Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
István király Szűz Máriának....
  2020-05-28 08:20:02, csütörtök
 
   
  ...... ........... ............- Szent István király ereklyéinek átvitele.
OLVASMÁNY Tóbiás könyvéből
Isten nem fordul el a jótékonykodóktól.
Fiam, ha az igazság útján jársz, minden vállalkozásod sikerrel jár, miként a többieknek is, akik az igazság szerint élnek.
Adj alamizsnát vagyonodból. Ne fordítsd el arcodat a szegényektől, akkor Isten sem fordítja el arcát tőled.
Fiam, vagyonod nagysága szerint adj alamizsnát. Ha bőven van neked, adj többet; ha szűkén van, törekedj arra, hogy a keveset is szívesen add. Így szép kincset gyűjtesz magadnak az ínséges napokra. Az alamizsna ugyanis megszabadít a haláltól, és nem engedi, hogy a sötétség honába kerülj.
Nagy bizalommal lehet a magasságbeli Isten iránt mindenki, aki a jótékonyságot gyakorolja.
Ez az Isten igéje. Tób 4,6-12

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az ő Országát.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az Országot.
Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is."
Ezek az evangélium igéi.

Pap: Kérjük, testvéreim, az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Áldd meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán!
3. Add. hogy az Egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára!
4. Áldd meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát!
5. Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre!
Pap: Urunk, Istenünk, áldd meg Nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

*
- Katolikus rádió
Szent István királyt 1038-ban Székesfehérváron temették el. A halálát követő trónviszály idején a fehérvári káptalan, aki aggódott, hogy a holttestet megszentségtelenítik, 1083. augusztus 20-án VII. Gergely pápa engedélyével kiemeltette a testet a bazilika közepén álló márványszarkofágból és a bazilika alatti sírkamrába rejtette. Ekkor választották le róla a mumifikálódott jobb kezet, amit a bazilika kincstárába vittek. Innen a kincstár őre, Merkurius szerzetes eltulajdonította és elrejtette. I. László hallott az ereklyéről, meglátogatta Merkurt bihari birtokán, ahol az ereklyét őrizte, megbocsátott neki, és 1084. május 30-án itt alapította az ereklye őrzésére a szent jobbi apátságot, melyről Szent jobb település a nevét kapta. A település ma Romániához tartozik, Nagyváradtól mintegy 40 km-re északkeletre található.
Évszázadokon át zarándokoltak a hívek a Szent Jobbhoz. A török hódoltság idején az ereklyét előbb Fehérvárra menekítették, majd Boszniába került, ahol keresztény kereskedők vásárolták meg drága pénzen és 1590 körül a raguzai dominikánus kolostorba vitték. A Szent Jobb holléte Magyarországon kétszáz éven át ismeretlen volt, majd magyar főurak akadtak a nyomára véletlenül. Ők figyelmeztették I. Lipót császárt, majd Mária Teréziát, akinek hosszú diplomáciai tárgyalások után sikerült visszaszereznie az ereklyét. 1771. április 16-án előbb Schönbrunnban, majd Budán helyeztette el, ahol a Budavári Palota Zsigmond-kápolnájának prépostja (egyben udvari plébános) és az angolkisasszonyok zárdája főnöknőjének a őrizetére bízta. A visszaszerzés emlékére pénzt is veretett. A Szent Jobb megtalálásának emléknapja május 30. II. József parancsára az ereklye őrzéséről a többnyire cseh ,,vörös csillagos vitézek" gondoskodtak. 1865-től az esztergomi főegyházmegye, 1882 óta pedig a király által kinevezett budai királyi palota plébánosa őrizte. 1862-ben a magyar püspöki kar új ereklyetartót készíttetett. Az eredeti az Esztergomi bazilikában látható, most Szent Kőrösi Márk ereklyéit őrzi. A Szent Jobbot 1900 és 1944 között ismét a Zsigmond-kápolnában őrizték. 1938-ban, a Szent István halálának 900. évfordulójára rendezett szentévben megemlékezésként körbehordozták az országban. Az ünnepségsorozatot május 30-án nyitották meg, közvetlenül az eucharisztikus világkongresszus után. A második világháború alatt a nácik a Szent Jobbot a koronázási jelvényekkel együtt elrabolták és egy salzburgi barlangban rejtették el. A jelvényeket az amerikai hadsereg találta meg, majd Salzburg érsekének adta át megőrzésre. Magyarországra az Amerikai Katonai Misszió hozta vissza, és az augusztus 20-i körmeneten már körbehordozhatták. A Szent Jobbot 1950-ig, a rend feloszlatásáig a budapesti angolkisasszonyok zárdájában őrizték. A kommunista időkben betiltották a körmenetet, és a Szent Jobbot a Szent István-bazilika páncélszekrényében rejtették el. 1987. augusztus 20-án szentelték fel a Szent Jobb-kápolnát a Szent István-bazilikában, és itt helyezték el az ereklyét. Szent István halálának 950. évfordulóján ismét körbehordozták az országban, eljutott az érseki és püspöki székhelyekre, valamint Pannonhalmára. 1989 óta ismét megrendezik az augusztus 20-i körmenetet.
...... ........... ........


*
- Magyar kurír oldalon
Május 30-án emlékezik meg a magyar Egyház a Szent Jobb megtalálásáról, illetve Szent István király ereklyéinek átviteléről.
Szent István király kézereklyéjének története a 11. századra nyúlik vissza. Istvánt 1038-ban Fehérvárott helyezték végső nyugalomra, ám a halálát követő trónviszályok miatt a káptalan - félve a holttest megszentségtelenítésétől - a Nagyboldogasszony-bazilika közepén álló márványszarkofágból áthelyeztette a bazilika alatti sírkamrába. Hartvik püspök legendája szerint ekkor választották le a mumifikálódott jobb kezet, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki. A kincstár őre, Merkur őrkanonok azonban - ahogy később, felelősségre vonásakor állította - egy angyal megbízására ,,eltulajdonította", majd a birtokán elrejtette az ereklyét. Arra hivatkozott, hogy a zavaros időkben biztonságos helyen akarta őrizni.
I. László király (1077-1095) István szentté avatásakor, 1083-ban szerzett tudomást az ereklye őrzési helyéről, s május 30-án (egyes források szerint 29-én) ellátogatott Merkur bihari birtokára. Elfogadva az őrkanonok mentegetőző legendáját megbocsátott neki, majd itt alapította meg a kézereklye őrzésére a szent jobbi apátságot (ma Sâniob, Románia).
A Szent Jobb megtalálásának napját már a 13. századi naptárak is említették. A kézereklye tiszteletét az 1222-es Aranybulla törvénybe iktatta. A Szent Jobb évszázadokon keresztül zarándoklatok kiemelt célpontja volt.
A török hódoltság idején a Szent Jobbot Székesfehérvárott rejtették el, majd Szent István koponyaereklyéjével együtt 1590 körül Horvátországba, a raguzai (ma Dubrovnik) domonkos kolostorba került. 1684-ben elsőként I. Lipót (1657-1705) tett kísérletet visszaszerzésükre, de a törökkel folytatott háborúk miatt, majd halálával mindez feledésbe merült. Végül Mária Terézia (1740-1780) hosszas diplomáciai tárgyalások után, 1771. június 21-én Budára, a királyi vár kápolnájába vitette a Szent Jobb-ot; míg a koponyaereklye egy része előbb Pozsonyba, majd 1778. április 2-án Székesfehérvárra került.
Szentek csodálatos fényessége, Istenünk, te Szent István király dicsőséges jobbját gondviselő szereteteddel megőrizted számunkra. Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


Forrás: Magyar katolikus lexikon; Pécsi Egyházmegye
Fotó: Szent István-bazilika; Wikipédia
Magyar Kurír 2018.05.30

*
- Szent Jobb (A Magyar szentek I. c. diafilm részlete)
Szent István királyt 1038-ban Székesfehérváron temették el.
A halálát követő trónviszály idején a fehérvári káptalan, aki aggódott, hogy a holttestet megszentségtelenítik, 1083. augusztus 20-án VII. Gergely pápa engedélyével kiemeltette a testet a bazilika közepén álló márványszarkofágból és a bazilika alatti sírkamrába rejtette. Ekkor választották le róla a mumifikálódott jobb kezet, amit a bazilika kincstárába vittek. Innen a kincstár őre, Merkurius szerzetes eltulajdonította és elrejtette. I. László hallott az ereklyéről, meglátogatta Merkurt bihari birtokán, ahol az ereklyét őrizte, megbocsátott neki, és 1084. május 30-án itt alapította az ereklye őrzésére a szent jobbi apátságot, melyről Szent jobb település a nevét kapta. A település ma Romániához tartozik, Nagyváradtól mintegy 40 km-re északkeletre található.
Amikor Szent László királyunk 1083. augusztus 20-án Szent István fehérvári sírját kibonttatta, a tetem jobb keze a királyi pecsétgyűrűvel már nem volt a sírban. Még István halálát követően választhatták le a holttestről, és kerülhetett ereklyeként a káptalani kincstárba. Mint később kiderült, innét ,,mentette át" a kincstartó, Merkúr, fehérvári prépost saját bihari, családi monostorába.
Merkúr ereklyegyűjtő szenvedélyéről tudott László király, ezért, amikor a kezet sem a sírban, sem a kincstárban nem találták, azonnal ráterelődött a gyanú. A király a rákövetkező évben május 30-án meglátogatta Merkúrt Berettyó menti egyházában. Az egykori kincstartó mindent bevallott, de hogy a felelősségre vonást elkerülje, legendát kerített a tolvajlás köré. Eszerint a szent ereklyét egy angyal bízta volna rá azzal, hogy - az István halálát követő zavaros időkre való tekintettel - csak alkalmas időben fedje fel, minek jutott a birtokába. László jó politikus volt, elfogadta a magyarázkodást, s ezzel a legendát is hitelesítette. A helyszínen új kőmonostort építtetett, ez a Szent Jobb monostor, amely a köréje épült mezővárosnak is nevet adott. (Szentjobb - román Sîniob lett az ereklye középkori őrző helye.)
A Szent Jobb ellopásának és megtalálásának történetét sajátos színbe vonja, hogy a tolvaj szarka papot - mit ad Isten - épp Merkúrnak hívták, s éppen az Ikrek havában (a Merkúr bolygó ,,otthonában") akadtak a birtokában lévő ellopott ereklyére, mely ráadásul éppen az a testrész, melyet a csillaghit a Merkúr védnöksége alá helyezett! Nem kétlem, hogy az esemény nagyjából így zajlott le, de a háromszoros egybeesés sem lehet véletlen.
Feltevésem szerint a történet első lejegyzőinek valamelyike - talán királyi parancsra -, hogy mondandójának nagyobb nyomatékot adjon, kissé módosított a tényeken. Vagy a tolvaj prépost nevét, vagy az ereklye megtalálásának időpontját igazította át. E szimbólumokra érzékeny korban a fennmaradt leírás mégsem tűnt gyanúsnak, épp ellenkezőleg, a csodás egybeesések a súlyát, hitelét gyarapították.
Államalapító és törvényalkotó szent királyunk kézereklyéje a magyar államiság jelképe lett, országos tisztelete ezen alapult. S hogy miért épp a jobbja? A jobbkezesek számbeli fölénye, e többség baljának sutasága szülte azt a képzetet, hogy a jobb kéztől származik minden jó, s a baltól minden rossz. Ez a nyelvben is tükröződik. Az angol right nemcsak ,,jobbot", hanem ,,igazat" és ,,jogot" is jelent, a régi magyar nyelvben a Szent Jobb és a Szent Jog szinonim kifejezés volt.

*
- ÜNNEPI MISE A SZENT ISTVÁN KIRÁLY EREKLYÉINEK ÁTVITELE NAPJÁN
Gregorián és Népénekes mise nemzeti ereklyénk, a Szent Jobb megtalálásának ünnepnapján.
2017. május 30-án 18:00 órakor a Szent István Bazilikában! Szentmisét bemutatta Snell György püspök, plébános a Szent Jobb őre
Nagyobb kép Link
...... ........... ........... ........... .........*
- Szent István király imája
A mélységből kiáltok Hozzád , hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
az a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék,
nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.
“Szentek csodálatos fényessége, Istenünk, te Szent István király dicsőséges jobbját gondviselő szereteteddel megőrizted számunkra. Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.Ámen."

*
- A Szent jobb története Link
 
 
0 komment , kategória:  augusztus 20  
Címkék: jótékonykodóktól, eltulajdonította, székesfehérváron, világkongresszus, székesfehérvárra, megemlékezésként, kézereklyéjének, tulajdonítottak, figyelmeztették, kimeríthetetlen, elhomályosítsam, visszaszereznie, koponyaereklye, közbenjárására, megtalálásának, megtalálásáról, színtelenségét, szenvedélyéről, körbehordozták, nagyasszonyunk, pecsétgyűrűvel, feloszlatásáig, eucharisztikus, magyarországon, magyarázkodást, kifogyhatatlan, magyarországra, mumifikálódott, tanítványaihoz, horvátországba, zarándokoltak, zarándoklatok, főegyházmegye, jótékonyságot, csillogtassam, rászorulóknak, igazság útján, igazság szerint, ínséges napokra, alamizsna ugyanis, sötétség honába, magasságbeli Isten, jótékonyságot gyakorolja, időben Jézus, evangélium igéi, állam együtt, magyar jövő, természeti csapásokat, halálát követő, fehérvári káptalan, bazilika közepén, bazilika alatti, Szűz Máriának, Szent István, OLVASMÁNY Tóbiás, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Szent Jobbhoz, Szent Jobb, Mária Teréziát, Budavári Palota Zsigmond-kápolnájának, Szent Kőrösi Márk, Szent Jobbot, Amerikai Katonai Misszió, Szent István-bazilika, Szent Jobb-kápolnát, Szent István-bazilikában, Szent Jobbot Székesfehérvárott, Végül Mária Terézia, Szent Jobb-ot, Jézus Krisztus, Pécsi Egyházmegye, Magyar Kurír, Amikor Szent László, Merkúrt Berettyó, Szent Jog, ÜNNEPI MISE SZENT ISTVÁN KIRÁLY EREKLYÉINEK ÁTVITELE NAPJÁN, Szent István Bazilikában, Snell György,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Izületi gyulladásra - gyógynöv...  Ha úgy érzed, sínen van az éle...  Kellemes napot kívánok!  Facebookon kaptam  Jó reggelt  3 millió 250 ezer embert oltot...  Megállapodni azt jelenti, hogy...  Az emberiség legősibb gyógymód...  Teremtő  A kereszt fája  Facebookon kaptam  Szép estét - jó éjszakát kívá...  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Amint mozdulsz, a világ is moz...  A híres SZEGEDI szalámi......  Hold ragyog az égnek tengerén ...  Kapkodjuk a fejünket!  A divatos világ........  Rózsa csokor  Png cicák  Ha úgy érzed, sínen van az éle...  Facebookon kaptam  Azur andara kristály  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok  Facebookon kaptam  Hold ragyog az égnek tengerén ...  Isten szeretete  Amint mozdulsz, a világ is moz...  A túlvilág is  Isten szeretete  Rózsa üvegben  Facebookon kaptam  Izületi gyulladásra - gyógynöv...  Örültem a látogatásodnak, gyer...  Horváth Piroska - Bábu vagy...  Facebookon kaptam  Örültem a látogatásodnak, gyer...  Jézus szeretete  Macikák......  Png nő  a koronavírus járvány margójár...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A sikeres és a sikertelen  Egy -szép jó reggelt !...........  Hold ragyog az égnek tengerén ...  Imunex Alga komplex gyógyhatás...  Kalkofyllit  Fekete gólyák......  Kislány virágkosárral  Facebookon kaptam Annuska bar...  Isten  Facebookon kaptam  Png nő  Árak  Hiába telt már el  Az egyensúly a kulcsa  Facebookon kaptam  Csodálatos előadás.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A jövőnek élek  Facebookon kaptam  Hatvanfokos  Az Úr az én oltalmam  Te akkor érsz haza  Az Úr az én oltalmam  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Kalkofyllit  Ha valakinek  Remélem megértésre talál szava...  Jó reggelt  Png tulipànok  Képes üzenet !  Tavaszi kép  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Horváth Piroska - Bábu vagy...  Látogatóimnak szeretettel........  Facebookon kaptam  Meghitt - áldott Vasárnapot kí...  Egy -szép jó reggelt !...........  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Megállapodni azt jelenti, hogy...  Felelős cselekvés  Png virág  Az Úr az én oltalmam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  3 millió 250 ezer embert oltot...  Boldog születésnapot a ma ünne... 
Bejegyzés Címkék
igazság útján, igazság szerint, ínséges napokra, alamizsna ugyanis, sötétség honába, magasságbeli Isten, jótékonyságot gyakorolja, időben Jézus, evangélium igéi, állam együtt, magyar jövő, természeti csapásokat, halálát követő, fehérvári káptalan, bazilika közepén, bazilika alatti, mumifikálódott jobb, bazilika kincstárába, ereklyét őrizte, ereklye őrzésére, szent jobbi, nevét kapta, török hódoltság, ereklyét előbb, raguzai dominikánus, nyomára véletlenül, angolkisasszonyok zárdája, őrizetére bízta, visszaszerzés emlékére, ereklye őrzéséről, többnyire cseh, esztergomi főegyházmegye, király által, magyar püspöki, ünnepségsorozatot május, eucharisztikus világkongresszus, második világháború, koronázási jelvényekkel, salzburgi barlangban, amerikai hadsereg, augusztus 20-i, rend feloszlatásáig, budapesti angolkisasszonyok, kommunista időkben, magyar Egyház, káptalan &#8211, angyal megbízására, birtokán elrejtette, zavaros időkben, ereklye őrzési, őrkanonok mentegetőző, kézereklye őrzésére, kézereklye tiszteletét, 1222-es Aranybulla, törökkel folytatott, része előbb, tetem jobb, királyi pecsétgyűrűvel, káptalani kincstárba, rákövetkező évben, egykori kincstartó, felelősségre vonást, tolvajlás köré, szent ereklyét, angyal bízta, köréje épült, ereklye középkori, tolvaj szarka, birtokában lévő, esemény nagyjából, háromszoros egybeesés, történet első, tolvaj prépost, ereklye megtalálásának, fennmaradt leírás, csodás egybeesések, magyar államiság, jobbkezesek számbeli, jobb kéztől, baltól minden, angol right, régi magyar, mélységből kiáltok, megérdemelt könnyben, gyengékhez lehajolni, világot megvetve, jótékonykodóktól, eltulajdonította, székesfehérváron, világkongresszus, székesfehérvárra, megemlékezésként, kézereklyéjének, tulajdonítottak, figyelmeztették, kimeríthetetlen, elhomályosítsam, visszaszereznie, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 6069
  • e Hét: 12142
  • e Hónap: 39539
  • e Év: 334101
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.