Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Húsvét 3. vasárnapja 04.26
  2020-04-26 07:46:04, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY Az Apostolok Cselekedeteiből
Lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa.
Pünkösd napján Péter a tizenegy kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt:
,,Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Figyeljetek és hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak, fontoljátok meg e dolgokat!
A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítettétek, majd megöltétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendölt róla:
Szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem inoghatok. Örvend a szívem, az ajkam énekel, és testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtak honában nem hagyod, hogy Szented romlást lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem."
Ez az Isten igéje. ApCsel 2,14.22-28

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
Krisztusnak, a szeplőtelen báránynak drága vére váltott meg titeket.
Szeretteim!
Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint.
Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltottak meg titeket az atyáitok által rátok hagyott, értéktelen életformától, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére árán. Őt Isten előre kiválasztotta már a világ teremtése előtt, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben.
Ez az Isten igéje. 1Pét 1,17-21

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Amikor a kenyeret megtörte, felismerték.
Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely ,Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: ,,Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?" Erre szomorúan megálltak és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: ,,Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?"
Ő megkérdezte: ,,Miért, mi történt?" Azok ezt felelték: ,,A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták.
Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?" Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.
Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: ,,Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap." Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük.
Akkor azt mondták egymásnak: ,,Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?" Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!" Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.
Ezek az evangélium igéi. Lk 24,13-35
...... ........Imádság
Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.

Elmélkedés
Megtört kenyér
Tavaly, a húsvéti ünnepek előtt egy Ausztriában élő családtól kaptam egy húsvéti gyertyát. Nem volt olyan nagyméretű, mint a templomi gyertyák és nem is a hagyományos, a megszokott jelképek díszítették. Nem templomi, liturgikus használatra szánt gyertya volt ez, hanem otthoni használatra készült, hogy a hívek, a családtagok ezt meggyújtva otthonukban is imádkozzanak, ünnepeljenek. Ezen a kis húsvéti gyertyán a kereszt volt és az évszám, de nem volt rajta az alfa és az omega jel, sem tömjénszemek, sem a bárány, ami az Úr áldozatára utal. A kereszt mellett kétoldalt két személy állt. Első pillanatban azt gondoltam, hogy bizonyára Szűz Mária és János apostol ez a két személy, mert számos művészeti alkotás örökíti meg azt a jelenetet, amikor a kereszten szenvedő Jézus édesanyját Jánosra bízza. Kicsit furcsa is lett volna ez a jelenet, még a halál előtti pillanatot megörökíteni egy húsvéti gyertyán, amely már a későbbi eseményt, a feltámadást hirdeti. Aztán amikor figyelmesebben megnéztem a két alakot, akkor észrevettem, hogy mindkettő férfi és kettejük között egy megtört kenyér lebeg. A megtört kenyérből értettem meg, hogy ők bizony az emmauszi tanítványok, akik a kenyértöréskor ismerték fel az Urat és mint a feltámadt Krisztus tanúi jogosan kerültek erre a húsvéti gyertyára.
A mai evangéliumban az ő történetüket, a két emmauszi tanítvány Jézussal való találkozását olvassuk. Útjuk kezdetén csak a sötétséget látják, a szenvedésre és a halálra emlékeznek. Gondolataik a múlt eseményei körül forognak. Mielőtt Jézus megtöri számukra a kenyeret és felismerteti magát, előbb tanítja őket. Egész úton a próféták jövendöléseit magyarázza, azaz megvilágosítja az értelmüket, fényt gyújt bennük, hogy megértsék a megváltás titkát. A Jeruzsálemből Emmauszig vezető út, amelyen elindul a két tanítvány, azt tanítja nekünk, hogy a feltámadás eseménye nem váratlanul az égből pottyan az ember fejére, hanem a feltámadás titkának megértéséhez meg kell tenni, végig kell járni egy utat. Mindenkinek a maga útját. A két tanítvány, akiről olvasunk, sokszor megtehette ezt az utat. Ismerték annak minden szakaszát, s jól ismerték azokat, akikkel találkozni szoktak az úton. Akikkel együtt mentek Jeruzsálem felé vagy éppen hazafelé, azokkal beszélgettek útközben. Most egy olyan személlyel találkoznak, akit még sosem láttak ezen az úton, s aki olyan dolgokról beszél nekik, amit senki mástól nem hallottak korábban. Lángoló szívvel hallgatják azt, aki idegen, ismeretlen számukra. Jézus azzal a szándékkal lépett hozzájuk, hogy kiszabadítsa őket gondolataikból, a múlton való merengésből. Nem könnyű ez a feladat. Nem könnyű olyanokat elvezetni egy igazság magasabb szintjére, akiknek a gondolatai körbe-körbe járnak, s maguk sem látják a kitörési pontot. Érdekes, hogy nem is Jézus szavai hozzák az esemény fordulatát. Tanítása új irányba tereli gondolataikat, új távlatot nyit számukra, s mindez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a kellő pillanatban megvilágosodjanak. Először tehát értelmükről, gondolataikról hull le a homály, majd pedig a szemükről. A beszéd előkészítette a cselekedetet, a kenyértörést. Egy kis darab kenyér elég volt számukra. Amit az idegen ezzel a kenyérrel tett, ismerős volt: megtörte a kenyeret. Ez a mozdulat, ez az apró cselekedet olyannyira sajátos, hogy rögtön felismerik ki volt útitársuk, kit hívtak be otthonukba.
A felismerés és az abból fakadó lelkesedés felállítja őket az asztaltól és visszatérnek Jeruzsálembe, hogy az apostoloknak elmondják élményüket: találkoztak a feltámadt Jézussal.
Minden szentmise lehetőség számunkra, hogy találkozzunk Jézussal. Hallgassuk őt lángoló szívvel, amikor az igeliturgiában tanít minket és ismerjük fel, amikor megtöri számunkra a kenyeret s benne önmagát adja nekünk!
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: személyválogatás, kiszolgáltatták, cselekedeteiből, húsvétvasárnap, gondolataikról, beszélgettetek, gondolataikból, megvilágosítja, feltámasztotta, figyelmesebben, kenyértörésben, megdicsőítette, zarándoklástok, igeliturgiában, kenyértöréskor, evangéliumban, jeruzsálemből, jeruzsálemben, kiválasztotta, feszítettétek, előkészítette, gondolataikat, jövendöléseit, jeruzsálemtől, gyönyörűségem, megmagyarázta, ünnepeljenek, történetüket, megörökíteni, visszatértek, hirdethessük, tömjénszemek, imádkozzanak, megértéséhez, beszélgettek, odanyújtotta, halál fogva, tizenegy kíséretében, názáreti Jézust, halál bilincseit, ajkam énekel, holtak honában, élet útját, szeplőtelen báránynak, atyáitok által, világ teremtése, utolsó időkben, halottak közül, kenyeret megtörte, tanítványok közül, egyetlen idegen, názáreti Jézus, OLVASMÁNY Az Apostolok Cselekedeteiből, SZENTLECKE Szent Péter, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Aztán Mózesen, Szűz Mária, Mielőtt Jézus, Jeruzsálemből Emmauszig, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Kislány lámpával  Facebookon kaptam  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Új hét, új csodák.....  Áldott - szép napot kívánok Mi...  Kereszt  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Fában- fa.......  Png tulipànok  Facebookon kaptam  Hecz János Sándor - Hallgasd m...  Isten az egyetlen reményünk  A jódról jó tudni  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bűnössé lenni  Legenda a pitypangról  Facebookon kaptam  Itt a tavasz!  Tükörkép  A bűnök átvállalása  Facebookon kaptam  Szeretlek Cica  Szeretet  Szeretet  Saját életünk keresztje  A változatlan tavaszban  Új hét, új csodák.....  Tulipán csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Erzsikétől  Mondd, hol van a sok virág?  Jézus  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jézus engem megtalált . . .  Kereszt  Mindenkinek  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  A szenvedés...  Cipő emlékére  Emberi mivoltunk valósága  Tulipán csokor  Mondd, hol van a sok virág?  Remény  Szeretet  Gyógynövények vírusfertőzésre  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyere, kávézz velem  Szeretet  Megtapasztalás  Türelem...Kitartás...Állhatato...  Facebookon kaptam  Rashed Adel orvos írta...  1645 az új fertőzött, elhunyt ...  Png tulipànok  Nyugodalmas jó éjszakát kíván...  Szép napot kedves barátaim ! ....  Remény és élet  Új hét, új csodák.....  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Aranyosi Ervin: Szamóca, az ep...  Monte Roraima.......  Csodálatos titok  Ahogy a remény növekszik  Úgy múlik el az életünk: emlék...  Kellemes, szép napot!  Hecz János Sándor - Hallgasd m...  Png tulipànok  Boldog születésnapot a ma ünne...  A szenvedés...  Mindenkinek  Saját életünk keresztje  A Bryce Canyon - Utah - USA sz...  Png nő  Facebookon kaptam  Png nő  Sok baj éri az igazat, de vala...  Osztozni Isten szenvedésében  Facebookon kaptam  Baráti csendben  Kellemes teázást  Kellemes délutánt!  Béke  Png nő  Szeretet  Facebookon kaptam  Mindannyiunknak vannak sérülés...  Egy jó történet  Pitypangról  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
halál fogva, tizenegy kíséretében, názáreti Jézust, halál bilincseit, ajkam énekel, holtak honában, élet útját, szeplőtelen báránynak, atyáitok által, világ teremtése, utolsó időkben, halottak közül, kenyeret megtörte, tanítványok közül, egyetlen idegen, názáreti Jézus, sírnál voltak, hírrel tértek, asszonyok mondták, próféták jövendöltek, órában útra, evangélium igéi, emberek szabadon, emberek szemét, evangélium fényét, emberek szívét, örömhírben életet, húsvéti ünnepek, húsvéti gyertyát, templomi gyertyák, megszokott jelképek, kereszt volt, kereszt mellett, kereszten szenvedő, halál előtti, húsvéti gyertyán, későbbi eseményt, feltámadást hirdeti, megtört kenyér, megtört kenyérből, emmauszi tanítványok, kenyértöréskor ismerték, feltámadt Krisztus, húsvéti gyertyára, sötétséget látják, halálra emlékeznek, múlt eseményei, próféták jövendöléseit, megváltás titkát, feltámadás eseménye, égből pottyan, ember fejére, feltámadás titkának, maga útját, olyan személlyel, szándékkal lépett, múlton való, igazság magasabb, gondolatai körbe-körbe, kitörési pontot, esemény fordulatát, kellő pillanatban, beszéd előkészítette, idegen ezzel, kenyérrel tett, apró cselekedet, abból fakadó, apostoloknak elmondják, feltámadt Jézussal, igeliturgiában tanít, személyválogatás, kiszolgáltatták, cselekedeteiből, húsvétvasárnap, gondolataikról, beszélgettetek, gondolataikból, megvilágosítja, feltámasztotta, figyelmesebben, kenyértörésben, megdicsőítette, zarándoklástok, igeliturgiában, kenyértöréskor, evangéliumban, jeruzsálemből, jeruzsálemben, kiválasztotta, feszítettétek, előkészítette, gondolataikat, jövendöléseit, jeruzsálemtől, gyönyörűségem, megmagyarázta, ünnepeljenek, történetüket, megörökíteni, visszatértek, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2382
  • e Hét: 25907
  • e Hónap: 53304
  • e Év: 347866
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.