Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
2020.04.12 . Dr. Cserháti Ferenc ünnepi miséje
  2020-04-13 22:35:42, hétfő
 
   
  Dr. Cserháti Ferenc Esztergom-budapesti segédpüspök Gazdagréten mutatott be szentmisét húsvétvasárnap délután 5 órakor a világ magyarsága számára.
Nagyobb kép Link
...... ........... ........... ........... .......Videó Link

*
A világ magyarsága számára mutatott be szentmisét húsvétvasárnap Cserháti Ferenc püspök
Húsvétvasárnap, április 12-én 17 órakor a világ magyarsága, illetve a külföldi magyarok számára ünnepi szentmisét mutatott be a gazdagréti Szent Angyalok-templomban Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök.
...... ......


,,Húsvét ünnepén a feltámadt Krisztus győzelmét hirdetjük a koronavírus, a gyilkos betegségek, a bűn és a halál fölött. Ebben a szentmisében különösen is szeretném megéreztetni a feltámadt Krisztus közelségét mindazokkal, akik a nagy világjárvány miatt most elcsüggedtek és komoly megpróbáltatásokat szenvednek: az idősek, a fiatalok, a munkanélküliek, a nincstelenek, a megfertőzött betegek vagy azok, akik éppen életük kockáztatása árán is, beteg és szenvedő embertársaik szolgálatában állnak: az orvosok, az ápolók, a közellátásban dolgozók, a rendfenntartók, az önkéntesek... De az Úr közelségét szeretném megéreztetni azokkal is, akik külföldre kényszerültek, vagy csak éppen az idegenben akartak szerencsét próbálni, és most szeretteiktől, szüleiktől, gyermekeiktől, rokonaiktól elszakadva, valahol a nagyvilági szétszórtságban magányosan szenvednek, és családi melegség után vágyakoznak" - mondta a szentmise bevezetőjében Cserháti Ferenc püspök.
,,Ez a húsvéti szentmise-közvetítés nemzeti összetartozásunk jele, egy különleges istentisztelet, amely Istenbe vetett hitünket és bizalmunkat akarja erősíteni a világjárvány okozta nehéz helyzetben. Jelezni akarja, hogy nem vagyunk egyedül: az Úr velünk van, és velünk van a hívők közössége, amely buzgón kéri az Urat, hogy vegye el tőlünk ezt a rettenetes csapást. Ez a szentmise-közvetítés alkalom arra, hogy közösen imádkozzunk egymásért, szeretteinkért, nemzetünkért és a világjárvány által sújtott minden embertársunkért. Alkalom arra is, hogy tekintetünket a fennvalókra, az égiekre, az igazi és maradandó értékekre irányítsuk és elgondolkodjunk életünk igazi nagy kérdésein. Húsvéti istendicséretünk kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy ebben az online szentmise-közvetítésben is megtisztult lélekkel találkozzunk a feltámadt Üdvözítővel és méltóképpen ünnepelhessük azt a nagy titkot, az Eucharisztiát, amelyben önmagát adta nekünk és vándorlásunk társa lett: amelyben halálát és feltámadását hirdetjük, amíg újra el nem jön nagy dicsőségben."
A szentmise homíliájában a Lukács evangéliumából felolvasott rész (Lk 24,45) alapján a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök kifejtette: ,,Az imént az egyik legszebb húsvéti történetet hallottuk: a két emmauszi tanítvány történetét, amely sok tekintetben hasonlít a mi lelki fejlődésünk történetéhez is. Hallottuk, hogy Jézus keresztre feszítésének kudarca után ez a két tanítvány igyekezett minél hamarabb és minél messzebbre kerülni a nagypénteki katasztrófa színhelyétől; menekültek Jeruzsálemből, ahol pár nappal korábban még lelkesen éljenezték a Messiás királyként bevonuló Mestert. Akkor még azt hitték és remélték, hogy valóban Jézus, a Messiás, az erős Isten, aki felszabadítja és felvirágoztatja Izraelt. Benne látták a Messiás ki-rályt, »aki hatalmas volt tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt« (Lk 24,19): legyőzte a démonok, a betegségek, a bűnök és a halál hatalmát; azaz a megszállott emberekből kiűzte a gonosz lelkeket, a betegeket meggyógyította, a bűnöket megbocsátotta, Lázárt feltámasztotta. De aztán mégis bekövetkezett a nagypénteki katasztrófa: Ezt a Jézust keresztre feszítették, és megölték.
Mit tehettek? Tanítványai szétfutottak, a két emmauszi tanítvány meg egyszerűen hátat fordított Jeruzsálemnek, menekült a katasztrófa helyéről, és igyekezett minél hamarabb elfeledni mindazt, amit az elmúlt évek során Jézus iskolájában hallott és látott. Óriási csalódásukban eszükbe se jutott, hogy az Úr mindezt már jó előre megjövendölte nekik: »Amikor együtt jártak-keltek Galileában, Jézus ezt mondta nekik: 'Az Emberfiát az emberek kezére adják. Megölik, de harmadnap feltámad' (Mt 17,22-23)« - olvassuk az egyik korabeli tudósításban. Még akkor sem tértek észre, amikor az Úr menekülésük során melléjük szegődött, és velük haladt az úton. Figyelembe se vették, egyszerűen valamiféle idegennek nézték.
Az Úr mégis velük tartott, vándorlásuk társa lett, igyekezett erőt önteni beléjük, megpróbálta feltárni nekik isteni jelenlétét, de ők rá se hederítettek. Az Úr mégsem adta fel, kitartott mellettük, és továbbra is azon fáradozott, hogy felrázza és talpra állítsa két csüggedő tanítványát: »Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe« - mondja nekik barátságosan (Lk 24,26).
...... .........


A balgák azonban csak nem értik, az Úr viszont, továbbra sem tágít: igyekezik megmagyarázni nekik a róla szóló Írásokat. A tanítványok mégsem értik, nem ismerik fel benne a jótevőt, legfeljebb valami szimpátiát éreznek iránta szívükben. De ekkorra már hazaérkeznek, és a tanítványok marasztalják, szinte unszolják, hogy maradjon velük; otthonukba tessékelik ezt a különös idegent, egy asztalhoz ülnek vele, míg végül is a kenyértörésben megtörténik a csoda: az égi vendég ,,kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték", hogy az Úr az, aki eddig is velük volt, de az Úr ebben a pillanatban ismét láthatatlanná vált előttük.
A tanítványok, ha nehezen is, de felismerték az Urat, hittek benne, és azonnal új erőre kaptak: Krisztus, az Erős Isten felemelte és talpra állította őket. A tanítványokból elszállt a félelem: »Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe«, ahol megtalálták társaikat, hamarosan szeretetközösséget alkottak egymással, dicsőítették az Istent és bátran tanúsították mindenütt: él az Isten, és ő mindig a mi oldalunkon áll. Az egész történetben az a feltűnő, hogy a katasztrófa napjaiban a tanítványoknak eszébe sem jutott, hogy az Istenhez forduljanak és nála keressenek segítséget, erőt és bátorítást az ínség idején. Ők inkább magukba zárkóztak és menekültek, önerőből próbáltak újrakezdeni, mintha sohase hallották volna: nélkülem semmit se tehettek. De az Úr nem tágított mellőlük, utánuk sietett, megkereste őket, és vándorlásuk társa lett, hogy kiszabadítsa őket nehéz helyzetükből, erőt öntsön beléjük és felkínálja nekik isteni segítségét.
Jézus ma is ezt teszi. Utánunk ered, megkeres minket, és segítségünkre siet, bárhol is éljünk e világon. Néha egy teljesen ismeretlen ember képében, máskor egy jó szó, egy intő példa, Isten igéje vagy éppen a rendkívüli jelek által közeledik felénk, anélkül, hogy felismernénk, de ő mellénk szegődik, velünk halad és a javunkat szolgálja, csak éppen észre kellene azt vennünk. A mai evangélium különösen kiemeli, hogy a tanítványok a kenyértörés alkalmával, a hívők szeretetközösségében ismerték fel az Urat; itt értették meg igazán, hogy az Úr követése nem diadalmenet: a búzaszemnek előbb el kell pusztulnia, hogy új élet fakadjon belőle és bőséges termést hozzon; itt értették meg, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét áldozza embertársáért, és Jézus éppen ezt tette; itt értették meg, hogy van feltámadás és van örök élet.
A tanítványok ugyancsak vajúdások és megpróbáltatások között járták ki Jézus iskoláját, fedezték fel Isten közelségét, ismerték fel az Urat, aki végül is »megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat« (Lk 24,45). Rájöttek arra, hogy az Úr mindig velünk van, és »az egész emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét«: »száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket: a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál. Távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi« (Exsultet). Él és uralkodik mindörökkön örökké. Adja Isten, hogy ebből a szentmise-közvetítésből is erőt meríthessünk, és mindig örömmel tapasztaljuk meg az Úr Jézus Krisztus közelségét. Megmaradva az ima, a krisztusi hit egységében biztosak lehetünk abban, hogy az Úr valóra váltja ígéretét: »Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig« (Mt 28, 20). Ámen."Forrás: MKPK, Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat
Magyar Kurír 2020.04.13
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Címkék: összetartozásunk, megpróbáltatások, istendicséretünk, felvirágoztatja, szétszórtságban, embertársunkért, elgondolkodjunk, munkanélküliek, evangéliumából, tanítványokból, húsvétvasárnap, istentisztelet, szeretteinkért, szomorkodóknak, feltámasztotta, meggyógyította, tanítványoknak, kenyértörésben, rendfenntartók, jeruzsálemből, csalódásukban, gyermekeiktől, szeretteiktől, lelkipásztori, bevezetőjében, közellátásban, megmagyarázni, közvetítésben, közvetítésből, ünnepelhessük, tekintetünket, eucharisztiát, jeruzsálemnek, szolgálatában, láthatatlanná, megjövendölte, világ magyarsága, külföldi magyarok, gazdagréti Szent, feltámadt Krisztus, gyilkos betegségek, halál fölött, szentmisében különösen, nagy világjárvány, megfertőzött betegek, közellátásban dolgozók, idegenben akartak, nagyvilági szétszórtságban, szentmise bevezetőjében, különleges istentisztelet, világjárvány okozta, hívők közössége, Cserháti Ferenc, Cserháti Ferenc Esztergom-budapesti, Szent Angyalok-templomban Cserháti Ferenc, Erős Isten, Adja Isten, Jézus Krisztus, Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Virágillatos, szép napot!  Kellemes délutánt!  Facebookon kaptam  Ahogy a remény növekszik  Virágillatos, szép napot!  Boldog születésnapot a ma ünne...  Vörös áfonya jótékony hatásai  Úszógumi  Kellemes délutánt kívánok  Apró kis méhecskék . . .  Béke  Pio Atya  Tükörkép  Kellemes délutánt!  A bőrönd Egy férfi autó balese...  Facebookon kaptam  Örömöm sokszorozódjék, a te ör...  Szép napot kívánok  Randi  Jó reggelt mindenkinek!  Fésüs Éva - Tulipán  Isten azért teremtette a macsk...  A nyugalom és ellazulás  Az Úr parancsa...  A bőrönd Egy férfi autó balese...  Png maci  Randi  A hű szerelem nem beszél  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pio Atya  Tulipànok  Egy társ kell!  Nagy változás lesz...  Egy emberöltőn keresztül  A lehetetlent...  Árvácskák pohárban  Tükörkép  Boldog születésnapot a ma ünne...  Tulipán csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szeretet  Árvácskák pohárban  Virágillatos, szép napot!  Remény és élet  Fejfájásra illóolajok  Aranyosi Ervin: Hajnali csodál...  Üdvözletem küldöm . . .  A nyugalom és ellazulás  Jézus Krisztus  Csak a szeretet, amit adhatok  Facebookon kaptam  Örömöm sokszorozódjék, a te ör...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Fohász magyar módra  Nő virágokkal  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Egyetlen emberi élet  Ajándék férfiaknak: parfüm és ...  Facebookon kaptam  Fésüs Éva - Tulipán  Facebookon kaptam  Hatalmas az Aspirin Protect ir...  Facebookon kaptam  Remény és élet  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Árvácskák pohárban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  A jövőt Istenre bízni  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Megfeszített  Emberi mivoltunk valósága  Lemerültem  Amibe a férj, azt véste bele:  Tulipán csokor  Lengyel Menyhért tollából  Jó érezni azt, hogy szeretlek  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Szeretet  Kellemes délutánt kívánok  Jézusom, köszönöm neked a hitv...  A válaszom: Boldog  Png virág  Emberi mivoltunk valósága  Árvácskák pohárban  Nézzük együtt az utat, mely ho...  Lengyel Menyhért tollából  Örömöm sokszorozódjék, a te ör...  Isten  A szenvedés...  Bonifert Ádám Ha hozzám ...  Jó éjszakát!  Legyünk erősek az Úrban 
Bejegyzés Címkék
világ magyarsága, külföldi magyarok, gazdagréti Szent, feltámadt Krisztus, gyilkos betegségek, halál fölött, szentmisében különösen, nagy világjárvány, megfertőzött betegek, közellátásban dolgozók, idegenben akartak, nagyvilági szétszórtságban, szentmise bevezetőjében, különleges istentisztelet, világjárvány okozta, hívők közössége, rettenetes csapást, világjárvány által, feltámadt Üdvözítővel, nagy titkot, szentmise homíliájában, egyik legszebb, nagypénteki katasztrófa, erős Isten, halál hatalmát, megszállott emberekből, gonosz lelkeket, betegeket meggyógyította, bűnöket megbocsátotta, katasztrófa helyéről, elmúlt évek, emberek kezére, egyik korabeli, próféták jövendöltek, balgák azonban, róla szóló, tanítványok mégsem, tanítványok marasztalják, különös idegent, asztalhoz ülnek, kenyértörésben megtörténik, pillanatban ismét, tanítványokból elszállt, órában útra, egész történetben, katasztrófa napjaiban, tanítványoknak eszébe, ínség idején, teljesen ismeretlen, intő példa, rendkívüli jelek, javunkat szolgálja, kenyértörés alkalmával, búzaszemnek előbb, tanítványok ugyancsak, egész emberi, megváltás fényét&#171, bűnbánóknak ártatlan, szomorkodóknak vigaszt, gyűlölködés átkát, békés egyetértést, zsarnok gőgjét, világ végéig&#171, összetartozásunk, megpróbáltatások, istendicséretünk, felvirágoztatja, szétszórtságban, embertársunkért, elgondolkodjunk, munkanélküliek, evangéliumából, tanítványokból, húsvétvasárnap, istentisztelet, szeretteinkért, szomorkodóknak, feltámasztotta, meggyógyította, tanítványoknak, kenyértörésben, rendfenntartók, jeruzsálemből, csalódásukban, gyermekeiktől, szeretteiktől, lelkipásztori, bevezetőjében, közellátásban, megmagyarázni, közvetítésben, közvetítésből, ünnepelhessük, tekintetünket, eucharisztiát, jeruzsálemnek, szolgálatában, láthatatlanná, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 447
  • e Hét: 26932
  • e Hónap: 54329
  • e Év: 348891
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.