk a szentségeket és taníthatunk a Lélek erejében. De hogyan legyünk próféták a mai világban? Sokszor úgy érezzük, hogy csökken az érdeklődés, hogy szétszórtság vesz minket körül, hogy magunkban is küzdenünk kell a lelkesedésért. És mégis: Krisztus erejére, világosságára a világnak ma talán jobban szüksége van, mint bármikor. Az emberiség olyan vadul fogyasztja a természetnek azokat az ajándékait, amelyektől az élete függ: a termőtalajt, az ivóvizet, a tiszta levegőt, hogy ebbe sokan már belegondolni se mernek. Mintha recsegnének-ropognának a társadalmak eresztékei is. A tudás átadásának módja, a körülöttünk levő világ megértése komoly válságba került. Ha száz évvel ezelőtt sokan büszkén azt mondhatták, hogy minden lényeges dolgot tudunk a természetről, ma sokkal inkább úgy érezzük, hogy a valósághoz képest szinte semmit sem tudunk. Amit pedig tudunk, az egy nagyon szűk tudományos elitnek, vagy talán már csak a gépeknek hozzáférhető, az átlagember pedig mindezt már felfogni sem képes. Márpedig a helyes élet útját a valóság alapján kell keresnünk és megtalálnunk. Az erkölcs nem választható el a világnézettől. Prófétai küldetésünk elsősorban azt kívánja, hogy hitünk alapvető igazságairól tanúságot tegyünk. Ennek alapján találhatunk rá a helyes cselekvés útjára.
Köszönetemet fejezem ki minden püspök- és paptestvéremnek, minden kedves diakónusunknak az áldozatos és alázattal vállalt szent szolgálatért, a hűségért, azért, hogy Krisztust közvetítik az emberek felé. Ha máskor nem, a mai ünnepen, amikor este már az utolsó vacsorára emlékezünk, kérdezzük meg magunktól, hogy miért vagyunk papok.
Három fiatal jött be a sekrestyébe egy szombat esti szentmise után. Egy barátjuk kedvéért voltak ott. Azelőtt soha nem jártak hozzánk. Rácsodálkoztak arra, amit itt láttak. Az egyik nagyon egyszerű volt, talán butának is mondhatnám. ,,Mi ez?" - kérdezte. A másik gonoszkodó volt, finoman ellenséges. ,,Minek ez az egész?" - ezt morogta. A harmadik értelmesnek tűnt. Nyitott tekintettel kérdezte: ,,Miért van ez?"
Az első kérdésre nem lehetett igazán felelni. Minden meghatározás gyengének és halványnak tűnik, vagy olyan elméleti, hogy a kívülálló nem tud vele mit kezdeni. A második kérdés valójában nem is kérdés, hanem válasz: Nincs szükség az egészre. Meg kell szüntetni. El kell törölni! Csak a harmadik kérdésre lehetett válaszolni.
Igen, azért történt, amit ma este átéltünk, mert atyáink és őseink a hitben ott, Jeruzsálemben együtt voltak a názáreti Jézussal. Uruknak és Mesterüknek mondták őt. Ő pedig az utolsó estén, mielőtt elfogták, elítélték és keresztre feszítették, együtt evett tanítványaival. Kenyeret vett a kezébe és azt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Ugyanígy kezébe vette vacsora után a borral telt kelyhet és azt mondta: Igyatok ebből mindnyájan! Ez az én vérem kelyhe, az új szövetségé, mely értetek kiontatik a bűnök bocsánatára.
És a tanítványok érezték, hogy itt valami titokzatos dolog történt. Valami, ami nagyobb, mint mi vagyunk. Valami, amit újra és újra ismételni kell, hogy megjelenjen közöttünk az Esemény, az egyszeri, a megismételhetetlen, az erőt sugárzó. Mert a Mester testét átszegezték, vérét kiontották, de harmadnap feltámadt a halálból.
Ezért égnek hát a gyertyák, ezért hangzanak el újra és újra a szavak családi otthonokban, fényes templomokban, börtönökben és munkatáborokban, titokban és nyilvánosan. Mi, papok pedig ezért vagyunk.
A bíboros főpásztor a világi hívekhez fordulva arra kérte őket, hogy imádkozzanak papjaikért, és azt kívánta, hogy árassza el őket az Úr bőséges kegyelmével. A megújított papi fogadalmak és a hívekhez intézett kérés után Erdő Péter bíboros elé vitték az előkészített edényekben lévő olajakat, aki megszentelte a krizmát, a betegek és a keresztelendők olaját.
A szentmise záróáldása előtt Erdő Péter bíboros néhány szóval megemlékezett arról a tragikus eseményről, hogy a nagyhét első napján tűz pusztított a párizsi Notre-Dame székesegyházban. A főpásztor elmondta: a tűzben többen látni vélték Krisztus alakját. Hozzátette: az első keresztény vértanúk szenvedését a leírások szerint csodák kísérték. Amikor nagy bajban vagyunk, Krisztust közel érezhetjük magunkhoz. Az idősebbek ezt megtapasztalhatták az Egyház nehéz időszakában is. ,,Kérjük tehát Urunkat, Jézus Krisztust, hogy megpróbáltatásainkban ma is legyen mellettünk!" - mondta végül a főpásztor.

*
- A krizma olívaolaj és balzsam megszentelt keveréke. A nagycsütörtöki mise alatt 12 áldozópap és hét szerpap segédletével a püspök szenteli meg, így lesz a bérmálás anyaga. Krizmát használnak azokhoz a szertartásokhoz, amelyeket püspöknek kell elvégeznie. Külön pápai engedélytől eltekintve a nyugati egyház áldozópapjai csak a keresztvíz szentelésénél és a keresztség szentségénél használhatják.
...... ........


Forrás: wikipedia

- krizma mise: püspöki szentmise →nagycsütörtök délelőtt, melyben az egyházmegye számára a szent olajok szentelése történik.
Fotó: Lambert Attila
Bókay László/Magyar Kurír 2019.04.18
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Címkék: megszentelésével, szégyenkezhetünk, segédpüspökeivel, székesegyházban, nagycsütörtökön, szertartásokhoz, szertartásokban, munkatáborokban, paptestvéremnek, világegyházban, egyházmegyében, megünneplésére, felajánlásakor, oltáriszentség, rácsodálkoztak, keresztelendők, szertartásokon, összetartozunk, diakónusunknak, hagyományoknak, olajszentelési, értetlenséggel, élelmiszereket, tanítványaival, nagycsütörtöki, lelkipásztorai, elgondolkodtam, olajszentelés, bemutathatjuk, nagycsütörtök, segédpüspökei, világosságára, főegyházmegye, főtisztelendő, használhatják, lelkesedésért, budapesti Szent, hagyományoknak megfelelően, homíliát követően, főegyházmegye lelkipásztorai, felszentelésükkor tett, főegyházmegye diakónusai, harangok Rómába, krizma szentelési, belvárosban járó, bazilikába mennek, átkelésre várva, belvárost járó, húsvéti ajándékokat, negyvennapos böjti, végéhez közeledik, keresztény hívők, Szent István-bazilikában, Erdő Péter, Michael August Blume SVD, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Traditio Apostolica, Jézus Krisztust, Lambert Attila, Bókay László, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Hallgatás  Pilinszky János költő  Költészet napja ápr.11  Baryt és dolomitkristály  Facebookon kaptam  Clematis  Április - Rúzsa Magdi  Clematis  Tulipànok  Tulipànok  Dóró Sándor: Van úgy "Van úgy,...  Tavaszi kép  A mesés India – mesék né...  Tavaszi kép  Radnóti Miklós költő  Facebookon kaptam Annuska bar...  Zsoltárok  Hallgatás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hallgatás  Facebookon kaptam  Verzasca-völgy-Svájc.......  Galagonya tea  A veszteségeket  Nagyon szép.......  Szép napot és hetet kívánok  Kellemes délutáni pihenést  Imádság  Facebookon kaptam  Zsoltárok  Facebookon kaptam  Harmónia......  Április 11 A költészet napja  Szép estét kedves látogatóimna...  Már csak 3 év és India lesz a ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Halló Április!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmónia......  Zöld fluorit  Facebookon kaptam  Harmónia......  Kellemes délutánt kívánok  Boldog születésnapot a ma ünne...  KÖLTÉSZET NAPJÁN, 2021 ÁPRILIS...  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Hálátlanság  5077 az új fertőzött, elhunyt ...  Fohász  Zsoltárok  Naplemente  Facebookon kaptam  Ametiszt kristály  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Áldott - békés Vasárnapot kívá...  Szagosmüge és a vese  Hallgatás  Hajnal volt. Tavaszi hajnal. S...  Petőfi Sándor (1823-1849) így ...  Pilinszky János költő  Facebookon kaptam Krisztinától  Márai Sándor naplója  Az élet velem statuált  Imádság  Hallgatás  Dóró Sándor: Van úgy "Van úgy,...  Facebookon kaptam  Hála  Facebookon kaptam Annuska bar...  Dolomit kristály  Facebookon kaptam  Halló Április!  Rajzos nő  Kellemes kávézást  Aranyosi Ervin: Úgy szeretnék....  Facebookon kaptam  Költészet napja ápr.11  Kellemes délutáni pihenést  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Nem menthetünk meg...  Baryt és dolomitkristály  125 éve szereztük meg az első ...  5077 az új fertőzött, elhunyt ...  Kellemes teázást  Facebookon kaptam  Harmónia......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png nő  Szép napot és hetet kívánok  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
budapesti Szent, hagyományoknak megfelelően, homíliát követően, főegyházmegye lelkipásztorai, felszentelésükkor tett, főegyházmegye diakónusai, harangok Rómába, krizma szentelési, belvárosban járó, bazilikába mennek, átkelésre várva, belvárost járó, húsvéti ajándékokat, negyvennapos böjti, végéhez közeledik, keresztény hívők, szent három, püspöki székesegyházakban, utolsó vacsorára, egyházi rend, negyven napot, elején tett, húsvét igazi, bazilikába lépve, főhajó első, egyházmegye papjaival, hátsó fele, világi hívekkel, szentmise kezdetén, asszisztencia után, egyházmegye segédpüspökei, főcelebráns bíboros, köszöntés után, hívek felé, olajszentelési szentmisét, egész hívő, szentelt olaj, alapítását ünnepeljük, egyházmegyében most, egész Világegyházban, pillanatait egyetlen, egész Egyház, templomba rendszeresen, hívek által, templomban &#8211, papság énekelte, szertartásokon hangunkat, püspök ugyanúgy, olaj megerősödést, mediterrán világban, mindennapi életben, szent szertartásokban, lélek különleges, tanítók szolgálatát, püspök szentelhet, krizmával való, püspök megbízásából, húsvét előtti, diakónusok elvihessék, távolabb levő, szentelt krizma, emberiség olyan, természetnek azokat, élete függ, tiszta levegőt, társadalmak eresztékei, tudás átadásának, körülöttünk levő, valósághoz képest, gépeknek hozzáférhető, átlagember pedig, helyes élet, valóság alapján, helyes cselekvés, emberek felé, szombat esti, barátjuk kedvéért, egyik nagyon, másik gonoszkodó, harmadik értelmesnek, első kérdésre, második kérdés, harmadik kérdésre, názáreti Jézussal, utolsó estén, borral telt, bűnök bocsánatára, tanítványok érezték, erőt sugárzó, szavak családi, bíboros főpásztor, világi hívekhez, megújított papi, hívekhez intézett, előkészített edényekben, keresztelendők olaját, szentmise záróáldása, tragikus eseményről, nagyhét első, párizsi Notre-Dame, főpásztor elmondta, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1072
  • e Hét: 4479
  • e Hónap: 14372
  • e Év: 308934
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.